Changeset 23453


Ignore:
Timestamp:
06/23/13 09:15:57 (7 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[2.5] - language - check 2.5.2

Location:
branches/2.5/language
Files:
16 added
35 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.5/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r21044 r23453  
  3939$lang['%d member'] = '%d účastník'; 
  4040$lang['%d members'] = '%d účastníků'; 
  41 $lang['%d tag'] = '%d klíčové slovo'; 
  42 $lang['%d tags'] = '%d klíčových slov'; 
   41$lang['%d tag'] = '%d štítek'; 
   42$lang['%d tags'] = '%d štítků'; 
  4343$lang['%d user comment rejected'] = '%d komentář uživatele odmítnut'; 
  4444$lang['%d user comments rejected'] = '%d komentářů uživatelů odmítnuto'; 
   
  5353$lang['Activate'] = 'Aktivovat'; 
  5454$lang['Add/delete a permalink'] = 'Přidat/odebrat pernamentní odkaz'; 
  55 $lang['Add a tag'] = 'Přidat klíčové slovo'; 
   55$lang['Add a tag'] = 'Přidat štítek'; 
  5656$lang['Add a user'] = 'Přidat uživatele'; 
  5757$lang['Add group'] = 'Přidat skupinu'; 
   
  7171$lang['Deactivate'] = 'Deaktivovat'; 
  7272$lang['Delete Representant'] = 'Smazat reprezentativní obrázek'; 
  73 $lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybraná klíčová slova'; 
   73$lang['Delete selected tags'] = 'Smazat vybrané štítky'; 
  7474$lang['Delete selected users'] = 'Smazat vybrané uživatele'; 
  7575$lang['Deletions'] = 'Smazání'; 
   
  8080$lang['Dissociated'] = 'Vazba zrušena'; 
  8181$lang['Does not represent'] = 'Nereprezentuje'; 
  82 $lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybraná klíčová slova'; 
  83 $lang['Edit tags'] = 'Upravit klíčová slova'; 
   82$lang['Edit selected tags'] = 'Upravit vybrané štítky'; 
   83$lang['Edit tags'] = 'Upravit štítky'; 
  8484$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při registraci nového uživatele'; 
  8585$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Poslat e-mail administrátorovi při vložení nového komentáře'; 
   
  104104$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Nastavit práva pro skupinu "%s"'; 
  105105$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Nastavit práva pro uživatele "%s"'; 
  106 $lang['Manage tags'] = 'Správa klíčových slov'; 
   106$lang['Manage tags'] = 'Správa štítků'; 
  107107$lang['Members'] = 'Členové'; 
  108108$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata synchronizována ze souboru'; 
   
  112112$lang['New name'] = 'Nové jméno'; 
  113113$lang['New parent album'] = 'Nové hlavní album'; 
  114 $lang['New tag'] = 'Nové klíčové slovo'; 
   114$lang['New tag'] = 'Nový štítek'; 
  115115$lang['Number of comments per page'] = 'Počet komentářů na stránce'; 
  116116$lang['Number of rates'] = 'Počet hodnocení'; 
   
  157157$lang['Storage album'] = 'Uložené album'; 
  158158$lang['Sum of rates'] = 'Součet hodnot'; 
  159 $lang['Tag "%s" already exists'] = 'Klíčové slovo "%" už existuje'; 
  160 $lang['Tag "%s" was added'] = '"%" klíčových slov bylo přidáno'; 
  161 $lang['Tag selection'] = 'Výběr klíčových slov'; 
  162 $lang['The %d following tags were deleted'] = 'Následujících %d klíčových slov bylo odstraněno'; 
   159$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Štítek "%" už existuje'; 
   160$lang['Tag "%s" was added'] = '"%" štítků bylo přidáno'; 
   161$lang['Tag selection'] = 'Výběr štítků'; 
   162$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Následujících %d štítků bylo odstraněno'; 
  163163$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Unable to check for upgrade.'; 
  164164$lang['Uninstall'] = 'Odinstalovat'; 
   
  304304$lang['test'] = 'Test'; 
  305305$lang['test this remote site'] = 'Otestovat vzdálenou stránku'; 
  306 $lang['remove tags'] = 'Přesunout klíčová slova'; 
   306$lang['remove tags'] = 'Odebrat štítky'; 
  307307$lang['Repair and optimize database'] = 'Opravit a optimalizovat databázi'; 
  308308$lang['selection'] = 'Výběr'; 
   
  646646$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastavit jako výchozí jazyk pro nezaregistrované a nové uživatele'; 
  647647$lang['Add Photos'] = 'Přidat fotografie'; 
  648 $lang['The following tag was deleted'] = 'Následující klíčové slovo byl odstraněn'; 
   648$lang['The following tag was deleted'] = 'Následující štítek byl odstraněn'; 
  649649$lang['Miscellaneous'] = 'Různé'; 
  650650$lang['Virtual Links'] = 'Virtuální odkazy'; 
   
  689689$lang['All %d photos are selected'] = 'Všech %d fotografií bylo vybráno'; 
  690690$lang['remove this filter'] = 'smazat tento filtr'; 
  691 $lang['Duplicates'] = 'duplikáty'; 
   691$lang['Duplicates'] = 'Duplikáty'; 
  692692$lang['Add a filter'] = 'Přidat filtr'; 
  693693$lang['Remove all filters'] = 'Smazat všechny filtry'; 
   
  704704$lang['remove creation date'] = 'smazat datum vytvoření'; 
  705705$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Fotky alba přiřazeny k následujícím albům: %s'; 
  706 $lang['Delete orphan tags'] = 'Smazat tagy'; 
   706$lang['Delete orphan tags'] = 'Smazat štítky'; 
  707707$lang['delete photo'] = 'smazat fotky'; 
  708 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Tagy odstraněny'; 
   708$lang['Orphan tags deleted'] = 'Štítky odstraněny'; 
  709709$lang['Remove from caddie'] = 'Odebrat z košíku'; 
  710710$lang['Week starts on'] = 'Týden začíná v'; 
  711 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d tagů: %s.'; 
   711$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Máte %d štítků: %s.'; 
  712712$lang['Themes which need upgrade'] = 'Šablony, které potřebují aktualizovat'; 
  713713$lang['Languages which need upgrade'] = 'Jazyky které potřebují aktualizovat'; 
   
  786786$lang['show details'] = 'zobrazit detaily'; 
  787787$lang['hide details'] = 'skrýt detaily'; 
  788 $lang['Merge tags'] = 'Sloučit tagy'; 
  789 $lang['Select the destination tag'] = 'Vyberte cílový tag'; 
  790 $lang['(this tag will be deleted)'] = '(tento tag bude vymazán)'; 
   788$lang['Merge tags'] = 'Sloučit štítky'; 
   789$lang['Select the destination tag'] = 'Vyberte cílový štítek'; 
   790$lang['(this tag will be deleted)'] = '(tento štítek bude vymazán)'; 
  791791$lang['Confirm merge'] = 'Potvrdit sloučení'; 
  792 $lang['Merge selected tags'] = 'Sloučit vybrané tagy'; 
  793 $lang['No destination tag selected'] = 'Cílový tag nebyl vybrán'; 
  794 $lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Tagy <em>%s</em> sloučeny do tagu <em>%s</em>'; 
  795 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vyberte alespoň 2 tagy pro sloučení'; 
   792$lang['Merge selected tags'] = 'Sloučit vybrané štítky'; 
   793$lang['No destination tag selected'] = 'Cílový štítek nebyl vybrán'; 
   794$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Štítky <em>%s</em> sloučeny do štítku <em>%s</em>'; 
   795$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Vyberte alespoň 2 štítky pro sloučení'; 
  796796$lang['Select an album'] = 'Vyberte album'; 
  797797$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Během aktualizace došlo k chybě.'; 
   
  803803$lang['Add to caddie'] = 'Přidat do košíku'; 
  804804$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s: úspěšně aktualizováno.'; 
  805 $lang['Add tags'] = 'Přidat tagy'; 
   805$lang['Add tags'] = 'Přidat štítky'; 
  806806$lang['Last import'] = 'Poslední import'; 
  807807$lang['Photo name'] = 'Název fotografie'; 
  808808$lang['Predefined filter'] = 'Předdefinovaný filtr'; 
  809809$lang['With no album'] = 'Bez alba'; 
  810 $lang['With no tag'] = 'Bez tagu'; 
   810$lang['With no tag'] = 'Bez štítku'; 
  811811$lang['With no virtual album'] = 'Bez virtuálního alba'; 
  812812$lang['Activate comments'] = 'Aktivovat komentáře'; 
   
  847847$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo pro iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
  848848$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo pro iOS</em> aplikace vám dává možnost se připojit do galerie Piwigo z vašeho iPhone, iPad nebo iPod Touch, vytvořit nějaké alba a nahrávat více fotografií najednou.'; 
  849 $lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo for Android'; 
   849$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo pro Android'; 
  850850$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo pro Android</em> aplikace vám dává možnost se připojit do galerie Piwigo z vašeho Android telefonu nebo tabletu, vytvořit nějaké alba a nahrávat více fotografií najednou.'; 
  851851$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publikační plugin pro Lightroom'; 
   
  882882$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Žádná ze skupin nemá oprávnění prohlížet toto soukromé album'; 
  883883$lang['Permission management'] = 'Správa pravidel přístupu'; 
  884  
  885884$lang['add a new watermark'] = 'Přidej vodoznak'; 
  886885$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Vlož vodoznak pokud je výška delší než'; 
   
  929928$lang['create a new site'] = 'vytvoř nové místo'; 
  930929$lang['No order field selected'] = 'Není vybráno pole řazení'; 
  931 $lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplikuj vybrané tagy'; 
   930$lang['Duplicate selected tags'] = 'Duplikuj vybrané štítky'; 
  932931$lang['Name of the duplicate'] = 'Název duplikátu'; 
  933 $lang['Source tag'] = 'Zdrojový tag'; 
  934 $lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Tag "%s" je nyní duplikátem "%s"'; 
   932$lang['Source tag'] = 'Zdrojový štítek'; 
   933$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Štítek "%s" je nyní duplikátem "%s"'; 
  935934$lang['Format'] = 'Formát'; 
  936935$lang['Invalid dimension'] = 'Neplatný rozměr'; 
   
  940939$lang['Minimum width'] = 'Minimální šířka'; 
  941940$lang['Number of albums per page'] = 'Počet alb na stránku'; 
  942 $lang['Panorama'] = 'Panorama'; 
   941$lang['Panorama'] = 'Panoráma'; 
  943942$lang['Portrait'] = 'Na výšku'; 
  944943$lang['View in gallery'] = 'Zobrazit v galerii'; 
   
  957956$lang['Type here the name of the new group'] = 'Napište sem jméno nové skupiny'; 
  958957$lang['Purge user cache'] = 'Provést údržbu uživatelské mezipaměťi'; 
   958$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Rozměry obrázku budou zmenšeny na %dx%d pixelů.'; 
  959959?> 
 • branches/2.5/language/cs_CZ/common.lang.php

  r20876 r23453  
  2626/* 
  2727Language Name: Česky [CZ] 
  28 Version: 2.5.0 
   28Version: 2.5.1 
  2929Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=414 
  3030Author: Piwigo team 
   
  5656$lang['%d new users'] = '%d nových uživatelů'; 
  5757$lang['About'] = 'O mě'; 
  58 $lang['All tags'] = 'Všechna klíčová slova'; 
  59 $lang['Any tag'] = 'Kterékoliv klíčové slovo'; 
   58$lang['All tags'] = 'Všechny štítky'; 
   59$lang['Any tag'] = 'Kterýkoliv štítek'; 
  6060$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Alespoň jedno pravidlo ze seznamu musí být splněno.'; 
  6161$lang['Author'] = 'Autor'; 
   
  105105$lang['Register'] = 'Zaregistrovat se'; 
  106106$lang['Registration'] = 'Registrace'; 
  107 $lang['Related tags'] = 'Související klíčová slova'; 
   107$lang['Related tags'] = 'Související štítky'; 
  108108$lang['Reset'] = 'Vynulovat'; 
  109109$lang['Retrieve password'] = 'Obnovit heslo'; 
  110110$lang['Search rules'] = 'Podmínky pro vyhledávání'; 
  111 $lang['Search tags'] = 'Hledat podle klíčových slov'; 
   111$lang['Search tags'] = 'Hledat podle štítků'; 
  112112$lang['Search'] = 'Vyhledat'; 
  113 $lang['display available tags'] = 'Ukázat dostupná klíčová slova'; 
   113$lang['display available tags'] = 'Ukázat dostupné štítky'; 
  114114$lang['Since'] = 'Od'; 
  115115$lang['Sort by'] = 'Řadit podle'; 
  116116$lang['Sort order'] = 'Směr řazení'; 
  117 $lang['Tag'] = 'Klíčové slovo'; 
  118 $lang['Tags'] = 'Klíčová slova'; 
   117$lang['Tag'] = 'Štítek'; 
   118$lang['Tags'] = 'Štítky'; 
  119119$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS zdroj obsahuje upozornění na nové události z tohoto webu: nové fotky, aktualizované galerie, nové komentáře. K použití se čtečkami RSS kanálů.'; 
  120120$lang['Unknown feed identifier'] = 'Neznámý identifikátor vlákna'; 
   
  252252$lang['please enter your password again'] = 'prosím zadejte znovu heslo '; 
  253253$lang['Auto login'] = 'Automatické přihlášení'; 
  254 $lang['remove this tag from the list'] = 'odstranit toto klíčové slovo ze seznamu'; 
   254$lang['remove this tag from the list'] = 'odstranit tento štítek ze seznamu'; 
  255255$lang['representative'] = 'Reprezentant'; 
  256256$lang['Search for Author'] = 'Hledat autora'; 
   
  301301$lang['this email address is already in use'] = 'Tato e-mailová adresa je již používána'; 
  302302$lang['Album results for'] = 'Alba výsledky pro'; 
  303 $lang['Tag results for'] = 'Výsledky pro klíčová slova'; 
   303$lang['Tag results for'] = 'Výsledky pro štítky'; 
  304304$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s'; 
  305305$lang['Play of slideshow'] = 'Spustit prezentaci'; 
   
  314314$lang['%d photo'] = '%d fotografie'; 
  315315$lang['%d photos'] = '%d fotografií'; 
  316 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d fotografie je také spojena s aktuálními klíčovými slovy'; 
  317 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d fotografií je také spojeno s aktuálními klíčovými slovy'; 
  318 $lang['display photos linked to this tag'] = 'Ukázat pouze fotografie spojené s aktuálním klíčovým slovem'; 
   316$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d fotografie je také spojena s aktuálními štítky'; 
   317$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d fotografií je také spojeno s aktuálními štítky'; 
   318$lang['display photos linked to this tag'] = 'Ukázat pouze fotografie spojené s aktuálním štítkem'; 
  319319$lang['photos posted during the last %d days'] = 'fotografie vložené za posledních %d dnů'; 
  320320$lang['Piwigo Help'] = 'Nápověda Piwigo'; 
   
  322322$lang['group by letters'] = 'Setřídit podle abecedy'; 
  323323$lang['letters'] = 'Roztřídit dle počátečního písmene'; 
  324 $lang['show tag cloud'] = 'Zobrazit klíčová slova pohromadě'; 
  325 $lang['cloud'] = 'Klíčová slova na jedné hromadě'; 
   324$lang['show tag cloud'] = 'Zobrazit shluk štítků'; 
   325$lang['cloud'] = 'Shluk'; 
  326326$lang['Are you sure?'] = 'Jste si jistý?'; 
  327327$lang['Reset to default values'] = 'Obnovit výchozí hodnoty'; 
 • branches/2.5/language/da_DK/admin.lang.php

  r20577 r23453  
  2727$lang['%d associations'] = '%d tilknytninger'; 
  2828$lang['%d album including'] = '%d album inklusiv'; 
  29 $lang['%d albums including'] = '%d albummer inklusiv'; 
  30 $lang['%d physical'] = ' %d fysisk'; 
   29$lang['%d albums including'] = '%d albummer herunder '; 
   30$lang['%d physical'] = ' %d fysiske '; 
  3131$lang[' and %d virtual'] = ' Og  %d virtuel'; 
  3232$lang['%d album moved'] = '%d album flyttet'; 
   
  204204$lang['High definition enabled'] = 'Højopløselig er slået til'; 
  205205$lang['File'] = 'Fil'; 
  206 $lang['first photo added on %s'] = 'første fotografi tilføjet den %s'; 
   206$lang['first photo added on %s'] = 'første fotografi tilføjet %s'; 
  207207$lang['Forbidden']  =  'Forbudt'; 
  208208$lang['global mode'] = 'global tilstand'; 
   
  215215$lang['jump to album'] = 'hop til album'; 
  216216$lang['jump to photo'] = 'Hop til fotografiet'; 
  217 $lang['leave'] = 'forlad'; 
   217$lang['leave'] = 'uændret'; 
  218218$lang['Lock'] = 'Lås'; 
  219219$lang['Locked'] = 'Låst'; 
   
  372372$lang['only directories'] = 'kun mapper'; 
  373373$lang['synchronize files structure with database'] = 'Synkroniser filstruktur med databasen'; 
  374 $lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'synkroniser fotografier i databasen med filers metadata'; 
   374$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'Synkroniser fotografier i databasen med filers metadata'; 
  375375$lang['even already synchronized photos'] = 'allerede synkroniserede fotografier'; 
  376376$lang['Used metadata']  =  'Metadata anvendes'; 
   
  499499$lang['A new version of Piwigo is available.']  =  'En ny version af Piwigo er tilgængelig.'; 
  500500$lang['Piwigo Administration']  =  'Piwigo Administration'; 
  501 $lang['Piwigo version']  =  'Piwigo version'; 
   501$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo-version'; 
  502502$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Du kører den seneste version af Piwigo.'; 
  503503$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Den version af %s [%s] er installeret ikke er kompatibel med den krævede version  [%s]'; 
   
  507507$lang['GD library is missing'] = 'GD-biblioteket mangler'; 
  508508$lang['Templates']  =  'Skabeloner'; 
  509 $lang['Extend for templates']  =  'Forlæng skabeloner'; 
   509$lang['Extend for templates'] = 'Udvid skabeloner'; 
  510510$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Erstatning af originale skabeloner med tilpassede skabeloner fra undermappen template-extension'; 
  511511$lang['Replacers (customized templates)']  =  'Stedfortrædere (tilpassede skabeloner)'; 
   
  518518$lang['nothing'] = 'intet'; 
  519519$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'erstatter eksisterende værdier med tomme'; 
  520 $lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer fotografikarakterer'; 
   520$lang['Manage photo ranks'] = 'Administrer fotokarakterer'; 
  521521$lang['Edit ranks'] = 'Rediger karakterer'; 
  522522$lang['No photo in this album'] = 'Ingen fotografier i dette album'; 
   
  549549$lang['Photos'] = 'Fotografier'; 
  550550$lang['Themes']  =  'Temaer'; 
  551 $lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Vejledning i af anvende Piwigo'; 
   551$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Vejledning i at anvende Piwigo'; 
  552552$lang['Installed Themes']  =  'Installerede temaer'; 
  553553$lang['Add New Theme']  =  'Tilføj et nyt tema'; 
   
  579579$lang['Maximum height']  =  'Maksimal højde'; 
  580580$lang['Image Quality']  =  'Billedkvalitet '; 
  581 $lang['Save Settings'] = 'Gem Indstillinger '; 
   581$lang['Save Settings'] = 'Gem indstillinger '; 
  582582$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Din opsætning er gemt'; 
  583583$lang['Active Themes'] = 'Aktive temaer'; 
   
  631631$lang['Missing Plugins'] = 'Manglende plugins'; 
  632632$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Afinstallerede plugins '; 
  633 $lang['By %s']  =  'Ved %s'; 
   633$lang['By %s'] = 'Af %s'; 
  634634$lang['Visit plugin site'] = 'Besøg pluginwebstedet'; 
  635635$lang['By rank'] = 'Efter bedømmelse'; 
   
  662662$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ingen fotografier valgt, ingen mulige handlinger.'; 
  663663$lang['No results'] = 'Ingen resultater'; 
  664 $lang['on the %d selected photos'] = 'på det %d valgte fotografi'; 
  665 $lang['Predefined filter'] = 'Foruddedineret filter'; 
   664$lang['on the %d selected photos'] = 'på de %d valgte fotografier'; 
   665$lang['Predefined filter'] = 'Foruddefineret filter'; 
  666666$lang['Refresh photo set'] = 'Opfrisk fotosættet'; 
  667667$lang['Remove all filters'] = 'Fjern alle filtre'; 
   
  746746$lang['Height'] = 'Højde'; 
  747747$lang['hide details'] = 'skjul detaljer'; 
  748 $lang['Graphics Library'] = 'Graphics Library'; 
   748$lang['Graphics Library'] = 'Grafikbibliotek'; 
  749749$lang['I decide to update anyway'] = 'Jeg vil gerne opdatere alligevel'; 
  750750$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Hvis der ikke er HD tilgængelig, og hvis webstørrelsen er større end skaleringsdimensionerne, flytter Piwioi det som HD og danner en nedskaleret fotografi i webstørrelse af det.'; 
   
