Changeset 22192


Ignore:
Timestamp:
04/13/13 22:13:10 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update sl_SI, thanks to : simon.krajnc & MarkoAm

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sl_SI/admin.lang.php

  r21999 r22192  
  310310$lang['Available on'] = 'Dosegljivo na'; 
  311311$lang['Automatic sort order'] = 'Avtomatsko razvrščanje'; 
   312$lang['Languages which need upgrade'] = 'Jeziki, ki potrebujejo posodobitev'; 
   313$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Teme ni mogoče izbrisati ker se navezuje na drugo temo.'; 
   314$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ni mogoče deaktivirati jezika, potrebujeÅ¡ vsaj en jezik.'; 
   315$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ni mogoče deaktivirati jezika, označiti moraÅ¡ nadomestni jezik'; 
   316$lang['Invert'] = 'Obrni'; 
   317$lang['Last import'] = 'Zadnji import'; 
   318$lang['Last revisions'] = 'Zadnja revizija'; 
   319$lang['Level 1'] = 'Kontakti'; 
   320$lang['Level 0'] = '---'; 
   321$lang['Learn more'] = 'Izvedi več'; 
   322$lang['Last send'] = 'Nazadnje poslano'; 
   323$lang['Last hit'] = 'Zadnji zadetek'; 
   324$lang['Languages'] = 'Jeziki'; 
   325$lang['Language has been successfully installed'] = 'Jezik je bil uspeÅ¡no posodobljen'; 
   326$lang['Landscape'] = 'Ozemlje'; 
   327$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Navodila za uporabo Piwiga'; 
   328$lang['Installed Themes'] = 'InÅ¡talirane teme'; 
   329$lang['Inactive Languages'] = 'Neaktivni jeziki.'; 
   330$lang['Inactive Plugins'] = 'Neaktivni vtičniki.'; 
   331$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktivne teme'; 
   332$lang['Install on your computer,'] = 'InÅ¡taliraj na svoj računalnik'; 
   333$lang['Installed Languages'] = 'InÅ¡talirani jeziki'; 
   334$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ni mogoče deaktivirati teme, potrebna je vsaj Å¡e ena tema.'; 
   335$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Vključi podatke o zgodovini (Opozorilo: presežena je lahko strežniÅ¡ka pomnilniÅ¡ka omejitev)'; 
   336$lang['Information data registered in database'] = 'Informacije o podatkih so registrirane v bazi'; 
   337$lang['Informations'] = 'Informacija'; 
   338$lang['Install'] = 'InÅ¡taliraj'; 
   339$lang['Image Quality'] = 'kvaliteta fotografije'; 
   340$lang['Impossible automatic correction'] = 'Avtomatski popravek ni mogoč'; 
   341$lang['Images manual order was saved'] = 'Ročni vrstni red slik posnet'; 
   342$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Teme ni mogoče aktivirati, manjka nadrejena tema'; 
   343$lang['Image id'] = 'id slike'; 
   344$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Če HD ni na voljo in je trenutna spletna velikost večja kot pomanjÅ¡ana dimenzija bo Piwigo umaknil sliko kot HD in kreiral pomanjÅ¡ano spletno sliko iz nje.'; 
   345$lang['Height'] = 'ViÅ¡ina'; 
   346$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Dodatki vsebujejo možnosti za brskanje po galeriji, kreiranje albumov in nalaganje fotografij.'; 
   347$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Za formate slik z izrezom, kot npr  "Kvadrat", bo Piwigo naredil najbolje z uporabo centra zanimanja.'; 
   348$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Čas izvrÅ¡be je prekoračen, postopek se mora nadaljevati (Preostali čas: %sekund)'; 
   349$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Čas izvrÅ¡be je potekel, postopek se mora nadaljevati (Preostali čas: %sekund)'; 
   350$lang['Graphics Library'] = 'Grafična knjižnica'; 
   351$lang['Groups and users'] = 'Skupine in uporabniki'; 
   352$lang['High definition'] = 'Visoka ločljivost'; 
   353$lang['High definition enabled'] = 'Visoka ločljivost omogočena'; 
   354$lang['History'] = 'Zgodovina'; 
   355$lang['Hit'] = 'Zadetek'; 
   356$lang['Hour'] = 'Ura'; 
   357$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox zaslon'; 
   358$lang['I decide to update anyway'] = 'Vseeno nadaljuj s posodobitvijo'; 
   359$lang['IP'] = 'IP'; 
   360$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Če naletiÅ¡ na težavo ali imaÅ¡ kakrÅ¡nokoli vpraÅ¡anje, prosim poÅ¡lji sporočilo na'; 
   361$lang['Ignore All'] = 'Ignoriraj vse'; 
