Ignore:
Timestamp:
01/27/13 23:00:16 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[subscribe_to_comments] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

Location:
extensions/Subscribe_to_comments/language/nl_NL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Subscribe_to_comments/language/nl_NL/description.txt

  r15031 r20435  
  1 Met deze plugin kun je via email commentaar ontvangen. 
   1Met deze plugin kunt u via email commentaar ontvangen. 
 • extensions/Subscribe_to_comments/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r15791 r20435  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang['Invalid email adress, your are not subscribed to comments.'] = 'Ongeldig emailadres, je bent niet ingeschreven op commentaar.'; 
  24 $lang['Notify me of followup comments'] = 'Notificeer mij over opvolgend commentaar'; 
  25 $lang['Please check your email inbox to confirm your subscription.'] = 'Bekijk je inbox om je inschrijving te bevestigen.'; 
   23$lang['Invalid email adress, your are not subscribed to comments.'] = 'Ongeldig emailadres, u bent niet geabonneerd op commentaar.'; 
   24$lang['Notify me of followup comments'] = 'Wilt u geïnformeerd worden over opvolgend commentaar ?'; 
   25$lang['Please check your email inbox to confirm your subscription.'] = 'Raadpleeg aub uw inbox om uw abonnement te bevestigen.'; 
  2626$lang['Return to item page'] = 'Keer terug naar de itempagina'; 
  27 $lang['Subscribe'] = 'Abonneren'; 
  28 $lang['Subscriptions of'] = 'Inschrijvingen van'; 
  29 $lang['Successfully unsubscribed your email address from receiving notifications.'] = 'Je emailadres is uitgeschreven van het ontvangen van notificaties.'; 
  30 $lang['Unsubscribe from all email notifications'] = 'Schrijf uit van alle emailnotificaties'; 
   27$lang['Subscribe'] = 'Abonneer'; 
   28$lang['Subscriptions of'] = 'Abonnementen op'; 
   29$lang['Successfully unsubscribed your email address from receiving notifications.'] = 'Uw email-adres is succesvol uitgeschreven. U zult geen berichten meer ontvangen.'; 
   30$lang['Unsubscribe from all email notifications'] = 'Schrijf uit van alle email-berichten'; 
  3131$lang['Unsubscribe'] = 'Uitschrijven'; 
  32 $lang['You are not subscribed to any comment.'] = 'Je bent niet ingeschreven voor enig commentaar.'; 
  33 $lang['Your subscribtion has been validated, thanks you.'] = 'Je inschrijving is goedgekeurd, dank je.'; 
   32$lang['You are not subscribed to any comment.'] = 'U bent geabonneerd op geen enkel commentaar.'; 
   33$lang['Your subscribtion has been validated, thanks you.'] = 'Uw inschrijving is goedgekeurd, dank u wel.'; 
  3434$lang['%s has subscribed to comments on'] = '%s is geabonneerd op commentaar over'; 
  3535$lang['Allow users to subscribe to global notifications'] = 'Laat gebruikers zich abonneren op algemene berichten'; 
  36 $lang['Already validated.'] = 'Al goedgekeurd'; 
  37 $lang['Comments notifications'] = 'Commentaarberichten'; 
   36$lang['Already validated.'] = 'Reeds goedgekeurd'; 
   37$lang['Comments notifications'] = 'Commentaar-berichten'; 
  3838$lang['Confirm subscription'] = 'Bevestig abonnement'; 
  39 $lang['Confirm your subscribtion to comments'] = 'Bevestig je abonnement op commentaar'; 
   39$lang['Confirm your subscribtion to comments'] = 'Bevestig uw abonnement op commentaar'; 
  4040$lang['Followed on'] = 'Gevolgd op'; 
  4141$lang['Manage my subscriptions'] = 'Beheer mijn abonnementen'; 
   