  919919$lang['Watermark'] = 'Vandmærke'; 
  920920$lang[' and %d virtuals'] = 'og %d virtuel'; 
  921 $lang['%d physicals'] = ' %d fysisk'; 
   921$lang['%d physicals'] = ' %d fysisk '; 
  922922$lang['%d week'] = '%d uge'; 
  923923$lang['%d weeks'] = '%d uger'; 
   
  956956$lang['Type here the name of the new group'] = 'Skriv navnet på den nye gruppe'; 
  957957$lang['Purge user cache'] = 'Tøm brugercache'; 
   958$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Billeddimensionerne vil blive reduceret til %dx%d pixels.'; 
  958959?> 
 • branches/2.5/language/da_DK/common.lang.php

  r20876 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: Dansk [DK] 
  25 Version: 2.5.0 
   25Version: 2.5.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=415 
  2727Author: Piwigo team 
   
  6161$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Komplet RSS-feed (fotografier, kommentarer)'; 
  6262$lang['Confirm Password'] = 'Bekræft adgangskode'; 
  63 $lang['Connection settings'] = 'Loginindstillinger'; 
   63$lang['Connection settings'] = 'Loginoplysninger'; 
  6464$lang['Login'] = 'Log på'; 
  6565$lang['Contact webmaster'] = 'Kontakt webmaster'; 
   
  277277$lang['Thumbnails'] = 'Miniaturebilleder'; 
  278278$lang['Menu'] = 'Menu'; 
  279 $lang['A comment on your site'] = 'En kommentar på din side'; 
   279$lang['A comment on your site'] = 'En kommentar vedrørende dit fotogalleri'; 
  280280$lang['today'] = 'i dag'; 
  281281$lang['Update your rating'] = 'Opdater din bedømmelse'; 
 • branches/2.5/language/eo_EO/admin.lang.php

  r19703 r23453  
  2828$lang['Upload Photos'] = 'Alsuti fotojn'; 
  2929$lang['Select an album'] = 'Elekti fotaron'; 
  30 $lang['... or '] = '... au '; 
   30$lang['... or '] = '... aŭ '; 
  3131$lang['create a new album'] = 'krei novan fotaron'; 
  3232$lang['Select files'] = 'Elekti dosierojn'; 
   
  3535$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimuma grando de la fotoj: %sB.'; 
  3636$lang['Allowed file types: %s.'] = 'dosiertipo permesita: %s.'; 
  37 $lang['+ Add an upload box'] = '+ Aldoni alsutan fenestron'; 
   37$lang['+ Add an upload box'] = '+ Aldoni alŝutan fenestron'; 
  3838$lang['Add another set of photos'] = 'Aldoni plian aron de fotoj'; 
  3939$lang['Photo %s of %s'] = 'Foto %s de %s'; 
  40 $lang['%d photos uploaded'] = '%d fotoj alsutitaj'; 
   40$lang['%d photos uploaded'] = '%d fotoj alŝutitaj'; 
  4141$lang['All %d photos are selected'] = 'Ciuj %d fotoj estas elektitaj'; 
  4242$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Vi uzas la foliumilan alsutilon, kaze de problemo, provu la <a href="%s">Flash alsutilon</a> anstatau.'; 
   
  5858$lang['ACCESS_5'] = "Neniu atingo"; 
  5959$lang['Level 0'] = "---"; 
  60 $lang['Level 1'] = "Kontakto"; 
   60$lang['Level 1'] = 'Kontaktoj'; 
  6161$lang['Level 2'] = "Amikoj"; 
  6262$lang['Level 4'] = "Familio"; 
  63 $lang['Level 8'] = "Administranto"; 
   63$lang['Level 8'] = 'Administrantoj'; 
  6464 
  6565 
   
  7070$lang['%d group'] = '%d grupo'; 
  7171$lang['%d groups'] = '%d grupoj'; 
   72$lang['%d hour'] = '%d horo'; 
   73$lang['%d hours'] = '%d horoj'; 
   74$lang['(this tag will be deleted)'] = '(tiu etikedo estos forigita)'; 
   75$lang['%d week'] = '%d semajno'; 
   76$lang['%d weeks'] = '%d semajnoj'; 
   77$lang['%d year'] = '%d jaro'; 
   78$lang['%d years'] = '%d jaroj'; 
   79$lang['%s ago'] = '%s antaŭe'; 
   80$lang['%s in the future'] = '%s venonte'; 
   81$lang['%d line filtered'] = '%d filtrita linio'; 
   82$lang['%d lines filtered'] = '%d filtritaj linioj'; 
   83$lang['%d of %d photos selected'] = '%d fotoj el %d elektiĝis'; 
   84$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parametro ĝisdatiĝis.'; 
   85$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametroj ĝisdatiĝis.'; 
   86$lang['%d physical'] = '%d fizika'; 
   87$lang['%d physicals'] = '%d fizikaj'; 
   88$lang['%d photos were deleted'] = '%d foto forigitaj'; 
   89$lang['%d second'] = '%d sekundo'; 
   90$lang['%d seconds'] = '%d sekundoj'; 
   91$lang['%d tag'] = '%d etikedo'; 
   92$lang['%d tags'] = '%d etikedoj'; 
   93$lang['%d user'] = '%d uzanto'; 
   94$lang['%d user comment rejected'] = '%d komento de la uzanto malakceptita'; 
   95$lang['%d user comment validated'] = '%d komento de la uzanto validigita'; 
   96$lang['%d user comments rejected'] = '%d komentoj de la uzanto malakceptitaj'; 
   97$lang['%d user comments validated'] = '%d komentoj de la uzanto validigitaj'; 
   98$lang['%d user deleted'] = '%d uzanto forigita'; 
   99$lang['%d user was not updated.'] = '%d uzanto ne ĝisdatigita.'; 
   100$lang['%d user was updated.'] = '%d uzanto ĝisdatigita.'; 
   101$lang['%d users'] = '%d uzantoj'; 
   102$lang['%d users deleted'] = '%d uzantoj forigitaj'; 
   103$lang['%d users were not updated.'] = '%d uzantoj ne ĝisdatigitaj.'; 
   104$lang['%d users were updated.'] = '%d uzantoj ĝisdatigitaj.'; 
   105$lang['%d mail was sent.'] = '%d retmesaĝo sendiĝis.'; 
   106$lang['%d mails were not sent.'] = '%d retmesaĝoj ne sendiĝis.'; 
   107$lang['%d mails were sent.'] = '%d retmesaĝoj sendiĝis.'; 
   108$lang['%d member'] = '%d membro'; 
   109$lang['%d members'] = '%d membroj'; 
   110$lang['%d minute'] = '%d minuto'; 
   111$lang['%d minutes'] = '%d minutoj'; 
   112$lang['%d month'] = '%d monato'; 
   113$lang['%d months'] = '%d monatoj'; 
   114$lang['%d photo was deleted'] = '%d foto forigita'; 
   115$lang['%d album moved'] = '%d albumo moviĝis'; 
   116$lang['%d albums moved'] = '%d albumoj moviĝis'; 
   117$lang['%d albums including'] = '%d albumoj inkluzive'; 
   118$lang['%d album including'] = '%d albumo inkluzive'; 
   119$lang[' and %d virtual'] = 'kaj %d virtuala'; 
   120$lang[' and %d virtuals'] = 'kaj %d virtualaj'; 
   121$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d nenormalaĵoj troviĝis kaj korektiĝis.'; 
   122$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d nenormalaĵoj troviĝis.'; 
   123$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d nenormalaĵoj ignoriĝis.'; 
   124$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = 'Ne eblis korektiĝi %d nenormalaĵojn.'; 
   125$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d nenormalaĵo korektiĝis.'; 
   126$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d nenormalaĵo troviĝis.'; 
   127$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d nenormalaĵo ignoriĝis.'; 
   128$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = 'Ne eblis korektiĝi %d nenormalaĵon.'; 
   129$lang['%d mail was not sent.'] = '%d retmesaĝo ne sendiĝis.'; 
   130$lang['%d guests'] = '%d vizitantoj'; 
   131$lang['%d guest'] = '%d vizitanto'; 
   132$lang['user "%s" added'] = 'uzanto "%s" aldonita'; 
   133$lang['user_status_admin'] = 'Administranto'; 
   134$lang['user_status_generic'] = 'Komuna'; 
   135$lang['user_status_guest'] = 'Gasto'; 
   136$lang['user_status_normal'] = 'Uzanto'; 
   137$lang['user_status_webmaster'] = 'Retestro'; 
   138$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'vizitantoj bezonas ensaluti kaj havas la taŭgajn permesojn por vidi tiun fotaron'; 
   139$lang['width must be a number superior to'] = 'larĝeco devas esti nombro pli granda ol'; 
   140$lang['wrong filename'] = 'maltaŭga dosieronomo'; 
   141$lang['Ignore this update'] = 'Malatentu tiun ĝisdatigon'; 
   142$lang['Image Quality'] = 'Bilda kvalito'; 
   143$lang['Inactive Languages'] = 'Malaktivaj lingvoj'; 
   144$lang['Inactive Plugins'] = 'Malaktivaj krom-programoj'; 
   145$lang['Inactive Themes'] = 'Malavtivaj temoj'; 
   146$lang['Informations'] = 'Informo'; 
   147$lang['Install'] = 'Instali'; 
   148$lang['Hello,'] = 'Saluton,'; 
   149$lang['Help Me'] = 'Helpu min'; 
   150$lang['History'] = 'Historio'; 
   151$lang['Hour'] = 'Horo'; 
   152$lang['Group'] = 'Grupo'; 
   153$lang['Group name'] = 'Grup-nomo'; 
   154$lang['Groups'] = 'Grupoj'; 
   155$lang['Groups and users'] = 'Grupoj kaj uzantoj'; 
   156$lang['Guest Settings'] = 'Agordoj por gastoj'; 
   157$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Gasto ne ĝisdatigeblas'; 
   158$lang['Guests'] = 'Gastoj'; 
   159$lang['Hello'] = 'Saluton'; 
   160$lang['Go to'] = 'Iri al'; 
   161$lang['Forbidden'] = 'Malpermesitaj'; 
   162$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Eraro dum sendado de retmesaĝo al %s [%s].'; 
   163$lang['Everybody'] = 'Ĉiuj'; 
   164$lang['Failed to write file to disk'] = 'Malsukcesis skribi la dosieron sur la diskon'; 
   165$lang['File'] = 'Dosiero'; 
   166$lang['Forbid this language to users'] = 'Malpermesi tiun lingvon al uzantoj'; 
   167$lang['ERROR'] = 'ERARO'; 
   168$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERARO: TIU KROM-PROGRAMO MANKAS SED ĜI INSTALIĜIS! MALINSTALU ĜIN SENPROKRASTE.'; 
   169$lang['Edit album'] = 'Redakti fotaron'; 
   170$lang['Edit album permissions'] = 'Redakti fotarajn permesilojn'; 
   171$lang['Edit photo'] = 'Modifi foton'; 
   172$lang['Edit photo information'] = 'Redakti fotan informon'; 
   173$lang['Edit ranks'] = 'Redakti rangojn'; 
   174$lang['Edit selected tags'] = 'Redakti elektitajn etikedojn'; 
   175$lang['Edit tags'] = 'Redakti etikedojn'; 
   176$lang['Element'] = 'Eroj'; 
   177$lang['Element type'] = 'Tipo de ero'; 
   178$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Sendu retmesaĝon al la administrantoj kiam komento estis forigita'; 
   179$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Sendu retmesaĝon al la administrantoj kiam komento estis modifiita'; 
   180$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Sendu retmesaĝon al la administrantoj kiam komento bezonas validigo'; 
   181$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Sendu retmesaĝon al la administrantoj kiam nova uzanto registras'; 
   182$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Sendu retmesaĝon al la administrantoj kiam valida komento entajpiĝas'; 
   183$lang['Environment'] = 'Ĉirkaŭaĵo'; 
   184$lang['Error list'] = 'Listo de eraroj'; 
   185$lang['Download,'] = 'Elŝuti,'; 
   186$lang['Downloads'] = 'Elŝutadoj'; 
   187$lang['Drag to re-order'] = 'Ŝovmetu por reorganizi'; 
   188$lang['Drop into album'] = 'Elekti albumon'; 
   189$lang['Delete orphan tags'] = 'Forigi orfajn etikedojn'; 
   190$lang['Delete selected photos'] = 'Forigi elektitajn fotojn'; 
   191$lang['Delete selected tags'] = 'Forigi elektitajn etikedojn'; 
   192$lang['Delete selected users'] = 'Forigi elektitajn uzantojn'; 
   193$lang['Delete this language'] = 'Forigi tiun lingvon'; 
   194$lang['Delete this theme'] = 'Forigi tiun temon'; 
   195$lang['Deletions'] = 'Forigadoj'; 
   196$lang['Detailed informations'] = 'Detalaj informoj'; 
   197$lang['Directory'] = 'Dosierujo'; 
   198$lang['Directory does not exist'] = 'La dosierujo ne ekzistas'; 
   199$lang['Crop'] = 'Stuci'; 
   200$lang['Current name'] = 'Kurenta nomo'; 
   201$lang['Database'] = 'Datenbazo'; 
   202$lang['Date'] = 'Dato'; 
   203$lang['Day'] = 'Tago'; 
   204$lang['Deactivate'] = 'Malŝalti'; 
   205$lang['Deactivate all'] = 'Malŝalti ĉiuj'; 
   206$lang['Default display'] = 'Apriora vido'; 
   207$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Apriora uzanto ne forigeblas'; 
   208$lang['Default user does not exist'] = 'La apriora uzanto ne ekzistas'; 
   209$lang['Delete Representant'] = 'Forigi fotaran miniaturon'; 
   210$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Korektita malnormalaĵo ne plu malatentiĝos'; 
   211$lang['Correction applied with success'] = 'Korektado sukcese plenumiĝis'; 
   212$lang['Correction applied with error'] = 'Korektado fuŝe plenumiĝis'; 
   213$lang['Correction'] = 'Korektado'; 
   214$lang['Add a criteria'] = 'Aldoni regulon'; 
   215$lang['Associated'] = 'Asociita'; 
   216$lang['Associate to album'] = 'Asocii kun fotaro'; 
   217$lang['Add Photos'] = 'Aldoni fotojn'; 
   218$lang['Add a filter'] = 'Aldoni filtrilon'; 
   219$lang['Add a tag'] = 'Aldoni etikedon'; 
   220$lang['Add a user'] = 'Aldoni uzanton'; 
   221$lang['Add a virtual album'] = 'Aldoni virtualan fotaron'; 
   222$lang['Add detailed content'] = 'Aldoni detalan enhavon'; 
   223$lang['Add group'] = 'Aldoni grupon'; 
   224$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Nova versio de Piwigo disponeblas.'; 
   225$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktivigi navigan breton'; 
   226$lang['Activate'] = 'Aktivigi'; 
   227$lang['Actions'] = 'Agoj'; 
   228$lang['Action'] = 'Ago'; 
   229$lang[', click on'] = ', musklaku sur'; 
   230$lang['%d waiting for validation'] = '%d atendanta validigon'; 
   231$lang['Lock gallery'] = 'Ŝlosi galerion'; 
   232$lang['Gallery unlocked'] = 'Malŝlosita galerio'; 
   233$lang['Gallery title'] = 'Galeria titolo'; 
   234$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'La galeria retadreso ne validas.'; 
   235$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader signifas <em>Piwigo Uploader</em>. De via komputilo, pLoader preparas viajn fotojn kaj transigas ilin al via photogalerio en Piwigo.'; 
   236$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Se malplenas, la galeria titolo uziĝos'; 
   237$lang['Visit Gallery'] = 'Vizitu la galerion'; 
   238$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Ne estas grupo en tiu galerio'; 
   239$lang['Unlock gallery'] = 'Malŝlosi galerion'; 
   240$lang['View in gallery'] = 'Vidi en galerio'; 
   241$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Ŝlosita galerio nur videblas al la administrantoj'; 
   242$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktivigi la bildsimbolon "%s"'; 
   243$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Vidigi la bildsimbolon "nova" apud la albumoj kaj la fotoj'; 
   244$lang['Active Plugins'] = 'Aktivaj kromprogramoj'; 
   245$lang['Active Languages'] = 'Aktivaj lingvojn'; 
   246$lang['Add tags'] = 'Aldoni etikedojn'; 
   247$lang['Active Themes'] = 'Aktivaj temoj'; 
   248$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotoj regeneriĝis'; 
   249$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotoj ne regeneriĝeblas'; 
   250$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s estu agordita je "false" en via dosiero local/config/config.inc.php'; 
   251$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s sukcese ĝisdatiĝis'; 
   252$lang['Add New Theme'] = 'Aldoni novan temon'; 
   253$lang['Add New Language'] = 'Aldoni novan lingvon'; 
   254$lang['Add'] = 'Aldoni'; 
   255$lang['Activate comments'] = 'Aktivigi komentojn'; 
   256$lang['Hoverbox display'] = 'Vido dum musumo'; 
   257$lang['Display options'] = 'Vidigaj opcioj'; 
   258$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Ankaŭ vidigu freŝajn fotojn grupitajn laŭ datoj'; 
   259$lang['No display'] = 'Neniu vido'; 
   260$lang['display'] = 'Vido'; 
   261$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'Vidigi kiel eble plej da informoj (aldonitaj fotaroj kaj fotoj, forigitaj fotaroj kaj fotoj) '; 
   262$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Ĝisdatigi al Piwigo %s'; 
   263$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Restu en rilato kun la projekto Piwigo, aliĝu al la reta bulteno de Piwigo. Retmesaĝoj sendiĝos al vi kiam nova eldono disponeblos (foje enhavanta sekurecocimo-reparon gravan kaj ĝisdatigendan) kaj kiam okazos eventoj gravaj por la projekto. Nur kelkaj retmesaĝoj jare.'; 
   264$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Eraro okazis dum la plibonigado.'; 
   265$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Kontrolserĉo de plibonigoj malsukcesis sen konataj kialoj.'; 
   266$lang['Languages which need upgrade'] = 'Lingvoj bezonantaj plibonigojn'; 
   267$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Ĉu vi certas, ke vi deziras instali tiun plibonigon? Vi devas kontroli, ĉu la kurenta versio ne bezonas antaŭan malinstaligon.'; 
   268$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Eblas rekte ĝisdatigi al Piwigo %s, sen uzi na Piwigo %s (rekomendita).'; 
   269$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Ne eblas al Piwigo kolekti la plibonigan dosieron el la servilo'; 
   270$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Konsilindas plibonigi la sistemon por komplete profiti de la aplikaĵo, alie la aplikaĵo eble ne funkcios aŭ nur malkorekte.'; 
   271$lang['Check for updates'] = 'Kontrolserĉi ĝisdatigojn'; 
   272$lang['Choose an action'] = 'Elekti agon'; 
   273$lang['Choose an option'] = 'Elekti opcio'; 
   274$lang['Classic display'] = 'Klasika vido'; 
   275$lang['Check for upgrade'] = 'Kontrolserĉi plibonigojn'; 
   276$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Kromprogramoj bezonantaj plibonigojn'; 
   277$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Plibonigoj disponeblas por etendaĵoj.'; 
   278$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Maleblas kontrolserĉi plibonigojn.'; 
   279$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temoj bezonantaj plibonigojn'; 
   280$lang['Check all'] = 'Kontroli ĉion'; 
   281$lang['Change Admin Colors'] = 'Ŝanĝi la administrajn kolorojn'; 
   282$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arĥivo ne legeblas aŭ eltireblas.'; 
   283$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arĥivo ne elŝuteblas.'; 
   284$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'La malnova konstanta ligilo ne forigeblas!'; 
   285$lang['Cancel'] = 'Nuligi'; 
   286$lang['Album updated successfully'] = 'Fotaro sukcese ĝisdatigita'; 
   287$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktivigi navigajn miniaturojn'; 
   288$lang['Added by %s'] = 'Aldonita de %s'; 
   289$lang['Add/delete a permalink'] = 'Aldoni/forigi konstantan ligilon'; 
   290$lang['Locked'] = 'Ŝlositaj'; 
   291$lang['Last send'] = 'Lasta sendo'; 
   292$lang['Last revisions'] = 'Lastaj revizioj'; 
   293$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Retmesaĝo sendita al %s [%s]'; 
   294$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Ligi ĉiujn fotarojn al la nova'; 
   295$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Ligi ĉiujn fotarojn al la jam ekzistantaj'; 
   296$lang['Linked albums'] = 'Ligitaj fotaroj'; 
   297$lang['List'] = 'Listo'; 
   298$lang['Local'] = 'Loka'; 
   299$lang['Lock'] = 'Ŝlosi'; 
   300$lang['Lock albums'] = 'Ŝlosi fotarojn'; 
   301$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Retadreso devigas por ĉiu uzanto'; 
   302$lang['Mail content'] = 'Mesaĝa enhavo'; 
   303$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Inkluzivigi historidatumojn (Atentu! La limo de la servila memoro eble transpasiĝos)'; 
   304$lang['Information data registered in database'] = 'Informo registriĝis en datumbazon'; 
   305$lang['Install on your computer,'] = 'Instali sur la komputilon'; 
   306$lang['Installed Languages'] = 'Instalitaj lingvoj'; 
   307$lang['Installed Themes'] = 'Instalitaj temoj'; 
   308$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrukcioj por uzi na Piwigo'; 
   309$lang['Invert'] = 'Inversigi'; 
   310$lang['Language has been successfully installed'] = 'La lingvo sukcese instaliĝis.'; 
   311$lang['Languages'] = 'Lingvoj'; 
   312$lang['Last hit'] = 'Lasta trafo'; 
   313$lang['Last import'] = 'Lasta importo'; 
   314$lang['Landscape'] = 'Horizontala'; 
   315$lang['Hit'] = 'Trafo'; 
   316$lang['Ignore All'] = 'Malatenti ĉion'; 
   317$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Malatenti selektitajn nenormalojn'; 
   318$lang['Image id'] = 'Bilda nomo'; 
   319$lang['Images manual order was saved'] = 'Permana bild-ordo konserviĝis'; 
   320$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Iri al %s aŭ %s por pliaj informoj'; 
   321$lang['Grant selected groups'] = 'Doni atingon al la selektitaj groupoj'; 
   322$lang['Grant selected users'] = 'Doni atingon al la selektitaj uzantoj'; 
   323$lang['Graphics Library'] = 'Grafika biblioteko'; 
   324$lang['High definition'] = 'Alta distingivo'; 
   325$lang['High definition enabled'] = 'Alta distingivo ŝaltita'; 
   326$lang['Group management'] = 'Grupomastrumado'; 
   327$lang['General statistics'] = 'Ĝeneralaj statistikoj'; 
   328$lang['Forbid this theme to users'] = 'Malpermesi tiun temon al uzantoj'; 
   329$lang['Form'] = 'Respondilo'; 
   330$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Apliki filigranon se la alto superas'; 
   331$lang['Height'] = 'Alto'; 
   332$lang['Maximum height'] = 'Maksimuma alto'; 
   333$lang['Minimum height'] = 'Minimuma alto'; 
   334$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La originala maksimuma alto estu nombro inter %d and %d'; 
   335$lang['height must be a number superior to'] = 'Alto estu nombro super'; 
   336$lang['Configuration'] = 'Agordo'; 
   337$lang['Confirm merge'] = 'Konfirmu la kunfandon'; 
   338$lang['Continue processing treatment'] = 'Pludaŭrigi okazantan traktadon'; 
   339$lang['I decide to update anyway'] = 'Mi decidas ĉiel ĝisdatigi'; 
   340$lang['IP'] = 'IP'; 
   341$lang['Administration Home'] = 'Administra hejmo'; 
   342$lang['remove author'] = 'Forigi aŭtoron'; 
   343$lang['remove tags'] = 'Forigi etikedojn'; 
   344$lang['remove this filter'] = 'Forigi tiun filtrilon'; 
   345$lang['remove title'] = 'Forigi titolon'; 
   346$lang['show details'] = 'Montri detalojn'; 
   347$lang['the wiki'] = 'la vikio'; 
   348$lang['top left corner'] = 'supra maldekstra angulo'; 
   349$lang['top right corner'] = 'supra dekstra angulo'; 
   350$lang['total time'] = 'tuta tempo'; 
   351$lang['unknown'] = 'nekonata'; 
   352$lang['the forum'] = 'la forumo'; 
   353$lang['Duplicates'] = 'Duobloj'; 
   354$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Eraro en dosiero "%s": %s'; 
   355$lang['Errors caption'] = 'Klarigetoj de la eraroj'; 
   356$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'La plenumtempo transpasita, la traktado pludaŭru [taksita tempo: %d sekundo].'; 
   357$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'La plenumtempo transpasita, la traktado pludaŭru [taksita tempo: %d sekundoj].'; 
   358$lang['Extend for templates'] = 'Etendi ŝablonojn'; 
   359$lang['Extensions Update'] = 'Ĝisdatigo de kromaĵoj'; 
   360$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + sinkronigo'; 
   361$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Eblecoj inkluzivas foliumadon de galerio, kreadon de fotaroj kaj alŝutadon de fotoj.'; 
   362$lang['File upload stopped by extension'] = 'La dosieran alŝuton finis kromaĵo'; 
   363$lang['File/directory read error'] = 'Eraro je la legado de dosier(uj)o'; 
   364$lang['Find a new representant by random'] = 'Hazarde trovi novan fotaran miniaturon'; 
   365$lang['Follow Orientation'] = 'Sekvi orientiĝon'; 
   366$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'La jenaj kromprogramoj eble ne kongruos kun la nova versio de Piwigo:'; 
   367$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'La jenaj temoj eble ne kongruos kun la nova versio de Piwigo:'; 
   368$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Por la grandecoj de stucitaj fotoj, kiel "kvadrato", Piwigo klopodos por ĉeestigi la interescentron.'; 
   369$lang['GD library is missing'] = 'La biblioteko GD mankas'; 
   370$lang['GD version'] = 'GD versio'; 
   371$lang['Generate multiple size images'] = 'Generi multoblajn grandecojn de bildoj'; 
   372$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Obteni helpon ĉe la forumo de Piwigo'; 
   373$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Anstataŭigado de originalaj ŝablonoj per tajloritaj ŝablonoj el la subdosierujo por ŝablonaj etendaĵoj'; 
   374$lang['All extensions are up to date.'] = 'Ĉiuj kromaĵoj estas ĝisdataj.'; 
   375$lang['All languages are up to date.'] = 'Ĉiuj lingvoj estas ĝisdataj.'; 
   376$lang['All plugins are up to date.'] = 'Ĉiuj kromaprogramoj estas ĝisdataj.'; 
   377$lang['All themes are up to date.'] = 'Ĉiuj temoj estas ĝisdataj.'; 
   378$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Fotaro "%s" nun enhavas %d fotojn'; 
   379$lang['Album "%s" has been added'] = 'Fotaro "%s" aldoniĝis'; 
   380$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom estas fota programaro desegnita por administri grandajn kvantojn de ciferecaj bildoj kaj post-trakti ilin.'; 
   381$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Aldonu skribaliron al la dosierujo "%s"'; 
   382$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'La aplikaĵo <em>Piwigo por iOS<em> ebligas vin konektiĝi al via galerio Piwigo, por krei fotarojn kaj elŝuti plurajn fotojn unufoje el via iPhone, iPas aŭ iPod Touch.'; 
   383$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'La aplikaĵo <em>Piwigo por Android<em> ebligas vin konektiĝi al via galerio Piwigo, por krei fotarojn kaj elŝuti plurajn fotojn unufoje el via telefono aŭ tabuleto Android.'; 
   384$lang['Advanced features'] = 'Specialaj funkcioj'; 
   385$lang['Access type'] = 'Tipo de atingo'; 
  72386?> 
 • branches/2.5/language/eo_EO/common.lang.php

