Ignore:
Timestamp:
04/12/13 18:11:41 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[media_icon] Update nl_NL, thanks to : Rob57

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Media_Icon/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r21728 r22167  
  8383$lang['Page'] = 'Pagina'; 
  8484$lang['Types of files you want to add an icon to:'] = 'Bestand soorten waar je een icoon aan toe wil voegen:'; 
   85$lang['Cracked'] = 'Gebrokem'; 
   86$lang['The type of files you want to add an icon to. Uncheck a type of file to deactivate the display of the icon for this type of file. <i>Not displayed</i> is then displayed in the result pane.'] = 'Het soort files waaraan je een icoon wilt koppelen. Haal het vinkje weg bij de icoon die niet geselecteerd moet worden. <i>Niet getoond>/i> wordt dan getoond in het resultaat scherm.'; 
   87$lang['The type of icon to display. Click on submit to see changes in the result pane.'] = 'Het soort getoonde icoon. Klik op \'vastleggen om de veranderingen te zien.  '; 
   88$lang['This menu allows to configure 2 types of parameters:'] = 'Dit menu heeft de mogelijkheid om twee soorten parameters in te stellen: '; 
   89$lang['Videos added with Embedded Videos'] = 'Video\'s koppelen met ingesloten video\'s '; 
  8590?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.