Ignore:
Timestamp:
05/13/13 17:56:13 (6 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - Language - update sl_SI - Slovenia - Slovenšcina - Thanks to MarkoAm

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sl_SI/install.lang.php

  r22104 r22633  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang['PHP 5 is required'] = 'Zahtevan PHP 5'; 
   23$lang['PHP 5 is required'] = 'Zahtevan je PHP 5'; 
  2424$lang['Password'] = 'Geslo'; 
  25 $lang['Password ']['confirm'] = 'Geslo [potrdi]'; 
   25$lang['Password [confirm]'] = 'Geslo [potrdi]'; 
  2626$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo bo poskušal preklopiti vaše nastavitve na PHP 5 z ustvarjanjem ali urejanjem .htacceess datoteke'; 
  2727$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo ni mogel nastaviti PHP 5.'; 
  2828$lang['Sorry!'] = 'Oprostite!'; 
  29 $lang['Start Install'] = 'Začetek namestitve'; 
   29$lang['Start Install'] = 'Začni namestitev'; 
  3030$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Poskušam nastaviti PHP 5'; 
  3131$lang['User'] = 'Uporabnik'; 
  32 $lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Uporabniki bodo ta elektronski naslov uporabljali za kontakt s skrbnikom spletne strani '; 
   32$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Obiskovalci bodo lahko ta elektronski naslov uporabljali za kontakt s skrbnikom spletne strani '; 
  3333$lang['Webmaster login'] = 'Prijava za spletne skrbnike'; 
  3434$lang['Webmaster mail address'] = 'Elektronski naslov skrbnika'; 
  3535$lang['Webmaster password'] = 'Skrbniško geslo'; 
  36 $lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Dobrodošli v mojo galerijo'; 
  37 $lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Dobrodošli na vaši novi namestitvi Piwiga!'; 
   36$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Dobrodošli v moji foto galeriji'; 
   37$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Dobrodošli v vaši novi namestitvi Piwigo!'; 
  3838$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Lahko prenesete namestitveno datoteko ter jo naložite v local/config imenik vaše namestitve.'; 
  3939$lang['Admin configuration'] = 'Admin nastavitve'; 
   
  5353$lang['Installation'] = 'Namestitev'; 
  5454$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Zdi se, da  je na spletnem strežniku trenutno nameščen PHP %s'; 
  55 $lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Pokazano bo obiskovalcem. To je potrebno za upravljanje spletne strani'; 
  56 $lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Samo še ena Piwigo galerija'; 
   55$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Vidno bo obiskovalcem. To je potrebno za upravljanje spletne strani'; 
   56$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'To je zgolj še ena Piwigo galerija'; 
  5757$lang['enter a login for webmaster'] = 'vnesite prijavno ime skrbnika'; 
  58 $lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'; 
  59 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-poštni naslov mora imeti obliko xxx@yyyy.zzz (primer:jack@altern.org)'; 
   58$lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.domena.com, nekaj.domena.si'; 
   59$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-poštni naslov mora imeti obliko xxx@yyyy.zzz (primer:nekdo@domena.com)'; 
  6060$lang['please enter your password again'] = 'prosimo ponovno vnesite vaše geslo'; 
  6161$lang['user login given by your host provider'] = 'prijavno ime uporabnika pridobljeno od vašega ponudnika gostovanja'; 
   
  6666$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Posvetujte se z vašim ponudnikom gostovanja kako bi lahko sami prešli na zahtevano PHP 5 različico.'; 
  6767$lang['also given by your host provider'] = 'tudi pridobljeno od vašega ponudnika gostovanja'; 
  68 $lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Rabite pomoč? Zastavite vprašanje na <a href="%s">Piwigo message board</a>.'; 
   68$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Potrebujete dodatno pomoč? Zastavite vprašanje na <a href="%s">Piwigo oglasni deski</a>.'; 
  6969$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Upoštevajte da lahko sami spremenite nastavitve in nato ponovno zaženete Piwigo.'; 
  7070$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Druga rešitev je, da kopirate besedilo v polje zgoraj in ga prilepite v datoteko "local/config/database.inc.php" (Opozorilo: database.inc.php mora vsebovati le to kar je v besedilnem polju, brez znakov prehoda v novo vrstico(line return)ali znakov za presledke)'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.