Changeset 20698


Ignore:
Timestamp:
02/11/13 21:09:52 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[adult_content] Update pl_PL, thanks to : K.S.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/adult_content/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r16540 r20698  
  5353$lang['ad_c_msg_admin_1'] = 'Konfiguracja pluginu zaktualizowana pomyślnie'; 
  5454$lang['ad_c_send'] = 'Zapisz zmiany'; 
   55$lang['ac_text_activ_16'] = '<u>... i zaręczam, że </u>: <br /> 
   56- <B>Mam ukończony 16 lub 17 rok życia.</B> <br /> 
   57- Zostałem ostrzeżony, że strona ta zawiera materiały o charakterze pornograficznym i erotycznym. <br /> 
   58- Prawo mojego kraju zezwala mi na przeglądanie tej witryny.'; 
   59$lang['ac_text_activ_18'] = '<u>... i zaręczam, że:</u><br /> 
   60- <b>Mam ukończone co najmniej 18 lat</b> i według prawa obowiązującego w moim kraju <b>jestem pełnoletni.</b> 
   61- Zostałem ostrzeżony, że strona ta zawiera materiały o charakterze pornograficznym i erotycznym.<br /> 
   62- Prawo mojego kraju zezwala mi na przeglądanie tej witryny.'; 
  5563?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.