Changeset 19685


Ignore:
Timestamp:
12/31/12 08:05:05 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update af_ZA, thanks to : maeztro

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/af_ZA/admin.lang.php

  r17509 r19685  
  924924$lang['Source tag'] = 'Bron etiket'; 
  925925$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Etiket "%s" is nou \'n duplikaat van "%s"'; 
   926$lang['between %d and %d pixels'] = 'tussen %d en %d piksels'; 
   927$lang['Duplicate'] = 'Duplikaat'; 
   928$lang['Landscape'] = 'Landskap'; 
   929$lang['Manage photos'] = 'Administreer fotos'; 
   930$lang['Manage the members'] = 'Administreer lede'; 
   931$lang['Merge selected groups'] = 'Versmelt gekose groepe'; 
   932$lang['Minimum height'] = 'Minimum hoogte'; 
   933$lang['Minimum width'] = 'Minimum wydte'; 
   934$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Geen groep gekies, geen aksies moontlik'; 
   935$lang['No members to manage'] = 'Geen lede'; 
   936$lang['Number of albums per page'] = 'Aantal albums per blad'; 
   937$lang['Panorama'] = 'Panorama'; 
   938$lang['Please select at least two groups'] = 'Kies asseblief ten minste twee groepe'; 
   939$lang['Portrait'] = 'Potret'; 
   940$lang['Ratio'] = 'Verhouding'; 
   941$lang['Rename'] = 'Vernoem'; 
   942$lang['This group will be set to default'] = 'Hierdie groep sal by verstek gebruik word'; 
   943$lang['This group will be unset to default'] = 'Hierdie groep sal nie meer by verstek gebruik word nie'; 
   944$lang['Type here the name of the new group'] = 'Tik hier die naam van die nuwe groep'; 
   945$lang['View in gallery'] = 'Wys in gallery'; 
   946$lang['between %.2f and %.2f'] = 'tussen %.2f en %.2f'; 
  926947?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.