  r20876 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: Esperanto [EO] 
  25 Version: 2.5.0 
   25Version: 2.5.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=596 
  2727Author: Piwigo team 
   
  3636$lang_info['zero_plural'] = false; 
  3737 
  38 $lang['%d Kb'] = '%d Ko'; 
   38$lang['%d Kb'] = '%d ko'; 
  3939$lang['%d album updated'] = '%d fotaro ĝisdatigita'; 
  4040$lang['%d albums updated'] = '%d fotaroj ĝisdatigitaj'; 
   
  4545$lang['%d comment'] = '%d komento'; 
  4646$lang['%d comments'] = '%d komentoj'; 
  47 $lang['%d hit'] = 'vidi %d foje'; 
  48 $lang['%d hits'] = 'vidi %d foje'; 
   47$lang['%d hit'] = 'vidita %d foje'; 
   48$lang['%d hits'] = 'vidita %d foje'; 
  4949$lang['%d new photo'] = '%d nova foto'; 
  5050$lang['%d new photos'] = '%d novaj fotoj'; 
  5151$lang['%d new user'] = '%d nova uzanto'; 
  52 $lang['%d new users'] = '%d novaj fotoj'; 
   52$lang['%d new users'] = '%d novaj uzantoj'; 
  5353$lang['About'] = 'Pri'; 
  5454$lang['All tags'] = 'Ĉiuj etikedoj'; 
  5555$lang['Any tag'] = 'Iu ajn etikedo'; 
  56 $lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Almenaŭ unu regulo plenumiĝas.'; 
   56$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Almenaŭ unu regulo devas kongrui.'; 
  5757$lang['Albums'] = 'Fotaroj'; 
  5858$lang['Album'] = 'Fotaro'; 
  5959$lang['Close this window'] = 'Fermi la fenestron'; 
  60 $lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Plena RSS Fadeno (fotoj kaj komentoj)'; 
   60$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Plena RSS-fluo (fotoj kaj komentoj)'; 
  6161$lang['Confirm Password'] = 'Konfirmi pasvorton'; 
  6262$lang['Connection settings'] = 'Konekta agordo'; 
  63 $lang['Login'] = 'Konekto'; 
  64 $lang['Contact webmaster'] = 'Kontakti la respondeculon'; 
   63$lang['Login'] = 'Ensaluti'; 
   64$lang['Contact webmaster'] = 'Kontakti la retestron'; 
  6565$lang['Create a new account'] = 'Krei novan konton'; 
  6666$lang['Created on'] = 'Kreita je la '; 
   
  7171$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Ĉiuj reguloj devas kongrui'; 
  7272$lang['Email address'] = 'Retadreso'; 
  73 $lang['Enter your personnal informations'] = 'Entajpi viajn personajn informojn'; 
  74 $lang['Error sending email'] = 'Eraro sendanta la retmesaĝon'; 
   73$lang['Enter your personnal informations'] = 'Entajpu viajn personajn informojn'; 
   74$lang['Error sending email'] = 'Eraro okazis dum sendiĝis la retmesaĝo'; 
  7575$lang['File name'] = 'Dosiernomo'; 
  7676$lang['File'] = 'Dosiero'; 
   
  7878$lang['Filter and display'] = 'Filtri kaj surekranigi'; 
  7979$lang['Filter'] = 'Filtrilo'; 
  80 $lang['Forgot your password?'] = 'Ĉu vi forgesis vian pasvorton ?'; 
   80$lang['Forgot your password?'] = 'Ĉu vi forgesis vian pasvorton?'; 
  8181$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Trairi la galerion kiel vizitanto'; 
  8282$lang['Help'] = 'Helpo'; 
  8383$lang['Identification'] = 'Identigado'; 
  84 $lang['Photos only RSS feed'] = 'Nur fota RSS Fadeno'; 
   84$lang['Photos only RSS feed'] = 'Nur fota RSS-fluo'; 
  8585$lang['Keyword'] = 'Ŝlosilvorto'; 
  8686$lang['Links'] = 'Ligiloj'; 
   
  8888$lang['New on %s'] = 'Nova je la %s'; 
  8989$lang['Notification'] = 'Sciigo'; 
  90 $lang['Number of items'] = 'Nombro de ero'; 
   90$lang['Number of items'] = 'Nombro de eroj'; 
  9191$lang['Original dimensions'] = 'Originala grandeco'; 
  9292$lang['Password forgotten'] = 'Forgesita pasvorto'; 
  9393$lang['Password'] = 'Pasvorto'; 
  94 $lang['Post date'] = 'Aldonita dato'; 
   94$lang['Post date'] = 'Dato de aldonado'; 
  9595$lang['Posted on'] = 'Aldonita je la'; 
  9696$lang['Profile'] = 'Profilo'; 
  9797$lang['Quick connect'] = 'Rapida konekto'; 
  98 $lang['RSS feed'] = 'RSS fadeno'; 
   98$lang['RSS feed'] = 'RSS-fluo'; 
  9999$lang['Register'] = 'Registri'; 
  100100$lang['Registration'] = 'Registrado'; 
   
  111111$lang['Tag'] = 'Etikedo'; 
  112112$lang['Tags'] = 'Etikedoj'; 
  113 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'La RSS fadeno sciigas pri eventoj de la galerio : novaj fotoj, ĝisdatigitaj fotaroj, novaj komentoj de uzantoj. Tio uziĝas per RSS legilo.'; 
   113$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'La RSS-fluo sciigas pri eventoj de la galerio: novaj fotoj, ĝisdatigitaj fotaroj, novaj komentoj de uzantoj. Tio uziĝas per RSS-legilo.'; 
  114114$lang['Unknown feed identifier'] = 'Nekonata fadena identigilo'; 
  115115$lang['User comments'] = 'Uzantaj komentoj'; 
   
  119119$lang['Week %d'] = 'Semajno %d'; 
  120120$lang['About Piwigo'] = 'Pri Piwigo'; 
  121 $lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Vi ne rajtas legi tiun paĝon. Forfikiĝu !'; 
   121$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Vi ne rajtas legi tiun paĝon. Forfikiĝu!'; 
  122122$lang['add this photo to your favorites'] = 'Aldoni tiun foton al via legosigno'; 
  123123$lang['Administration'] = 'Administrado'; 
  124124$lang['all'] = 'ĉio'; 
  125125$lang['ascending'] = 'kreskanta'; 
  126 $lang['author(s) : %s'] = 'aŭtoro(j) : %s'; 
   126$lang['author(s) : %s'] = 'aŭtoro(j): %s'; 
  127127$lang['Expand all albums'] = 'Etendi ĉiujn fotarojn'; 
  128128$lang['posted after %s (%s)'] = 'aldonita post la %s (%s)'; 
   
  133133$lang['display best rated photos'] = 'Montri la plej bonajn fotojn'; 
  134134$lang['Calendar'] = 'Kalendaro'; 
  135 $lang['All'] = 'Ĉiuj'; 
   135$lang['All'] = 'Ĉio'; 
  136136$lang['display each day with photos, month per month'] = 'Montri ĉiujn tagojn, laŭ monatoj'; 
  137137$lang['View'] = 'Vido'; 
   
  143143$lang['Comment'] = 'Komento'; 
  144144$lang['Your comment has been registered'] = 'Via komento estis registrita'; 
  145 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Kontraŭ-fekula sistemo : bonvolu pacienciĝi antaŭ aldoni novan komenton'; 
   145$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Kontraŭ-fekula sistemo: bonvolu pacienciĝi antaŭ aldoni novan komenton'; 
  146146$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Via komento ne validiĝis ĉar ĝi ne kongruas al nia striktaj reguloj'; 
  147147$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Administranto devas validigi vian komenton antaŭ ke ĝi iĝu videbla.'; 
   
  174174$lang['First'] = 'Unua'; 
  175175$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Ni ŝlosis la galerion por plibonigi ĝin, bonvolu reveni poste.'; 
  176 $lang['Page generated in'] = 'Paĝo kreita je la'; 
   176$lang['Page generated in'] = 'Paĝo kreita en'; 
  177177$lang['guest'] = 'Vizitanto'; 
  178178$lang['Hello'] = 'Saluton'; 
   
  187187$lang['in %d sub-albums'] = 'en %d sub-fotaroj'; 
  188188$lang['included'] = 'inkluzivita'; 
  189 $lang['Invalid password!'] = 'Nevalidat pasvorto !'; 
   189$lang['Invalid password!'] = 'Nevalida pasvorto!'; 
  190190$lang['Language'] = 'Lingvo'; 
  191191$lang['last %d days'] = '%d lastaj tagoj'; 
   
  212212$lang['display most visited photos'] = 'montri la plej ofte vizititajn fotojn'; 
  213213$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Nombro de fotoj en unu paĝo devas esti ne-nula nombro'; 
  214 $lang['Number of photos per page'] = 'Nombro de miniaturo'; 
   214$lang['Number of photos per page'] = 'Nombro de miniaturoj sur paĝo'; 
  215215$lang['Unknown identifier'] = 'Nekonata identigilo'; 
  216216$lang['New password'] = 'Nova pasvorto'; 
   
  221221$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Montri nur fotojn aldonitaj dum la lastaj %d tagoj.'; 
  222222$lang['password updated'] = 'ĝisdatigita pasvorto'; 
  223 $lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Tiu periodo devas esti pozitiva nombro'; 
   223$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Tiu periodo devas esti pozitiva entjera nombro'; 
  224224$lang['photo'] = 'foto'; 
  225225$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Musklaku la foton por grandigi ĝin (aŭ proksimiĝu la ekranon)'; 
  226226$lang['Show file metadata'] = 'Montri dosiermetadatumojn'; 
  227 $lang['Powered by'] = 'potencigita per'; 
   227$lang['Powered by'] = 'Potencigita per'; 
  228228$lang['Preferences'] = 'Agordo'; 
  229 $lang['Previous'] = 'Lasta'; 
  230 $lang['Random photos'] = 'Hazarda foto'; 
   229$lang['Previous'] = 'Antaŭa'; 
   230$lang['Random photos'] = 'Hazardaj fotoj'; 
  231231$lang['display a set of random photos'] = 'montri hazarde plurajn fotojn'; 
  232232$lang['Recent albums'] = 'Lastaj fotaroj'; 
   
  236236$lang['display most recent photos'] = 'montri la plej lastajn fotojn'; 
  237237$lang['Redirection...'] = 'Alidirektado...'; 
  238 $lang['Please, enter a login'] = 'Bonvolu entajpi uzantnomon'; 
   238$lang['Please, enter a login'] = 'Bonvolu entajpi salutnomon'; 
  239239$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'Uzantnomo ne finiĝu per spaceto'; 
  240240$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'Uzantnomo ne komenciĝu per spaceto'; 
  241241$lang['this login is already used'] = 'Tiu uzantnomo jam uziĝas'; 
  242 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'La retadreso devas simili al xxx@yyy.eee (ekzemple : zamenhof@bialistoko.pl)'; 
   242$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'La retadreso devas simili al xxx@yyy.eee (ekzemple: zamenhof@bialistoko.pl)'; 
  243243$lang['please enter your password again'] = 'Bonvolu tajpi vian pasvorton denove (aŭ kopi-gluu ĝin)'; 
  244244$lang['Auto login'] = 'Aŭtomata konekto'; 
   
  249249$lang['Date'] = 'Dato'; 
  250250$lang['End-Date'] = 'Fin-dato'; 
  251 $lang['Kind of date'] = 'Type de date'; 
   251$lang['Kind of date'] = 'Dato-tipo'; 
  252252$lang['Search for words'] = 'Serĉi vorton'; 
  253253$lang['Search for all terms'] = 'Serĉi ĉiujn vortojn'; 
   
  255255$lang['Search results'] = 'Serĉa rezulto'; 
  256256$lang['Search in sub-albums'] = 'Serĉi en la sub-fotaroj'; 
  257 $lang['searched words : %s'] = 'serĉitaj vortoj : %s'; 
   257$lang['searched words : %s'] = 'serĉitaj vortoj: %s'; 
  258258$lang['Contact'] = 'Kontakto'; 
  259259$lang['set as album representative'] = 'Elekti kiel delegito de tiu fotaro'; 
   
  264264$lang['Specials'] = 'Apartaj'; 
  265265$lang['SQL queries in'] = 'SQL peto en'; 
  266 $lang['display only recently posted photos'] = 'n\'montri nur la lastaj fotoj'; 
   266$lang['display only recently posted photos'] = 'montri nur la lastaj fotoj'; 
  267267$lang['return to the display of all photos'] = 'reiri al ĉiuj fotoj'; 
  268268$lang['the beginning'] = 'la komenco'; 
   
  276276$lang['useful when password forgotten'] = 'helpinda se vi forgesas vian pasvorton'; 
  277277$lang['Quick search'] = 'Rapida serĉo'; 
  278 $lang['Connected user: %s'] = 'Konektita uzanto : %s'; 
  279 $lang['IP: %s'] = 'IP : %s'; 
   278$lang['Connected user: %s'] = 'Konektita uzanto: %s'; 
   279$lang['IP: %s'] = 'IP: %s'; 
  280280$lang['Browser: %s'] = 'Foliumilo: %s'; 
  281281$lang['Author: %s'] = 'Aŭtoro: %s'; 
   
  287287$lang['Registration of %s'] = 'Registris %s'; 
  288288$lang['Album: %s'] = 'Fotaro: %s'; 
  289 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Malbona stato por la uzanto "Vizitanto", uzo de la apriora stato. Bonvolu averti la retestro.'; 
   289$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Malbona stato por la uzanto "Vizitanto", uzo de la apriora stato. Bonvolu averti la retestron.'; 
  290290$lang['this email address is already in use'] = 'tiu retadreso jam uziĝas'; 
  291291$lang['Album results for'] = 'Rezulto de fotaro por'; 
   
  313313$lang['show tag cloud'] = 'montri etikedoj nube'; 
  314314$lang['cloud'] = 'nubo'; 
  315 $lang['Reset to default values'] = 'reŝarĝi la apriorajn valuojn'; 
   315$lang['Reset to default values'] = 'Reŝarĝi la apriorajn valuojn'; 
  316316$lang['delete all photos from your favorites'] = 'Forigi ĉiujn fotojn el viaj legosignoj'; 
  317317$lang['Sent by'] = 'Senditaj de'; 
  318 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'La kuketoj ne disponeblas sur mia komputilo. Aktivu ilin por konektiĝi.'; 
  319 $lang['Edit a comment'] = "redakti komenton"; 
  320 $lang['Are you sure?'] = "Ĉu vi certas ?"; 
   318$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'La kuketoj ne disponeblas sur via komputilo. Aktivu ilin por ensaluti.'; 
   319$lang['Edit a comment'] = 'Redakti komenton'; 
   320$lang['Are you sure?'] = 'Ĉu vi certas?'; 
  321321$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Tiu komento validigendas'; 
  322322$lang['Welcome'] = 'Bonvenon'; 
  323 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Bonvenon en via Galerio Piwigo !'; 
   323$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Bonvenon en via Galerio Piwigo!'; 
  324324$lang['... or browse your empty gallery'] = '... aŭ foliumu en via malplenan galerion'; 
  325325$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... aŭ kaŝu tiun mesaĝon, mi mem elturniĝos'; 
  326 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Saluton %s, via galerio Piwigo estas malplena !'; 
   326$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Saluton %s, via galerio Piwigo estas malplena!'; 
  327327$lang['I want to add photos'] = 'Mi deziras aldoni fotojn'; 
  328 $lang['Manage this user comment: %s'] = 'Mastrumi tiun uzantan komenton : %s'; 
   328$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Mastrumi tiun uzantan komenton: %s'; 
  329329$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = "Retadreso mankas. Bonvolu specifi retadreson."; 
  330330$lang['This author modified following comment:'] = 'Tiu aŭtoro ŝanĝis la jenan komenton:'; 
   
