Changeset 20570


Ignore:
Timestamp:
02/05/13 14:08:02 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/common.lang.php

  r20438 r20570  
  4747$lang['%d hit'] = '%d bezoeker'; 
  4848$lang['%d hits'] = '%d bezoekers'; 
  49 $lang['%d new photo'] = '%d nieuwe afbeelding'; 
  50 $lang['%d new photos'] = '%d nieuwe afbeeldingen'; 
   49$lang['%d new photo'] = '%d nieuwe foto'; 
   50$lang['%d new photos'] = '%d nieuwe foto\'s'; 
  5151$lang['%d new user'] = '%d nieuwe gebruiker'; 
  5252$lang['%d new users'] = '%d nieuwe gebruikers'; 
   
  5959$lang['Album'] = 'Album'; 
  6060$lang['Close this window'] = 'Sluit dit venster'; 
  61 $lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Complete RSS feed (afbeeldingen, commentaren)'; 
   61$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Complete RSS feed (foto\'s, commentaren)'; 
  6262$lang['Confirm Password'] = 'Bevestig wachtwoord'; 
  6363$lang['Connection settings'] = 'Verbindings-instellingen'; 
   
  8484$lang['Help'] = 'Help'; 
  8585$lang['Identification'] = 'Identificatie'; 
  86 $lang['Photos only RSS feed'] = 'Alleen RSS feed mbt afbeeldingen'; 
   86$lang['Photos only RSS feed'] = 'Alleen RSS feed mbt foto\'s'; 
  8787$lang['Keyword'] = 'Sleutelwoord'; 
  8888$lang['Links'] = 'Links'; 
   
  113113$lang['Tag'] = 'Label'; 
  114114$lang['Tags'] = 'Labels'; 
  115 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'De RSS feed geeft meldingen als er nieuws is op deze website: nieuwe afbeeldingen, bijgewerkte albums, nieuwe commentaaren. Gebruik hiervoor een RSS-feed lezer.'; 
   115$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'De RSS feed geeft meldingen als er nieuws is op deze website: nieuwe foto\'s, bijgewerkte albums, nieuwe commentaaren. Gebruik hiervoor een RSS-feed lezer.'; 
  116116$lang['Unknown feed identifier'] = 'Onbekende feed identifier'; 
  117117$lang['User comments'] = 'Gebruikers-commentaar'; 
   
  122122$lang['About Piwigo'] = 'Over Piwigo'; 
  123123$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'U heeft geen rechten voor de opgevraagde pagina'; 
  124 $lang['add this photo to your favorites'] = 'Voeg deze afbeelding toe aan uw favorieten'; 
   124$lang['add this photo to your favorites'] = 'Voeg deze foto toe aan uw favorieten'; 
  125125$lang['Administration'] = 'Beheer'; 
  126126$lang['all'] = 'alle'; 
   
  133133$lang['posted on %s'] = 'geplaatst op %s'; 
  134134$lang['Best rated'] = 'Beste gewaardeerd'; 
  135 $lang['display best rated photos'] = 'Weergeven van de hoogst gewaardeerde afbeeldingen'; 
   135$lang['display best rated photos'] = 'Geef de hoogst gewaardeerde foto\'s weer'; 
  136136$lang['Calendar'] = 'Kalender'; 
  137137$lang['All'] = 'Alle'; 
  138 $lang['display each day with photos, month per month'] = 'Weergeven elke dag met afbeelding, maand per maand'; 
   138$lang['display each day with photos, month per month'] = 'Geef elke dag weer met foto\'s, maand voor maand'; 
  139139$lang['View'] = 'Bekijk'; 
  140140$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Maand-kalender'; 
   
  165165$lang['day'][6] = 'Zaterdag'; 
  166166$lang['Default'] = 'Standaard'; 
  167 $lang['delete this photo from your favorites'] = 'Verwijder deze afbeelding van uw favorieten'; 
   167$lang['delete this photo from your favorites'] = 'Verwijder deze foto van uw favorieten'; 
  168168$lang['Delete'] = 'Verwijderen'; 
  169169$lang['descending'] = 'Aflopend'; 
   
  174174$lang['excluded'] = 'uitsluiten'; 
  175175$lang['Your favorites'] = 'Mijn favorieten'; 
  176 $lang['display your favorites photos'] = 'Toon mijn favoriete afbeeldingen'; 
   176$lang['display your favorites photos'] = 'Toon mijn favoriete foto\'s'; 
  177177$lang['Favorites'] = 'Favorieten'; 
  178178$lang['First'] = 'Eerste'; 
   
