Changeset 22264


Ignore:
Timestamp:
04/18/13 08:07:21 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update mn_MN, thanks to : Ulzii

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/mn_MN/common.lang.php

  r22252 r22264  
  4545$lang['%d new user'] = '%d шинэ хэрэглэгч'; 
  4646$lang['%d new users'] = '%d шинэ хэрэглэгч'; 
  47 $lang['Date'] = 'Огноо'; 
   47$lang['Date'] = 'Эхлэх огноо'; 
  4848$lang['day'][0] = 'Бүтэн сайн'; 
  4949$lang['day'][1] = 'Даваа'; 
   
  6565$lang['month'][8] = '8 сар'; 
  6666$lang['month'][9] = '9 сар'; 
  67 $lang['comment date'] = 'сэтгэгдэл бичсэн огноо'; 
  68 $lang['%d albums updated'] = '%d альбомыг шинэчэллээ'; 
  69 $lang['Creation date'] = 'Үүсгэсэн огноо'; 
  70 $lang['Post date'] = 'Оруулсан огноо'; 
   67$lang['comment date'] = 'бичсэн огноогоор'; 
   68$lang['%d albums updated'] = '%d цомог шинэчлэгдлээ'; 
   69$lang['Creation date'] = 'Авсан огноо'; 
   70$lang['Post date'] = 'Нийтэлсэн огноо'; 
  7171$lang['Search'] = 'Хайлт'; 
  72 $lang['Search for all terms'] = 'Бүх үгийг хайх'; 
   72$lang['Search for all terms'] = 'Бүгдийг оруулж хайх'; 
  7373$lang['Search for any term'] = 'Дурын үгийг хайх'; 
  7474$lang['Search for words'] = 'Хайх үг'; 
  75 $lang['Search in albums'] = 'Альбомоос хайх'; 
   75$lang['Search in albums'] = 'Цомогноос хайх'; 
  7676$lang['searched words : %s'] = 'хайсан үг: %s'; 
  7777$lang['Search by date'] = 'Огноогоор хайх'; 
  78 $lang['Search in sub-albums'] = 'Дэд альбомд хайх'; 
  79 $lang['Quick search'] = 'хайх'; 
   78$lang['Search in sub-albums'] = 'Дэд цомогноос хайх'; 
   79$lang['Quick search'] = 'хайх үгээ бичнэ үү'; 
  8080$lang['Reset'] = 'Цуцлах'; 
  8181$lang['Original dimensions'] = 'Үндсэн хэмжээ'; 
  8282$lang['Kind of date'] = 'Хамаарах огноо'; 
  8383$lang['End-Date'] = 'Дуусах огноо'; 
  84 $lang['Date created, old → new'] = 'Огноогоор, хуучин → шинэ'; 
   84$lang['Date created, old → new'] = 'Авсан огноогоор, хуучин → шинэ'; 
  8585$lang['Browser: %s'] = 'Вэб хөтөч: %s'; 
  86 $lang['Albums'] = 'Альбом'; 
   86$lang['Albums'] = 'Цомог'; 
  8787$lang['2small'] = 'XXS - жоохон'; 
  8888$lang['small'] = 'S - жижэг'; 
   
  108108$lang['Welcome'] = 'Тавтай морилно уу'; 
  109109$lang['Yes'] = 'Тийм'; 
  110 $lang['Sort by'] = 'Эрэмблэх дараалал'; 
   110$lang['Sort by'] = 'Эрэмблэх'; 
  111111$lang['Submit'] = 'Илгээх'; 
  112112$lang['Tag'] = 'Түлхүүр үг'; 
   
  139139$lang['Password Reset'] = 'Нууц үгээ солих'; 
  140140$lang['Password forgotten'] = 'Нууц үгээ мартсан'; 
  141 $lang['Most visited'] = 'Хамгын их үзсэн'; 
   141$lang['Most visited'] = 'Их үзсэн'; 
  142142$lang['Original'] = 'Эх хувь'; 
  143143$lang['Page not found'] = 'Ийм хуудас олдсонгүй'; 
   