  337337$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Uzanto "%s" ĉe la galerio  %s'; 
  338338$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Por renovigi vian pasvorton, musklaku la jenan ligilon:'; 
  339 $lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Se vi erare petis, nur ignoru tiun mesaĝon kaj nenio okazos.'; 
   339$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Se vi ĵus eraris, nur ignoru tiun mesaĝon kaj nenio okazos.'; 
  340340$lang['Password Reset'] = 'Renovigo de via pasvorto'; 
  341341$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Kontrolu viajn retmesaĝojn por trovi la konfirman ligilon'; 
   
  355355$lang['IPTC Metadata'] = 'Datumoj IPTC'; 
  356356$lang['Download this file'] = 'Elŝuti tiun dosieron'; 
  357 $lang['Download'] = 'elŝuti'; 
   357$lang['Download'] = 'Elŝuti'; 
  358358$lang['Edit'] = 'Redakti'; 
  359359$lang['Hello %s,'] = 'Saluton %s,'; 
   
  361361$lang['Search for any term'] = 'Serĉi por iu ajn vorto'; 
  362362$lang['Send my connection settings by email'] = 'Sendi mian konektan agordon per retmesaĝo'; 
  363 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Vi sukcese registris, vi baldaŭ ricevos retmesaĝe viajn konektajn agordojn. Bonvenon !'; 
   363$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Vi sukcese registris, vi baldaŭ ricevos retmesaĝe viajn konektajn agordojn. Bonvenon!'; 
  364364$lang['Username modification'] = 'ŝanĝo de uzantnomo'; 
  365 $lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Via uzantnomo sukcese ŝanĝiĝis por : %s'; 
   365$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Via uzantnomo sukcese ŝanĝiĝis por: %s'; 
  366366$lang['square'] = 'Kvadrata'; 
  367367$lang['thumb'] = 'miniaturo'; 
   
  384384$lang['Photo sizes'] = 'Grandeco de la fotoj'; 
  385385$lang['2small'] = 'XXS - malgrandega'; 
  386 $lang['xsmall'] = 'XS - tre malgranda'; 
   386$lang['xsmall'] = 'Tre malgranda'; 
  387387$lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Dosiernomo, A &rarr; Z'; 
  388388$lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Dosiernomo, Z &rarr; A'; 
   
  408408$lang['Permalink for album not found'] = 'Daŭra ligilo por tiu fotaro ne troviĝas'; 
  409409$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo trafis ne ripareblan eraron'; 
  410 $lang['Requested album does not exist'] = 'Fotaro petita ne ekzistas'; 
   410$lang['Requested album does not exist'] = 'Petita fotaro ne ekzistas'; 
  411411$lang['Requested tag does not exist'] = 'Petita etikedo ne ekzistas'; 
  412412$lang['Email address is mandatory'] = 'Retadreso estas deviga'; 
  413413$lang['Username is mandatory'] = 'Uzantnomo estas deviga'; 
  414414$lang['mandatory'] = 'deviga'; 
   415$lang['Your website URL is invalid'] = 'Via reteja URL ne validas.'; 
   416$lang['Website'] = 'Retejo'; 
  415417?> 
 • branches/2.5/language/es_ES/admin.lang.php

  r20709 r23453  
  225225$lang['User'] = 'Usuario'; 
  226226$lang['See you soon,'] = 'Hasta pronto,'; 
  227 $lang['Go to'] = 'Vaya a '; 
   227$lang['Go to'] = 'Ir a '; 
  228228$lang['Hello'] = 'Hola '; 
  229229$lang['New photos were added'] = 'Han sido añadidas nuevas fotos'; 
   
  425425$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d anomalías han sido detectadas.'; 
  426426$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d anomalía ha sido corregida.'; 
  427 $lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d anomalías han sido corregidas.'; 
   427$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d anomalías han sido detectadas y corregidas.'; 
  428428$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d anomalía no pudo ser corregida.'; 
  429429$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d anomalías no pudieron ser corregidas.'; 
  430 $lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Vaya a %s o %s para más información'; 
   430$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Ir a %s o %s para más información'; 
  431431$lang['the forum'] = 'El foro'; 
  432432$lang['the wiki'] = 'El wiki'; 
  433433$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = 'El valor %s no es correcto porque los datos Exif no están soportados'; 
  434 $lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s debe ser puesto a "false" en su fichero config_local.inc.php'; 
   434$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s debe establecerse a "false" en su fichero config_local.inc.php'; 
  435435$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'El usuario principal "invitado" no existe.'; 
  436436$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'El estado del usuario principal "invitado" es incorrecto'; 
   
  549549$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Establecer como tema predeterminado para visitantes no registrados y para nuevos usuarios'; 
  550550$lang['unknown'] = 'desconocido'; 
  551 $lang['Upload Photos'] = 'Agregar fotos'; 
  552 $lang['Drop into album'] = 'Arrastrar a un álbum'; 
  553 $lang['+ Add an upload box'] = '+ Añadir otra caja de transferencia'; 
   551$lang['Upload Photos'] = 'Añadir fotos'; 
   552$lang['Drop into album'] = 'Seleccionar álbum'; 
   553$lang['+ Add an upload box'] = '+ Añadir campo de subida'; 
  554554$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Crear el directorio "%s" en la raíz de su instalación Piwigo'; 
  555 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = ' permisos de escritura (chmod 777) al directorio "%s" en la raíz de su instalación Piwigo'; 
   555$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Concede permisos de escritura (chmod 777) al directorio "%s" en la raíz de su instalación Piwigo'; 
  556556$lang['existing album'] = 'Álbum existente'; 
  557557$lang['create a new album'] = 'Añadir un nuevo álbum'; 
   
  598598$lang['Visit Gallery'] = 'Volver a la galería'; 
  599599$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Visitar el sitio web del proyecto Piwigo'; 
  600 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'PLoader significa <em>Piwigo Uploader</em>. Desde su ordenador, pLoader prepara sus fotos y los traslada hacia su galería foto Piwigo.'; 
   600$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader significa <em>Piwigo Uploader</em>. Desde su ordenador, prepare sus fotos con pLoader y transfiéralas a su galería fotográfica Piwigo.'; 
  601601$lang['Guest Settings'] = 'Ajustes de los invitados'; 
  602602$lang['Main Page'] = 'Página principal'; 
   
  807807$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'La altura máxima de la foto original ha de ser un número entre %d y %d'; 
  808808$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'La anchura máxima de la foto original ha de ser un número entre %d y %d'; 
  809 $lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Una galería bloqueada solo es visible por los administradores'; 
   809$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Una galería bloqueada sólo es visible por los administradores'; 
  810810$lang['administrators'] = 'administradores'; 
  811811$lang['Gallery unlocked'] = 'Galería desbloqueada'; 
   
  835835$lang['Web Form'] = 'Formulario web'; 
  836836$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Sólo se puede activar un tema para dispositivos móviles.'; 
  837 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'La aplicacion de <em>Piwigo para Android</em> te permite conectar tu galería Piwigo a tu dispositivo Android y poder crear álbumes y subir fotos desde estos dispositivos.'; 
  838 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'Las aplicaciones de <em>Piwigo para iOS</em> te permiten conectar tu galería Piwigo a tu iPhone, iPad o iPod Touch y poder crear álbumes y subir fotos desde estos dispositivos.'; 
   837$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = 'La aplicación <em>Piwigo para Android</em> te permite conectarte a tu galería Piwigo desde tu teléfono o tablet Android, crear álbumes y subir varias fotos a la vez.'; 
   838$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = 'Las aplicación <em>Piwigo para iOS</em> te permite conectarte a tu galería Piwigo desde tu iPhone, iPad o iPod Touch, crear álbumes y subir varias fotos a la vez.'; 
  839839$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Lightroom es un software fotográfico diseñado para administrar grandes cantidades de imágenes y realizar el procesado de las mismas.'; 
  840840$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture es una potente herramienta para editar imágenes y administrar grandes colecciones en Mac.'; 
  841841$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture está diseñada para fotógrafos profesionales con la simplicidad de iPhoto.'; 
  842 $lang['Available on'] = 'Disponible el'; 
   842$lang['Available on'] = 'Disponible en'; 
  843843$lang['Available versions for'] = 'Versión disponible para'; 
  844844$lang['Delete multiple size images'] = 'Eliminar imágenes con múltiples tamaños'; 
   
  857857$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Plugin de publicación de Piwigo para Lightroom'; 
  858858$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Plugin de Piwigo para Shotwell'; 
  859 $lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery para Android) es un software de código abierto (GPL v3) cliente de Piwigo para tu dispositivo Android.'; 
   859$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (cliente RemoteGallery para Android) es un software cliente de Piwigo de código abierto (GPL v3) para la plataforma Android.'; 
  860860$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell es un software de código abierto para Linux que sirve para organizar colecciones de fotos. Es el software fotográfico por defecto en Ubuntu y Fedora.'; 
  861861$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'El plugin Piwigo Export permite crear álbumes y exportar fotos.'; 
   
  952952 
  953953$lang['Purge user cache'] = 'Limpiar cache de usuario'; 
   954$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Las dimensiones de la imagen se reducirá a %dx%d píxeles.'; 
  954955?> 
 • branches/2.5/language/es_ES/common.lang.php

  r20876 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: Español [ES] 
  25 Version: 2.5.0 
   25Version: 2.5.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=169 
  2727Author: Piwigo team 
   
  6161$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Canal RSS completo (fotos y comentarios)'; 
  6262$lang['Confirm Password'] = 'Confirmar contraseña'; 
  63 $lang['Connection settings'] = 'Paràmetros de conexión'; 
   63$lang['Connection settings'] = 'Parámetros de conexión'; 
  6464$lang['Login'] = 'Identificarse'; 
  6565$lang['Contact webmaster'] = 'Contactar con el webmaster'; 
  66 $lang['Create a new account'] = 'Crear una nueva cuenta'; 
   66$lang['Create a new account'] = 'Crear una cuenta nueva'; 
  6767$lang['Created on'] = 'Creada el'; 
  6868$lang['Creation date'] = 'Fecha de creación'; 
   
  284284$lang['Thumbnails'] = 'Diapositivas'; 
  285285$lang['Menu'] = 'Menú'; 
  286 $lang['A comment on your site'] = 'Un comentario acerca de este sitio web'; 
   286$lang['A comment on your site'] = 'Un comentario de tu sitio web'; 
  287287$lang['today'] = 'Hoy'; 
  288288$lang['Update your rating'] = 'Cambiar valoración'; 
   
  311311$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Desactivar repetición'; 
  312312$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Disminuir velocidad'; 
  313 $lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Incrementar velocidad'; 
   313$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Aumentar la velocidad del pase de diapositivas'; 
  314314$lang['Submit'] = 'Validar'; 
  315315$lang['Yes'] = 'Si'; 
   
  402402$lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'Número de identificación, 1 &rarr; 9'; 
  403403$lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'Número de identificación, 9 &rarr; 1'; 
  404 $lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Título de foto, A &rarr; Z'; 
  405 $lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Título de foto, Z &rarr; A'; 
   404$lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Título de la foto, A &rarr; Z'; 
   405$lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Título de la foto, Z &rarr; A'; 
  406406$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'Puntuación, más alta &rarr; más baja'; 
  407407$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'Puntuación, más baja &rarr; más alta'; 
 • branches/2.5/language/es_ES/help/photos_add_ftp.html

  r15787 r23453  
  11<fieldset> 
  2   <legend>Introducción</legend> 
  3  
  4 <ol> 
  5   <li>Cree una carpeta en su ordenador.</li> 
  6  
  7   <li>Copie las fotos dentro de esta carpeta, luego redimensionelas para una correcta visualización en la web. <em>Atención</em> : El nombre de las carpetas y de los ficheros debe contener sólo letras, cifras y los carácteres  "-", "_" y ".". Ningún espacio o caracteres acentuados.</li> 
  8  
  9   <li>Con un cliente FTP, copie la carpeta en la carpeta " galleries " de su instalación de Piwigo.</li> 
  10  
  11   <li>Inicie sesión en su galería y vaya a <span class="pwgScreen">Administracion</span> y haga click en el botón grande que pone "Sincronización".</li> 
  12 </ol> 
  13  
  14 <p>¡Felicidades! Usted creó con éxito el primer álbum de su galería.</p> 
  15  
   2        <legend>Guía de inicio rápido</legend> 
   3        <ol> 
   4                <li>Crea una nueva carpeta en tu ordenador.</li> 
   5                <li>Copia las fotos que quieras dentro de esta carpeta, luego redimensiónalas si es preciso para una óptima visualización en la web. <em>Atención</em>: El nombre de las carpetas y de los archivos debe contener sólo letras, números y/o los carácteres  "-", "_" y ".". Sin espacios ni caracteres acentuados. Truco: Sustituye los espacios por "_". Ejemplo: Renombra "Cumpleaños de Ana" por "Cumpleaños_de_Ana".</li> 
   6                <li>Con un cliente FTP, sube la carpeta dentro del directorio "galleries" de tu instalación de Piwigo.</li> 
   7                <li>Inicia sesión en tu galería y dirígete a <span class="pwgScreen">Administración</span> y haz click en el botón grande situado en la parte inferior derecha que pone "Sincronización Rápida".</li> 
   8        </ol> 
   9        <p>¡Felicidades! Acabas de crear con éxito el primer álbum de tu galería.</p> 
  1610</fieldset> 
  1711<fieldset> 
  18   <legend>Organización de las carpetas y de los ficheros</legend> 
  19  
  20 <ul> 
  21  
  22   <li> 
  23  
  24     <p>Las carpetas que representan las categorías están en la carpeta " galleries ". Más abajo está el árbol de las carpetas de una galería muy pequeña (pero utilizando muchas funcionalidades): </p> 
  25    
  26   <pre> 
  27 galleries 
  28 |-- wedding 
  29 |   |-- celebration 
  30 |   |   |-- arrival 
  31 |   |   |   |-- paul-alone.jpg 
  32 |   |   |   +-- sarah-alone.jpg 
  33 |   |   +-- departure 
  34 |   |       +-- paul-and-sarah.jpg 
  35 |   +-- party 
  36 |       |-- dancers001.jpg 
  37 |       |-- dancers002.jpg 
  38 |       +-- dancers003.jpg 
  39 +-- honeymoon 
  40     |-- hotel.png 
  41     |-- video-from-plane.avi 
  42     +-- pwg_representative 
  43         +-- video-from-plane.jpg 
  44 </pre> 
  45  
  46   </li> 
  47    
  48   <li>A parte de "pwg_representative" (ver la explicación más abajo), cada directorio debajo de "galleries" genera un álbum. No hay limite en el número de subniveles.</li> 
  49  
  50   <li>Fundamentalmente, un elemento es representado por un fichero. Un fichero puede ser un elemento para Piwigo si la extensión del nombre del fichero está entre la lista del parámetro de configuración <code>file_ext</code> (Ver  
  51   fichero <span class="filename">include/config.inc.php</span>). Un fichero puede ser una imagen si su extensión está entre el parámetro de configuración 
  52 <code>picture_ext</code>.</li> 
  53  
  54  
  55   <li>Los elementos que no son imagen (vídeos, sonidos, archivos de texto, todo lo que usted quiera) por defecto son representado por iconos que corresponden a la extensión del nombre del fichero. Opcionalmente puede asociar iconos a un archivo (ver video de abajo con ejemplo).</li> 
  56  
  57   <li><em>Atención</em> : El nombre de un repertorio o de un fichero debe estar constituido sólo por letras, cifras, de "-", "_" o ".". Ningún espacio o carácteres acentuados.</li> 
  58  
  59   <li>Cuando las fotos estén correctamente situadas en sus carpetas, ir a <span 
  60 class="pwgScreen">Administración &raquo; Categorías &raquo; Sincronizar</span>.</li> 
  61  
  62 </ul> 
   12        <legend>Organización de archivos y carpetas</legend> 
   13        <ul> 
   14                <li> 
   15                        <p>Cada álbum se representa por una carpeta dentro del directorio "galleries".  
   16                        He aquí un ejemplo del árbol de directorios de una galería muy pequeña (pero 
   17                        utilizando muchas características):</p> 
   18                        <pre> 
   19                        galleries 
   20                        |-- boda 
   21                        |   |-- celebracion 
   22                        |   |   |-- llegada 
   23                        |   |   |   |-- paul-solo.jpg 
   24                        |   |   |   +-- sara-sola.jpg 
   25                        |   |   +-- salida 
   26                        |   |       +-- paul-y-sara.jpg 
   27                        |   +-- fiesta 
   28                        |       |-- baile001.jpg 
   29                        |       |-- baile002.jpg 
   30                        |       +-- baile003.jpg 
   31                        +-- luna-de-miel 
   32                                |-- hotel.png 
   33                                |-- video-desde-el-avion.avi 
   34                                +-- pwg_representative 
   35                                        +-- video-desde-el-avion.jpg 
   36                        </pre> 
   37                </li> 
   38                <li>A excepción de "pwg_representative" (ver explicaciones debajo), cada subdirectorio de "galleries" genera un álbum. No hay limite de profundidad en cuanto el número de subniveles a crear.</li> 
   39                <li>Fundamentalmente, cada elemento es representado por un archivo. Piwigo sólo reconocerá los archivos cuyas extensiones figuren en los parámetros de configuración <code>file_ext</code> (Ver archivo <span class="filename">include/config_default.inc.php</span>). Para Piwigo, un archivo de imagen será reconocido como una imagen sólo si su extensión se encuentra dentro de los parámetros de configuración <code>picture_ext</code>.</li> 
   40                <li>Los elementos que no son imágenes (vídeos, sonidos, archivos de texto, todo lo que quieras...) son representados de forma predeterminada por iconos que corresponden a la extensión cada archivo. Opcionalmente, puedes asociar una miniatura y un archivo de representación (ver video.avi en el ejemplo anterior).</li> 
   41                <li>Una vez todas las fotos estén organizadas y correctamente situadas en sus correspondientes carpetas, ir a <span class="pwgScreen">Administración &raquo; Herramientas &raquo; Sincronizar</span>.</li> 
   42        </ul> 
  6343</fieldset> 
 • branches/2.5/language/fa_IR/admin.lang.php

  r21042 r23453  
  953953$lang['between %d and %d pixels'] = 'میان %d و %d پیکسل'; 
  954954$lang['Purge user cache'] = 'پاک کردن مخزن کاربر (کش)'; 
   955$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'اندازه‌ی این عکس به %dx%d پیکسل کاهش خواهد یافت.'; 
  955956?> 
 • branches/2.5/language/fa_IR/common.lang.php

  r20876 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: پارسی [IR] 
  25 Version: 2.5.0 
   25Version: 2.5.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=419 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.5/language/fi_FI/admin.lang.php

  r22217 r23453  
  166166$lang['%d user comment validated'] = '%d kommentti hyväksytty'; 
  167167$lang['%d user comments rejected'] = '%d kommenttia hylätty'; 
   168$lang['New tag'] = 'Uusi tägi'; 
   169$lang['Number of comments per page'] = 'Kommenttien lukumäärä sivua kohden'; 
   170$lang['Move albums'] = 'Siirrä albumeja'; 
   171$lang['Move to album'] = 'Siirrä albumiin'; 
   172$lang['Manage Permissions'] = 'Hallitse oikeuksia'; 
   173$lang['Hide'] = 'Piilota'; 
   174$lang['Gallery title'] = 'Gallerian otsikko'; 
   175$lang['Default photos order'] = 'Kuvien oletusjärjestys'; 
   176$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Oletuskäyttäjää ei voi poistaa'; 
   177$lang['Delete orphan tags'] = 'Poista käyttämättömät tägit'; 
   178$lang['Delete selected photos'] = 'Poista valitut kuvat'; 
   179$lang['Delete selected tags'] = 'Poista valitut tägit'; 
   180$lang['Delete this theme'] = 'Poista tämä teema'; 
   181$lang['Add a criteria'] = 'Lisää kriteeri'; 
   182$lang['Add a filter'] = 'Lisää filtteri'; 
   183$lang['Add a tag'] = 'Lisää tägi'; 
   184$lang['Add a virtual album'] = 'Lisää virtuaalinen albumi'; 
   185$lang['Add group'] = 'Lisää ryhmä'; 
   186$lang['Add tags'] = 'Lisää tägejä'; 
   187$lang['Added by %s'] = 'Lisännyt %s'; 
   188$lang['Album "%s" has been added'] = 'Albumi "%s" lisätty'; 
   189$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Albumi "%s" sisältää nyt %d kuvaa'; 
   190$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumit järjestetty automaattisesti'; 
   191$lang['All %d photos are selected'] = 'Kaikki %d kuvaa ovat valittuina'; 
   192$lang['All extensions are up to date.'] = 'Kaikki laajennukset ovat ajan tasalla.'; 
   193$lang['ACCESS_5'] = 'Ei pääsyä'; 
   194$lang['Action'] = 'Toiminto'; 
   195$lang['Actions'] = 'Toiminnot'; 
   196$lang['Select an album'] = 'Valitse albumi'; 
   197$lang['Select at least one album'] = 'Valitse vähintään yksi albumi'; 
   198$lang['Select at least one comment'] = 'Valitse vähintään yksi kommentti'; 
   199$lang['Select at least one photo'] = 'Valitse vähintään yksi kuva'; 
   200$lang['Select at least one user'] = 'Valitse vähintään yksi käyttäjä'; 
   201$lang['Select groups...'] = 'Valitse ryhmät...'; 
   202$lang['Select users...'] = 'Valitse käyttäjät...'; 
   203$lang['Two updates are available'] = 'Kaksi päivitystä on saatavilla'; 
   204$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Luodaan pienoiskuvia...'; 
   205$lang['Virtual album added'] = 'Virtuaalinen albumi lisätty'; 
   206$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuaalinen albumi poistettu'; 
   207$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Sinulla on uusin versio Piwigosta.'; 
   208$lang['You cannot delete your account'] = 'Et voi poistaa omaa käyttäjätiliäsi'; 
   209$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Et voi siirtää albumia omaan ala-albumiinsa'; 
   210$lang['an error happened'] = 'tapahtui virhe'; 
   211$lang['any visitor can see this album'] = 'kuka tahansa vierailija näkee tämän albumin'; 
   212$lang['automatic order'] = 'automaattinen järjestys'; 
   213$lang['default values'] = 'oletusarvot'; 
   214$lang['unknown'] = 'tuntematon'; 
   215$lang['user_status_admin'] = 'Ylläpitäjä'; 
   216$lang['user_status_guest'] = 'Vieras'; 
   217$lang['user_status_normal'] = 'Käyttäjä'; 
  168218?> 
 • branches/2.5/language/fi_FI/common.lang.php

  r21200 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: Finnish [FI] 
  25 Version: 2.5.0 
   25Version: 2.5.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=686 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.5/language/gl_ES/admin.lang.php

  r22186 r23453  
  275275$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'O álbum autorizouse grazas ás asociacións do grupo'; 
  276276$lang['Albums automatically sorted'] = 'Os álbums ordenáronse automaticamente'; 
  277 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Tódalas extensións están actualizados.'; 
   277$lang['All extensions are up to date.'] = 'Tódolos engadidos están actualizad0s.'; 
  278278$lang['All languages are up to date.'] = 'Tódolos idiomas están actualizados.'; 
  279279$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Tódalas optimizacións foron completadas con éxito.'; 
   
