Changeset 22523


Ignore:
Timestamp:
05/07/13 08:21:15 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update mn_MN, thanks to : Ulzii

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/mn_MN/common.lang.php

  r22466 r22523  
  109109$lang['Yes'] = 'Тийм'; 
  110110$lang['Sort by'] = 'Эрэмблэх'; 
  111 $lang['Submit'] = 'Нэвтрэх'; 
   111$lang['Submit'] = 'OK'; 
  112112$lang['Tag'] = 'Түлхүүр үг'; 
  113113$lang['Tags'] = 'Түлхүүр үгс'; 
   
  133133$lang['Photo sizes'] = 'Зургын хэмжээ'; 
  134134$lang['Photo title, A → Z'] = 'Зургын нэрээр, A → Z'; 
  135 $lang['Invalid password!'] = 'Хэрэглэгчийн нэр эсвэл нууц үг буруу байна'; 
  136 $lang['Invalid username or email'] = 'Хэрэглэгчийн нэр эсвэл имэйл буруу байна'; 
   135$lang['Invalid password!'] = 'Хэрэглэгчийн нэр эсвэл нууц үг буруу байна.'; 
   136$lang['Invalid username or email'] = 'Хэрэглэгчийн нэр эсвэл имэйл хаяг буруу байна.'; 
  137137$lang['Keyword'] = 'Түлхүүр үг'; 
  138138$lang['Password'] = 'Нууц үг'; 
   
  248248$lang['Visits, high → low'] = 'Үзсэн, их → бага'; 
  249249$lang['Visits, low → high'] = 'Үзсэн, бага → их'; 
  250 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'дэд цомогт байгаа бүх зурагыг харуулах'; 
   250$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'Дэд цомогт байгаа бүх зурагыг харуулах'; 
  251251$lang['in %d sub-album'] = '%d дэд цомогт байна'; 
  252252$lang['in %d sub-albums'] = '%d дэд цомогт байна'; 
   
  260260$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS буюу шинэчлэл тандагчийг идэвхжүүлж энэ блог/сайтийн шинэ зураг, бичлэг, сэтгэгдэл, шинэчлэлтийн талаарх мэдээллийг тодорхой давтамжаар тоймлон хүлээж аваарай.'; 
  261261$lang['Notification'] = 'Тандагч (RSS)'; 
  262 $lang['display a calendar by posted date'] = 'нийтэлсэн огноогоор нь харуулах'; 
   262$lang['display a calendar by posted date'] = 'Нийтэлсэн огноогоор нь харуулах'; 
  263263$lang['display a calendar by creation date'] = 'зураг авсан огноогоор харуулах'; 
  264264$lang['display available tags'] = 'түлхүүр үгсүүдыг харуулах'; 
   
  284284$lang['posted on %s'] = '%s (%s)-д нийтэлсэн'; 
  285285$lang['photos posted during the last %d days'] = 'сүүлийн %d хоногт нийтэлсэн зурагнууд'; 
  286 $lang['Posted on'] = 'Нийтэлсэн'; 
   286$lang['Posted on'] = 'Нийтэлсэн огноо'; 
  287287$lang['Date posted, new → old'] = 'Нийтэлсэн огноогоор, шинэ → хуучин'; 
  288288$lang['Date posted, old → new'] = 'Нийтэлсэн огноогоор, хуучин → шинэ'; 
   
  313313$lang['mandatory'] = 'шаардлагатай'; 
  314314$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'имэйл хаяг xxx@yyy.eee хэлбэртэй байх ёстой (жишээ нь: jack@altern.org)'; 
  315 $lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'нэвтрэх нэр сул зайгаар эхлэх ёсгүй'; 
   315$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'Хэрэглэгчийн нэр сул зайгаар эхлэх ёсгүй'; 
  316316$lang['last %d days'] = 'сүүлийн %d хоног'; 
  317317$lang['in this album'] = 'энэ цомогт'; 
   
  327327$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Хурдыг нь багасгах'; 
  328328$lang['All tags'] = 'Бүх түлхүүр үгс'; 
  329 $lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'нэвтрэх нэр сул зайгаар төгсөх ёсгүй'; 
   329$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'Хэрэглэгчийн нэр сул зайгаар төгсөх ёсгүй'; 
  330330$lang['chronology_monthly_list'] = 'Сараар'; 
  331331$lang['chronology_weekly_list'] = 'Долоо хоногоор'; 
   
  337337$lang['Since'] = 'Эхлэх'; 
  338338$lang['Reset to default values'] = 'Үндсэн утгыг сэргээх'; 
  339 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Хэрэглэгчийн нэр эсвэл имэйл хаягаа оруулна уу'; 
   339$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Хэрэглэгчийн нэр эсвэл имэйл хаягаа оруулна уу.'; 
  340340$lang['Retrieve password'] = 'Нууц үгээ сэргээх'; 
  341341$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Давтахгүй байх'; 
   
  358358$lang['set as album representative'] = 'цомогны дүрс зураг болгох'; 
  359359$lang['representative'] = 'цомогны дүрс зураг'; 
  360 $lang['return to normal view mode'] = 'энгийн горимд шилжэх'; 
   360$lang['return to normal view mode'] = 'Энгийн горимд шилжэх'; 
  361361$lang['author(s) : %s'] = 'Бичэгч: %s'; 
  362362$lang['Related tags'] = 'Холбоотой түлхүүр үгс'; 
   
  375375$lang['thumb'] = 'Дүрс зураг'; 
  376376$lang['This login is already used by another user'] = 'Энэ эрхээр өөр хэрэглэгч нэвтэрсэн байна'; 
  377 $lang['Recent period'] = 'Сүүлийн үеийн'; 
   377$lang['Recent period'] = 'Сүүлийн'; 
  378378$lang['Administration'] = 'Админ'; 
   379$lang['Numeric identifier, 1 → 9'] = 'Тоон дараалал: 1 → 9'; 
   380$lang['Numeric identifier, 9 → 1'] = 'Тоон дараалал: 9 → 1'; 
   381$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Таны бичсэн сэтгэгдэл админ хянаж, зөвшшөрсөний дараа нийтлэгдэх болно. '; 
   382$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Уучлаарай. Системийн ачаалал өндөр байгаа тул сэтгэгдэл бичихын тулд түр хүлээнэ үү.'; 
   383$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Сүүлийн үеийн хоногын тоо эерэг утгатай байх ёстой'; 
   384$lang['Interface theme'] = 'Харагдах байдал'; 
   385$lang['Profile'] = 'Бүртгэл'; 
   386$lang['Preferences'] = 'Тохиргоо'; 
   387$lang['excluded'] = 'хасагдсан'; 
   388$lang['available for administrators only'] = 'зөвхөн админууд хандах эрхтэй'; 
   389$lang['Your favorites'] = 'Таны дуртай зурагнууд'; 
   390$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Сэргээх боломжгүй ноцтой алдаа гарлаа!!!'; 
   391$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Шинэ нууц үг үүсгэх холбоос имэйл хаяг уруу тань очих болно.'; 
   392$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Сарын хуанли'; 
   393$lang['Favorites'] = 'Дуртай зурагнууд'; 
  379394?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.