Ignore:
Timestamp:
05/13/13 17:56:13 (6 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[trunk] - Language - update sl_SI - Slovenia - Slovenšcina - Thanks to MarkoAm

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sl_SI/upgrade.lang.php

  r21687 r22633  
  2828$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Ta stran predlaga, da nadgradite podatkovno bazo vaše Piwigo različice na novejšo različico. Čarovnik nadgradnje je zaznal, da trenutno uporabljate <strong>različico %s</strong> (ali enakovredno).'; 
  2929$lang['Upgrade'] = 'Nadgradi'; 
  30 $lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Nadgradi iz različice %s na %s'; 
   30$lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Nadgradi iz različice %s na različico %s'; 
  3131$lang['Upgrade informations'] = 'Informacije nadgradnje'; 
  3232$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Dovoljenja uporabnikov in skupin so bila izbrisana'; 
   
  3535$lang['total upgrade time'] = 'skupen čas nadgradnje'; 
  3636$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'V <i>%s</i>, pred <b>?></b>, vstavi:'; 
  37 $lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Nadgradnjo lahko opravi le Administrator.Prosimo prijavite se spodaj:'; 
   37$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Nadgradnjo lahko opravi le Administrator. Prosimo prijavite se spodaj:'; 
  3838$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Kot previdnostni ukrep so sledeče preobleke onemogočene. Preveriti morate posodobitve za te preobleke in jih nato ponovno omogočiti:'; 
  3939$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Vsi pod-albumi zasebnega albuma postanejo zasebni'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.