  944944$lang['high'] = 'alto'; 
  945945$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto é o xestor de fotos predeterminado de MacOSX. O engadido de exportación Piwigo crea novos ábums e exporta túas fotos directamente de iPhoto á túa galería de fotos Piwigo.'; 
   946$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'As dimensións da imaxe reduciranse a %dx%d pixeis.'; 
  946947?> 
 • branches/2.5/language/gl_ES/common.lang.php

  r22186 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: Galego [ES] 
  25 Version: 2.5.1 
   25Version: 2.5.2 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=681 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.5/language/it_IT/admin.lang.php

  r21067 r23453  
  423423$lang['Guest cannot be deleted'] = 'L\'utente ospite non può essere cancellato'; 
  424424$lang['Default user cannot be deleted'] = 'L\'utente predefinito non può essere cancellato'; 
  425 $lang['Purge history detail'] = 'Ripulire i dettagli dalla cronoligia'; 
  426 $lang['Purge history summary'] = 'Ripulire il sommario dalla cronoligia'; 
   425$lang['Purge history detail'] = 'Ripulire i dettagli dalla cronologia'; 
   426$lang['Purge history summary'] = 'Ripulire il sommario dalla cronologia'; 
  427427$lang['Check integrity'] = 'Controllo d\'integrità '; 
  428428$lang['Anomaly'] = 'Anomalia'; 
   
  772772$lang['Start Upload'] = 'Avviare il caricamento'; 
  773773$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Si sta utilizzando il Flash uploader. Problemi? Provare il <a href="%s">Browser uploader</a> invece.'; 
  774 $lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Atate utilizzando il Browser uploader. Provate con il <a href="%s">Flash uploader</a> invece.'; 
   774$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'State utilizzando il Browser uploader. Provate con il <a href="%s">Flash uploader</a> invece.'; 
  775775$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Grandezza massima dei file: %sB.'; 
  776776$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Tipi di file autorizzati: %s.'; 
   
  951951$lang['Rename'] = 'Rinomina'; 
  952952$lang['Purge user cache'] = 'Svuotare la cache utente'; 
   953$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Le dimensioni dell\'immagine saranno ridotte a %dx%d pixel.'; 
  953954?> 
 • branches/2.5/language/it_IT/common.lang.php

  r22186 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: Italiano [IT] 
  25 Version: 2.5.1 
   25Version: 2.5.2 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=424 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.5/language/kn_IN/common.lang.php

  r22186 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: ಕನ್ನಡ [IN] 
  25 Version: 2.5.0 
   25Version: 2.5.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=693 
  2727Author: Piwigo team 
   
  8888$lang['Browser: %s'] = "ಬ್ರೌಸರ್: %s"; 
  8989$lang['Calendar'] = "ದಿನದರ್ಶಿಕೆ"; 
  90 $lang['Change my password'] = 'ನನ್ನ ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಬದಲಿಸು'; 
   90$lang['Change my password'] = 'ನನ್ನ ಪ್ರವೇಶಪದವನ್ನು ಬದಲಿಸು'; 
  9191$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಲಿಂಕ್ ಗಾಗಿ  ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆಯನ್ನು ನೋಡಿ'; 
  9292$lang['chronology_monthly_calendar'] = "ತಿಂಗಳಿನ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ"; 
   
  103103$lang['Comments'] = "ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು"; 
  104104$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = "ಸಂಪೂರ್ಣ RSS feed (ಚಿತ್ರಗಳು, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು)"; 
  105 $lang['Confirm Password'] = "ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ"; 
   105$lang['Confirm Password'] = 'ಪ್ರವೇಶಪದವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸಿ.'; 
  106106$lang['Connected user: %s'] = "ಸಂಪರ್ಕಿತವಾದ ಬಳಕೆದಾರ: %s"; 
  107107$lang['Connection settings'] = "ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳು"; 
   
  110110$lang['Create a new account'] = "ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ"; 
  111111$lang['created after %s (%s)'] = "%s (%s) ರ ನಂತರ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ "; 
  112 $lang['created before %s (%s)'] = " %s (%s) ರ ಮುಂಚೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ "; 
  113 $lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = " %s (%s) ರ ಮತ್ತು  %s (%s) ರ ನಡುವೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ"; 
   112$lang['created before %s (%s)'] = '%s (%s) ರ ಮುಂಚೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ '; 
   113$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = '%s (%s) ರ ಮತ್ತು  %s (%s) ರ ನಡುವೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ'; 
  114114$lang['created on %s'] = "%s ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ"; 
  115115$lang['Created on'] = "ರಂದು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ"; 
   
  163163$lang['Email: %s'] = "ಮಿಂಚೆ: %s"; 
  164164$lang['End-Date'] = "ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ"; 
  165 $lang['Enter your new password below.'] = 'ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿ.'; 
   165$lang['Enter your new password below.'] = 'ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶಪದವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿ.'; 
  166166$lang['Enter your personnal informations'] = "ನಿಮ್ಮ ಸ್ವವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ"; 
  167167$lang['Error sending email'] = "ಮಿಂಚೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ"; 
   
  179179$lang['First'] = "ಮೊದಲಿನ"; 
  180180$lang['Forbidden'] = 'ನಿರ್ಬಂಧಿತ'; 
  181 $lang['Forgot your password?'] = 'ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತಪದ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆಯೆ?'; 
   181$lang['Forgot your password?'] = 'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶಪದ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆಯೆ?'; 
  182182$lang['from %s to %s'] = "ಇಂದ  %s ಗೆ %s"; 
  183183$lang['Go through the gallery as a visitor'] = "ಸಂದರ್ಶಕರಂತೆ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ (ಗ್ಯಾಲರಿ)ಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ"; 
   
  189189$lang['Help'] = "ಸಹಾಯ"; 
  190190$lang['Here are your connection settings'] = 'ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ '; 
  191 $lang['Home'] = "ಮನೆ"; 
   191$lang['Home'] = 'ಮುಖಪುಟ'; 
  192192$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ'; 
  193193$lang['I want to add photos'] = 'ನಾನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು'; 
   
  201201$lang['Interface theme'] = "ಹೊರನೋಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಥೀಮ್"; 
  202202$lang['Invalid key'] = 'ಅಸಿಂಧುವಾದ ಕೀ'; 
  203 $lang['Invalid password!'] = "ತಪ್ಪಾದ ಗುಪ್ತಪದ!"; 
   203$lang['Invalid password!'] = 'ತಪ್ಪಾದ ಪ್ರವೇಶಪದ!'; 
  204204$lang['Invalid username or email'] = 'ತಪ್ಪಾದ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ'; 
  205205$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC ಮೆಟಾಡೇಟಾ'; 
   
  236236$lang['Most visited'] = "ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರಿಕೆಯ"; 
  237237$lang['New on %s'] = "ಹೊಸತು %s"; 
  238 $lang['New password'] = "ಹೊಸ ಗುಪ್ತಪದ"; 
   238$lang['New password'] = 'ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶಪದ'; 
  239239$lang['Next'] = "ಮುಂದೆ"; 
  240240$lang['no rate'] = "ಯಾವುದೇ ಗುಣದರ್ಜೆ ಇಲ್ಲ"; 
   
  251251$lang['Page generated in'] = "ದಲ್ಲಿ  ಪುಟ ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ"; 
  252252$lang['Page not found'] = 'ಪುಟ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ'; 
  253 $lang['Password forgotten'] = "ಗುಪ್ತಪದ ಮರೆತಿದೆ"; 
  254 $lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'ಈ ಬಳಕೆದಾರರ ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ'; 
  255 $lang['Password Reset'] = 'ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ'; 
  256 $lang['password updated'] = "ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ"; 
  257 $lang['Password'] = "ಗುಪ್ತಪದ"; 
  258 $lang['Password: %s'] = 'ಗುಪ್ತಪದ: %s'; 
   253$lang['Password forgotten'] = 'ಪ್ರವೇಶಪದಮರೆತಿದೆ'; 
   254$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'ಈ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರವೇಶಪದವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ'; 
   255$lang['Password Reset'] = 'ಪ್ರವೇಶಪದವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ'; 
   256$lang['password updated'] = 'ಪ್ರವೇಶಪದವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ'; 
   257$lang['Password'] = 'ಪ್ರವೇಶಪದ'; 
   258$lang['Password: %s'] = 'ಪ್ರವೇಶಪದ: %s'; 
  259259$lang['Pause of slideshow'] = "ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿ"; 
  260260$lang['Permalink for album not found'] = 'ಸಂಪುಟದ Permalink ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ'; 
   
  274274$lang['Please, enter a login'] = "ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ"; 
  275275$lang['Post date'] = "ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ"; 
  276 $lang['posted after %s (%s)'] = " %s (%s) ರ ನಂತರ"; 
   276$lang['posted after %s (%s)'] = '%s (%s) ರ ನಂತರ'; 
  277277$lang['posted before %s (%s)'] = "%s (%s) ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಪ್ರಕಟವಾದವು."; 
  278278$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = "%s (%s) ಮತ್ತು %s (%s) ರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಕಟವಾದವು"; 
   
  284284$lang['Quick connect'] = "ವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕ"; 
  285285$lang['Quick search'] = "ವೇಗದ ಹುಡುಕಾಟ"; 
  286 $lang['Random photos'] = "Random ಚಿತ್ರಗಳು"; 
   286$lang['Random photos'] = 'ಯಾವುದಾದೊರೊಂದು ಚಿತ್ರ'; 
  287287$lang['Rank'] = "ದರ್ಜೆ"; 
  288288$lang['Rate this photo'] = "ಈ ಚಿತ್ರದ ಗುಣದರ್ಜೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ"; 
  289289$lang['Rating score'] = "ಗುಣದರ್ಜೆಯ ಅಂಕ"; 
  290 $lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'Rating ಅಂಕ, ಹೆಚ್ಚು &rarr; ಕಡಿಮೆ'; 
  291 $lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'Rating ಅಂಕ, ಕಡಿಮೆ &rarr; ಹೆಚ್ಚು'; 
   290$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'ಗುಣದರ್ಜೆಯ ಅಂಕ, ಹೆಚ್ಚು &rarr; ಕಡಿಮೆ'; 
   291$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'ಗುಣದರ್ಜೆಯ ಅಂಕ, ಕಡಿಮೆ &rarr; ಹೆಚ್ಚು'; 
  292292$lang['Recent albums'] = "ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಪುಟಗಳು"; 
  293293$lang['Recent period must be a positive integer value'] = "ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವಧಿಯ   "; 
   
  302302$lang['remove this tag from the list'] = "ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ"; 
  303303$lang['Repeat the slideshow'] = "ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ"; 
  304 $lang['representative'] = 'ಸಂಪುಟದ thumbnail'; 
   304$lang['representative'] = 'ಸಂಪುಟದ ಕಿರುಚಿತ್ರ'; 
  305305$lang['Requested album does not exist'] = 'ಕೋರಿಕೆಯ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ.'; 
  306306$lang['Requested tag does not exist'] = 'ಕೋರಿಕೆಯ ಟ್ಯಾಗ್  ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ'; 
  307307$lang['Reset to default values'] = "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಿ"; 
  308308$lang['Reset'] = "ಮರುಹೊಂದಿಸಿ"; 
  309 $lang['Retrieve password'] = "ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು "; 
  310 $lang['Return to home page'] = 'ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ'; 
   309$lang['Retrieve password'] = 'ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ'; 
   310$lang['Return to home page'] = 'ಮರಳಿ ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ'; 
  311311$lang['return to normal view mode'] = "ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮರಳಿ"; 
  312312$lang['return to the display of all photos'] = "ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮರಳಿ"; 
   
  341341$lang['stop the slideshow'] = "ಪ್ರದರ್ಶಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ"; 
  342342$lang['Submit'] = "ಸಲ್ಲಿಸಿ"; 
  343 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'ಯಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳಿರುವ ಮಿಂಚೆ ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಸುಸ್ವಾಗತ!'; 
   343$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'ಯಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದ ವಿವರಗಳಿರುವ ಮಿಂಚೆ ಸಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಸುಸ್ವಾಗತ!'; 
  344344$lang['Tag results for'] = "ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು :"; 
  345345$lang['Tag'] = "ಟ್ಯಾಗ್"; 
   
  349349$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'ಚಿತ್ರಶಾಲೆ (ಗ್ಯಾಲರಿ) ಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.'; 
  350350$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿನ  ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ  ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು'; 
  351 $lang['The passwords do not match'] = 'ಗುಪ್ತಪದಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ'; 
   351$lang['The passwords do not match'] = 'ಪ್ರವೇಶಪದಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ'; 
  352352$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = "ಈ RSS feed ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಆ ಎಲ್ಲಾ  ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ : ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸಂಪುಟಗಳು,ಹೊಸ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು. RSS feed reader ನ ಜೊತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. (The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.)";  
  353353$lang['the username must be given'] = "ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು ಕಡ್ಡಾಯ"; 
   
  357357$lang['This login is already used by another user'] = "ಈ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ "; 
  358358$lang['this login is already used'] = "ಈ ಲಾಗಿನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ"; 
  359 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತಪದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ :'; 
   359$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶಪದವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ :'; 
  360360$lang['today'] = "ಇಂದು"; 
  361361$lang['Unknown feed identifier'] = "ಅನಾಮಿಕ feed ಗುರುತು"; 
  362362$lang['Unknown identifier'] = "ಅನಾಮಿಕ ಗುರುತು"; 
  363363$lang['Update your rating'] = "ನಿಮ್ಮ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ"; 
  364 $lang['useful when password forgotten'] = "ಈ ಮಾಹಿತಿ, ಗುಪ್ತಪದ ಮರೆತುಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ"; 
  365 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'ಬಳಕೆದಾರ "%s" ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ, ಗುಪ್ತಪದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'; 
   364$lang['useful when password forgotten'] = 'ಈ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರವೇಶಪದ ಮರೆತುಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ'; 
   365$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'ಬಳಕೆದಾರ "%s" ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ, ಪ್ರವೇಶಪದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ'; 
  366366$lang['User comments'] = "ಬಳಕೆದಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು"; 
  367367$lang['User: %s'] = "ಬಳಕೆದಾರ: %s"; 
   
  388388$lang['Yes'] = "ಹೌದು"; 
  389389$lang['You are not authorized to access the requested page'] = "ನೀವು ಬಯಸುತ್ತಿಯರುವ ಪುಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲ. "; 
  390 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'ಹೊಸ ಗುಪ್ತಪದ ವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು  ನಿಮಗೆ ಮಿಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.'; 
   390$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶಪದ ವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು  ನಿಮಗೆ ಮಿಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.'; 
  391391$lang['Your comment has been registered'] = "ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ "; 
  392392$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = "ನೋಂದಾವಣೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪೂರೈಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋದಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ."; 
   
  397397$lang['Your website URL is invalid'] = 'ನಿಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣ ಪುಟದ ವಿಳಾಸ (URL) ಅಸಿಂಧುವಾಗಿದೆ'; 
  398398$lang['mandatory'] = 'ಕಡ್ಡಾಯ'; 
   399$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... or please deactivate this message, I will find my way by myself'; 
   400$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood system: please wait a moment before trying to post another comment'; 
   401$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Bad status for user "guest", default status will be used. Please notify the webmaster.'; 
   402$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to log in.'; 
   403$lang['Default'] = 'ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ'; 
   404$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Empty query. No criteria have been entered.'; 
   405$lang['IP: %s'] = 'IP: %s'; 
   406$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
   407$lang['thumb'] = 'ಕಿರುಚಿತ್ರ'; 
   408$lang['square'] = 'ಚೌಕಟ್ಟು'; 
   409$lang['Thumbnails'] = 'ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು'; 
   410$lang['Sort by'] = 'ಈ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಂತೆ'; 
   411$lang['SQL queries in'] = 'SQL queries in'; 
   412$lang['RSS feed'] = 'RSS feed'; 
   413$lang['Powered by'] = 'Powered by'; 
   414$lang['N/A'] = 'N/A'; 
  399415?> 
 • branches/2.5/language/lt_LT/admin.lang.php

