Changeset 22429


Ignore:
Timestamp:
04/30/13 17:35:08 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update lt_LT, thanks to : vilisas

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lt_LT/admin.lang.php

  r22379 r22429  
  208208$lang['ACCESS_5'] = 'Neprieinama'; 
  209209$lang['Access type'] = 'Prieigos tipas'; 
   210$lang['Invert'] = 'Invertuoti'; 
   211$lang['Languages'] = 'Kalbos'; 
   212$lang['Languages which need upgrade'] = 'Kalbos, kurioms reikia atnaujinimo'; 
   213$lang['Last hit'] = 'Paskutinis paspaudimas'; 
   214$lang['Grant selected groups'] = 'Leisti prieigą pasirinktoms grupėms'; 
   215$lang['Grant selected users'] = 'Leisti prieigą pasirinktiems vartotojams'; 
   216$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Neįmanoma išjungti šios kalbos - jums reikalinga bent viena kalba.'; 
   217$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Neįmanoma išjungti šios temos - jums reikalinga bent viena tema.'; 
   218$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Ši tema negali būti išjungta, nes ji reikalinga kitoms temoms: %s'; 
   219$lang['Inactive Languages'] = 'Neaktyvios kalbos'; 
   220$lang['Inactive Plugins'] = 'Neaktyvūs priedai'; 
   221$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktyvios temos'; 
   222$lang['Informations'] = 'Informacija'; 
   223$lang['Install'] = 'Instaliuoti'; 
   224$lang['Installed Languages'] = 'Instaliuotos kalbos'; 
   225$lang['Installed Themes'] = 'Instaliuotos temos'; 
   226$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrukcijos, kaip naudoti Piwigo'; 
   227$lang['High definition enabled'] = 'Didelė raiška įjungta'; 
   228$lang['History'] = 'Istorija'; 
   229$lang['Hit'] = 'Paspaudimai'; 
   230$lang['Hour'] = 'Valanda'; 
   231$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox rodymas'; 
   232$lang['I decide to update anyway'] = 'Aš nusprendžiau vistiek atnaujinti'; 
   233$lang['IP'] = 'IP'; 
   234$lang['Ignore All'] = 'Ignoruoti viską'; 
   235$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignoruoti pasirinktas anomalijas'; 
   236$lang['Ignore this update'] = 'Ignoruoti atnaujinimą'; 
   237$lang['Image Quality'] = 'Paveiksliuko kokybė'; 
   238$lang['Image id'] = 'Paveiksliuko ID'; 
   239$lang['Images manual order was saved'] = 'Paveiksliukų rankinis rūšiavimas išsaugotas'; 
   240$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatiniai pataisymai neįmanomi'; 
   241$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ši tema negali būti aktyvuota, trūksta motinines temos: %s'; 
   242$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Šios kalbos išjungti neįmanoma, pirmiausia nustatykite kitą kalbą, kaip pagrindinę.'; 
   243$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Suteikite rašymo teises (chmod 777) "%s" katalogui šakniniame jūsų Piwigo instaliacijos kataloge'; 
   244$lang['Go to'] = 'Eiti į'; 
   245$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Norėdami gauti daugiau informacijos eikite į %s arba %s'; 
   246$lang['Graphics Library'] = 'Grafinė biblioteka'; 
   247$lang['Group'] = 'Grupė'; 
   248$lang['Group management'] = 'Grupės valdymas'; 
   249$lang['Group name'] = 'Grupės pavadinimas'; 
   250$lang['Groups'] = 'Grupės'; 
   251$lang['Groups and users'] = 'Grupės ir vartotojai'; 
   252$lang['Guest Settings'] = 'Svečio nustatymai'; 
   253$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Svečias negali būti ištrintas'; 
   254$lang['Guests'] = 'Svečiai'; 
   255$lang['Height'] = 'Aukštis'; 
   256$lang['Hello'] = 'Labas'; 
   257$lang['Hello,'] = 'Labas,'; 
   258$lang['Help Me'] = 'Padėkite man'; 
   259$lang['Hide'] = 'Paslėpti'; 
   260$lang['High definition'] = 'Didelė raiška'; 
   261$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Naujovės leidžia galerijų naršymą, albumų kūrimą ir nuotraukų įkėlimą.'; 
