Changeset 20958


Ignore:
Timestamp:
02/22/13 20:04:30 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[user_collections] Update cs_CZ, thanks to : sichr

Location:
extensions/UserCollections/language/cs_CZ
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/UserCollections/language/cs_CZ/description.txt

  r16778 r20958  
  1 Registrovaní uživatelé mohou vybrat pbrázky z galerie a uložit je do sbírek jako pokročilé oblíbené. 
   1Registrovaní uživatelé mohou vybrat obrázky z galerie a uložit je do kolekcí jako pokročilé oblíbené. 
 • extensions/UserCollections/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r20090 r20958  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323$lang['%d more...'] = '%d více...'; 
  24 $lang['Add to collection'] = 'Přidat do sbírky'; 
   24$lang['Add to collection'] = 'Přidat do kolekce'; 
  2525$lang['Clear'] = 'Vyčistit'; 
  26 $lang['Collection name:'] = 'Jméno sbírky'; 
  27 $lang['Collection'] = 'Sbírka'; 
  28 $lang['Collections'] = 'Sbírky'; 
   26$lang['Collection name:'] = 'Jméno kolekce'; 
   27$lang['Collection'] = 'Kolekce'; 
   28$lang['Collections'] = 'Kolekce'; 
  2929$lang['Copied'] = 'Zkopírováno'; 
  3030$lang['Copy to clipboard'] = 'Zkopírovat do schránky'; 
  31 $lang['Create a new collection'] = 'Vytvořit novou sbírku'; 
   31$lang['Create a new collection'] = 'Vytvořit novou kolekci'; 
  3232$lang['Invalid collection'] = 'Neplatná sbírka'; 
  3333$lang['Please give a name'] = 'Prosím pojmenujte'; 
   
  4747$lang['save'] = 'uložit'; 
  4848$lang['set active'] = 'nastavit aktivní'; 
   49$lang['Edit this collection'] = 'Editovat tuto kolekci'; 
   50$lang['Error while sending e-mail'] = 'Chyba při odesílání emailu'; 
   51$lang['Export image list'] = 'Exportovat seznam obrázků'; 
   52$lang['Fields'] = 'Pole'; 
   53$lang['Hello <b>%s</b>, %s sent you a photos collection from <a href="%s">%s</a>'] = 'Ahoj <b>%s</b>, %s ti poslal kolekci fotek z <a href="%s">%s</a>'; 
   54$lang['Inactive'] = 'Neaktivní'; 
   55$lang['Message (optional)'] = 'Zpráva (volitelná)'; 
   56$lang['Number of images'] = 'Počet obrázků'; 
   57$lang['Please enter the recipient e-mail'] = 'Zadejte prosím email příjemce'; 
   58$lang['Please enter the recipient name'] = 'Zadejte prosím jméno příjemce'; 
   59$lang['A photo collection by %s'] = 'Kolekce fotografií od %s'; 
   60$lang['Active'] = 'Aktivní'; 
   61$lang['Allow users to send their public collections by mail'] = 'Povolit uživatelům odesílat jejich veřejné kolekce emailem'; 
   62$lang['Allow users to set their collections as public'] = 'Povolit uživatelům nastavit své kolekce jako veřejné'; 
   63$lang['Clear this collection'] = 'Smazat tuto kolekci'; 
   64$lang['Click here to view the complete collection'] = 'Zklikněte zde pro zobrazení celé kolekce'; 
   65$lang['Date added to collection, new &rarr; old'] = 'Datum přiřazeno ke kolekci, nové &rarr; staré'; 
   66$lang['Date added to collection, old &rarr; new'] = 'Datum přiřazeno ke kolekci, staré &rarr; nové'; 
   67$lang['Delete this collection'] = 'Smazat tuto kolekci'; 
   68$lang['Download CSV file'] = 'Stáhnout CSV soubor'; 
   69$lang['E-mail sent successfully'] = 'Eamil úspěšně odeslán'; 
   70$lang['Please enter your e-mail'] = 'Zadejte prosím váš email'; 
   71$lang['Please enter your name'] = 'Zadejte prosím vaše jméno'; 
   72$lang['Preview'] = 'Náhled'; 
   73$lang['Recipient e-mail'] = 'Email příjemce'; 
   74$lang['Recipient name'] = 'Jméno příjemce'; 
   75$lang['Send this collection my mail'] = 'Poslat tuto kolekci na můj email'; 
   76$lang['The collection must be public in order to send it'] = 'Na to, aby se daka kolekce poslat, musí být veřejná'; 
   77$lang['Your e-mail'] = 'Váš email'; 
   78$lang['Your name'] = 'Vaše jméno'; 
  4979?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.