Changeset 22342


Ignore:
Timestamp:
04/23/13 20:43:19 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwecard] Update sk_SK, thanks to : dodo &

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Piwecard/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r20501 r22342  
  130130$lang['piwecard_admin_configuration'] = 'Konfigurácia'; 
  131131$lang['piwecard_add_recipient'] = 'Pridať prijímateľa'; 
   132$lang['piwecard_sender_email_change'] = 'Povoliť používateľovi zmenu jej/jeho e-mailovej adresy'; 
   133$lang['piwecard_permissions_user_cat'] = 'Posielanie e-pohľadníc je povolené len ak kategória alebo alebo jej časť je založená používateľom, alebo ak používateľ je autorom fotky'; 
   134$lang['piwecard_permissions_selected_cats'] = 'Posielanie e-pohľadníc je povolené len pre označené kategórie a len ak sú prístupné pre používateľa'; 
   135$lang['piwecard_permissions_all_cats'] = 'Posielanie e-pohľadníc je povolené pre všetky kategórie prístupné pre používateľa'; 
   136$lang['piwecard_permissions_cat'] = 'Čakajúce prístupové práva pre kategóriu'; 
   137$lang['piwecard_permissions_granted_groups_users'] = 'Prideliť prístupové práva pre skupinu alebo používateľa'; 
   138$lang['piwecard_permissions_groups_users'] = 'Čakajúce prístupové práva pre skupinu alebo používateľa'; 
   139$lang['piwecard_show_image_infos'] = 'Zobraziť názov a autora fotky pod obrázkom'; 
   140$lang['piwecard_user_cats_case_sensitive'] = 'Rozlišovať malé/veľké písmená'; 
   141$lang['piwicard_email_reset'] = 'Obnoviť *polia s prednastavenými hodnotami vo Vašom jazyku'; 
   142$lang['piwecard_validity_list'] = 'Zoznam platných období v dňoch (o pre nelimitované)'; 
   143$lang['piwecard_validity_choice'] = 'Povoliť používateľovi vybrať si platné e-pohľadnice'; 
   144$lang['piwecard_nb_sender_recipient_total'] = '%d jedninečných odosieľateľov a %d jedinečných prijímateľov'; 
   145$lang['piwecard_nb_ecard_valid_total'] = '%d platná e-pohľadnica z %d e-pohľadníc'; 
   146$lang['piwecard_error_validity_list'] = 'Zoznam nemôže byť prázdny a obdobie musí byť číslo'; 
   147$lang['piwecard_email_format_default_error'] = 'Predvolený formát e-mailu musí byť jeden z označených formátov e-mailu'; 
   148$lang['piwecard_default_email_subject'] = '%yourname% Ti odoslal e-pohľadnicu'; 
   149$lang['piwecard_default_email_message_html'] = '<p>Ahoj %recipientname%!</p> 
   150<p><b>%yourname%</b> Ti poslal e-pohľadnicu zo stránky <a href="%websiteurl%">%website%</a>:</p> 
   151<p><b>%ecardtitle%</b></p> 
   152<p><a href="%ecardurl%"><img class="theImage" src="%pictureurl%" /></a><p> 
   153<p>%pictureinfos%</p><br /> 
   154<p>%ecardmessage%</p> 
   155<p>Môžes si pozrieť e-pohľadnicu <a href="%ecardurl%">na nasledovnej adrese</a>.</p> 
   156<p>Pozri na <a href="%websiteurl%">%website%</a>!</p> 
   157<p>Webmaster</p>'; 
   158$lang['piwecard_default_email_message_text'] = 'Ahoj %recipientname%!  
   159%yourname% Ti poslal e-pohľadnicu zo stránky %website%.  
   160Môžes si pozrieť e-pohľadnicu na nasledovnej adrese: %ecardurl%. 
   161See you on %website% (%websiteurl%)! 
   162The Webmaster'; 
   163$lang['piwecard_website_url'] = 'URL galérie'; 
   164$lang['piwecard_validity_default'] = 'Predvolená platnosť e-pohľadnice'; 
   165$lang['piwecard_validity_label'] = 'Obdobie platnosti'; 
   166$lang['piwecard_authorized_groups_users_denied'] = '%u používateľov má automatické odmietnutie, pretože patria do zakázanej skupiny.'; 
   167$lang['piwecard_validity'] = 'Platný dátum'; 
   168$lang['piwecard_sender_name'] = 'Meno odosielateľa'; 
   169$lang['piwecard_sender_email'] = 'E-mail odosielateľa'; 
   170$lang['piwecard_valid'] = 'Platné'; 
   171$lang['piwecard_recipient_names'] = 'Meno(á) prijímateľa(ov)'; 
   172$lang['piwecard_selected_cats'] = 'Označené kategórie'; 
   173$lang['piwecard_send_link'] = 'Kliknite sem pre poslanie e-pohľadnice'; 
   174$lang['piwecard_send_mandatory_fields'] = 'Povinné polia'; 
   175$lang['piwecard_sender_copy'] = 'Poslať kópiu e-pohľadnice odosielateľovi'; 
   176$lang['piwecard_sender'] = 'Odosielateľ'; 
   177$lang['piwecard_recipient_name'] = 'Meno prijímateľa'; 
   178$lang['piwecard_recipient_email'] = 'E-mail prijímateľa'; 
   179$lang['piwecard_recipient'] = 'Prijímateľ'; 
   180$lang['piwecard_publish_footer'] = 'Táto e-pohľadnica bol aposlaná od'; 
   181$lang['piwecard_plugin'] = 'Doplnok Piwecard'; 
   182$lang['piwecard_preview'] = 'Ukázať'; 
   183$lang['piwecard_email_message_html'] = 'Správa, ak je e-mail vo formáte HTML'; 
   184$lang['piwecard_email_message_text'] = 'Správa, ak je e-mail vo formáte textu'; 
   185$lang['piwecard_email_subject'] = 'predmet e-mailu'; 
   186$lang['piwecard_errors'] = 'Pozrieť detail chyby'; 
   187$lang['piwecard_nb_ecard_page'] = 'Počet e-pohľadníc na stránku'; 
   188$lang['piwecard_nb_max_recipients'] = 'Maximálny počet prijímateľov na e-pohľadnicu'; 
   189$lang['piwecard_no_ecard'] = 'Žiadna e-pohľadnica v databáze'; 
   190$lang['piwecard_non_selected_cats'] = 'Neoznačené kategórie'; 
   191$lang['piwecard_permissions_all_groups_users'] = 'Všetci používatelia môžu poslať e-pohľadnicu'; 
   192$lang['piwecard_permissions_denied_groups_users'] = 'Zakázané označené skupiny a používatelia'; 
   193$lang['piwecard_image_border_width'] = 'Šírka'; 
   194$lang['piwecard_image_border_style'] = 'Štýl:'; 
   195$lang['piwecard_image_border_solid'] = 'Masívne'; 
   196$lang['piwecard_image_border_double'] = 'Dvojité'; 
   197$lang['piwecard_image_border_dotted'] = 'Bodkované'; 
   198$lang['piwecard_image_border_dashed'] = 'Čiarkované'; 
   199$lang['piwecard_invalid'] = 'Expirované'; 
   200$lang['piwecard_invalid_deleted'] = 'Všetky expirované e-pohľadnice boli vymazané'; 
   201$lang['piwecard_invalid_ecard'] = 'Neplatná alebo expirovaná e-pohľadnica'; 
   202$lang['piwecard_message'] = 'Správa'; 
  132203?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.