  198198$lang['Logout'] = 'Afmelden'; 
  199199$lang['obligatory'] = 'verplicht'; 
  200 $lang['display a calendar by creation date'] = 'Toon een kalender met afbeeldingen gesorteerd op aanmaakdatum'; 
  201 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'Toon alle afbeeldingen in alle sub-albums'; 
   200$lang['display a calendar by creation date'] = 'Toon een kalender met foto\'s gesorteerd op aanmaakdatum'; 
   201$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'Toon alle foto\'s in alle sub-albums'; 
  202202$lang['return to normal view mode'] = 'Terug naar de standaardweergave'; 
  203 $lang['display a calendar by posted date'] = 'Toon een kalender met afbeeldingen gesorteerd op plaatsingsdatum'; 
   203$lang['display a calendar by posted date'] = 'Toon een kalender met foto\'s gesorteerd op plaatsingsdatum'; 
  204204$lang['month'][10] = 'Oktober'; 
  205205$lang['month'][11] = 'November'; 
   
  215215$lang['month'][9] = 'September'; 
  216216$lang['Most visited'] = 'Meest bekeken'; 
  217 $lang['display most visited photos'] = 'Toon de meest bekeken afbeeldingen'; 
  218 $lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Het aantal afbeeldingen per pagina moet een niet-nul geheel getal zijn'; 
  219 $lang['Number of photos per page'] = 'Aantal afbeeldingen per pagina'; 
   217$lang['display most visited photos'] = 'Toon de meest bekeken foto\'s'; 
   218$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Het aantal foto\'s per pagina moet een, niet-nul, geheel getal zijn'; 
   219$lang['Number of photos per page'] = 'Aantal foto\'s per pagina'; 
  220220$lang['Unknown identifier'] = 'Onbekend herkenningsteken'; 
  221221$lang['New password'] = 'Nieuw wachtwoord'; 
  222 $lang['Rate this photo'] = 'Waardeer deze afbeelding'; 
   222$lang['Rate this photo'] = 'Waardeer deze foto'; 
  223223$lang['Next'] = 'Volgende'; 
  224224$lang['no rate'] = 'geen waardering'; 
  225 $lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Toon alleen afbeeldingen geplaatst op de laatste %s dag.'; 
  226 $lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Toon alleen afbeeldingen de laatste %s dagen geplaatst.'; 
   225$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Toon alleen foto\'s geplaatst op de laatste %s dag.'; 
   226$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Toon alleen foto\'s de laatste %s dagen geplaatst.'; 
  227227$lang['password updated'] = 'wachtwoord bijgewerkt'; 
  228228$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Recente periode moet een positieve waarde zijn'; 
  229 $lang['photo'] = 'afbeelding'; 
  230 $lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klik op de afbeelding om het te bekijken in "high Definition" (Origineel) formaat'; 
   229$lang['photo'] = 'foto'; 
   230$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Klik op de foto om deze te bekijken in "high Definition" (Origineel) formaat'; 
  231231$lang['Show file metadata'] = 'Toon bestands metadata'; 
  232232$lang['Powered by'] = 'Powered by'; 
  233233$lang['Preferences'] = 'Voorkeuren'; 
  234234$lang['Previous'] = 'Vorige'; 
  235 $lang['Random photos'] = 'Willekeurige afbeeldingen'; 
  236 $lang['display a set of random photos'] = 'Toon een aantal willekeurige afbeeldingen'; 
   235$lang['Random photos'] = 'Willekeurige foto\'s'; 
   236$lang['display a set of random photos'] = 'Toon een aantal willekeurige foto\'s'; 
  237237$lang['Recent albums'] = 'Recente albums'; 
  238238$lang['display recently updated albums'] = 'Toon de onlangs bijgewerkte albums'; 
  239239$lang['Recent period'] = 'Recente periode (aantal dagen)'; 
  240 $lang['Recent photos'] = 'Recente afbeeldingen'; 
  241 $lang['display most recent photos'] = 'Toon de meest recente afbeeldingen'; 
   240$lang['Recent photos'] = 'Recente foto\'s'; 
   241$lang['display most recent photos'] = 'Toon de meest recente foto\'s'; 
  242242$lang['Redirection...'] = 'doorsturen...'; 
  243243$lang['Please, enter a login'] = 'Vul uw gebruikersnaam in aub.'; 
   
