Changeset 20974


Ignore:
Timestamp:
02/23/13 08:02:51 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_install] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/tr_TR/install.lang.php

  r19703 r20974  
  2828$lang['Default gallery language'] = 'Varsayılan galeri dili'; 
  2929$lang['Database configuration'] = 'Veritabanı yapılandırması'; 
  30 $lang['Admin configuration'] = 'Admin yapılandırması'; 
  31 $lang['Start Install'] = 'Yüklemeye Başla'; 
  32 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'E-Posta adresiniz böyle olmalı: xxx@yyy.eee (örnek : erkan@test.org)'; 
  33 $lang['Webmaster login'] = 'Site yöneticisi giriş'; 
   30$lang['Admin configuration'] = 'Yönetici yapılandırması'; 
   31$lang['Start Install'] = 'Yüklemeyi başlat'; 
   32$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-Posta adresiniz xxx@yyy.eee (örnek : erkan@test.org) şeklinde olmalıdır.'; 
   33$lang['Webmaster login'] = 'Site yöneticisi girişi'; 
  3434$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Bu ziyaretçilere gösterilecek. Bu web sitesi yönetimi için gereklidir'; 
  35 $lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Sunucuya bağlantı başarılı, ama veritabanına bağlantı kurulamadı'; 
   35$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Sunucuya bağlantı başarılı ancak veritabanı bağlantısı kurulamadı.'; 
  3636$lang['Can\'t connect to server'] = 'Sunucuya bağlanamadı'; 
  37 $lang['Host'] = 'Host'; 
   37$lang['Host'] = 'Sunucu'; 
  3838$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'; 
  3939$lang['User'] = 'Kullanıcı'; 
  40 $lang['user login given by your host provider'] = 'host sağlağıcı tarafından size verilen kullanıcı girişi'; 
   40$lang['user login given by your host provider'] = 'barındırma sağlağıcı tarafından size verilen kullanıcı adı'; 
  4141$lang['Password'] = 'Şifre'; 
  42 $lang['user password given by your host provider'] = 'host sağlağıcı tarafından size verilen şifre'; 
   42$lang['user password given by your host provider'] = 'barındırma sağlağıcı tarafından size verilen şifre'; 
  4343$lang['Database name'] = 'Veritabanı adı'; 
  44 $lang['also given by your host provider'] = 'host sağlağıcı tarafından verildi'; 
   44$lang['also given by your host provider'] = 'ayrıca barındırma sağlayıcınız tarafından verilen'; 
  4545$lang['Database table prefix'] = 'Veritabanı tabloları öneki'; 
  46 $lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'veritabanı tablolarını isimlerini onunla öneki eklenecektir (daha iyi tablolar yönetmenize olanak sağlar)'; 
  47 $lang['enter a login for webmaster'] = 'Site Yöneticisi için bir giriş'; 
  48 $lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'Site yöneticisi \' veya " karakterlerini içeremez'; 
  49 $lang['please enter your password again'] = 'şifrenizi tekrar giriniz'; 
   46$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'veritabanı tablo isimlerinin önüne bu öntakı eklenecektir (tablolarınızı daha iyi yönetmenizi sağlar)'; 
   47$lang['enter a login for webmaster'] = 'Site yöneticisi için bir kullanıcı adı girin'; 
   48$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'Site yöneticisi adı \' veya " karakterlerini içeremez'; 
   49$lang['please enter your password again'] = 'lütfen şifrenizi tekrar giriniz'; 
  5050$lang['Webmaster password'] = 'Site yöneticisi şifresi'; 
  51 $lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'gizli tutun, yönetim paneline ulaşmanızı sağlar'; 
   51$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Gizli tutun, yönetim paneline ulaşmanızı sağlar'; 
  5252$lang['Password [confirm]'] = 'Şifre [kabul]'; 
  5353$lang['verification'] = 'doğrulama'; 
  5454$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Yardım ihtiyacınız var? Sorularınızı <a href="%s">Piwigo forumda sorabilirsiniz</a>.'; 
  5555$lang['Webmaster mail address'] = 'Site yöneticisi e-posta adresi'; 
  56 $lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Ziyaretçilerin site yöneticisi ile bağlantıya geçmesi için bu postayı kullanmaları mümkün olacak'; 
