Changeset 23092


Ignore:
Timestamp:
06/07/13 16:55:37 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[community] Update cs_CZ, thanks to : elpresidento

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/community/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r14274 r23092  
  2424$lang['any visitor'] = 'každém návštěvníkovi'; 
  2525$lang['any registered user'] = 'každému registrovanému uživateli'; 
  26 $lang['a specific user'] = 'konkrétnímu uživatele'; 
   26$lang['a specific user'] = 'konkrétnímu uživateli'; 
  2727$lang['a group'] = 'skupině'; 
  2828$lang['Where?'] = 'Kde?'; 
   
  3838$lang['%s (the group)'] = '%s (skupina)'; 
  3939$lang['low trust'] = 'nízká důvěra'; 
  40 $lang['uploaded photos must be validated by an administrator'] = 'uploadované fotky musí být schváleny administrátorem'; 
   40$lang['uploaded photos must be validated by an administrator'] = 'nahrané fotky musí být schváleny administrátorem'; 
  4141$lang['high trust'] = 'vysoká důvěra'; 
  4242$lang['uploaded photos are directly displayed in the gallery'] = 'uploadované fotky jsou ihned zobrazeny ve fotogalerii'; 
  4343$lang['%d photos validated'] = '%d fotek schváleno'; 
  4444$lang['%d photos rejected'] = '%d fotek nechváleno'; 
  45 $lang['web size'] = 'web velikost'; 
   45$lang['web size'] = 'velikost webu'; 
  4646$lang['Zoom'] = 'Přiblížit'; 
  4747$lang['Upload your own photos'] = 'Nahraj vlastní fotky'; 
   
  5151$lang['Hi administrators,'] = 'Ahoj administrátoři,'; 
  5252$lang['No album, this photo is orphan'] = 'Žádné album, tato fotka je samostatně'; 
  53 $lang['Cancel'] = 'Ukončit'; 
   53$lang['Cancel'] = 'Zrušit'; 
  5454$lang['Permission updated'] = 'Práva aktualizována'; 
  5555$lang['Delete permission'] = 'Smazat oprávnění'; 
   
  5959$lang['Your photos are waiting for validation, administrators have been notified'] = 'Vaše fotky čekají na ověření, správce byl informován'; 
  6060$lang['Set Photo Properties'] = 'Nastav vlastnosti fotky'; 
   61$lang['up to %dMB (for each user)'] = 'až %dMB (pro každého uživatele)'; 
   62$lang['up to %d photos (for each user)'] = 'až %d fotografií (pro každého uživatele)'; 
   63$lang['no limit'] = 'bez limitu'; 
   64$lang['Photo %s rejected.'] = 'Fotka %s odmítnuta.'; 
   65$lang['Maximum number of photos reached (%u)'] = 'Maximální počet fotografií dosažen (%u)'; 
   66$lang['How much disk space?'] = 'Jak mnoho diskového prostoru?'; 
   67$lang['How many photos?'] = 'Kolik fotografií?'; 
   68$lang['File %s too big (%uMB), quota of %uMB exceeded'] = 'Soubor %s je příliš velký (%uMB), kvóta překročena o %uMB'; 
   69$lang['Disk usage quota reached (%uMB)'] = 'Využití kvóty disku dosaženo (%uMB)'; 
   70$lang['Available quota %s.'] = 'Kvóta k dispozici %s.'; 
   71$lang['Available %s.'] = 'K dispozici %s.'; 
   72$lang['%s out of %s'] = '%s z %s'; 
  6173?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.