Changeset 20882


Ignore:
Timestamp:
02/21/13 00:31:27 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[localfileseditor] Update pl_PL, thanks to : K.S.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/plugins/LocalFilesEditor/language/pl_PL/plugin.lang.php

  r19703 r20882  
  2828$lang['locfiledit_onglet_plug'] = 'Wtyczki własne'; 
  2929$lang['locfiledit_cant_save'] = 'W pliku nie można zapisywać zmian. Sprawdź czy katalog "local/" jest zapisywalny (chmod).'; 
  30 $lang['locfiledit_newfile'] = 'Plik nie istnieje i zostanie utworzony przez Edytora Plików Lokalnych'; 
   30$lang['locfiledit_newfile'] = 'Plik nie powstanie dopóki niżej nie zostanie coś wpisane.Po uzupełnieniu wymaganych informacji plik zostanie utworzony.'; 
  3131$lang['locfiledit_save_config'] = 'Plik został zapisany pomyślnie.'; 
  3232$lang['locfiledit_show_default'] = 'Pokaż plik referencyjny: '; 
   
  4747$lang['locfiledit_empty_page'] = 'Pusta strona'; 
  4848$lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Katalog nadrzędny'; 
  49 $lang['locfiledit_filename_error'] = 'Plik zawiera niedozwolone znaki.'; 
   49$lang['locfiledit_filename_error'] = 'Nazwa pliku zawiera niedozwolone znaki.'; 
  5050$lang['locfiledit_file_already_exists'] = 'Plik już istnieje.'; 
  5151$lang['locfiledit_model_error'] = 'Musisz wybrać model.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.