   362$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignoriraj označene nepravilnosti'; 
   363$lang['Ignore this update'] = 'Ignoriraj to posodobitev'; 
   364$lang['File upload stopped by extension'] = 'Nalaganje datoteke ustavljeno zaradi končnice'; 
   365$lang['File/directory read error'] = 'Napaka pri branju Datoteke/Mape'; 
   366$lang['Find a new representant by random'] = 'Poišči naključno sličico za album'; 
   367$lang['Follow Orientation'] = 'Sledi orientaciji'; 
   368$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Sledeči vtičniki morda niso združljivi z novo verzijo Piwigo:'; 
   369$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Sledeče preobleke morda niso združljive z novo verzijo Piwigo:'; 
   370$lang['Forbid this language to users'] = 'Uporabnikom prepreči uporabo tega jezika'; 
   371$lang['Forbid this theme to users'] = 'Uporabnikom prepreči uporabo te preobleke'; 
   372$lang['Forbidden'] = 'Prepovedano'; 
   373$lang['Form'] = 'Obrazec'; 
   374$lang['GD library is missing'] = 'GD knjižnica ni nameščena'; 
   375$lang['GD version'] = 'GD različica'; 
   376$lang['Gallery title'] = 'Naslov galerije'; 
   377$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerija je odklenjena'; 
   378$lang['Generate multiple size images'] = 'Ustvari slike različnih velikosti'; 
   379$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Omogoči pisanje'; 
   380$lang['File'] = 'Datoteka'; 
   381$lang['Extensions Update'] = 'Posodobitev razÅ¡iritev'; 
   382$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sinhronizacija'; 
   383$lang['Failed to write file to disk'] = 'Napaka pri zapisu datoteke na disk'; 
   384$lang['Edit ranks'] = 'Uredi range'; 
   385$lang['Edit selected tags'] = 'Uredi izbrane oznake'; 
   386$lang['Edit tags'] = 'Uredi oznake'; 
   387$lang['Element'] = 'Predmet'; 
   388$lang['Element type'] = 'Tip predmeta'; 
   389$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'E-mail skrbnikom, ko je komentar izbrisan'; 
   390$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'E-mail skrbnikom, ko je komentar spremenjen'; 
   391$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'E-mail skrbnikom, ko komentar potrebuje potrditev'; 
   392$lang['Email admins when a new user registers'] = 'E-mail skrbnikom, ob registraciji novega uporabnika'; 
   393$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'E-mail skrbnikom, ko je objavljen veljaven komentar'; 
   394$lang['Environment'] = 'Okolje'; 
   395$lang['Error list'] = 'Seznam napak'; 
   396$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Napaka v datoteki "%s" : %s '; 
   397$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Napaka pri poÅ¡iljanju e-poÅ¡te za: %s [%s].'; 
   398$lang['Errors caption'] = 'Legende napak'; 
   399$lang['Everybody'] = 'Vsi'; 
   400$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif dodatek ni na voljo, skrbnik naj ga onemogoči'; 
   401$lang['Extend for templates'] = 'RazÅ¡iri predloge'; 
   402$lang['Delete multiple size images'] = 'IzbriÅ¡i slike večih velikosti'; 
   403$lang['Display options'] = 'Možnosti prikaza'; 
   404$lang['Dissociate from album'] = 'Loči od albuma'; 
   405$lang['Dissociated'] = 'Loči'; 
   406$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Želite vseeno aktivirati?'; 
   407$lang['Does not represent'] = 'Ni sličica za'; 
   408$lang['Dump Database'] = 'Odloži podatkovno bazo'; 
   409$lang['Duplicate'] = 'Podvoji'; 
   410$lang['Duplicate selected tags'] = 'Podvoji izbrane oznake'; 
   411$lang['Duplicates'] = 'Podvojeni'; 
   412$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'NAPAKA: TA VTIČNIK MANJKA VENDAR JE NAMEŠČEN! ODSTRANITE GA ZDAJ.'; 
   413$lang['Edit album permissions'] = 'Uredi dovoljenja albuma'; 
   414$lang['Edit photo'] = 'Uredi sliko'; 
   415$lang['Edit photo information'] = 'Uredi informacije o sliki'; 
   416$lang['Default comments order'] = 'Privzeti vrstni red komentarjev'; 
   417$lang['Default display'] = 'Privzeti prikaz'; 
   418$lang['Default photos order'] = 'Privzeti vrstni red slik'; 
   419$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Privzetega uporabnika se ne da izbrisati'; 
   420$lang['Default user does not exist'] = 'Privzeti uporabnik ne obstaja'; 
  312421?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.