Changeset 23011


Ignore:
Timestamp:
06/02/13 21:37:11 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[music_player] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/music_player/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r22048 r23011  
  6767$lang['mp_adm_etape_4'] = 'Vierde stap !'; 
  6868$lang['mp_adm_info_img'] = 'Voeg nieuwe afbeelding toe en verwijder de oude.'; 
   69$lang['mp_adm_et2_rg'] = 'Rij toevoegen :'; 
   70$lang['mp_adm_et4_ok'] = 'Verstuur wijzigingen'; 
   71$lang['mp_admin_3_opt3_2'] = 'breedte van het klikplaatje'; 
   72$lang['mp_admin_leg3'] = 'Optie van de speler'; 
   73$lang['mp_msg_edit1'] = 'Wijziging OK'; 
   74$lang['mp_msg_edit2'] = 'Speellijst bijgewerkt'; 
   75$lang['mp_msg_edit3'] = 'rij aangepast!'; 
   76$lang['mp_msg_edit4'] = 'Uit de database verwijderen :'; 
   77$lang['mp_msg_edit5'] = 'Verwijderen van:'; 
   78$lang['mp_msg_err_aj1'] = 'Fout : veld URL is leeg'; 
   79$lang['mp_msg_err_aj2'] = 'Fout : veld Tekst is leeg'; 
   80$lang['mp_msg_suppr1'] = 'Map succesvol verwijderd'; 
   81$lang['mp_msg_suppr2'] = 'Fout : map niet verwijderd'; 
   82$lang['mp_msg_suppr3'] = 'Database succesvol verwijderd'; 
   83$lang['mp_need_help'] = 'Hulp nodig?'; 
   84$lang['mp_ou'] = 'OF'; 
   85$lang['mp_send'] = 'Verzend'; 
   86$lang['mp_text_no_autorisation'] = 'Het is u niet toegestaan om naar muziek te luisteren. Neem contact op met de webmaster om te vernemen waarom, en misschien kan hij toegang regelen '; 
   87$lang['mp_uploadimg_ok'] = 'Afbeelding opgeslagen'; 
   88$lang['mp_msg_admin_3_1'] = 'Bestand'; 
   89$lang['mp_msg_admin_3_2'] = 'Gemaakt'; 
   90$lang['mp_help_q4'] = 'Hoe werkt deze plugin?'; 
   91$lang['mp_help_q6'] = 'Is het mogelijk om podcasts toe te voegen?'; 
   92$lang['mp_linkimg_ok'] = 'Afbeelding opgeslagen'; 
  6993?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.