Changeset 19533


Ignore:
Timestamp:
12/23/12 08:01:14 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[media_icon] Update lv_LV, thanks to : agrisans

Location:
extensions/Media_Icon/language/lv_LV
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Media_Icon/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r19520 r19533  
  7575$lang['page'] = 'Lapa'; 
  7676$lang['logo'] = 'Logo'; 
   77$lang['Piwigo is a free software (opensource software), you can use it for free and this is not going to change. Donations are collected by the Piwigo Foundation (non profit organization) to cover project fees.'] = 'Piwigo ir bezmaksas programmatūra (atvērtā koda programmatūra), jūs varat to izmantot bez maksas, un tā tas būs arī turpmāk. Lai segtu projekta izmaksas, ar Piwigo fonda (bezpeļņas organizācija) palīdzību tiek vākti ziedojumi.  '; 
   78$lang['The type of files you want to add an icon to. Uncheck a type of file to deactivate the display of the icon for this type of file. <i>Not displayed</i> is then displayed in the result pane.'] = 'Failu tipi, kuriem vēlaties pievienot ikonu. Noņemiet atzīmi failu tipam, lai nerādītu ikonu šim failu tipam. <i>Nerādīt</i> tādā gadījumā parādās rezultātu panelī.'; 
   79$lang['The type of icon to display. Click on submit to see changes in the result pane.'] = 'Rādāmo ikonu tips. Apstipriniet, lai redzētu izmaiņas rezultātu panelī.'; 
   80$lang['Types of files you want to add an icon to:'] = 'Failu tipi, kuriem vēlaties pievienot ikonu:'; 
   81$lang['The corner of the thumbnail in which the icon will be displayed.'] = 'Sīkattēla stūris, kurā tiks attēlota ikona.'; 
   82$lang['Part of the iSuite Revoked pack by Prax-08.'] = 'Daļa no Prax-08 iSuite Anulētās pakas'; 
   83$lang['Part of the DelliOS System icon pack by Wendell Fernandes.'] = 'Daļa no Vendela Fernandes DelliOS Sistēmas ikonu pakas'; 
   84$lang['Dailymotion videos'] = 'Dailymotion (dienas kustības) video'; 
   85$lang['Information data registered in database'] = 'Informācijas dati reģistrēti datubāzē'; 
   86$lang['The opacity have to be a number between 0 and 100'] = 'Caurspīdīgumam jābūt skaitlim no 0 līdz 100'; 
   87$lang['The icons are brought to you thanks to:'] = 'Šīs ikonas varat izmantot pateicoties:'; 
   88$lang['Part of the RRZE icon set.'] = 'Daļa no RRZE ikonām'; 
  7789?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.