  165165$lang['Forbidden'] = 'Хориотой'; 
  166166$lang['Forgot your password?'] = 'Нууц үгээ мартсан уу?'; 
  167 $lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Баталгаажуулсан захиаг имэйл хаягаараа шалгана уу'; 
  168 $lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Өндөр нарийвчлалтай харахыг хүсвэл зураг дээр дана уу'; 
   167$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Баталгаажуулсан захиаг имэйл хаягнаасаа шалгана уу'; 
   168$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Өндөр нарийвчлалтай харахыг хүсвэл зураг дээр дарна уу'; 
  169169$lang['Close this window'] = 'Цонхыг хаах'; 
  170170$lang['Comment'] = 'Сэтгэгдэл'; 
  171171$lang['Comment by %s'] = 'Сэтгэгдэл бичсэн %s'; 
  172 $lang['Album'] = 'Альбом'; 
   172$lang['Album'] = 'Цомог'; 
  173173$lang['File'] = 'Файл'; 
  174174$lang['File name'] = 'Файлын нэр'; 
  175175$lang['Enter your personnal informations'] = 'Хувийн мэдээллээ оруулна уу'; 
  176176$lang['Error sending email'] = 'И-мэйлийг илгээхэд алдаа гарлаа'; 
  177 $lang['Expand all albums'] = 'Бүх альбомийг дэлгэх'; 
  178 $lang['Display'] = 'Дэлгэц'; 
   177$lang['Expand all albums'] = 'Бүх цомогыг дэлгэх'; 
   178$lang['Display'] = 'Харуулах'; 
  179179$lang['Download'] = 'татах'; 
  180180$lang['Download this file'] = 'Файлыг татах'; 
   