  57 $lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 gerekli'; 
  58 $lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Web hostunuz şu anda PHP %s çalışıyor görünüyor.'; 
  59 $lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo .htaccess dosyası yaparak veya değiştirerek ayarlarınızı PHP 5 için düzenlemeyi deneyebilir.'; 
  60 $lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Eğer kendi başınıza yapılandırmasını değiştirirseniz bundan sonra Piwigo yeniden başlatınız.'; 
  61 $lang['Try to configure PHP 5'] = 'PHP 5 yapılandırmak için çalışın'; 
   56$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Ziyaretçilerin site yöneticisi ile bağlantıya geçmesi için bu e-posta adresini kullanabileceklerdir.'; 
   57$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5 gereklidir'; 
   58$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Web sunucunuz şu anda PHP %s çalıştırıyor görünüyor.'; 
   59$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo .htaccess dosyası oluşturarak veya değiştirerek ayarlarınızı PHP 5 \'e geçirmeyi deneyebilir.'; 
   60$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Not: Yapılandırmayı kendiniz değiştirip sonrasında Piwigo\'yu tekrar başlatabilirsiniz.'; 
   61$lang['Try to configure PHP 5'] = 'PHP 5 yapılandırmasını dene'; 
  6262$lang['Sorry!'] = 'Üzgünüm!'; 
  63 $lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo PHP 5 yapılandırması mümkün değildi.'; 
  64 $lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Host sağlayıcınız ile PHP 5\'e geçebilmek için konuşun.'; 
  65 $lang['Hope to see you back soon.'] = 'Sizi tekrar görmeyi umut ederiz.'; 
  66 $lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Tebrikler, Piwigo kurulum tamamlandı.'; 
   63$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo, PHP 5 yapılandırmasını başaramadı.'; 
   64$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Barındırma sağlayıcınızın desteğini alarak, kendinizin PHP 5\'e nasıl geçebileceğinizi öğrenin.'; 
   65$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Yakında tekrar görüşmek dileğiyle.'; 
   66$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Tebrikler, Piwigo kurulumu tamamlandı.'; 
  6767$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Diğer çözüm aşağıdaki kutudaki yazıyı kopyalayın ve "local/config/database.inc.php" dosyası içine pasteleyin.(Uyarı : database.inc.php sadece yazı içermeli hiçbir ifade veya boşluk karakteri içermemelidir)'; 
  68 $lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Yapılandırmada dosyası local/config/database.inc.php oluşturma başarısız oldu.'; 
   68$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'ocal/config/database.inc.php konfigürasyon dosyasının oluşturulması başarısız oldu.'; 
  6969$lang['Download the config file'] = 'Yapılandırma dosyasını indir'; 
  70 $lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Yapılandırma dosyasını indirip düzenleyebilir ve kurulum dizininde local/config bölümüne yükleyebilirsiniz.'; 
   70$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Yapılandırma dosyasını indirip kurulum dizininde local/config bölümüne yükleyebilirsiniz.'; 
  7171$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Bir başka Piwigo galerisi'; 
  72 $lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Resim galerime hoş geldiniz'; 
  73 $lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Herhangi bir yardım konusu için, forumlarımıza başvurmaktan çekinmeyin: %s. '; 
   72$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Fotoğraf galerime hoş geldiniz'; 
   73$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Herhangi bir sebeple yardım gerektiğinde, forumlarımıza danışmakta tereddüt etmeyin: %s'; 
  7474$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Piwigo\'nunuzun yeni kurulumuna hoşgeldiniz!'; 
   75$lang['Password ']['confirm'] = 'Şifre [doğrula]'; 
  7576?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.