   262$lang['File'] = 'Failas'; 
   263$lang['File upload stopped by extension'] = 'Priedas nutraukė failo atsiuntimą'; 
   264$lang['File/directory read error'] = 'Failo/katalogo skaitymo klaida'; 
   265$lang['Find a new representant by random'] = 'Sukurti naują atsitiktinė albumo miniatiūrą'; 
   266$lang['Follow Orientation'] = 'Srauto orientacija'; 
   267$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Toliau išvardinti priedai gali būti nesuderinami su nauja Piwigo versija:'; 
   268$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Toliau išvardintos temos gali būti nesuderinamos su nauja Piwigo versija:'; 
   269$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Piwigo stengsis išsaugot interesų centro vietą nuotraukų dydžiams (pvz. tokiems, kaip "Kvadratas"), kuriems reikalingas apkarpymas.'; 
   270$lang['Forbid this language to users'] = 'Uždrausti vartotojams naudoti šią kalbą.'; 
   271$lang['Forbid this theme to users'] = 'Uždrausti vartotojams naudoti šią temą.'; 
   272$lang['Forbidden'] = 'Draudžiama'; 
   273$lang['Form'] = 'Nuo'; 
   274$lang['GD library is missing'] = 'Trūksta GD bibliotekos'; 
   275$lang['GD version'] = 'GD versija'; 
   276$lang['Gallery title'] = 'Galerijos pavadinimas'; 
   277$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerija atrakinta'; 
   278$lang['General statistics'] = 'Galerijos statistika'; 
   279$lang['Generate multiple size images'] = 'Sukurti visų dydžių paveiksliukus'; 
   280$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Gaukite pagalbą Piwigo diskusijų forume'; 
   281$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykdymo laikas baigėsi, apdirbimas turi būti tęsiamas [Numatomas laikas: %d sek.].'; 
   282$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykdymo laikas viršytas, apdirbimas turi būti tęsiamas [Numatomas laikas: %d sek.].'; 
   283$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Nėra EXIF išplėtimo, administratorius turi išjungti EXIF naudojimą'; 
   284$lang['Extend for templates'] = 'Išplėsti šablonus'; 
   285$lang['Extensions Update'] = 'Plėtinių atnaujinimas'; 
   286$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sinchronizacija'; 
   287$lang['Failed to write file to disk'] = 'Nepavyko įrašyti į diską'; 
   288$lang['Everybody'] = 'Visi'; 
   289$lang['Deny selected users'] = 'Drausti pasirinktus vartotojus'; 
   290$lang['Edit album'] = 'Redaguoti albumą'; 
   291$lang['Edit album permissions'] = 'Redaguoti albumo leidimus'; 
   292$lang['Edit photo'] = 'Redaguoti nuotrauką'; 
   293$lang['Edit photo information'] = 'Redaguoti nuotraukos informaciją'; 
   294$lang['Edit ranks'] = 'Redaguoti reitingus'; 
   295$lang['Edit selected tags'] = 'Redaguoti pasirinktas žymas'; 
   296$lang['Edit tags'] = 'Redaguoti žymas'; 
   297$lang['Element'] = 'Elementas'; 
   298$lang['Element type'] = 'Elemento tipas'; 
   299$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai ištrinamas komentaras'; 
   300$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai pakeičiamas komentaras'; 
   301$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai komentaras reikalauja patvirtinimo'; 
   302$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai užsiregistruoja naujas vartotojas'; 
   303$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai įrašomas tinkamas komentaras'; 
   304$lang['Environment'] = 'Aplinka'; 
   305$lang['Error list'] = 'Klaidų sąrašas'; 
   306$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Failo "%s" klaidos: %s'; 
   307$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Įvyko klaida siunčiant el-laišką adresu %s [%s]'; 
   308$lang['Errors caption'] = 'Klaidų legendos'; 
   309$lang['Discover album:'] = 'Atversti albumą'; 
   310$lang['Dump Database'] = 'Duomenų bazės dump\'as'; 
   311$lang['Directory'] = 'Katalogas'; 
   312$lang['Directory does not exist'] = 'Katalogas neegzistuoja'; 