  r22186 r23453  
  8989$lang['%d group'] = '%d grupė'; 
  9090$lang['%d groups'] = '%d grupės'; 
   91$lang['Check all'] = 'Patikrinti viską'; 
   92$lang['Check for updates'] = 'Ieškoti atnaujinimų'; 
   93$lang['Check for upgrade'] = 'Ieškoti patobulinimų'; 
   94$lang['Batch Manager'] = 'Paketinis menedžeris'; 
   95$lang['Bound Theme'] = 'susieta tema'; 
   96$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Pagal nutylėjima kompozicijos centru laikomas geometrinis fotografijos centras.'; 
   97$lang['Center of interest'] = 'Intereso centras'; 
   98$lang['Available on'] = 'Prieinama'; 
   99$lang['Available only with HTML format'] = 'Prieinama tik HTML formatu'; 
   100$lang['Available versions for'] = 'Prieinamos versijos'; 
   101$lang['Average rate'] = 'Vidutinis įvertinimas'; 
   102$lang['By %s'] = 'Pagal %s'; 
   103$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'Pagal nutylėjimą Piwigo sukurs nauja web dydį iš HD (didelės raiškos) jūsų nuotraukų versijų.'; 
   104$lang['By rank'] = 'Pagal įvertinimą'; 
   105$lang['Caddie'] = 'Krepšelis'; 
   106$lang['Caddie management'] = 'Krepšelio tvarkymas'; 
   107$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Neįmanoma prisijungti prie serverio.'; 
   108$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Laikinas failas negali būti sukurtas.'; 
   109$lang['Can\'t download archive.'] = 'Neišeina atsisiųsti archyvo.'; 
   110$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Neišeina perskaityti ar išskleisti archyvo.'; 
   111$lang['Cancel'] = 'Atšaukti'; 
   112$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Neįmanoma ištrinti senu fikstuotų nuorodų!'; 
   113$lang['Change Admin Colors'] = 'Keisti administracijos spalvas'; 
   114$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture yra galingas įrankis, leidžiantis tvarkyti masyvias bibliotekas Mac\'u'; 
   115$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture sukurtas profesionaliems fotografams su iPhoto paprastumu.'; 
   116$lang['Apply action'] = 'Taikyti veiksmą'; 
   117$lang['Apply selected corrections'] = 'Vykdyti pasirinktus pakeitimus'; 
   118$lang['Apply to sub-albums'] = 'Taikyti subalbumams'; 
   119$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Uždėti vandens ženklą, jei aukštis didesnis nei'; 
   120$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Uždėti vandens ženklą, jei plotis didesnis nei'; 
   121$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Apytiksliai maksimali rezoliucija: %dM pikseliu (tai %dx%d pikselių).'; 
   122$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Ar esate tikras, kad norite instaliuoti šį atnaujinimą ? Jūs turite patikrinti, ar ši versija nereikalauja prieš tai išinstaliuoti senosios.'; 
   123$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Esate tikras, kad norite ištrinti šį priedą ?'; 
   124$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Esate tikras, kad norite instaliuoti šį priedą ?'; 
   125$lang['Associate to album'] = 'Asociuoti su albumu'; 
   126$lang['Associated'] = 'Asociuota'; 
   127$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Leisti vartotojams komentuoti pasiriniktus albumus'; 
   128$lang['Authorized'] = 'Leista'; 
   129$lang['Automatic correction'] = 'Automatinė korekcija'; 
   130$lang['Automatic sort order'] = 'Automatinė rūšiavimo tvarka'; 
   131$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u vartotojai turi automatinius leidimus, kurias suteikia grupės, kurioms jie priklauso.'; 
   132$lang['Add detailed content'] = 'Pridėti papildomą turinį'; 
   133$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom yra forografijos programa, sukurta tvarkyti dideliems kiekiams skaitmeniniu nuotraukų ir atlikti post produkcini darbą.'; 
   134$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Išskleidžiant įvyko klaida. Prašome pasitikrinti piwigo instaliacijos failų leidimus.<br><a href="%s">Klaidų logas čia</a>.'; 
   135$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Instaliuojant atnaujinimus įvyko klaida.'; 
   136$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Išskleidžiant failus (%s) įvyko klaida.'; 
   137$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informacinins pranešimas nusiųstas į "%s" grupę'; 
   138$lang['Anomaly'] = 'Anomalija'; 
   139$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Tik webmasteriai gali matyti šį tab\'ą, o ne administratoriai.'; 
   140$lang['Applications'] = 'Programos'; 
   141$lang['Allow user customization'] = 'Leisti vartotojams pasikeisti galerijos išvaizdą'; 
   142$lang['All extensions are up to date.'] = 'Visų išplėtimų versijos naujausios.'; 
   143$lang['All languages are up to date.'] = 'Visų kalbų versijos naujausios.'; 
   144$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Visos optimizacijos buvo sėkmingai užbaigtos.'; 
   145$lang['All plugins are up to date.'] = 'Visų priedų versijos naujausios.'; 
   146$lang['All themes are up to date.'] = 'Visų temų versijos naujausios.'; 
   147$lang['Allow rating'] = 'Leisti reitingavimą'; 
   148$lang['Allow user registration'] = 'Leisti vartotojų registraciją'; 
   149$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Leisti vartotojams trinti savo komentarus'; 
   150$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Leisti vartotojams redaguoti savo komentarus'; 
   151$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Leidžiami failų tipai: %s.'; 
   152$lang['Add to caddie'] = 'Pridėti į krepšelį'; 
   153$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Pridėti leidimą rašyti į "%s" katalogą'; 
   154$lang['Add/delete a permalink'] = 'Pridėti/pašalinti fiksuotą nuorodą'; 
   155$lang['Added by %s'] = 'Įdėjo '; 
   156$lang['Administration Home'] = 'Administracijos namai'; 
   157$lang['Advanced features'] = 'Papildomos funkcijos'; 
   158$lang['Album "%s" has been added'] = 'Albumas "%s" pridėtas'; 
   159$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'albumas "%s" dabar turi %d nuotraukas(-ų)'; 
   160$lang['Album list management'] = 'Albumų sąrašo valdymas'; 
   161$lang['Album manual order was saved'] = 'Albumų rankinis išrūšiavimas išsaugotas'; 
   162$lang['Album name'] = 'Albumo pavadinimas'; 
   163$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Albumo nuotraukos asocijuotos su šiais albumais: %s'; 
   164$lang['Album updated successfully'] = 'Albumas sėkmingai atnaujintas'; 
   165$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumai autorizuoti dėka grupinių asociacijų'; 
   166$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumai išrūšiuoti automatiškai'; 
   167$lang['All %d photos are selected'] = 'Pasirinktos visos %d nuotraukos'; 
   168$lang['+ Add an upload box'] = '+ Pridėti įkrovos lauką'; 
   169$lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktyvuoti piktogramą "%s"'; 
   170$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktyvuoti piktogramą "nauja" šalia albumų ir nuotraukų'; 
   171$lang['Active Languages'] = 'Aktyvuoti kalbas'; 
   172$lang['Active Plugins'] = 'Aktyvuoti priedus'; 
   173$lang['Active Themes'] = 'Aktyvuoti temas'; 
   174$lang['Add'] = 'Pridėti'; 
   175$lang['Add New Language'] = 'Pridėti naują kalbą'; 
   176$lang['Add New Theme'] = 'Pridėti naują temą'; 
   177$lang['Add Photos'] = 'Pridėti nuotraukų'; 
   178$lang['Add a criteria'] = 'Pridėti kriterijų'; 
   179$lang['Add a filter'] = 'Pridėti filtrą'; 
   180$lang['Add a tag'] = 'Pridėti žymą'; 
   181$lang['Add a user'] = 'Pridėti vartotoją'; 
   182$lang['Add a virtual album'] = 'Pridėti virtualų albumą'; 
   183$lang['Add another set of photos'] = 'Pridėti nuotraukų rinkinį'; 
   184$lang['Add group'] = 'Pridėti grupę'; 
   185$lang['Add tags'] = 'Pridėti žymas'; 
   186$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s turi būti nustatyta į false local/config/config.inc.php faile'; 
   187$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s nuotraukos(-ų) negali būti regeneruotos'; 
   188$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s nuotraukos(-ų) regeneruota'; 
   189$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s reikšmė neteisinga, nes exif nepalaikomas'; 
   190$lang['(this tag will be deleted)'] = '(ši žyma bus ištrinta)'; 
   191$lang[', click on'] = ', paspausk ant'; 
   192$lang['... or '] = '... arba'; 
   193$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo Android\'ui</em> programėlė suteikia galimybę sujungti jūsų Android telefoną ar planšetę su jūsų Piwigo galerija, kurti kelis albumus ir įkelti kelias nuotraukas iškart.'; 
   194$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo iOS\'ui</em> programėlė suteikia galimybę sujungti jūsų iPhone, iPad ar iPod Touch su jūsų Piwigo galerija, kurti kelis albumus ir įkelti kelias nuotraukas iškart.'; 
   195$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Užrakinta galerija prieinama tik administratoriams'; 
   196$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Yra nauja Piwigo versija.'; 
   197$lang['ACCESS_2'] = 'Prieinama registruotiems vartotojams'; 
   198$lang['Action'] = 'Veiksmas'; 
   199$lang['Actions'] = 'Veiksmai'; 
   200$lang['Activate'] = 'Aktyvuoti'; 
   201$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktyvuoti navigacijos juostą'; 
   202$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktyvuoti navigacijos piktogramas'; 
   203$lang['Activate comments'] = 'Aktyvuoti komentarus'; 
   204$lang['ACCESS_0'] = 'Laisva prieiga'; 
   205$lang['ACCESS_1'] = 'Prieinama visiems'; 
   206$lang['ACCESS_3'] = 'Prieinama administratoriams'; 
   207$lang['ACCESS_4'] = 'Prieinama webmasteriams'; 
   208$lang['ACCESS_5'] = 'Neprieinama'; 
   209$lang['Access type'] = 'Prieigos tipas'; 
   210$lang['Invert'] = 'Invertuoti'; 
   211$lang['Languages'] = 'Kalbos'; 
   212$lang['Languages which need upgrade'] = 'Kalbos, kurioms reikia atnaujinimo'; 
   213$lang['Last hit'] = 'Paskutinis paspaudimas'; 
   214$lang['Grant selected groups'] = 'Leisti prieigą pasirinktoms grupėms'; 
   215$lang['Grant selected users'] = 'Leisti prieigą pasirinktiems vartotojams'; 
   216$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Neįmanoma išjungti šios kalbos - jums reikalinga bent viena kalba.'; 
   217$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Neįmanoma išjungti šios temos - jums reikalinga bent viena tema.'; 
   218$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Ši tema negali būti išjungta, nes ji reikalinga kitoms temoms: %s'; 
   219$lang['Inactive Languages'] = 'Neaktyvios kalbos'; 
   220$lang['Inactive Plugins'] = 'Neaktyvūs priedai'; 
   221$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktyvios temos'; 
   222$lang['Informations'] = 'Informacija'; 
   223$lang['Install'] = 'Instaliuoti'; 
   224$lang['Installed Languages'] = 'Instaliuotos kalbos'; 
   225$lang['Installed Themes'] = 'Instaliuotos temos'; 
   226$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Instrukcijos, kaip naudoti Piwigo'; 
   227$lang['High definition enabled'] = 'Didelė raiška įjungta'; 
   228$lang['History'] = 'Istorija'; 
   229$lang['Hit'] = 'Paspaudimai'; 
   230$lang['Hour'] = 'Valanda'; 
   231$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox rodymas'; 
   232$lang['I decide to update anyway'] = 'Aš nusprendžiau vistiek atnaujinti'; 
   233$lang['IP'] = 'IP'; 
   234$lang['Ignore All'] = 'Ignoruoti viską'; 
   235$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignoruoti pasirinktas anomalijas'; 
   236$lang['Ignore this update'] = 'Ignoruoti atnaujinimą'; 
   237$lang['Image Quality'] = 'Paveiksliuko kokybė'; 
   238$lang['Image id'] = 'Paveiksliuko ID'; 
   239$lang['Images manual order was saved'] = 'Paveiksliukų rankinis rūšiavimas išsaugotas'; 
   240$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatiniai pataisymai neįmanomi'; 
   241$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ši tema negali būti aktyvuota, trūksta motinines temos: %s'; 
   242$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Šios kalbos išjungti neįmanoma, pirmiausia nustatykite kitą kalbą, kaip pagrindinę.'; 
   243$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Suteikite rašymo teises (chmod 777) "%s" katalogui šakniniame jūsų Piwigo instaliacijos kataloge'; 
   244$lang['Go to'] = 'Eiti į'; 
   245$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Norėdami gauti daugiau informacijos eikite į %s arba %s'; 
   246$lang['Graphics Library'] = 'Grafinė biblioteka'; 
   247$lang['Group'] = 'Grupė'; 
   248$lang['Group management'] = 'Grupės valdymas'; 
   249$lang['Group name'] = 'Grupės pavadinimas'; 
   250$lang['Groups'] = 'Grupės'; 
   251$lang['Groups and users'] = 'Grupės ir vartotojai'; 
   252$lang['Guest Settings'] = 'Svečio nustatymai'; 
   253$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Svečias negali būti ištrintas'; 
   254$lang['Guests'] = 'Svečiai'; 
   255$lang['Height'] = 'Aukštis'; 
   256$lang['Hello'] = 'Labas'; 
   257$lang['Hello,'] = 'Labas,'; 
   258$lang['Help Me'] = 'Padėkite man'; 
   259$lang['Hide'] = 'Paslėpti'; 
   260$lang['High definition'] = 'Didelė raiška'; 
   261$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Naujovės leidžia galerijų naršymą, albumų kūrimą ir nuotraukų įkėlimą.'; 
   262$lang['File'] = 'Failas'; 
   263$lang['File upload stopped by extension'] = 'Priedas nutraukė failo atsiuntimą'; 
   264$lang['File/directory read error'] = 'Failo/katalogo skaitymo klaida'; 
   265$lang['Find a new representant by random'] = 'Sukurti naują atsitiktinė albumo miniatiūrą'; 
   266$lang['Follow Orientation'] = 'Srauto orientacija'; 
   267$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Toliau išvardinti priedai gali būti nesuderinami su nauja Piwigo versija:'; 
   268$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Toliau išvardintos temos gali būti nesuderinamos su nauja Piwigo versija:'; 
   269$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Piwigo stengsis išsaugot interesų centro vietą nuotraukų dydžiams (pvz. tokiems, kaip "Kvadratas"), kuriems reikalingas apkarpymas.'; 
   270$lang['Forbid this language to users'] = 'Uždrausti vartotojams naudoti šią kalbą.'; 
   271$lang['Forbid this theme to users'] = 'Uždrausti vartotojams naudoti šią temą.'; 
   272$lang['Forbidden'] = 'Draudžiama'; 
   273$lang['Form'] = 'Nuo'; 
   274$lang['GD library is missing'] = 'Trūksta GD bibliotekos'; 
   275$lang['GD version'] = 'GD versija'; 
   276$lang['Gallery title'] = 'Galerijos pavadinimas'; 
   277$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerija atrakinta'; 
   278$lang['General statistics'] = 'Galerijos statistika'; 
   279$lang['Generate multiple size images'] = 'Sukurti visų dydžių paveiksliukus'; 
   280$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Gaukite pagalbą Piwigo diskusijų forume'; 
   281$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Vykdymo laikas baigėsi, apdirbimas turi būti tęsiamas [Numatomas laikas: %d sek.].'; 
   282$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Vykdymo laikas viršytas, apdirbimas turi būti tęsiamas [Numatomas laikas: %d sek.].'; 
   283$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Nėra EXIF išplėtimo, administratorius turi išjungti EXIF naudojimą'; 
   284$lang['Extend for templates'] = 'Išplėsti šablonus'; 
   285$lang['Extensions Update'] = 'Plėtinių atnaujinimas'; 
   286$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sinchronizacija'; 
   287$lang['Failed to write file to disk'] = 'Nepavyko įrašyti į diską'; 
   288$lang['Everybody'] = 'Visi'; 
   289$lang['Deny selected users'] = 'Drausti pasirinktus vartotojus'; 
   290$lang['Edit album'] = 'Redaguoti albumą'; 
   291$lang['Edit album permissions'] = 'Redaguoti albumo leidimus'; 
   292$lang['Edit photo'] = 'Redaguoti nuotrauką'; 
   293$lang['Edit photo information'] = 'Redaguoti nuotraukos informaciją'; 
   294$lang['Edit ranks'] = 'Redaguoti reitingus'; 
   295$lang['Edit selected tags'] = 'Redaguoti pasirinktas žymas'; 
   296$lang['Edit tags'] = 'Redaguoti žymas'; 
   297$lang['Element'] = 'Elementas'; 
   298$lang['Element type'] = 'Elemento tipas'; 
   299$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai ištrinamas komentaras'; 
   300$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai pakeičiamas komentaras'; 
   301$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai komentaras reikalauja patvirtinimo'; 
   302$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai užsiregistruoja naujas vartotojas'; 
   303$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Siųsti el-laišką administratoriams, kai įrašomas tinkamas komentaras'; 
   304$lang['Environment'] = 'Aplinka'; 
   305$lang['Error list'] = 'Klaidų sąrašas'; 
   306$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Failo "%s" klaidos: %s'; 
   307$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Įvyko klaida siunčiant el-laišką adresu %s [%s]'; 
   308$lang['Errors caption'] = 'Klaidų legendos'; 
   309$lang['Discover album:'] = 'Atversti albumą'; 
   310$lang['Dump Database'] = 'Duomenų bazės dump\'as'; 
   311$lang['Directory'] = 'Katalogas'; 
   312$lang['Directory does not exist'] = 'Katalogas neegzistuoja'; 
   313$lang['Display options'] = 'Rodymo parinktys'; 
   314$lang['Dissociate from album'] = 'Atskirti nuo albumo'; 
   315$lang['Dissociated'] = 'Atskirta'; 
   316$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vistiek aktyvuoti ?'; 
   317$lang['Documentation'] = 'Dokumentacija'; 
   318$lang['Does not represent'] = 'Tai nėra miniatiūra'; 
   319$lang['Download,'] = 'Parsisiųsti,'; 
   320$lang['Downloads'] = 'Parsisiuntimai'; 
   321$lang['Drag to re-order'] = 'Norėdami perrūšiuoti - spauskite ir tempkite'; 
   322$lang['Drop into album'] = 'Pasirinkite albumą'; 
   323$lang['Duplicate'] = 'Dubliuoti'; 
   324$lang['Duplicate selected tags'] = 'Dubliuoti pasirinktas žymas'; 
   325$lang['Duplicates'] = 'Dublikatai'; 
   326$lang['ERROR'] = 'KLAIDA'; 
   327$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'KLAIDA: ŠIS PRIEDAS NERASTAS, BET YRA INSTALIUOTAS! IŠINSTALIUOKITE JĮ DABAR.'; 
   328$lang['Deleted on'] = 'Ištrinta'; 
   329$lang['Deletions'] = 'Trynimai'; 
   330$lang['Deactivate all'] = 'Išjungti viską'; 
   331$lang['Default comments order'] = 'Numatyta komentarų tvarka'; 
   332$lang['Default display'] = 'Numatytas vaizdas'; 
   333$lang['Default photos order'] = 'Numatyta nuotraukų tvarka'; 
   334$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Numatytasis vartotojas negali būti pašalintas'; 
   335$lang['Default user does not exist'] = 'Numatytasis vartotojas neegzistuoja'; 
   336$lang['Delete Representant'] = 'Ištrinti albumo miniatiūrą'; 
   337$lang['Delete multiple size images'] = 'Ištrinti kitų dydžių paveiksliukus'; 
   338$lang['Delete orphan tags'] = 'Ištrinti nežinomas žymas'; 
   339$lang['Delete selected photos'] = 'Ištrinti pažymėtas nuotraukas'; 
   340$lang['Delete selected tags'] = 'Ištrinti pažymėtas žymes'; 
   341$lang['Delete selected users'] = 'Ištrinti pažymėtus vartotojus'; 
   342$lang['Delete this language'] = 'Ištrinti šią kalbą'; 
   343$lang['Delete this theme'] = 'Ištrinti šią temą'; 
   344$lang['Deny selected groups'] = 'Drausti pažymėtas grupes'; 
   345$lang['Description'] = 'Aprašymas'; 
   346$lang['Detailed informations'] = 'Detali informacija'; 
   347$lang['Database'] = 'Duomenų bazė'; 
   348$lang['Database synchronization with files'] = 'Duomenų bazės sinchronizavimas su failais'; 
   349$lang['Date'] = 'Data'; 
   350$lang['Day'] = 'Diena'; 
   351$lang['Deactivate'] = 'Išjungti'; 
   352$lang['Check automatic corrections'] = 'Tikrinti automatines korekcijas'; 
   353$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Atnaujinimo patikrinimas nepavyko dėl nežinomų priežasčių.'; 
   354$lang['Check integrity'] = 'Vientisumo tikrinimas'; 
   355$lang['Choose an action'] = 'Pasirinkite veiksmą'; 
   356$lang['Choose an option'] = 'Pasirinkite variantą'; 
   357$lang['Classic display'] = 'Klasikinis vaizdas'; 
   358$lang['Comments for all'] = 'Komentarai visiems'; 
   359$lang['Complementary mail content'] = 'Papildomas pašto turinys'; 
   360$lang['Configuration'] = 'Konfigūracija'; 
   361$lang['Confirm merge'] = 'Patvirtini sujungimą'; 
   362$lang['Continue processing treatment'] = 'Tęsti vykdomą apdorojimą'; 
   363$lang['Correction'] = 'Koregavimas'; 
   364$lang['Correction applied with error'] = 'Koregavimas įvykdytas su klaida'; 
   365$lang['Correction applied with success'] = 'Koregavimas sėkmingai įvykdytas'; 
   366$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Pataisyta anomalija nebebus ignoruojama'; 
   367$lang['Create'] = 'Sukurti'; 
   368$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Sukurkite "%s" katalogą pagrindiniame Piwigo instaliacijos kataloge'; 
   369$lang['Create this site'] = 'Sukurti šį puslapį'; 
   370$lang['Crop'] = 'Apkarpyti'; 
   371$lang['Current name'] = 'Dabartinis pavadinimas'; 
   372$lang['Plugin list'] = 'Priedų sąrašas'; 
   373$lang['Plugins'] = 'Priedai'; 
   374$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Priedai, kurie bus atnaujinti'; 
   375$lang['Portrait'] = 'Portretas'; 
   376$lang['Position'] = 'Pozicija'; 
   377$lang['Posted %s on %s'] = 'Paskelbta %s ant %s'; 
   378$lang['Privacy level'] = 'Privatumo lygis'; 
   379$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Privatumo lygis nustatytas į "%s"'; 
   380$lang['Private'] = 'Privatu'; 
   381$lang['Properties'] = 'Savybės'; 
   382$lang['Public'] = 'Vieša'; 
   383$lang['Public / Private'] = 'Vieša / Privatu'; 
   384$lang['Purge compiled templates'] = 'Išvalyti parengtus šablonus'; 
   385$lang['Purge history detail'] = 'Išvalyti istorijos detales'; 
   386$lang['Purge history summary'] = 'Išvalyti istorijos suvestinę'; 
   387$lang['Purge search history'] = 'Išvalyti paieškų istorija'; 
   388$lang['Photos'] = 'Nuotraukos'; 
   389$lang['Photos generation in progress...'] = 'Vyksta nuotraukų generavimas'; 
   390$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo administracija'; 
   391$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo naujienlaiškis'; 
   392$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publish priedas, skirtas Lightroom'; 
   393$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo atnaujinimas'; 
   394$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader\'is'; 
   395$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo negali atsisiųsti atnaujinimo failo iš serverio'; 
   396$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo konfigūracija'; 
   397$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo eksportavimo priedas, skirtas Aperture'; 
   398$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo eksportavimo priedas, skirtas iPhoto'; 
   399$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo Android\'ui'; 
   400$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo iOS\'ui (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
   401$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo skelbimo priedas, skirtas Shotwell'; 
   402$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo skelbimo priedas, skirtas digiKam'; 
   403$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo versija'; 
   404$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Prašau patikrinti katalogo "plugins" ir jo subkatalogu leidimus (CHMOD).'; 
   405$lang['Please select at least two groups'] = 'Prašome pasirinkti mažiausiai dvi grupes'; 
   406$lang['Please wait...'] = 'Prašome palaukti...'; 
   407$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Priedas sėkmingai nukopijuotas'; 
   408$lang['Pending Comments'] = 'Nepatvirtinti komentarai'; 
   409$lang['Permalink'] = 'Fikstuota nuoroda'; 
   410$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Fiksuotą nuorodą %s anksčiau naudojo albumas %s. Pirmiausia ištrinkite ją iš fiksuotu nuorodų istorijos.'; 
   411$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Fiksuotą nuorodą %s jau naudoja albumas %s'; 
   412$lang['Permalink history'] = 'Fiksuotų nuorodų istorija'; 
   413$lang['Permalinks'] = 'Fiksuotos nuorodos'; 
   414$lang['Permission denied'] = 'Nesuteiktas leidimas'; 
   415$lang['Permission granted'] = 'Leidimas suteiktas'; 
   416$lang['Permission granted for groups'] = 'Leidimas suteiktas grupėms'; 
   417$lang['Permission granted for users'] = 'Leidimas suteiktas vartotojams'; 
   418$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Leidimas suteiktas dėka grupės'; 
   419$lang['Permission management'] = 'Leidimų tvarkymas'; 
   420$lang['Permissions'] = 'Leidimai'; 
   421$lang['Photo %s of %s'] = 'Nuotrauka %s iš %s'; 
   422$lang['Photo Page'] = 'Nuotraukos psl.'; 
   423$lang['Photo Properties'] = 'Nuotraukos savybės'; 
   424$lang['Photo informations updated'] = 'Nuotraukų informacijos atnaujintos'; 
   425$lang['Photo name'] = 'Nuotraukos pavadinimas'; 
   426$lang['Photo sizes with crop'] = 'Nuotraukų dydžiai su apkarpymu'; 
   427$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Nuotraukos nepasiekiamos arba nepalaikomas jų formatas'; 
   428$lang['Optional URL keyword'] = 'Pasirinktinis URL raktažodis'; 
   429$lang['Options'] = 'Parinktys'; 
   430$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Meniu juostos tvarka sėkmingai atnaujinta.'; 
   431$lang['Original Size'] = 'Originalus dydis'; 
   432$lang['Original file : %s'] = 'Originalus failas: %s'; 
   433$lang['Original templates'] = 'Originalūs šablonai'; 
   434$lang['Orphan tags deleted'] = 'Nesusietos žymos buvo ištrintos'; 
   435$lang['Other plugins'] = 'Yra kitų priedų'; 
   436$lang['Other private albums'] = 'Kiti privatūs albumai'; 
   437$lang['Overall'] = 'Apžvalga'; 
   438$lang['Page banner'] = 'Puslapio banneris'; 
   439$lang['Page end'] = 'Puslapio pabaiga'; 
   440$lang['Pages seen'] = 'Peržiūrėti puslapiai'; 
   441$lang['Panorama'] = 'Panorama'; 
   442$lang['Parameter'] = 'Nustatymai'; 
   443$lang['Parameters'] = 'Parametrai'; 
   444$lang['Parent album'] = 'Motininis albumas'; 
   445$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Nėra slaptažodžio patvirtinimo. Prašome pakartoti slaptažodį'; 
   446$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Nėra slaptažodžio. Prašome įvesti slaptažodį'; 
   447$lang['Path'] = 'Kelias'; 
   448$lang['New photos were added'] = 'Naujos nuotrauos buvo įdėtos'; 
   449$lang['No destination tag selected'] = 'Nepasirinkta paskirties žyma'; 
   450$lang['No display'] = 'Nerodyti'; 
   451$lang['No order field selected'] = 'Nepasirinkta laukelių tvarka'; 
   452$lang['Not cropped correctly?'] = 'Blogai apipjaustyta?'; 
   453$lang['Notification'] = 'Pranešimai'; 
   454$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Informuoti adminstratorius, kai komentaras yra'; 
   455$lang['Number of albums per page'] = 'Albumų skaičius į puslapį'; 
   456$lang['Number of comments per page'] = 'Komentarų skaičius į puslapį'; 
   457$lang['Number of downloads'] = 'Atsisiuntimų skaičius'; 
   458$lang['Number of rates'] = 'Įvertinimų kiekis'; 
   459$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Sukurti miniatiūrų'; 
   460$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Skaitinis identifikatorius: %d'; 
   461$lang['Obsolete Plugins'] = 'Pasenę priedai'; 
   462$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Linux\'e paketu menedžerio pagalba tiesiog instaliuokite Shotwell, tuomet aktyvuokite "Piwigo publishing" parinktį.'; 
   463$lang['Only private albums are listed'] = 'Rodomi tik privatūs albumai'; 
   464$lang['Opacity'] = 'Nepermatomumas'; 
   465$lang['Operating system'] = 'Operacinė sistema'; 
   466$lang['Operation in progress'] = 'Vyksta apdorojimas'; 
   467$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizacijos buvo baigtos su keliomis klaidomis'; 
   468$lang['New parent album'] = 'Naujas motininis albumas'; 
   469$lang['New photos added'] = 'Naujos nuotraukos įkeltos'; 
   470$lang['New tag'] = 'Nauja žyma'; 
   471$lang['No file was uploaded'] = 'Nebuvo įkeltas joks failas'; 
   472$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Jokiai grupei neleidžiama žiūrėti šio privataus albumo'; 
   473$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Nepasirinkta jokia grupė, todėl jokių veiksmų vykdyti neįmanoma.'; 
   474$lang['No mail to send.'] = 'Nebus siunčiamas joks laiškas'; 
   475$lang['No members to manage'] = 'Nėra jokių narių, kuriuos galima būtų tvarkyti'; 
   476$lang['No photo can be deleted'] = 'Jokios nuotraukos negali būti ištrintos'; 
   477$lang['No photo in the current set.'] = 'Šiuo metu rinkinyje nėra nuotraukų.'; 
   478$lang['No photo in this album'] = 'Šiame albume nėra nuotraukų'; 
   479$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Nepasirinkta jokia nuotrauka, šiame rinkinyje nuotraukų: %d'; 
   480$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Nepasirinkta jokia nuotrauka, neįmanomas joks veiksmas.'; 
   481$lang['No results'] = 'Nėra rezultatų'; 
   482$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Nėra vartotojų, kurie galėtų būti informuoti paštu.'; 
   483$lang['None'] = 'Nėra'; 
   484$lang['Merge selected tags'] = 'Sujungti pasirinktas žymas'; 
   485$lang['Merge tags'] = 'Sujungti žymas'; 
   486$lang['Metadata synchronization results'] = 'Metadata sinchronizacijos rezultatai'; 
   487$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadata sinchronizuota iš failo'; 
   488$lang['Minimum height'] = 'Minimalus aukštis'; 
   489$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimalus privatumo lygis'; 
   490$lang['Minimum width'] = 'Minimalus plotis'; 
   491$lang['Miscellaneous'] = 'Ivairūs'; 
   492$lang['Missing Plugins'] = 'Trūkstami priedai'; 
   493$lang['Missing a temporary folder'] = 'Trūksta laikinų failų katalogo'; 
   494$lang['Modify information'] = 'Keisti informaciją'; 
   495$lang['Month'] = 'Mėnuo'; 
   496$lang['Move'] = 'Perkelti'; 
   497$lang['Move albums'] = 'Perkelti albumus'; 
   498$lang['Move to album'] = 'Perkelti į albumą'; 
   499$lang['Multiple Size'] = 'Ivairūs dydžiai'; 
   500$lang['Name'] = 'Vardas'; 
   501$lang['Name of the duplicate'] = 'Dublikato vardas'; 
   502$lang['New Version'] = 'Nauja versija'; 
   503$lang['New name'] = 'Naujas vardas'; 
   504$lang['List'] = 'Sąrašas'; 
   505$lang['Make this language available to users'] = 'Padaryti šią kalbą prieinamą vartotojams'; 
   506$lang['Make this theme available to users'] = 'Padaryti šią temą prieinamą vartotojams'; 
   507$lang['Manage'] = 'Tvarkyti'; 
   508$lang['Manage Permissions'] = 'Tvarkyti teises'; 
   509$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Tvarkyti pasirinktų vartotojų leidimus'; 
   510$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Tvarkyti grupės "%s" teises'; 
   511$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Tvarkyti vartotojo "%s" teises'; 
   512$lang['Manage photo ranks'] = 'Nuotraukų rūšiavimo tvarka'; 
   513$lang['Manage photos'] = 'Tvarkyti nuotraukas'; 
   514$lang['Manage tags'] = 'Tvarkyti žymas'; 
   515$lang['Manage the members'] = 'Tvarkyti narius'; 
   516$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Tvarkyti ši %d nuotraukų rinkinį'; 
   517$lang['Manual order'] = 'Nustatyta tvarka'; 
   518$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimalus failo dydis: %sB.'; 
   519$lang['Maximum height'] = 'Maksimalus aukštis'; 
   520$lang['Maximum width'] = 'Maksimalus plotis'; 
   521$lang['Members'] = 'Nariai'; 
   522$lang['Menu Management'] = 'Meniu'; 
   523$lang['Merge selected groups'] = 'Sujungti pasirinktas grupes'; 
   524$lang['Last send'] = 'Paskutini siuntimas'; 
   525$lang['Level 0'] = '---'; 
   526$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Susieti visas albumo nuotraukas su kokiu nors egzistuojančiu albumu'; 
   527$lang['Linked albums'] = 'Susieti albumai'; 
   528$lang['Local'] = 'Vietinis'; 
   529$lang['Lock'] = 'Užrakinti'; 
   530$lang['Lock albums'] = 'Užrakinti albumus'; 
   531$lang['Lock gallery'] = 'Užrakinti galerijas'; 
   532$lang['Locked'] = 'Užrakinta'; 
   533$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Pašto adresas privalomas visiems vartotojams'; 
   534$lang['Mail content'] = 'Pranešimo turinys'; 
   535$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Pranešimas išsiųstas %s [%s].'; 
   536$lang['Main'] = 'Pagrindinis'; 
   537$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Pagrindinis "guest" vartotojas neegzistuoja'; 
   538$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Neteisingas pagrindinio "guest" vartotojo statusas'; 
   539$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Pagrindinis "webmaster" vartotojas neegzistuoja'; 
   540$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Neteisingas pagrindinio "webmaster" vartotojo statusas'; 
   541$lang['Main Page'] = 'Pagrindinis puslapis'; 
   542$lang['Maintenance'] = 'Priežiūra'; 
   543$lang['Last revisions'] = 'Paskutiniai pakeitimai'; 
   544$lang['Last import'] = 'Paskutinė įkrova'; 
   545$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Jei nėra HD kokybės nuotraukos, bet esamas dydis yra didesnis už kitų dydžių dimensijas, tai Piwigo ją perkels ir traktuos kaip HD kokybės. Taip pat iš jos bus sukurti mažesnio dydžio paveiksliukai.'; 
   546$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'jeigu iškilo problemų arba turite kokių nors klausimų - prašome rašykite adresu'; 
   547$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Jūsų php.ini faile upload_max_filesize (%sB) yra didesnis už post_max_size (%sB), reikėtų pakeisti šią nuostatą.'; 
   548$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Taip pat rodyti nesenas nuotraukas, surūšiuotas pagal datas'; 
   549$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Taip pat rodyti istorijos duomenis (Įspėjimas, gali būti viršytas serverio atminties limitas)'; 
   550$lang['Information data registered in database'] = 'Informacija registruota duomenų bazėje'; 
   551$lang['Install on your computer,'] = 'Įdiekite į savo kompiuterį,'; 
   552$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Likite su Piwigo projektu, užsisakykite Piwigo naujienlaiškį. Jums el. paštu bus atsiųstas pranešimas, kai bus išleista nauja versija (kartais su saugumo pataisymais, kuriuos būtina žinoti ir atnaujinti) ir kai projekte ivyksta svarbūs įvykiai. Paprastai - tik keletas laiškų per metus.'; 
   553$lang['Landscape'] = 'Landscape'; 
   554$lang['Language has been successfully installed'] = 'Kalba buvo sėkmingai instaliuota'; 
   555$lang['Learn more'] = 'Sužinoti daugiau'; 
   556$lang['Level 1'] = 'Kontaktai'; 
   557$lang['Level 2'] = 'Draugai'; 
   558$lang['Level 4'] = 'Šeima'; 
   559$lang['Level 8'] = 'Administratoriai'; 
   560$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Susieti visas albumo nuotraukas į naują albumą'; 
  91561?> 
 • branches/2.5/language/lt_LT/common.lang.php

