Changeset 20880


Ignore:
Timestamp:
02/21/13 00:31:09 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[c13y_upgrade] Update pl_PL, thanks to : K.S.

Location:
trunk/plugins/c13y_upgrade/language/pl_PL
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/plugins/c13y_upgrade/language/pl_PL/description.txt

  r3855 r20880  
  1 Sprawdzanie integralności uaktualnień 
   1Sprawdzanie integralności uaktualnień. 
 • trunk/plugins/c13y_upgrade/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r19703 r20880  
  2424// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly (1.8) 
  2525$lang['c13y_upgrade_no_anomaly'] = 'Nie wykryto żadnych problemów po aktualizacji aplikacji, wtyczka "Sprawdź aktualizacje" została wyłączona.'; 
  26 $lang['c13y_dbl_email_user'] = 'Adresy e-mail użytkowników są identyczne'; 
   26$lang['c13y_dbl_email_user'] = 'Użytkownicy z identycznymi adresami e-mail'; 
  2727$lang['c13y_correction_dbl_email_user'] = 'Usuwanie powtórzonych nazw użytkowników'; 
  28 $lang['c13y_obsolete_plugin'] = 'Wtyczka jest nieaktualna'; 
  29 $lang['c13y_correction_obsolete_plugin'] = '"%s" wtyczka została dołączona do tej wersji aplikacji i musisz ją odinstalować.'; 
   28$lang['c13y_obsolete_plugin'] = 'Wtyczka jest przestarzała'; 
   29$lang['c13y_correction_obsolete_plugin'] = 'Wtyczka "%s" została dołączona do tej wersji aplikacji, więc musisz ją odinstalować.'; 
  3030?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.