   313$lang['Display options'] = 'Rodymo parinktys'; 
   314$lang['Dissociate from album'] = 'Atskirti nuo albumo'; 
   315$lang['Dissociated'] = 'Atskirta'; 
   316$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vistiek aktyvuoti ?'; 
   317$lang['Documentation'] = 'Dokumentacija'; 
   318$lang['Does not represent'] = 'Tai nėra miniatiūra'; 
   319$lang['Download,'] = 'Parsisiųsti,'; 
   320$lang['Downloads'] = 'Parsisiuntimai'; 
   321$lang['Drag to re-order'] = 'Norėdami perrūšiuoti - spauskite ir tempkite'; 
   322$lang['Drop into album'] = 'Pasirinkite albumą'; 
   323$lang['Duplicate'] = 'Dubliuoti'; 
   324$lang['Duplicate selected tags'] = 'Dubliuoti pasirinktas žymas'; 
   325$lang['Duplicates'] = 'Dublikatai'; 
   326$lang['ERROR'] = 'KLAIDA'; 
   327$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'KLAIDA: ŠIS PRIEDAS NERASTAS, BET YRA INSTALIUOTAS! IŠINSTALIUOKITE JĮ DABAR.'; 
   328$lang['Deleted on'] = 'Ištrinta'; 
   329$lang['Deletions'] = 'Trynimai'; 
   330$lang['Deactivate all'] = 'Išjungti viską'; 
   331$lang['Default comments order'] = 'Numatyta komentarų tvarka'; 
   332$lang['Default display'] = 'Numatytas vaizdas'; 
   333$lang['Default photos order'] = 'Numatyta nuotraukų tvarka'; 
   334$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Numatytasis vartotojas negali būti pašalintas'; 
   335$lang['Default user does not exist'] = 'Numatytasis vartotojas neegzistuoja'; 
   336$lang['Delete Representant'] = 'Ištrinti albumo miniatiūrą'; 
   337$lang['Delete multiple size images'] = 'Ištrinti kitų dydžių paveiksliukus'; 
   338$lang['Delete orphan tags'] = 'Ištrinti nežinomas žymas'; 
   339$lang['Delete selected photos'] = 'Ištrinti pažymėtas nuotraukas'; 
   340$lang['Delete selected tags'] = 'Ištrinti pažymėtas žymes'; 
   341$lang['Delete selected users'] = 'Ištrinti pažymėtus vartotojus'; 
   342$lang['Delete this language'] = 'Ištrinti šią kalbą'; 
   343$lang['Delete this theme'] = 'Ištrinti šią temą'; 
   344$lang['Deny selected groups'] = 'Drausti pažymėtas grupes'; 
   345$lang['Description'] = 'Aprašymas'; 
   346$lang['Detailed informations'] = 'Detali informacija'; 
   347$lang['Database'] = 'Duomenų bazė'; 
   348$lang['Database synchronization with files'] = 'Duomenų bazės sinchronizavimas su failais'; 
   349$lang['Date'] = 'Data'; 
   350$lang['Day'] = 'Diena'; 
   351$lang['Deactivate'] = 'Išjungti'; 
   352$lang['Check automatic corrections'] = 'Tikrinti automatines korekcijas'; 
   353$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Atnaujinimo patikrinimas nepavyko dėl nežinomų priežasčių.'; 
   354$lang['Check integrity'] = 'Vientisumo tikrinimas'; 
   355$lang['Choose an action'] = 'Pasirinkite veiksmą'; 
   356$lang['Choose an option'] = 'Pasirinkite variantą'; 
   357$lang['Classic display'] = 'Klasikinis vaizdas'; 
   358$lang['Comments for all'] = 'Komentarai visiems'; 
   359$lang['Complementary mail content'] = 'Papildomas pašto turinys'; 
   360$lang['Configuration'] = 'Konfigūracija'; 
   361$lang['Confirm merge'] = 'Patvirtini sujungimą'; 
   362$lang['Continue processing treatment'] = 'Tęsti vykdomą gydymą'; 
   363$lang['Correction'] = 'Koregavimas'; 
   364$lang['Correction applied with error'] = 'Koregavimas įvykdytas su klaida'; 
   365$lang['Correction applied with success'] = 'Koregavimas sėkmingai įvykdytas'; 
   366$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Pataisyta anomalija nebebus ignoruojama'; 
   367$lang['Create'] = 'Sukurti'; 
   368$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Sukurkite "%s" katalogą pagrindiniame Piwigo instaliacijos kataloge'; 
   369$lang['Create this site'] = 'Sukurti šį puslapį'; 
   370$lang['Crop'] = 'Apkarpyti'; 
   371$lang['Current name'] = 'Dabartinis pavadinimas'; 
  210372?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.