Changeset 20891


Ignore:
Timestamp:
02/21/13 00:34:05 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[batch_downloader] Update cs_CZ, thanks to : sichr

Location:
extensions/BatchDownloader/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/BatchDownloader/language/cs_CZ/description.txt

  r16819 r20891  
  1 Umožňuje uživatelům nahrát sady obrázků v ZIP. Slučitelné s Uživatelskými výběry. 
   1Umožňuje uživatelům stáhnout sady obrázků v ZIP. Slučitelné s Uživatelskými výběry. 
 • extensions/BatchDownloader/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r18499 r20891  
  6565$lang['Number of archives'] = 'Počet archivů'; 
  6666$lang['Number of images'] = 'Počet fotek'; 
   67$lang['Starting download Archive #%d will destroy Archive #%d, be sure you finish the download. Continue ?'] = 'Spuštění stahování Archívu #%d zruší Archiv #%d, ujistěte se, že stahování skončilo. Pokračovat?'; 
   68$lang['Warning: Only registered users can use Batch Downloader.'] = 'Varování: Pouze registrovaní uživatelé mohou používat Dávkové stahování'; 
  6769?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.