Changeset 22559


Ignore:
Timestamp:
05/08/13 16:42:54 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[advanced_metadata] Update et_EE, thanks to : Eggy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/AMetaData/language/et_EE/plugin.lang.php

  r22554 r22559  
  121121$lang['g003_analyze_all_pictures'] = 'Analüüs sisaldab kõiki galeriis olevaid pilte ja asendab nede praeguses hoidlas'; 
  122122$lang['g003_analyze_analyzed_pictures'] = 'Analüüs sisaldab ainult juba analüüsitud pilte'; 
   123$lang['g003_warning_on_analyze_3a'] = 'piltide arv galeriis'; 
   124$lang['g003_warning_on_analyze_3b'] = 'iga päev kuvatavate piltide arv'; 
   125$lang['g003_y'] = 'Jah'; 
   126$lang['g003_yes'] = 'Jah'; 
   127$lang['g003_warning_on_analyze_2'] = 'Sellist liiki kasutamine võib olal teatud hostide poolt piiratud'; 
   128$lang['g003_warning_on_analyze_3'] = 'Hoidlat uuendatakse igal kord, kui lehte või galeriid külastatakse, seega täiusliku tegemine sõltub järgnevatest tingimustest:'; 
   129$lang['g003_personnal'] = 'Eri'; 
   130$lang['g003_personnal_metadata'] = 'Eri-metainfo'; 
   131$lang['g003_updating_metadata'] = 'Hoidla uuendamine'; 
   132$lang['g003_userDefined_filter'] = 'Eri-metainfo'; 
   133$lang['g003_validate'] = 'Ok'; 
   134$lang['g003_valueOrder'] = 'Väärtus'; 
   135$lang['g003_value_already_set'] = 'Väärtus on juba väärtuste domeenis defineeritud'; 
   136$lang['g003_version'] = 'v'; 
   137$lang['g003_warning_on_analyze_0'] = 'Hoiatus!'; 
   138$lang['g003_textRuleInvalid'] = 'Text\'i reegel: tekst eitohi olla tühi'; 
   139$lang['g003_typeCIfNotExist'] = 'ei ole olemas'; 
   140$lang['g003_typeCIfNotLike'] = 'ei sisalda'; 
   141$lang['g003_typeCondition'] = 'Tingimused'; 
   142$lang['g003_typeMetadata'] = 'Metainfo'; 
   143$lang['g003_typeText'] = 'Tekst'; 
   144$lang['g003_update'] = 'Uuenda'; 
   145$lang['g003_update_metadata'] = 'Uuenda metainfo hoidla'; 
   146$lang['g003_typeCIfEndWith'] = 'lõppe'; 
   147$lang['g003_typeCIfEqual'] = 'võrdub'; 
   148$lang['g003_typeCIfExist'] = 'on olemas'; 
   149$lang['g003_typeCIfLike'] = 'sisaldab'; 
   150$lang['g003_typeCIfNotBeginWith'] = 'ei alga'; 
   151$lang['g003_typeCIfNotEndWith'] = 'ei lõppe'; 
   152$lang['g003_typeCIfNotEqual'] = 'ei ole võrdne'; 
   153$lang['g003_selected_tag_isnot_linked_with_any_picture'] = 'Valitud metainfo ei ole ühegi pildiga seotud'; 
   154$lang['g003_sizeAndRows'] = 'Hoidla kaal %s ja see sisaldab %s ühikut metainfot'; 
   155$lang['g003_state'] = 'Olek'; 
   156$lang['g003_tagOrder'] = 'Metainfo'; 
   157$lang['g003_tag_in_piwigo'] = 'Esitle Piwigos'; 
   158$lang['g003_tags'] = 'Sildid'; 
   159$lang['g003_typeCIfBeginWith'] = 'alga '; 
   160$lang['g003_selected_tags_only'] = 'Tagasta ainult valitud metainfo'; 
   161$lang['g003_show'] = 'Lehitse'; 
   162$lang['g003_status'] = 'Staatus'; 
