Changeset 20890


Ignore:
Timestamp:
02/21/13 00:33:45 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[contactform] Update cs_CZ, thanks to : sichr

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ContactForm/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r18497 r20890  
  5757$lang['Each category is displayed as a distinct "service" on the contact form (example: "Technical", "Commercial", "General question"). Using categories is not mandatory.'] = 'Každá kategorie se na kontaktním formuláři zobrazí jako samostatná "služba" (příklad: "Technické", "Obchodní", "Obecný dotaz"). Použití kategorií není povinné.'; 
  5858$lang['Tip'] = 'Tip'; 
   59$lang['Send'] = 'Odeslat'; 
   60$lang['Send copy to my email'] = 'Odeslat kopii na můj email'; 
  5961?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.