Changeset 23094


Ignore:
Timestamp:
06/07/13 16:55:58 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update cs_CZ, thanks to : elpresidento

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r21044 r23094  
  3939$lang['%d member'] = '%d účastník'; 
  4040$lang['%d members'] = '%d účastníků'; 
  41 $lang['%d tag'] = '%d klíčové slovo'; 
  42 $lang['%d tags'] = '%d klíčových slov'; 
   41$lang['%d tag'] = '%d štítek'; 
   42$lang['%d tags'] = '%d štítků'; 
  4343$lang['%d user comment rejected'] = '%d komentář uživatele odmítnut'; 
  4444$lang['%d user comments rejected'] = '%d komentářů uživatelů odmítnuto'; 
   
  5353$lang['Activate'] = 'Aktivovat'; 
  5454$lang['Add/delete a permalink'] = 'Přidat/odebrat pernamentní odkaz'; 
  55 $lang['Add a tag'] = 'Přidat klíčové slovo'; 
   55$lang['Add a tag'] = 'Přidat štítek'; 
  5656$lang['Add a user'] = 'Přidat uživatele'; 
  5757$lang['Add group'] = 'Přidat skupinu'; 
   
  7171$lang['Deactivate'] = 'Deaktivovat'; 
  7272$lang['Delete Representant'] = 'Smazat reprezentativní obrázek'; 
  73 $lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybraná klíčová slova'; 
   73$lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybrané štítky'; 
  7474$lang['Delete selected users'] = 'Smazat vybrané uživatele'; 
  7575$lang['Deletions'] = 'Smazání'; 
   
  8080$lang['Dissociated'] = 'Vazba zrušena'; 
  8181$lang['Does not represent'] = 'Nereprezentuje'; 
  82 $lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybraná klíčová slova'; 
  83 $lang['Edit tags'] = 'Upravit klíčová slova'; 
   82$lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybrané štítky'; 
   83$lang['Edit tags'] = 'Upravit štítky'; 
  8484$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při registraci nového uživatele'; 
  8585$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře'; 
   
  104104$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastavit práva pro skupinu "%s"'; 
  105105$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastavit práva pro uživatele "%s"'; 
  106 $lang['Manage tags'] = 'Správa klíčových slov'; 
   106$lang['Manage tags'] = 'Správa štítků'; 
  107107$lang['Members'] = 'Členové'; 
  108108$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizována ze souboru'; 
   
  112112$lang['New name'] = 'Nové jméno'; 
  113113$lang['New parent album'] = 'Nové hlavní album'; 
  114 $lang['New tag'] = 'Nové klíčové slovo'; 
   114$lang['New tag'] = 'Nový štítek'; 
  115115$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentářů na stránce'; 
  116116$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnocení'; 
   
  157157$lang['Storage album'] = 'Uložené album'; 
  158158$lang['Sum of rates'] = 'Součet hodnot'; 
  159 $lang['Tag "%s" already exists'] = 'Klíčové slovo "%" už existuje'; 
  160 $lang['Tag "%s" was added'] = '"%" klíčových slov bylo přidáno'; 
  161 $lang['Tag selection'] = 'Výběr klíčových slov'; 
  162 $lang['The %d following tags were deleted'] = 'Následujících %d klíčových slov bylo odstraněno'; 
   159$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Štítek "%" už existuje'; 
   160$lang['Tag "%s" was added'] = '"%" štítků bylo přidáno'; 
   161$lang['Tag selection'] = 'Výběr štítků'; 
   162$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Následujících %d štítků bylo odstraněno'; 
  163163$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Unable to check for upgrade.'; 
  164164$lang['Uninstall'] = 'Odinstalovat'; 
   
  304304$lang['test'] = 'Test'; 
  305305$lang['test this remote site'] = 'Otestovat vzdálenou stránku'; 
  306 $lang['remove tags'] = 'Přesunout klíčová slova'; 
   306$lang['remove tags'] = 'Odebrat štítky'; 
  307307$lang['Repair and optimize database'] = 'Opravit a optimalizovat databázi'; 
  308308$lang['selection'] = 'Výběr'; 
   
  646646$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastavit jako výchozí jazyk pro nezaregistrované a nové uživatele'; 
  647647$lang['Add Photos'] = 'Přidat fotografie'; 
  648 $lang['The following tag was deleted'] = 'Následující klíčové slovo byl odstraněn'; 
   648$lang['The following tag was deleted'] = 'Následující štítek byl odstraněn'; 
  649649$lang['Miscellaneous'] = 'Různé'; 
  650650$lang['Virtual Links'] = 'Virtuální odkazy'; 
   