   163$lang['g003_status_of_database'] = 'Hoidla staatus'; 
   164$lang['g003_step_1'] = 'Plugina kasutamise valik'; 
   165$lang['g003_tagIdAlreadyExist'] = 'Selle identifikaatoriga metainfo on juba olemas!'; 
   166$lang['g003_ok'] = 'Ok'; 
   167$lang['g003_oneRuleIsNeeded'] = 'Peab olema vähemalt üks reegel'; 
   168$lang['g003_options'] = 'Valikud'; 
   169$lang['g003_order'] = 'Sorteeri'; 
   170$lang['g003_pleaseConfirmMetadataDelete'] = 'Kas kinnitad metainfo kustutamise?'; 
   171$lang['g003_please_set_a_value'] = 'Pealun sea väärtus'; 
   172$lang['g003_rules'] = 'Reeglid'; 
   173$lang['g003_search'] = 'Otsi'; 
   174$lang['g003_select'] = 'Valik'; 
   175$lang['g003_select_metadata'] = 'Metainfo ovalik'; 
   176$lang['g003_no_filter'] = 'Filter puudub'; 
   177$lang['g003_no_items_selected'] = 'Metainfot ei ole valitud'; 
   178$lang['g003_no_keywords'] = 'Ühtegi konverteeritavat võtmesõna ei leitud'; 
   179$lang['g003_no_tag_can_be_selected'] = 'Metainfo ei ole saadaval'; 
   180$lang['g003_numOrder'] = 'Pildi number'; 
   181$lang['g003_num_of_pictures'] = 'Piltide arv'; 
   182$lang['g003_num_of_pictures_already_tagged'] = 'Piltide arv, mis on märgitud'; 
   183$lang['g003_num_of_rules'] = 'Reegelite arv'; 
   184$lang['g003_numberOfAnalyzedPictures'] = '%d pilti analüüsiti'; 
   185$lang['g003_numberOfNotAnalyzedPictures'] = '%d pilti ei ole veel analüüsitud'; 
   186$lang['g003_numberOfPicturesWithoutTags'] = '%d pildil ei ole metainfot'; 
   187$lang['g003_number_of_distinct_values'] = 'Erinevate väärtuste arv:'; 
   188$lang['g003_number_of_filtered_metadata'] = 'Metainfo number:'; 
   189$lang['g003_number_of_keywords'] = 'Võtmesõnade arv:'; 
   190$lang['g003_metadata_not_begin_one'] = 'Metainfo %s on olemas ja ei tohi alata järgnevaga:'; 
   191$lang['g003_metadata_not_end_all'] = 'Metainfo %s on olemas ja ei tohi lõppeda ühegiga järgnevast:'; 
   192$lang['g003_metadata_not_end_one'] = 'Metainfo %s on olemas ja ei tohi lõppeda järgnevaga:'; 
   193$lang['g003_metadata_not_equals_all'] = 'Metainfo %s on olemas ja ei tohi olla võrdne ühegagi järgnevaga:'; 
   194$lang['g003_metadata_not_equals_one'] = 'Metainfo %s on olemas ja ei tohi olla võrdne järgnevaga:'; 
   195$lang['g003_metadata_not_like_all'] = 'Metainfo %s on olemas ja ei tohi sisaldada järgnevaid väärtusi:'; 
   196$lang['g003_metadata_not_like_one'] = 'Metainfo %s on olemas ja ei tohi sisaldada järgnevat:'; 
   197$lang['g003_metadata_value_check_all'] = 'Kõik väärtused peavad olema tõesed:'; 
   198$lang['g003_metadata_value_check_one'] = 'Vähemalt üks järgnevast peab olema tõene:'; 
   199$lang['g003_n'] = 'Ei'; 
   200$lang['g003_n_pictures_in_caddie'] = '%s pilti korvis'; 
   201$lang['g003_name'] = 'Nimi'; 
   202$lang['g003_new_group'] = 'Uus metainfo grupp'; 
   203$lang['g003_no'] = 'Ei'; 
  123204?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.