Ignore:
Timestamp:
01/09/13 21:58:40 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[psli_bingmaps] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Psli_BingMaps/language/tr_TR/plugin.lang.php

  r20021 r20031  
  2525$lang['Associated map'] = 'İlişkilendirilmiş harita'; 
  2626$lang['Added pictures'] = 'Eklenen resimler'; 
   27$lang['fifth step : check association with your maps'] = 'Beşinci adım: Haritalarınızla ilişkilendirmeyi kontrol edin'; 
   28$lang['fourth step : make modification to pin associated to your pictures'] = 'Dördüncü adım: Resimlerinizle ilişkili raptiyelenen değişiklikleri yapın'; 
   29$lang['third step : create new zone and new pin'] = 'Üçüncü adım: Yeni alan ve yeni raptiye oluşturun'; 
   30$lang['second step : import exif data from your pictures'] = 'İkinci adım: Resimlerinizden Exif verilerini alın'; 
   31$lang['first step : create map'] = 'İlk adım: Harita oluştur'; 
   32$lang['last step : Enjoy !'] = 'Son adım: Tadını çıkar!'; 
   33$lang['pictures'] = 'resim'; 
   34$lang['Zoom level 8'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 8'; 
   35$lang['Zoom level 9'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 9'; 
   36$lang['Zoom minimum'] = 'Yakınlaştırma - En az'; 
   37$lang['Zoom maximum'] = 'Yakınlaştırma - En fazla'; 
   38$lang['Zone mode'] = 'Alan modu'; 
   39$lang['Zoom'] = 'Yakınlaştır'; 
   40$lang['Zoom level 1'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 1'; 
   41$lang['Zoom level 10'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 10'; 
   42$lang['Zoom level 11'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 11'; 
   43$lang['Zoom level 12'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 12'; 
   44$lang['Zoom level 13'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 13'; 
   45$lang['Zoom level 14'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 14'; 
   46$lang['Zoom level 15'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 15'; 
   47$lang['Zoom level 16'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 16'; 
   48$lang['Zoom level 17'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 17'; 
   49$lang['Zoom level 18'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 18'; 
   50$lang['Zoom level 19'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 19'; 
   51$lang['Zoom level 2'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 2'; 
   52$lang['Zoom level 20'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 10'; 
   53$lang['Zoom level 3'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 3'; 
   54$lang['Zoom level 4'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 4'; 
   55$lang['Zoom level 5'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 5'; 
   56$lang['Zoom level 6'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 6'; 
   57$lang['Zoom level 7'] = 'Yakınlaştırma seviyesi 7'; 
   58$lang['You need to select a category'] = 'Bir kategori seçmelisiniz'; 
   59$lang['You need to select a map'] = 'Bir harita seçmelisiniz'; 
   60$lang['You need to select a picture'] = 'Bir resim seçmelisiniz'; 
   61$lang['You need to select a pin'] = 'Bir raptiye seçmelisiniz'; 
   62$lang['You need to select a zone'] = 'Bir alan seçmelisiniz'; 
   63$lang['User manual'] = 'Kullanıcı kılavuzu'; 
   64$lang['Show map center'] = 'Harita merkezini göster'; 
   65$lang['Show guest view'] = 'Misafir görünümünü göster'; 
   66$lang['Set'] = 'Ayarla'; 
   67$lang['Exif import'] = 'Exif al'; 
   68$lang['No exif in pictures for this category'] = 'Bu kategorideki resimlerde Exif yok'; 
   69$lang['No selected entity'] = 'Seçilen varlık yok'; 
   70$lang['No selected map'] = 'Seçilen harita yok'; 
   71$lang['Not assign to a category'] = 'Bir kategoriye bağlanmadı'; 
   72$lang['Select a Map'] = 'Bir Harita Seçin'; 
   73$lang['Select a picture'] = 'Bir resim seçin'; 
   74$lang['Select a pin'] = 'Bir raptiye seçin'; 
   75$lang['Select a zone'] = 'Bir alan seçin'; 
   76$lang['Zone'] = 'Alan'; 
   77$lang['Zone Title'] = 'Alan Başlığı'; 
   78$lang['Open Category'] = 'Kategori Aç'; 
   79$lang['Open Picture'] = 'Resim Aç'; 
   80$lang['Open this category'] = 'Bu kategoriyi aç'; 
   81$lang['Open this map'] = 'Bu haritayı aç'; 
   82$lang['Open this picture'] = 'Bu resmi aç'; 
   83$lang['Open this pin'] = 'Bu raptiyeyi aç'; 
   84$lang['Open this zone'] = 'Bu alanı aç'; 
   85$lang['Picture'] = 'Resim'; 
   86$lang['Picture Title'] = 'Resim Başlığı'; 
   87$lang['Picture mode'] = 'Resim modu'; 
   88$lang['Pin'] = 'Raptiye'; 
   89$lang['Pin Title'] = 'Raptiye Başlığı'; 
   90$lang['Pin mode'] = 'Raptiye Modu'; 
   91$lang['Reload saved zone'] = 'Kaydedilen alanı geri çağır'; 
   92$lang['Select a Category'] = 'Bir Kategori Seçin'; 
   93$lang['Click to zoom on'] = 'Yakınlaştırmak için klikle'; 
   94$lang['Configuration'] = 'Yapılandırma'; 
   95$lang['Configuration mode'] = 'Yapılandırma modu'; 
   96$lang['Entity field'] = 'Varlık alanı'; 
   97$lang['Latitude'] = 'Enlem'; 
   98$lang['Longitude'] = 'Boylam'; 
   99$lang['Map Title'] = 'Harita Başlığı'; 
   100$lang['Map mode'] = 'Harita modu'; 
   101$lang['Modified pictures'] = 'Değiştirilen resimler'; 
   102$lang['New Entity'] = 'Yeni Varlık'; 
   103$lang['New Map'] = 'Yeni Harita'; 
   104$lang['New Picture'] = 'Yeni Resim'; 
   105$lang['New Pin'] = 'Yeni Raptiye'; 
   106$lang['New Zone'] = 'Yeni Alan'; 
   107$lang['Create a map'] = 'Bir harita oluştur'; 
   108$lang['Create a pin'] = 'Bir raptiye oluştur'; 
   109$lang['Create a zone'] = 'Bir alan oluştur'; 
   110$lang['Delete all points'] = 'Tüm noktaları sil'; 
   111$lang['Delete last point'] = 'Son noktayı sil'; 
   112$lang['Delete this map'] = 'Bu haritayı sil'; 
   113$lang['Delete this picture'] = 'Bu resmi sil'; 
   114$lang['Delete this pin'] = 'Bu raptiyeyi sil'; 
   115$lang['Delete this zone'] = 'Bu alanı sil'; 
   116$lang['Action'] = 'Aksiyon'; 
   117$lang['Action Album'] = 'Aksiyon Albümü'; 
   118$lang['Action Picture'] = 'Aksiyon Resmi'; 
   119$lang['Action Zoom'] = 'Aksiyon Yakınlaştırma'; 
   120$lang['Batch association'] = 'Toplu bağlantı'; 
   121$lang['Category not selected'] = 'Kategori seçilmedi'; 
   122$lang['Center Latittude'] = 'Merkez Enlem'; 
   123$lang['Center Longitude'] = 'Merkez Boylam'; 
   124$lang['Change Zoom Level'] = 'Yakınlaştırma Seviyesini Değiştir'; 
   125$lang['Click to show picture'] = 'Resmi görüntülemek için klikle'; 
   126$lang['Click to show pictures of'] = 'Bu resmi görüntülemek için klikle:'; 
  27127?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.