  196196$lang['Comment: %s'] = 'Сэтгэгдэл: %s'; 
  197197$lang['Are you sure?'] = 'Та итгэлтэй байна уу?'; 
  198 $lang['Auto login'] = 'Шууд нэвтрэх'; 
  199 $lang['Change my password'] = 'Нууц үгээ солъё'; 
  200 $lang['Calendar'] = 'Хуанли'; 
   198$lang['Auto login'] = 'Санах'; 
   199$lang['Change my password'] = 'Нууц үгээ шинэчлэе'; 
   200$lang['Calendar'] = 'Огноогоор'; 
  201201$lang['%d photos'] = '%d зураг'; 
  202202$lang['About Piwigo'] = 'Piwigo-н тухай'; 
  203203$lang['Add a comment'] = 'Сэтгэгдэл нэмэх'; 
  204204$lang['%d comment'] = '%d сэтгэгдэл'; 
   205$lang['remove this tag from the list'] = 'жагсаалтаас энэ үгийг хасах'; 
   206$lang['this email address is already in use'] = 'энэ имэйл хаягаар бүртгүүлсэн байна'; 
   207$lang['the beginning'] = 'эхлэл'; 
   208$lang['the username must be given'] = 'хэрэглэгчийн нэр заавал шаардлагатай'; 
   209$lang['please enter your password again'] = 'нууц үгээ давтан оруулна уу'; 
   210$lang['created after %s (%s)'] = '%s (%s)-с хойш авсан'; 
   211$lang['created before %s (%s)'] = '%s (%s)-с өмнө авсан'; 
   212$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'галерейн харагдах байдлыг засах'; 
   213$lang['created on %s'] = '%s-нд авсан'; 
   214$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = '%s (%s)-с %s (%s)-н хооронд авсан'; 
   215$lang['all'] = 'бүх'; 
   216$lang['Your website URL is invalid'] = 'Вэб сайтын холбоос тань буруу байна.'; 
   217$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Таны хэрэглэгчийн нэр %s болж шинэчлэгдлээ'; 
   218$lang['Your password has been reset'] = 'Нууц үг тань шинэчлэгдлээ'; 
   219$lang['Week %d'] = '%d дэхь(дахь) долоо хоног'; 
   220$lang['View'] = 'Харах'; 
   221$lang['User: %s'] = 'Хэрэглэгч: %s'; 
   222$lang['User comments'] = 'Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл'; 
   223$lang['Show oldest comments first'] = 'Хуучин сэдгэгдэлийг эхэнд нь харуулах'; 
   224$lang['Sent by'] = 'Илгээсэн'; 
   225$lang['Search tags'] = 'Хайх үг'; 
   226$lang['Search rules'] = 'Хайх утга'; 
   227$lang['Return to home page'] = 'Нүүр хуудас уруу буцах'; 
   228$lang['Desktop'] = 'Үндсэн'; 
   229$lang['All'] = 'Бүх'; 
   230$lang['%d rate'] = '%d үнэлгээ'; 
   231$lang['%d rates'] = '%d үнэлгээ'; 
   232$lang['display each day with photos, month per month'] = 'зураг бүхий өдрүүдийг сар сараар нь харах'; 
   233$lang['return to the display of all photos'] = 'бүх зургыг харуулах'; 
   234$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Piwigo гэрэл зургын галерейд тавтай морилно уу!'; 
   235$lang['add this photo to your favorites'] = 'энэ зургыг дуртай зурагандаа нэмэх'; 
   236$lang['delete all photos from your favorites'] = 'дуртай зурагнуудаа бүгдийг нь хасах'; 
   237$lang['delete this photo from your favorites'] = 'энэ зургыг дуртай зурагнаасаа хасах'; 
   238$lang['display your favorites photos'] = 'дуртай зурагнуудаа харах'; 
   239$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Нэг хуудсанд харуулах зургын тоо 0-с их байх ёстой'; 
   240$lang['I want to add photos'] = 'Би зураг оруулмаар байна'; 
   241$lang['Number of photos per page'] = 'Нэг хуудасанд харагдах зургын тоо'; 
   242$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d зураг энэ түлхүүр үгтэй холбоотой байна'; 
   243$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d зураг энэ түлхүүр үгтэй холбоотой байна'; 
   244$lang['Update your rating'] = 'Үнэлгээгээ шинэчлэх'; 
   245$lang['%d comment to validate'] = 'баталгаажуулалт хүлээж буй сэтгэгдэл %d'; 
   246$lang['%d comments to validate'] = 'баталгаажуулалт хүлээж буй сэтгэгдэл %d'; 
   247$lang['Visits'] = 'Үзсэн'; 
   248$lang['Visits, high → low'] = 'Үзсэн, их → бага'; 
   249$lang['Visits, low → high'] = 'Үзсэн, бага → их'; 
   250$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'дэд цомогт байгаа бүх зурагыг харуулах'; 
