Changeset 20773


Ignore:
Timestamp:
02/16/13 07:57:34 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[lmt] Update pl_PL, thanks to : K.S.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/lmt/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r20729 r20773  
  8989$lang['lmt_author_nb_images_updated'] = 'obrazy przydzielone do tego autora zostały zaktualizowane'; 
  9090$lang['lmt_author_one_image_updated'] = 'Obraz przydzielony do tego autora został zaktualizowany'; 
   91$lang['lmt_cfg_list_maxitems'] = 'Maksymalna ilość pozycji do wyświetlenia'; 
   92$lang['lmt_cfg_warning_link'] = 'Włącz przekierowania'; 
   93$lang['lmt_cfg_warning_target'] = 'Wymuś otwieranie stron w nowym oknie'; 
   94$lang['lmt_clear_caddie_ko'] = 'Koszyk nie mógł zostać wyczyszczony'; 
   95$lang['lmt_clear_caddie_ok'] = 'Koszyk został wyczyszczony'; 
   96$lang['lmt_replace_caddie'] = 'Wyczyść koszyk i dodaj elementy'; 
   97$lang['lmt_search_by_licence'] = 'Wyszukaj zdjęcia na licencji'; 
   98$lang['lmt_search_pictures_with_licence_1'] = 'Wyszukaj zdjęcia na licencji:'; 
   99$lang['lmt_search_pictures_with_licence_n'] = 'Wyszukaj zdjęcia na jednej z tych licencji:'; 
   100$lang['lmt_select_all'] = 'Wszystko'; 
   101$lang['lmt_select_none'] = 'Nic'; 
   102$lang['lmt_title'] = 'Narzędzie do zarządzania licencją'; 
   103$lang['lmt_choose_select'] = '<Wybierz>'; 
   104$lang['lmt_add_licence_ok'] = 'Licencja została przypisana do wybranych pozycji'; 
   105$lang['lmt_add_to_caddie'] = 'Dodaj pozycje do koszyka'; 
   106$lang['lmt_caddie_items'] = 'Pozycje w koszyku'; 
   107$lang['lmt_caddie_updated'] = 'Koszyk został zaktualizowany'; 
  91108?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.