Changeset 22444


Ignore:
Timestamp:
05/01/13 13:34:11 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r22436 r22444  
  371371$lang['directories + files'] = 'mapper + filer'; 
  372372$lang['only directories'] = 'kun mapper'; 
  373 $lang['synchronize files structure with database'] = 'Synkroniser filstruktur med databasen'; 
   373$lang['synchronize files structure with database'] = 'synkroniser filstruktur med databasen'; 
  374374$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'synkroniser fotografier i databasen med filers metadata'; 
  375375$lang['even already synchronized photos'] = 'allerede synkroniserede fotografier'; 
   
  499499$lang['A new version of Piwigo is available.']  =  'En ny version af Piwigo er tilgængelig.'; 
  500500$lang['Piwigo Administration']  =  'Piwigo Administration'; 
  501 $lang['Piwigo version']  =  'Piwigo version'; 
   501$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo-version'; 
  502502$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Du kører den seneste version af Piwigo.'; 
  503503$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Den version af %s [%s] er installeret ikke er kompatibel med den krævede version  [%s]'; 
   
  579579$lang['Maximum height']  =  'Maksimal højde'; 
  580580$lang['Image Quality']  =  'Billedkvalitet '; 
  581 $lang['Save Settings'] = 'Gem Indstillinger '; 
   581$lang['Save Settings'] = 'Gem indstillinger '; 
  582582$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Din opsætning er gemt'; 
  583583$lang['Active Themes'] = 'Aktive temaer'; 
   
  746746$lang['Height'] = 'Højde'; 
  747747$lang['hide details'] = 'skjul detaljer'; 
  748 $lang['Graphics Library'] = 'Graphics Library'; 
   748$lang['Graphics Library'] = 'Grafikbibliotek'; 
  749749$lang['I decide to update anyway'] = 'Jeg vil gerne opdatere alligevel'; 
  750750$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Hvis der ikke er HD tilgængelig, og hvis webstørrelsen er større end skaleringsdimensionerne, flytter Piwioi det som HD og danner en nedskaleret fotografi i webstørrelse af det.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.