   251$lang['in %d sub-album'] = '%d дэд цомогт байна'; 
   252$lang['in %d sub-albums'] = '%d дэд цомогт байна'; 
   253$lang['Identification'] = 'Бүртгэл'; 
   254$lang['Send my connection settings by email'] = 'Тохиргоог имэйл хаягаараа хүлээн авъя'; 
   255$lang['Quick connect'] = 'Нэвтрэх'; 
   256$lang['Last'] = 'Сүүлийн хуудас'; 
   257$lang['RSS feed'] = 'Шинэчлэл тандагч'; 
   258$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Бүх шинэчлэлийг танадах (зураг, бичлэг, сэтгэгдэл)'; 
   259$lang['Photos only RSS feed'] = 'Зөвхөн шинэ зургуудыг танадах'; 
   260$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS буюу шинэчлэл тандагчийг идэвхжүүлж энэ блог/сайтийн шинэ зураг, бичлэг, сэтгэгдэл, шинэчлэлтийн талаарх мэдээллийг тодорхой давтамжаар тоймлон хүлээж аваарай.'; 
   261$lang['Notification'] = 'Тандагч (RSS)'; 
   262$lang['display a calendar by posted date'] = 'нийтэлсэн огноогоор нь харуулах'; 
   263$lang['display a calendar by creation date'] = 'зураг авсан огноогоор харуулах'; 
   264$lang['display available tags'] = 'түлхүүр үгсүүдыг харуулах'; 
   265$lang['display a set of random photos'] = 'дурын зургуудыг түүж харуулах'; 
   266$lang['display last user comments'] = 'сүүлд бичсэн сэтгэгдэлийг харуулах'; 
   267$lang['display only recently posted photos'] = 'зөвхөн саяхан нийтэлсэн зургуудыг харуулах'; 
   268$lang['display photos linked to this tag'] = 'энэ түлхүүр үгтэй холбоотой зургуудыг харуулах'; 
   269$lang['display this album'] = 'энэ цомогыг харуулах'; 
   270$lang['display most visited photos'] = 'хамгийн их үзсэн зургуудыг харуулах'; 
   271$lang['display best rated photos'] = 'өндөр үнэлгээтэй зургуудыг харуулах'; 
   272$lang['Recent albums'] = 'Шинэ цомог'; 
   273$lang['display most recent photos'] = 'саяхан нийтэлсэн зургыг харуулах'; 
   274$lang['Recent photos'] = 'Саяхан нийтэлсэн зурагнууд'; 
   275$lang['First'] = 'Эхний хуудас'; 
   276$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Имэйл хаягаа заавал оруулна уу'; 
   277$lang['About'] = 'Тухай'; 
   278$lang['%d album updated'] = '%d цомог шинэчлэгдлээ'; 
   279$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Зөвхөн сүүлийн %d хоногт нийтэлсэн зурагнууд.'; 
   280$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Зөвхөн сүүлийн %d хоногт нийтэлсэн зурагнууд.'; 
   281$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = '%s (%s)-с %s (%s)-н хооронд нийтэлсэн'; 
   282$lang['posted after %s (%s)'] = '%s (%s)-с дараа нийтэлсэн'; 
   283$lang['posted before %s (%s)'] = '%s (%s)-с өмнө нийтэлсэн'; 
   284$lang['posted on %s'] = '%s (%s)-д нийтэлсэн'; 
   285$lang['photos posted during the last %d days'] = 'сүүлийн %d хоногт нийтэлсэн зурагнууд'; 
   286$lang['Posted on'] = 'Нийтэлсэн'; 
   287$lang['Date posted, new → old'] = 'Нийтэлсэн огноогоор, шинэ → хуучин'; 
   288$lang['Date posted, old → new'] = 'Нийтэлсэн огноогоор, хуучин → шинэ'; 
   289$lang['display recently updated albums'] = 'сүүлд шинэчилсэн цомгыг харуулах'; 
   290$lang['Filter and display'] = 'Шүүгээд харуулах'; 
   291$lang['Number of items'] = 'Харуулах тоо'; 
   292$lang['Sort order'] = 'Дараалал'; 
   293$lang['ascending'] = 'өгсөх'; 
   294$lang['descending'] = 'уруудах'; 
   295$lang['Date created, new → old'] = 'Авсан огноогоор, шинэ → хуучин'; 
   296$lang['Created on'] = 'Зураг авсан огноо'; 
   297$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Таны вэб хөтөч "cookie" дэмжихгүй байна. Нэвтэрч орохын тулд вэб хөтөчийнхөө "cookie"-г идэвхжүүлнэ үү.'; 
   298$lang['Any tag'] = 'Дурын түлхүүр үг'; 
   299$lang['Album: %s'] = 'Цомог'; 
   300$lang['%d photo'] = 'зураг'; 
   301$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Вэбхөтөч тань автоматаар шилжэхгүй байгаа энд дарна уу'; 
   302$lang['Best rated'] = 'Өндөр үнэлгээтэй'; 
  205303?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.