Changeset 20354


Ignore:
Timestamp:
01/24/13 13:59:12 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[header_manager] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

Location:
extensions/header_manager/language/nl_NL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/header_manager/language/nl_NL/description.txt

  r16884 r20354  
  1 Met de Header Manager kun je galerijbanieren beheren. Je kunt een afbeelding van je computer laden of er een uit je galerij gebruiken. 
   1Met de Header Manager kunt u galerijbanners beheren. U kunt een afbeelding van uw computer laden of er een uit uw galerij gebruiken. 
 • extensions/header_manager/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r18070 r20354  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang['Add a banner'] = 'Voeg een banier toe'; 
  24 $lang['Banner added'] = 'Banier toegevoegd'; 
  25 $lang['Banner deleted'] = 'Banier verwijderd'; 
  26 $lang['Banner'] = 'Banier'; 
  27 $lang['Choose an image from your computer'] = 'Kies een afbeelding op je computer'; 
  28 $lang['Choose the part of the image you want to use as your header.'] = 'Kies het deel van de afbeelding dat je wilt gebruiken'; 
  29 $lang['Crop banner image'] = 'Banierafbeelding afsnijden'; 
  30 $lang['Default banner size'] = 'Standaardbaniergrootte'; 
   23$lang['Add a banner'] = 'Voeg een banner toe'; 
   24$lang['Banner added'] = 'Banner toegevoegd'; 
   25$lang['Banner deleted'] = 'Banner verwijderd'; 
   26$lang['Banner'] = 'Banner'; 
   27$lang['Choose an image from your computer'] = 'Kies een afbeelding op uw computer'; 
   28$lang['Choose the part of the image you want to use as your header.'] = 'Kies het deel van de afbeelding dat u wilt gebruiken.'; 
   29$lang['Crop banner image'] = 'Banner-afbeelding bijsnijden'; 
   30$lang['Default banner size'] = 'Standaard bannergrootte'; 
  3131$lang['For MontBlancXL and BlancMontXL, advised size is 900×190.'] = 'Voor MontBlancXL en BlancMontXL is de aanbevolen grootte 900×190.'; 
  32 $lang['Gallery title above image'] = 'Titel van de galerij boven de afbeelding'; 
   32$lang['Gallery title above image'] = 'Titel van de galerie boven de afbeelding'; 
  3333$lang['Image only'] = 'Alleen afbeelding'; 
  34 $lang['Incorrect file type,'] = 'Fout bestandstype'; 
  35 $lang['No banner added yet'] = 'Nog geen banier toegevoegd'; 
   34$lang['Incorrect file type,'] = 'Fout bestandstype.'; 
   35$lang['No banner added yet'] = 'Nog geen banner toegevoegd'; 
  3636$lang['Picture id.'] = 'Afbeeldings-id'; 
  37 $lang['Put <b>%header_manager%</b> where you want to display the image.'] = 'Plaat <b>%header_manager%</b> op de plek waar je de afbeelding wilt tonen.'; 
   37$lang['Put <b>%header_manager%</b> where you want to display the image.'] = 'Plaat <b>%header_manager%</b> op de plek waar u de afbeelding wilt tonen.'; 
  3838$lang['Random'] = 'Willekeurig'; 
  3939$lang['Select an image'] = 'Kies een afbeelding'; 
  40 $lang['The numeric identifier can be found on the picture edition page, near the thumbnail.'] = 'De numerieke identificatie kun je vinden op de afbeeldingsbewerkingspagina, bij de verkleinde weergave.'; 
   40$lang['The numeric identifier can be found on the picture edition page, near the thumbnail.'] = 'De numerieke identificatie kun je vinden op de afbeeldingsbewerkingspagina, in de buurt van het klikplaatje.'; 
  4141$lang['Unknown picture id'] = 'Onbekende afbeeldings-id'; 
  4242$lang['Use'] = 'Gebruik'; 
  4343$lang['With text'] = 'Met tekst'; 
  44 $lang['You can customize the display by adding CSS rules to'] = 'Je kunt het venster aanpassen door CSS-regels toe te voegen aan '; 
  45 $lang['You can upload a custom header image or select one from your gallery. On the next screen you will be able to crop the image.'] = 'Je kunt een aangepaste banierafbeelding inlezen of er een kiezen uit je galerij. In het volgende scherm kun je de afbeelding bijsnijden.'; 
  46 $lang['or choose a picture from the gallery'] = 'of kies een afbeelding uit de galerij'; 
  47 $lang['Default banner'] = 'standaardbanier'; 
  48 $lang['Display banner on photo page'] = 'Geef de banier weer op de foto-pagina'; 
   44$lang['You can customize the display by adding CSS rules to'] = 'U kunt het venster aanpassen door CSS-regels toe te voegen aan '; 
   45$lang['You can upload a custom header image or select one from your gallery. On the next screen you will be able to crop the image.'] = 'U kunt een aangepaste bannerafbeelding uploaden of een afbeelding kiezen uit uw galerie. In het volgende scherm kunt u de afbeelding bijsnijden.'; 
   46$lang['or choose a picture from the gallery'] = 'of kies een afbeelding uit de galerie'; 
   47$lang['Default banner'] = 'Standaard banner'; 
   48$lang['Display banner on photo page'] = 'Geef de banner weer op de foto-pagina'; 
   49$lang['In order to add a specific banner, go to the admin page of the desired album.'] = 'Om een specifieke banner toe te kunnen voegen, gaat u naar de beheerpagina van het gewenste album.'; 
   50$lang['Non recursive'] = 'Niet herhalend'; 
   51$lang['Recursive'] = 'Herhalend'; 
   52$lang['Restore default banner'] = 'Terug naar de standaardinstellingen van de banner'; 
   53$lang['Album specific banners'] = 'Album specifieke banner'; 
  4954?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.