  4343$lang['New subscription on'] = 'Nieuw abonnement op'; 
  4444$lang['Not found.'] = 'Niet gevonden.'; 
  45 $lang['Notify administrators when a user take a new subscription'] = 'Bericht beheerders indien een gebruiker een nieuw abonnement begint'; 
   45$lang['Notify administrators when a user take a new subscription'] = 'Bericht beheerders indien een gebruiker een nieuw abonnement neemt'; 
  4646$lang['Subject'] = 'Onderwerp'; 
  47 $lang['Subscribe to comments on'] = 'Abonneer op commentaar over'; 
  48 $lang['Subscribe to mail notifications'] = 'Abonneer op mailberichten'; 
  49 $lang['To activate, click the confirm button. If you believe this is an error, please just ignore this message.'] = 'Om te activeren klik je de bevestigknop. Indien je denkt dat dit een fout is, negeer dan dit bericht.'; 
   47$lang['Subscribe to comments on'] = 'Abonneer u op commentaar op'; 
   48$lang['Subscribe to mail notifications'] = 'Wilt u een abonnement op algemene email-berichten ?'; 
   49$lang['To activate, click the confirm button. If you believe this is an error, please just ignore this message.'] = 'Om te activeren klik op de de bevestigknop. Indien u denkt dat dit een fout is, negeer dan dit bericht.'; 
  5050$lang['Validate'] = 'Bevestigen'; 
  51 $lang['Want to edit your notifications options?'] = 'Wil je de opties van de berichten wijzigen?'; 
  52 $lang['You are currently subscribed to comments on'] = 'Je bent nu geabonneerd op berichten over'; 
  53 $lang['You have been added to the list of subscribers.'] = 'Je bent toegevoegd aan de lijst van abonnees.'; 
  54 $lang['You requested to subscribe by email to comments on'] = 'Je verzocht je via email te abonneren op commentaar over'; 
  55 $lang['all albums of the gallery'] = 'alle albums in de galerij'; 
  56 $lang['all pictures of the album <a href="%s">%s</a>'] = 'alle afbeeldingen van het album <a href="%s">%s</a>'; 
  57 $lang['all pictures of the gallery'] = 'alle afbeeldingen van de galerij'; 
  58 $lang['all pictures of this album'] = 'alle afbeeldingen van dit album'; 
  59 $lang['comments on a picture'] = 'commentaar over de afbeelding'; 
  60 $lang['comments on all pictures of an album'] = 'commentaar over alle afbeeldingen van een album'; 
  61 $lang['comments on an album'] = 'commentaar over een album'; 
   51$lang['Want to edit your notifications options?'] = 'Wilt u de berichten-opties wijzigen?'; 
   52$lang['You are currently subscribed to comments on'] = 'U bent nu geabonneerd op commentaar op'; 
   53$lang['You have been added to the list of subscribers.'] = 'U bent toegevoegd aan de lijst van abonnees.'; 
   54$lang['You requested to subscribe by email to comments on'] = 'U heeft aangegeven per mail geïnformeerd te willen worden over commentaar op'; 
   55$lang['all albums of the gallery'] = 'Met betrekking tot alle albums in de galerie'; 
   56$lang['all pictures of the album <a href="%s">%s</a>'] = 'Alle afbeeldingen van het album <a href="%s">%s</a>'; 
   57$lang['all pictures of the gallery'] = 'Mbt alle afbeeldingen van de galerie'; 
   58$lang['all pictures of this album'] = 'Mbt alle afbeeldingen van dit album'; 
   59$lang['comments on a picture'] = 'Commentaar op de afbeelding'; 
   60$lang['comments on all pictures of an album'] = 'Commentaar op alle afbeeldingen van een album'; 
   61$lang['comments on an album'] = 'Commentaar op een album'; 
  6262$lang['the album <a href="%s">%s</a>'] = 'het album <a href="%s">%s</a>'; 
  6363$lang['the picture <a href="%s">%s</a>'] = 'de afbeelding <a href="%s">%s</a>'; 
  64 $lang['this album'] = 'dit album'; 
  65 $lang['this picture'] = 'deze afbeelding'; 
   64$lang['this album'] = 'Met betrekking tot dit album'; 
   65$lang['this picture'] = 'Mbt deze afbeelding'; 
  6666?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.