Changeset 22336


Ignore:
Timestamp:
04/23/13 14:18:55 (7 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - Language_- update language Mongolian (Cyrillic, Mongolia) - Монгол хэл (Монгол улс) language (mn_MN) Thanks to Ulzii

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/mn_MN/about.html

  r22316 r22336  
  33<p>Piwigo - энэ бол гэрэл зургын вэб галерей бүтээхэд зориулсан программ 
  44бөгөөд идэвхтэй хэрэглэгчид болон программ хөгжүүлэгчдийн хамтын бүтээл юм. 
  5 Төрөл бүрийн нэмэлт өргөтөлүүд нь Piwigo-г илүү уян хатан, олон төрлийн өөрчлөлт хийх боломжийг олгодог. 
   5Төрөл бүрийн нэмэлт өргөтгөлүүд нь Piwigo-г илүү уян хатан, олон төрлийн өөрчлөлт хийх боломжийг олгодог. 
  66Piwigo-н хамгийн гол үнэ цэнэ нь нээлттэй эх кодтой, үнэгүй программ гэдэгтээ байдаг билээ.</p> 
  77 
   
  1010<p> Монгол хэл уруу орчуулж хувь нэмэрээ оруулсан хүмүүс (цагаан толгойн дарааллаар): 
  1111 
  12 <ul> 
  13 <li> <a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=18974">Ulzii</ a> </ li> 
   12    <ul> 
   13        <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=18974">Ulzii</a></li> 
  1414 
  15 </ ul> 
  16             Орчуулга хийж хувь нэмэрээ оруулсан хүн бүхэнд талархал илэрхийлье! </ P> 
   15    </ul> 
   16            Орчуулга хийж хувь нэмэрээ оруулсан хүн бүхэнд талархал илэрхийлье!</p> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.