  r22186 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: Lietuviu [LT] 
  25 Version: 2.5.2 
   25Version: 2.5.3 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=648 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.5/language/ru_RU/about.html

  r21157 r23453  
  1010        <li><a href="http://ru.piwigo.org/forum/profile.php?id=6705">ie</a></li> 
  1111                <li><a href="http://ru.piwigo.org/forum/profile.php?id=4895">kiddy-admin</a></li> 
   12                <li><a href="http://ru.piwigo.org/forum/profile.php?id=17102">Konve</a></li> 
  1213                <li><a href="http://ru.piwigo.org/forum/profile.php?id=16485">marchelly</a></li> 
  1314        <li><a href="http://ru.piwigo.org/forum/profile.php?id=3180">nadusha</a></li> 
 • branches/2.5/language/ru_RU/admin.lang.php

  r20555 r23453  
  175175$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Авторизованные пользователи могут добавлять комментарии к выбранным альбомам'; 
  176176$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Название альбома не может быть пустым'; 
  177 $lang['Lock albums'] = 'Заблокированные альбомы'; 
   177$lang['Lock albums'] = 'Управление блокировкой альбомов'; 
  178178$lang['Private'] = 'Приватные альбомы'; 
  179179$lang['Public'] = 'Общедоступные альбомы'; 
  180180$lang['Find a new representant by random'] = 'Найти нового представителя случайным образом'; 
  181181$lang['Public / Private'] = 'Общедоступные / Приватные'; 
  182 $lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Управление авторизацией для выбранных альбомов'; 
   182$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Управление доступом для выбранных альбомов'; 
  183183$lang['Virtual album added'] = 'Виртуальный альбом добавлен'; 
  184184$lang['Virtual album deleted'] = 'Виртуальный альбом удален'; 
   
  192192$lang['confirm'] = 'подтверждение'; 
  193193$lang['delete album'] = 'удалить альбом'; 
  194 $lang['Dissociate from album'] = 'отделить альбом'; 
   194$lang['Dissociate from album'] = 'Отделить из альбома'; 
  195195$lang['dissociate from group'] = 'отвязать от группы'; 
  196196$lang['Album updated successfully'] = 'Информация об альбоме успешно добавлена.'; 
  197 $lang['photos per page'] = 'фотографий на странице'; 
   197$lang['photos per page'] = 'Изображений на странице'; 
  198198$lang['High definition enabled'] = 'Доступно высокое разрешение'; 
  199199$lang['File'] = 'файл'; 
  200 $lang['first photo added on %s'] = 'первая фотография добавлена %s'; 
   200$lang['first photo added on %s'] = 'первое изображение добавлено %s'; 
  201201$lang['Forbidden'] = 'Запрещено'; 
  202 $lang['global mode'] = 'групповой режим'; 
   202$lang['global mode'] = 'Групповой режим'; 
  203203$lang['group "%s" added'] = 'группа "%s" добавлена'; 
  204204$lang['group "%s" deleted'] = 'группа "%s" удалена'; 
   
  211211$lang['leave'] = 'оставить'; 
  212212$lang['Lock'] = 'Блокировка'; 
  213 $lang['Locked'] = 'Заблокировано'; 
   213$lang['Locked'] = 'Заблокированные'; 
  214214$lang['manage album photos'] = 'управлять элементами альбома'; 
  215215$lang['manage sub-albums'] = 'Управление вложенными альбомами'; 
   
  225225$lang['See you soon,'] = 'Пока,'; 
  226226$lang['Go to'] = 'Перейти к '; 
  227 $lang['Hello'] = 'Привет '; 
   227$lang['Hello'] = 'Привет,'; 
  228228$lang['New photos were added'] = 'Были добавлены новые фотографии'; 
  229229$lang['on'] = ' в '; 
   
  296296$lang['test'] = 'тест'; 
  297297$lang['test this remote site'] = 'тестировать этот удаленный сайт'; 
  298 $lang['remove tags'] = 'удалить метки'; 
   298$lang['remove tags'] = 'Удалить тэги'; 
  299299$lang['Repair and optimize database'] = 'исправить и оптимизировать базу данных'; 
  300300$lang['selection'] = 'отмеченные'; 
   
  313313$lang['Directory'] = 'Папка'; 
  314314$lang['sub-albums'] = 'вложенные альбомы'; 
  315 $lang['Synchronize metadata'] = 'синхронизировать метаданные'; 
   315$lang['Synchronize metadata'] = 'Синхронизировать метаданные'; 
  316316$lang['target'] = 'изменить'; 
  317317$lang['Thumbnail'] = 'миниатюра'; 
   
  325325$lang['Database synchronization with files'] = 'Синхронизация базы данных с файлами'; 
  326326$lang['all'] = 'все'; 
  327 $lang['height must be a number superior to'] = 'высота должна быть числом больше'; 
  328 $lang['width must be a number superior to'] = 'ширина должна быть числом больше'; 
  329 $lang['for the file format'] = 'для файла формата'; 
   327$lang['height must be a number superior to'] = 'высота должна быть числом больше, чем'; 
   328$lang['width must be a number superior to'] = 'ширина должна быть числом больше, чем'; 
   329$lang['for the file format'] = 'для формата файла'; 
  330330$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Фотография недоступна или поддержка не возможна'; 
  331331$lang['GD version'] = 'версия GD'; 
   
  334334$lang['number of miniaturized photos'] = 'число фотографий с миниатюрами'; 
  335335$lang['total time'] = 'общее время'; 
  336 $lang['for this file format'] = 'для этого формата файла'; 
  337 $lang['unit mode'] = 'одиночный режим'; 
  338 $lang['Unlocked'] = 'Разблокировать'; 
   336$lang['for this file format'] = 'для формата этого файла'; 
   337$lang['unit mode'] = 'Одиночный режим'; 
   338$lang['Unlocked'] = 'Доступные'; 
  339339$lang['unset'] = 'очистить'; 
  340 $lang['Update albums informations'] = 'Обновить информацию об альбоме'; 
  341 $lang['Update photos information'] = 'Обновить информацию о фотографии'; 
   340$lang['Update albums informations'] = 'Обновить информацию об альбомах'; 
   341$lang['Update photos information'] = 'Обновить информацию об изображениях'; 
  342342$lang['Synchronize'] = 'Синхронизация'; 
  343343$lang['reduce to single existing albums'] = 'поместить в один из существующих альбомов'; 
   
  372372$lang['wrong filename'] = 'неверное имя файла'; 
  373373$lang['Upload'] = 'Загрузка'; 
  374 $lang['user "%s" added'] = 'пользователь "%s" added'; 
   374$lang['user "%s" added'] = 'пользователь "%s" добавлен'; 
  375375$lang['User status'] = 'Статус пользователя'; 
  376376$lang['user_status_admin'] = 'Администратор'; 
   
  492492$lang['Documentation'] = 'Документация'; 
  493493$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Доступна новая версия Piwigo.'; 
  494 $lang['Piwigo Administration'] = 'Администрация Piwigo'; 
   494$lang['Piwigo Administration'] = 'Администрирование Piwigo'; 
  495495$lang['Piwigo version'] = 'Версия Piwigo'; 
  496496$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Запущена последняя версия Piwigo.'; 
   
  509509$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Все оптимизации успешно завершены.'; 
  510510$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Оптимизации завершены с ошибками.'; 
  511 $lang['Modify information'] = 'Modify information'; 
   511$lang['Modify information'] = 'Внести изменения в информацию'; 
  512512$lang['nothing'] = 'ничего'; 
  513513$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'замена существующих значений пустыми'; 
   
  533533$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Оставайтесь на связи с проектом Piwigo, подпишитесь на информационную рассылку Piwigo. Вы получите письмо, как только будет доступен новый релиз (иногда письма будут содержать корректировку ошибок безопасности, о которых Вы должны знать и исправить), или когда произойдет какое-то важное событие с проектом. Это всего несколько электронных писем в год.'; 
  534534$lang['Subscribe %s'] = 'Подписка %s'; 
  535 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Подписать %s на Piwigo информационную рассылку'; 
   535$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Подписать %s на информационную рассылку от Piwigo'; 
  536536$lang['Purge search history'] = 'Очистить историю поиска'; 
  537537$lang['Hide'] = 'Спрятать'; 
   
