Changeset 21091


Ignore:
Timestamp:
03/02/13 14:02:37 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[charlie_s_content] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/charlies_content/language/tr_TR/plugin.lang.php

  r20873 r21091  
  117117$lang['Charlies player template-mimetype association'] = 'Charlies player şablon-mimetype bağlantısı'; 
  118118$lang['Buffering _n_'] = 'Önyükleme _n_'; 
   119$lang['Wrong filename. RTMP (Real Time Messaging Protocol) is a TCP based propriety protocol developed by Adobe System for the purpose of streaming Audio/Video data between Flash Player and media server.'] = 'Hatalı dosya ismi. RMTP /Gerçek Zamanlı Mesajlaşma Protokolü) Adobe System tarafından geliştirilmiş Flash Player ve ortam sunucusu arasında Ses/Video bilgi akışını sağlayan TCP tabanlı bir protokoldür.'; 
   120$lang['FYI: all these options might be used or NOT by the inbound player (template).'] = 'Bilginize: tüm bu seçenekler gelen player tarafından (şablon) kullanılabilir veya kullanılamaz.'; 
   121$lang['Forced height is out of range (Correct range: 90-1024)'] = 'Zorlanmış yükseklik aralık dışında (Doğrusu: 90 - 1024)'; 
   122$lang['Filename.xml might be use as config.xml file'] = 'Filename.xml, config.xml olarak kullanılabilir'; 
   123$lang['Flash Player 9.0.16.60 or above is required.'] = 'Flash Player 9.0.16.60 yada üstü gereklidir.'; 
   124$lang['Hover player buttons'] = 'Hover player butonları'; 
   125$lang['Hover bar gradient'] = 'Hover çubuğu gradyan'; 
   126$lang['Filename.srt might be use for captioning'] = 'Altyazı eklemek için Filename.srt kullanılabilir'; 
   127$lang['Invalid color code: 3 or 6 hexadecimal characters, preceded by "#"'] = 'Geçersiz renk kodu: önünde "#" olan 3 yada 6 onaltılık (hexdecimal) karakter olmalı'; 
   128$lang['or fullscreen or playpause or none'] = 'yada tüm ekran yada yürüt/araver veya hiçbiri'; 
   129$lang['Video buffer background'] = 'Video önbelleği arkaplanda'; 
   130$lang['_self'] = '_self'; 
   131$lang['_blank'] = '_blank'; 
   132$lang['Video buffer size in seconds'] = 'Saniye olarak video önbellek boyutu'; 
   133$lang['Video buffer percent message'] = 'Video önbelleği yüzde mesajı'; 
   134$lang['Curtain selection'] = 'Perde seçimi'; 
   135$lang['Color usage might be just for information (Players could just ignore them or use them differently)'] = 'Renkli kullanım bilgi amaçlı olabilir (Yürütücüler (Player) onları gözardı edebilir veya değişik biçimde kullanabilirler)'; 
   136$lang['Config by element'] = 'Öğe yapılandırması'; 
   137$lang['Leftbar gradient fading'] = 'Sol çubuk gradyan solma (fading)'; 
   138$lang['Note: These options are available with the Maxi FLV Player. More details on all theses options on:'] = 'Not: Bu seçenekler Maxi FLV Player ile kullanılabilir. Tüm bu seçenekler için daha fazlası burada:'; 
   139$lang['Subtitle font size is out of range (Correct range: 8-24)'] = 'Altyazı yazıtipi büyüklüğü aralık dışı (Doğrusu: 8 - 24)'; 
   140$lang['Margin for skin'] = 'Kaplama payı'; 
   141$lang['Margin is out of range (Correct range: 0-40)'] = 'Pay aralık dışı (Doğrusu: 0 - 40)'; 
   142$lang['Onclick URL'] = 'Tıklama URL'; 
   143$lang['Top border fading'] = 'Üst çerçeve solma (fading)'; 
   144$lang['Titleling'] = 'Altyazı oluşturma'; 
   145$lang['Show subtitles switch'] = 'Altyazı anahtarını göster'; 
  119146?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.