Changeset 21044


Ignore:
Timestamp:
02/26/13 13:40:38 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update cs_CZ, thanks to : elpresidento

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r20893 r21044  
  5858$lang['Add'] = 'Přidat'; 
  5959$lang['Allow user registration'] = 'Povolit registraci uživatelů'; 
  60 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Použít na subalba'; 
   60$lang['Apply to sub-albums'] = 'Použít na pod-alba'; 
  6161$lang['Associated'] = 'Přiřazeno'; 
  6262$lang['Caddie management'] = 'Správa košíku'; 
   
  174174$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Jsou používány vývojové zdrojové kódy, zjištění není možné.'; 
  175175$lang['You cannot delete your account'] = 'Nemůžete smazat svůj účet'; 
  176 $lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nemůžete přesunout album do jeho vlastního sub alba'; 
   176$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Nemůžete přesunout album do jeho vlastního pod-alba'; 
  177177$lang['You need to confirm deletion'] = 'Je nutné potvrdit vymazání'; 
  178178$lang['Associate to album'] = 'přiřadit k albu'; 
   
  221221$lang['Locked'] = 'Uzamknuto'; 
  222222$lang['manage album photos'] = 'Spravuj fotky alba'; 
  223 $lang['manage sub-albums'] = 'Správa sub-alb'; 
   223$lang['manage sub-albums'] = 'Správa pod-alb'; 
  224224$lang['Manage'] = 'Správa'; 
  225225$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykonávání operace překročilo povolený čas, zvolte jestli chcete pokračovat [očekávaný čas: %d sekund].'; 
   
  320320$lang['status'] = 'Stav'; 
  321321$lang['Directory'] = 'Adresář'; 
  322 $lang['sub-albums'] = 'sub-alba'; 
   322$lang['sub-albums'] = 'pod-alba'; 
  323323$lang['Synchronize metadata'] = 'Synchronizovat metadata'; 
  324324$lang['target'] = 'Cíl'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.