Changeset 21999


Ignore:
Timestamp:
04/03/13 23:01:23 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update sl_SI, thanks to : simon.krajnc

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sl_SI/admin.lang.php

  r21676 r21999  
  280280$lang['%d day'] = '%d dni'; 
  281281$lang[' and %d virtuals'] = ' in %d navidezen'; 
   282$lang['ERROR'] = 'NAPAKA'; 
   283$lang['Discover album:'] = 'Razišči album:'; 
   284$lang['Drag to re-order'] = 'Klikni in spusti za spreminjanje vrstnega reda'; 
   285$lang['Downloads'] = 'Nalaganje'; 
   286$lang['Download,'] = 'Naloži'; 
   287$lang['Crop'] = 'Izreži'; 
   288$lang['Current name'] = 'Trenutno ime'; 
   289$lang['Database synchronization with files'] = 'Sinhroniziranje podatkovne baze z datotekami'; 
   290$lang['Confirm merge'] = 'Potrdi spajanje'; 
   291$lang['Classic display'] = 'Klasičen zaslon'; 
   292$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Vstavi vodno znamenje če je viÅ¡ina večja kot'; 
   293$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Vstavi vodno znamenje če je Å¡irina večja kot'; 
   294$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'V osnovni nastavitvi je zanimanje umeščeno na sredino fotografije.'; 
   295$lang['Choose an option'] = 'Izberi možnost.'; 
   296$lang['Check integrity'] = 'Preverjanje integritete.'; 
   297$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Preverjanje nadgradnje neuspeÅ¡no zaradi neznanega razloga.'; 
   298$lang['Check for upgrade'] = 'Preveri za nadgradnjo'; 
   299$lang['Check for updates'] = 'Preveri za posodobitve'; 
   300$lang['Check automatic corrections'] = 'Preveri avtomatske popravke'; 
   301$lang['Change Admin Colors'] = 'Spremeni administratorsko barvno paleto'; 
   302$lang['Center of interest'] = 'Zanimanje'; 
   303$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Stari permalink ni mogoče izbrisati.'; 
   304$lang['Cancel'] = 'Razveljavi'; 
   305$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arhiva ni bilo mogoče prebrati ali razÅ¡iriti.'; 
   306$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arhiva ni bilo mogoče naložiti.'; 
   307$lang['Caddie management'] = 'Caddie upravljanje'; 
   308$lang['Caddie'] = 'Caddie'; 
   309$lang['Available versions for'] = 'Dosegljive verzije za'; 
   310$lang['Available on'] = 'Dosegljivo na'; 
   311$lang['Automatic sort order'] = 'Avtomatsko razvrščanje'; 
  282312?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.