  271271$lang['Specials'] = 'Speciaal'; 
  272272$lang['SQL queries in'] = 'SQL queries in'; 
  273 $lang['display only recently posted photos'] = 'Toon alleen de recent geplaatste afbeeldingen'; 
  274 $lang['return to the display of all photos'] = 'Toon alle afbeeldingen'; 
   273$lang['display only recently posted photos'] = 'Toon alleen de recent geplaatste foto\'s'; 
   274$lang['return to the display of all photos'] = 'Toon alle foto\'s'; 
  275275$lang['the beginning'] = 'het begin'; 
  276276$lang['Interface theme'] = 'Thema'; 
   
  308308$lang['Yes'] = 'Ja'; 
  309309$lang['No'] = 'Nee'; 
  310 $lang['%d photo']='%d afbeelding'; 
  311 $lang['%d photos']='%d afbeeldingen'; 
  312 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d afbeelding is ook gelinkt aan het huidige label'; 
  313 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d afbeeldingen zijn ook gelinkt aan het huidige label'; 
  314 $lang['display photos linked to this tag'] = 'Toon de aan dit label gelinkte afbeeldingen'; 
  315 $lang['photos posted during the last %d days'] = 'Afbeeldingen de afgelopen %d dagen ontvangen'; 
   310$lang['%d photo'] = '%d foto'; 
   311$lang['%d photos'] = '%d foto\'s'; 
   312$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d foto is ook gelinkt aan het huidige label'; 
   313$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d foto\'s zijn ook gelinkt aan het huidige label'; 
   314$lang['display photos linked to this tag'] = 'Toon de aan dit label gelinkte foto\'s'; 
   315$lang['photos posted during the last %d days'] = 'Foto\'s de afgelopen %d dagen ontvangen'; 
  316316$lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo Help'; 
  317317$lang['Are you sure?'] = 'Weet u het zeker?'; 
   
  322322$lang['cloud'] = 'wolk'; 
  323323$lang['Reset to default values'] = 'Reset naar standaardwaarden'; 
  324 $lang['delete all photos from your favorites'] = 'verwijder alle afbeeldingen van uw favorieten'; 
   324$lang['delete all photos from your favorites'] = 'verwijder alle foto\'s van uw favorieten'; 
  325325$lang['Sent by'] = 'Verstuurd door'; 
  326326$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies worden geblokkeerd of worden niet ondersteund door uw browser. Indien u zich wilt aanmelden dient u er voor te zorgen dat het gebruik van cookies mogelijk is.'; 
   
  328328$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Dit commentaar moet nog gevalideerd worden'; 
  329329$lang['Welcome'] = 'Welkom'; 
  330 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Welkom bij uw Piwigo afbeeldingengalerie!'; 
   330$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Welkom bij uw Piwigo foto-galerie!'; 
  331331$lang['... or browse your empty gallery'] = '... of blader door uw lege galerie'; 
  332332$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... of deactiveer deze boodschap aub, Ik vind mijn weg zelf wel'; 
  333 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hallo %s, uw Piwigo afbeeldingengalerie is leeg!'; 
  334 $lang['I want to add photos'] = 'Ik wil afbeeldingen toevoegen'; 
   333$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hallo %s, uw Piwigo foto-galerie is leeg!'; 
   334$lang['I want to add photos'] = 'Ik wil foto\'s toevoegen'; 
  335335$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Valideer het volgende gebruikers-commentaar: %s'; 
  336336$lang['This author modified following comment:'] = 'Deze bewerker wijzigde het volgende commentaar:'; 
   
  380380$lang['Show oldest comments first'] = 'Toon oudste commentaren eerst'; 
  381381$lang['Show latest comments first'] = 'Toon nieuwste commentaren eerst'; 
  382 $lang['Photo sizes'] = 'Afbeeldingsgroottes'; 
   382$lang['Photo sizes'] = 'Foto-groottes'; 
  383383$lang['View in'] = 'Bekijk in'; 
  384384$lang['Mobile'] = 'Mobiel'; 
   
  394394$lang['Numeric identifier, 1 → 9'] = 'Numerieke aanduiding, 1 → 9'; 
  395395$lang['Numeric identifier, 9 → 1'] = 'Numerieke aanduiding, 0 → 1'; 
  396 $lang['Photo title, A → Z'] = 'Afbeeldingtitel, A → Z'; 
  397 $lang['Photo title, Z → A'] = 'Afbeeldingtitel, Z → A'; 
   396$lang['Photo title, A → Z'] = 'Foto-titel, A → Z'; 
   397$lang['Photo title, Z → A'] = 'Foto-titel, Z → A'; 
  398398$lang['Rating score, high → low'] = 'Waardering, hoog → laag'; 
  399399$lang['Rating score, low → high'] = 'Waardering, laag → hoog'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.