  689689$lang['All %d photos are selected'] = 'Všech %d fotografií bylo vybráno'; 
  690690$lang['remove this filter'] = 'smazat tento filtr'; 
  691 $lang['Duplicates'] = 'duplikáty'; 
   691$lang['Duplicates'] = 'Duplikáty'; 
  692692$lang['Add a filter'] = 'Přidat filtr'; 
  693693$lang['Remove all filters'] = 'Smazat všechny filtry'; 
   
  704704$lang['remove creation date'] = 'smazat datum vytvoření'; 
  705705$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotky alba přiřazeny k následujícím albům: %s'; 
  706 $lang['Delete orphan tags'] = 'Smazat tagy'; 
   706$lang['Delete orphan tags'] = 'Smazat štítky'; 
  707707$lang['delete photo'] = 'smazat fotky'; 
  708 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Tagy odstraněny'; 
   708$lang['Orphan tags deleted'] = 'Štítky odstraněny'; 
  709709$lang['Remove from caddie'] = 'Odebrat z košíku'; 
  710710$lang['Week starts on'] = 'Týden začíná v'; 
  711 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d tagů: %s.'; 
   711$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d štítků: %s.'; 
  712712$lang['Themes which need upgrade'] = 'Šablony, které potřebují aktualizovat'; 
  713713$lang['Languages which need upgrade'] = 'Jazyky které potřebují aktualizovat'; 
   
  786786$lang['show details'] = 'zobrazit detaily'; 
  787787$lang['hide details'] = 'skrýt detaily'; 
  788 $lang['Merge tags'] = 'Sloučit tagy'; 
  789 $lang['Select the destination tag'] = 'Vyberte cílový tag'; 
  790 $lang['(this tag will be deleted)'] = '(tento tag bude vymazán)'; 
   788$lang['Merge tags'] = 'Sloučit štítky'; 
   789$lang['Select the destination tag'] = 'Vyberte cílový štítek'; 
   790$lang['(this tag will be deleted)'] = '(tento štítek bude vymazán)'; 
  791791$lang['Confirm merge'] = 'Potvrdit sloučení'; 
  792 $lang['Merge selected tags'] = 'Sloučit vybrané tagy'; 
  793 $lang['No destination tag selected'] = 'Cílový tag nebyl vybrán'; 
  794 $lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Tagy <em>%s</em> sloučeny do tagu <em>%s</em>'; 
  795 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vyberte alespoň 2 tagy pro sloučení'; 
   792$lang['Merge selected tags'] = 'Sloučit vybrané štítky'; 
   793$lang['No destination tag selected'] = 'Cílový štítek nebyl vybrán'; 
   794$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Štítky <em>%s</em> sloučeny do štítku <em>%s</em>'; 
   795$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vyberte alespoň 2 štítky pro sloučení'; 
  796796$lang['Select an album'] = 'Vyberte album'; 
  797797$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Během aktualizace došlo k chybě.'; 
   
  803803$lang['Add to caddie'] = 'Přidat do košíku'; 
  804804$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s: úspěšně aktualizováno.'; 
  805 $lang['Add tags'] = 'Přidat tagy'; 
   805$lang['Add tags'] = 'Přidat štítky'; 
  806806$lang['Last import'] = 'Poslední import'; 
  807807$lang['Photo name'] = 'Název fotografie'; 
  808808$lang['Predefined filter'] = 'Předdefinovaný filtr'; 
  809809$lang['With no album'] = 'Bez alba'; 
  810 $lang['With no tag'] = 'Bez tagu'; 
   810$lang['With no tag'] = 'Bez štítku'; 
  811811$lang['With no virtual album'] = 'Bez virtuálního alba'; 
  812812$lang['Activate comments'] = 'Aktivovat komentáře'; 
   
  929929$lang['create a new site'] = 'vytvoř nové místo'; 
  930930$lang['No order field selected'] = 'Není vybráno pole řazení'; 
  931 $lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplikuj vybrané tagy'; 
   931$lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplikuj vybrané štítky'; 
  932932$lang['Name of the duplicate'] = 'Název duplikátu'; 
  933 $lang['Source tag'] = 'Zdrojový tag'; 
  934 $lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Tag "%s" je nyní duplikátem "%s"'; 
   933$lang['Source tag'] = 'Zdrojový štítek'; 
   934$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Štítek "%s" je nyní duplikátem "%s"'; 
  935935$lang['Format'] = 'Formát'; 
  936936$lang['Invalid dimension'] = 'Neplatný rozměr'; 
   
  957957$lang['Type here the name of the new group'] = 'Napište sem jméno nové skupiny'; 
  958958$lang['Purge user cache'] = 'Provést údržbu uživatelské mezipaměťi'; 
   959$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Rozměry obrázku budou zmenšeny na %dx%d pixelů.'; 
  959960?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.