Changeset 20922


Ignore:
Timestamp:
02/21/13 20:52:34 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update gl_ES, thanks to : damufo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/gl_ES/admin.lang.php

  r20913 r20922  
  8989$lang['%d hour'] = '%d hora'; 
  9090$lang['%d hours'] = '%d horas'; 
   91$lang['Administration Home'] = 'Administración'; 
   92$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom é un aplicativo de fotografía deseñado para xestionar grandes cantidades de imaxes dixitais así como a realización do procesado das mesmas.'; 
   93$lang['Advanced features'] = 'Funcións avanzadas'; 
   94$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Engadir permiso de escritura ó cartafol "%s"'; 
   95$lang['Add/delete a permalink'] = 'Engadir/Eliminar unha ligazón permanente'; 
   96$lang['Added by %s'] = 'Engadido por %s'; 
   97$lang['Album "%s" has been added'] = 'Engadiuse o álbum "%s"'; 
   98$lang['Add to caddie'] = 'Engadir á cesta'; 
   99$lang['Add group'] = 'Engadir un grupo'; 
   100$lang['Add tags'] = 'Engadir etiquetas'; 
   101$lang['Add detailed content'] = 'Engadir contido detallado'; 
   102$lang['Add New Language'] = 'Engadir novo idioma'; 
   103$lang['Add New Theme'] = 'Engadir novo tema'; 
   104$lang['Add Photos'] = 'Engadir fotos'; 
   105$lang['Add a criteria'] = 'Engadir un criterio'; 
   106$lang['Add a filter'] = 'Engadir un filtro'; 
   107$lang['Add a tag'] = 'Engadir unha etiqueta'; 
   108$lang['Add a user'] = 'Engadir un usuario'; 
   109$lang['Add a virtual album'] = 'Engadir un álbum virtual'; 
   110$lang['Add another set of photos'] = 'Engadir outro conxunto de fotos '; 
   111$lang['Active Languages'] = 'Idiomas activos'; 
   112$lang['Active Plugins'] = 'Engadidos activos'; 
   113$lang['Active Themes'] = 'Temas activos'; 
   114$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activar a icona "novo" ó lado de álbums e fotos'; 
   115$lang['Add'] = 'Engadir'; 
   116$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Activar as miniaturas de navegación'; 
   117$lang['Activate comments'] = 'Activar comentarios'; 
   118$lang['Activate icon "%s"'] = 'Activar a icona "%s"'; 
   119$lang['Activate'] = 'Activar'; 
   120$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Activar a barra de navegación'; 
   121$lang['ACCESS_1'] = 'Acceso a todos'; 
   122$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Está dispoñible unha nova versión de Piwigo.'; 
   123$lang['ACCESS_0'] = 'Acceso libre'; 
   124$lang['ACCESS_2'] = 'Acceso a tódolos usuarios rexistrados'; 
   125$lang['ACCESS_3'] = 'Acceso a administradores'; 
   126$lang['ACCESS_4'] = 'Acceso a administradores web'; 
   127$lang['ACCESS_5'] = 'Sen acceso'; 
   128$lang['Access type'] = 'Tipo de acceso'; 
   129$lang['Action'] = 'Acción'; 
   130$lang['Actions'] = 'Accións'; 
   131$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'O aplicativo <em>Piwigo para Android</em> permíteche conectar o teu móbil ou tableta Android á túa galería Piwigo, creando álbums e enviando fotos ó mesmo tempo.'; 
   132$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'O aplicativo <em>Piwigo para iOS</em> permíteche conectar o teu iPhone, iPad ou iPod Touch á túa galería Piwigo, creando álbums e enviando fotos ó mesmo tempo.'; 
   133$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Unha galería bloqueada só pode ser vista polos administradores'; 
   134$lang['... or '] = '... ou'; 
   135$lang['+ Add an upload box'] = '+ Engadir outra caixa de transferencia '; 
   136$lang[', click on'] = ', prema sobre'; 
   137$lang['(this tag will be deleted)'] = '(esa etiqueta será eliminada)'; 
   138$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u usuarios teñen permiso automático porque pertencen a un grupo que posúe ese permiso'; 
   139$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s ten que ser establecido a falso no seu ficheiro local/config/config.inc.php'; 
   140$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotos non puideron ser rexeradas'; 
   141$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotos que foron rexeradas'; 
   142$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s valor é incorrecto porque exif non é compatible'; 
  91143?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.