  569569$lang['Select files'] = 'Выбрать файлы'; 
  570570$lang['Everybody'] = 'Все'; 
  571 $lang['Who can see these photos?'] = 'Кто может смотреть эти фотографии?'; 
   571$lang['Who can see these photos?'] = 'Кто может смотреть эти изображения?'; 
  572572$lang['Settings'] = 'Установки'; 
  573573$lang['Resize'] = 'Изменить размеры'; 
   
  581581$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Добавьте права записи для папки "%s"'; 
  582582$lang['Administration Home'] = 'Панель администрирования'; 
  583 $lang['Change Admin Colors'] = 'Изменить цвет административной панели'; 
   583$lang['Change Admin Colors'] = 'Изменить цвет панели администратора'; 
  584584$lang['Delete this theme'] = 'Удалить эту тему'; 
  585585$lang['Directory does not exist'] = 'Папка не существует'; 
   
  614614$lang['Add New Language'] = 'Добавить новый язык'; 
  615615$lang['Language has been successfully installed'] = 'Язык был успешно установлен'; 
  616 $lang['Select:'] = 'выбрать:'; 
  617 $lang['None'] = 'ни один'; 
   616$lang['Select:'] = 'Вы можете выбрать:'; 
   617$lang['None'] = 'Ничего'; 
  618618$lang['Invert'] = 'Обратить'; 
  619619$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Невозможный деактивировать эту тему, у Вас должна оставаться по крайней мере одна тема.'; 
   
  650650$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Порядок расположения элементов меню изменен успешно.'; 
  651651$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'В этой теме не предусмотрена активация напрямую'; 
  652 $lang['Who can see this photo?'] = 'Кто может смотреть эту фотографию?'; 
   652$lang['Who can see this photo?'] = 'Кто может смотреть это изображение?'; 
  653653$lang['Pending Comments'] = 'Проверка комментариев'; 
  654654$lang['Menu Management'] = 'Меню'; 
   
  678678$lang['on the %d selected photos'] = 'на %d выбранных фотографиях'; 
  679679$lang['%d of %d photos selected'] = '%d из %d фотографий выбрано'; 
  680 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ниодна фотография не выбрана, в текущем наборе %d фото'; 
   680$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Ничего не выбрано, а всего в текущем наборе - %d изображений'; 
  681681$lang['All %d photos are selected'] = 'Все %d фотографии были выбраны'; 
  682682$lang['remove this filter'] = 'удалить этот фильтр'; 
   
  684684$lang['Add a filter'] = 'Добавить фильтр'; 
  685685$lang['Remove all filters'] = 'Удалить все фильтры'; 
  686 $lang['Refresh photo set'] = 'Обновить набор фотографий'; 
   686$lang['Refresh photo set'] = 'Обновить набор изображений'; 
  687687$lang['The whole page'] = 'Все на странице'; 
  688688$lang['The whole set'] = 'Все в наборе'; 
  689689$lang['No photo in the current set.'] = 'Нет фотографий в текущем наборе.'; 
  690 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Фото не выбрано, действие не возможно.'; 
   690$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ничего не выбрано, действие невозможно.'; 
  691691$lang['Choose an action'] = 'Выберите действие'; 
  692692$lang['remove author'] = 'удалить автора'; 
   
  696696$lang['remove creation date'] = 'удалить дату создания'; 
  697697$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Фотографии этого альбома связаны со следущими альбомами: %s'; 
  698 $lang['Delete orphan tags'] = 'Удалить неривязанные метки'; 
   698$lang['Delete orphan tags'] = 'Удалить тэги, с которыми не связано ни одно изображение'; 
  699699$lang['delete photo'] = 'удалить фотографию'; 
  700700$lang['Orphan tags deleted'] = 'Непривязанные метки удалены'; 
   
  738738$lang['Update Complete'] = 'Обновление завершено'; 
  739739$lang['Piwigo Update'] = 'Обновление Piwigo'; 
  740 $lang['Extensions Update'] = 'обновление плагинов'; 
   740$lang['Extensions Update'] = 'Обновление плагинов'; 
  741741$lang['All extensions are up to date.'] = 'Все плагины обновлены.'; 
  742742$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Следующие плагины, возможно, не являются совместимыми с новой версией Piwigo:'; 
   
  753753$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Включить данные истории (Предупреждение: память сервера может быть превышена)'; 
  754754$lang['Unable to dump database.'] = 'Невозможно сделать дамп базы данных.'; 
  755 $lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Для плагинов доступны некоторые обновления.'; 
   755$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Для некоторых плагинов доступны обновления.'; 
  756756$lang['Ignore All'] = 'Пропустить все'; 
  757757$lang['Crop'] = 'Обрезать'; 
   
  792792$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo не может получить файлы обновления с сервера'; 
  793793$lang['Zoom'] = 'увеличение'; 
  794 $lang['Add to caddie'] = 'добавить в корзину'; 
   794$lang['Add to caddie'] = 'Добавить в корзину'; 
  795795 
  796796$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s успешно обновлено.'; 
   
  798798$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Заблокированная галерея видна только администраторам'; 
  799799$lang['Activate comments'] = 'Активировать комментарии'; 
  800 $lang['Add tags'] = 'Добавить метки'; 
   800$lang['Add tags'] = 'Добавить тэги'; 
  801801$lang['Applications'] = 'Приложения'; 
  802802$lang['Available versions for'] = 'Доступные версии для'; 
   
  835835$lang['bottom left corner'] = 'левый нижний угол'; 
  836836$lang['bottom right corner'] = 'правый нижний угол'; 
  837 $lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'По умолчанию, центром композиции считается геометричесий центр изображения.'; 
   837$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'По умолчанию, центром композиции считается геометрический центр изображения.'; 
  838838$lang['cancel manual order'] = 'отменить ручную сортировку'; 
  839839$lang['Cancel'] = 'Отмена'; 
   
  844844$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam создан для фотографов которым нужно просматривать, управлять, редактировать, каталогизировать, проставлять метки и публиковать фотографии.'; 
  845845$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Среди его возможностей просмотр галереи, создание альбома и загрузка фотографий.'; 
  846 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Для квадратного кропа, Piwigo старается максимально отобразить центр композиции.'; 
   846$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'При обрезке изображения, например квардратная миниатюра, Piwigo старается максимально отобразить центр композиции.'; 
  847847$lang['Gallery unlocked'] = 'Галерея разблокирована'; 
  848848$lang['Generate multiple size images'] = 'Сгенерировать изображения разных размеров'; 
   
  874874$lang['Save visits in history for'] = 'Сохранять посещения в истории для'; 
  875875$lang['Select a file'] = 'Выберите файл'; 
  876 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Выделите зону мышкой чтобы указать центр композиции.'; 
   876$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Выделите необходимую зону мышкой, и она станет новым отображаемым центром композиции.'; 
  877877$lang['Select groups...'] = 'Выбрать группы...'; 
  878878$lang['Select users...'] = 'Выбрать пользователей...'; 
   
  954954$lang['Type here the name of the new group'] = 'Введите имя новой группы'; 
  955955$lang['Purge user cache'] = 'Очистить кэш пользователя'; 
   956$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Размер изображения будет уменьшен до %dx%d пикселей.'; 
  956957?> 
 • branches/2.5/language/ru_RU/common.lang.php

  r21082 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: Русский [RU] 
  25 Version: 2.5.0 
   25Version: 2.5.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=434 
  2727Author: Piwigo team 
   
  5959$lang['Album'] = 'Альбом'; 
  6060$lang['Close this window'] = 'Закрыть это окно'; 
  61 $lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Полная RSS лента (фотографии, комментарии)'; 
   61$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Полная RSS лента (изображения, комментарии)'; 
  6262$lang['Confirm Password'] = 'Повторите пароль'; 
  6363$lang['Connection settings'] = 'Настройки соединения'; 
   
  8484$lang['Help'] = 'Помощь'; 
  8585$lang['Identification'] = 'Идентификация'; 
  86 $lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS лента. Только фотографии.'; 
   86$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS лента. Только изображения.'; 
  8787$lang['Keyword'] = 'Ключевые слова'; 
  8888$lang['Links'] = 'Ссылки'; 
  8989$lang['N/A'] = 'не определен'; 
  9090$lang['New on %s'] = 'Новое в %s'; 
  91 $lang['Notification'] = 'RSS-уведомления'; 
   91$lang['Notification'] = 'RSS-ленты'; 
  9292$lang['Number of items'] = 'Кол-во на странице'; 
  9393$lang['Original dimensions'] = 'Исходный размер'; 
   
  113113$lang['Tag'] = 'Тэг'; 
  114114$lang['Tags'] = 'Тэги'; 
  115 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS лента позволяет Вам быть в курсе новостей этого веб-сайта: новые фотографии, обновленные альбомы, новые комментарии. Используйте RSS читатель.'; 
   115$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS лента позволяет Вам быть в курсе новостей этого веб-сайта: новые изображения, обновленные альбомы, новые комментарии. Используйте любой удобный для Вас RSS-ридер.'; 
  116116$lang['Unknown feed identifier'] = 'Неизвестный идентификатор ленты'; 
  117117$lang['User comments'] = 'Комментарии посетителей'; 
   
  147147$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Антифлуд: пожалуйста, подождите немного, прежде чем отправить следующий комментарий'; 
  148148$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Ваш комментарий НЕ отправлен, так как не соответствует правилам'; 
  149 $lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Адимнмстратор должен проверить ваш комментарий, прежде чем он будет показан.'; 
   149$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Администратор должен проверить ваш комментарий, прежде чем он будет показан.'; 
  150150$lang['This login is already used by another user'] = 'Этот логин уже используется другим посетителем'; 
  151151$lang['Comments'] = 'Комментарии'; 
   
  194194$lang['Invalid password!'] = 'Неверный пароль!'; 
  195195$lang['Language']='Язык'; 
  196 $lang['last %d days'] = 'послеедние %d дней'; 
   196$lang['last %d days'] = 'последние %d дней'; 
  197197$lang['Last'] = 'Последняя'; 
  198198$lang['Logout'] = 'Выход'; 
   
  240240$lang['Redirection...'] = 'Перенаправляем...'; 
  241241$lang['Please, enter a login'] = 'Пожалуйста, введите логин'; 
  242 $lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'логин не должен оканчиваться на пробел'; 
   242$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'логин не должен оканчиваться пробелом'; 
  243243$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'логин не должен начинаться с пробела'; 
  244244$lang['this login is already used'] = 'такой логин уже есть'; 
   
  270270$lang['SQL queries in'] = 'SQL-запрос в'; 
  271271$lang['display only recently posted photos'] = 'показать только недавно загруженные фотографии'; 
  272 $lang['return to the display of all photos'] = 'вернуться к полному списку фотографии'; 
   272$lang['return to the display of all photos'] = 'вернуться к полному списку фотографий'; 
  273273$lang['the beginning'] = 'с начала'; 
  274274$lang['Interface theme'] = 'Оформление'; 
   
  292292$lang['Registration of %s'] = 'Регистрация %s'; 
  293293$lang['Album: %s'] = 'Альбом: %s'; 
  294 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Неверный статус пользователя "гость", используйте статус по умолчанию. Пожалуйста сообщите вебмастеру.'; 
   294$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Неверный статус пользователя "гость", используйте статус по умолчанию. Пожалуйста, сообщите вебмастеру.'; 
  295295$lang['this email address is already in use'] = 'пользователь с таким адресом уже есть'; 
  296296$lang['Album results for'] = 'Альбом определен для'; 
   
  309309$lang['%d photos'] = '%d фотографии'; 
  310310$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d фотография также связана с этими метками'; 
  311 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d фотографий также связаны с этими метками'; 
   311$lang['%d photos are also linked to current tags'] = 'еще %d фотографий, связаных с этими метками'; 
  312312$lang['display photos linked to this tag'] = 'показать фотографии, связанные с этой меткой'; 
  313 $lang['photos posted during the last %d days'] = 'фотографии, опубликованный последние %d дней'; 
   313$lang['photos posted during the last %d days'] = 'фотографии, опубликованные за последние %d дней'; 
  314314$lang['Piwigo Help'] = 'Помощь'; 
  315315$lang['Rank'] = 'Ряд'; 
   
  344344$lang['Invalid username or email'] = 'Неверное имя пользователя или адрес электронной почты'; 
  345345$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Для этого пользователя сброс пароля невозможен'; 
  346 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'У пользователя "%s" нет адреса электронной почты, сброс пароля невоможен'; 
   346$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'У пользователя "%s" нет адреса электронной почты, сброс пароля невозможен'; 
  347347$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Поступил запрос на изменение пароля для следуюшей учетной записи:'; 
  348348$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Пользователь "%s" в галерее %s'; 
   
  370370$lang['Username modification'] = 'Изменить имя пользователя'; 
  371371$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Имя пользователя было успешно изменено на %s'; 
  372 $lang['square'] = 'Квардат'; 
   372$lang['square'] = 'Квадрат'; 
  373373$lang['thumb'] = 'Миниатюра'; 
  374374$lang['2small'] = 'XXS - крошечный'; 
 • branches/2.5/language/ru_RU/install.lang.php

  r19703 r23453  
  2828$lang['Admin configuration'] = 'Настройка администрирования'; 
  2929$lang['Start Install'] = 'Начать установку'; 
  30 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'адрес электронной почты должен быть похож на xxx@yyy.eee (например: jack@altern.org)'; 
  31 $lang['Webmaster login'] = 'Логин вебмастера'; 
  3230$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Он будет показан посетителям. Необходим для администрирования сайта'; 
  3331$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Успешно соединились с сервером, но невозможно подключиться к базе данных'; 
  3432$lang['Can\'t connect to server'] = 'Невозможно соединиться с сервером'; 
  3533$lang['Host'] = 'Хост MySQL'; 
  36 $lang['localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'] = 'localhost, sql.multimania.com, toto.freesurf.fr'; 
  3734$lang['User'] = 'Пользователь'; 
  3835$lang['user login given by your host provider'] = 'логин, который выдал провайдер'; 
  39 $lang['Password'] = 'Пароль'; 
  4036$lang['user password given by your host provider'] = 'пароль, который выдал провайдер'; 
  4137$lang['Database name'] = 'Имя базы данных'; 
   
  4642$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'логин вебмастера не должен содержать символы  \' или "'; 
  4743$lang['please enter your password again'] = 'еще раз пароль'; 
  48 $lang['Webmaster password'] = 'Пароль вебмастера'; 
  4944$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Не сообщайте его никому, он необходим для доступа к панели администрирования'; 
  5045$lang['Password [confirm]'] = 'Повторите пароль'; 
  5146$lang['verification'] = 'еще раз для исключения опечатки'; 
  5247$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Нужна помощь? Задайте свои вопросы на <a href="%s">Форуме Piwigo</a>.'; 
  53 $lang['Webmaster mail address'] = 'Электронная почта вебмастера'; 
  5448$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Будет использоваться для контакта посетителей с администратором'; 
  5549$lang['PHP 5 is required'] = 'Требуется PHP 5'; 
   
  6054$lang['Sorry!'] = 'Извините!'; 
  6155$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo не в состоянии переконфигурировать PHP 5.'; 
  62 $lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Вы должны обратиться к своему провайдеру за поддержой и разъяснениями  как Вы можете переключиться на PHP 5.'; 
   56$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Вы должны обратиться к своему провайдеру за поддержой и разъяснениями, как переключиться на PHP 5.'; 
  6357$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Надеемся скоро увидеть Вас вновь.'; 
  6458$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Поздравляем, установка Piwigo полностью завершена'; 
   
  6963$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Еще одна галерея Piwigo'; 
  7064$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Добро пожаловать в мою фотогалерею'; 
  71 $lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Пожалуйста консультируйтесь на нашем форуме для любой помощи:'; 
   65$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Не стесняйтесь консультироваться на наших форумах для получения любой помощи, %s'; 
  7266$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Добро пожаловать в новую установку Piwigo!'; 
   67$lang['localhost or other, supplied by your host provider'] = 'localhost или другой, который указан провайдером'; 
  7368?> 
 • branches/2.5/language/ru_RU/upgrade.lang.php

  r19703 r23453  
  3232$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Только администратор может запустить обновление: проверьте ниже.'; 
  3333$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'У вас нет прав на запуск обновлений'; 
  34 $lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Все вложенные альбомы для приватного альбома тоже становятся приватными'; 
   34$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Все альбомы, вложенные в приватный альбом, тоже становятся приватными'; 
  3535$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Разрешения пользователей и групп были стерты'; 
  3636$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Только префикс эскизов и адрес почты вебмастера были сохранены от предыдущей конфигурации'; 
 • branches/2.5/language/sk_SK/common.lang.php

  r20876 r23453  
  2626/* 
  2727Language Name: Slovensky [SK] 
  28 Version: 2.5.0 
   28Version: 2.5.1 
  2929Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=452 
  3030Author: Piwigo team 
 • branches/2.5/language/sl_SI/admin.lang.php

  r22291 r23453  
  4444$lang['%d lines filtered'] = '%d vrstic filtriranih'; 
  4545$lang['ACCESS_0'] = 'Prosti dostop'; 
  46 $lang['ACCESS_1'] = 'Dostop do vsega'; 
   46$lang['ACCESS_1'] = 'Polni dostop'; 
  4747$lang['ACCESS_2'] = 'Dostop za registrirane uporabnike'; 
  4848$lang['ACCESS_3'] = 'Dostop za administratorje'; 
   
  5151$lang['Action'] = 'Dejanje'; 
  5252$lang['Actions'] = 'Dejanja'; 
  53 $lang['Activate icon "%s"'] = 'Omogoči ikono "%s"'; 
  54 $lang['Activate Navigation Bar'] = 'Omogoči navigacijsko vrstico'; 
  55 $lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Omogoči navigacijo za predoglede'; 
  56 $lang['Activate'] = 'Omogoči'; 
  57 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Omogoči ikono "novo" poleg albumov in slik'; 
  58 $lang['Active Languages'] = 'Omogočeni jeziki'; 
  59 $lang['Active Plugins'] = 'Omogočeni vtičniki'; 
  60 $lang['Active Themes'] = 'Omogočene teme'; 
   53$lang['Activate icon "%s"'] = 'Omogoči ikono "%s"'; 
   54$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Omogoči navigacijsko vrstico'; 
   55$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Omogoči navigacijo za predoglede'; 
   56$lang['Activate'] = 'Omogoči'; 
   57$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Omogoči ikono "novo" poleg albumov in slik'; 
   58$lang['Active Languages'] = 'Omogočeni jeziki'; 
   59$lang['Active Plugins'] = 'Omogočeni vtičniki'; 
   60$lang['Active Themes'] = 'Omogočene teme'; 
  6161$lang['Add a criteria'] = 'Dodaj kriterij'; 
  6262$lang['Add a filter'] = 'Dodaj filter'; 
  6363$lang['Add a tag'] = 'Dodaj znacko'; 
  64 $lang['clean'] = 'pobriši'; 
   64$lang['clean'] = 'pobriši'; 
  6565$lang['Comments for all'] = 'Komentarji za vse'; 
  66 $lang['Complementary mail content'] = 'Komplementarna vsebina pošte'; 
   66$lang['Complementary mail content'] = 'Komplementarna vsebina pošte'; 
  6767$lang['Configuration'] = 'Konfiguracija'; 
  6868$lang['confirm'] = 'potrdi'; 
  6969$lang['Continue processing treatment'] = 'Nadaljuj z obdelavo'; 
  70 $lang['Correction applied with error'] = 'Popravek namešcen z napako'; 
  71 $lang['Correction applied with success'] = 'Popravek uspešno namešcen'; 
  72 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Odpravljene anomalije ne bodo vec ignorirane.'; 
   70$lang['Correction applied with error'] = 'Popravek namešcen z napako'; 
   71$lang['Correction applied with success'] = 'Popravek uspešno namešcen'; 
   72$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Odpravljene anomalije ne bodo več ignorirane.'; 
  7373$lang['Correction'] = 'Popravek'; 
  7474$lang['create a new album'] = 'ustvari nov album'; 
  75 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Ustvari novo stran : (URL naj kaže na create_listing_file.php)'; 
  76 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Ustvari imenik "%s" v korenu Piwigo inštalacije.'; 
   75$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Ustvari imenik "%s" v korenu Piwigo namestitve.'; 
  7776$lang['Create this site'] = 'Ustvari stran'; 
  7877$lang['delete album'] = 'odstrani album'; 
  79 $lang['Delete orphan tags'] = 'Odstrani neuporabljene znacke'; 
   78$lang['Delete orphan tags'] = 'Odstrani neuporabljene oznake'; 
  8079$lang['delete photo'] = 'odstrani sliko'; 
  81 $lang['Delete Representant'] = 'Odstrani Representant'; 
   80$lang['Delete Representant'] = 'Odstrani Predstavnika'; 
  8281$lang['Delete selected photos'] = 'Odstrani izbrane slike'; 
  83 $lang['Delete selected tags'] = 'Odstrani izbrane znacke'; 
   82$lang['Delete selected tags'] = 'Odstrani izbrane oznake'; 
  8483$lang['Delete selected users'] = 'Odstrani izbrane uporabnike'; 
  8584$lang['Delete this language'] = 'Odstrani jezik'; 
  86 $lang['delete this site and all its attached elements'] = 'odstrani stran in pripadajoce podatke'; 
   85$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'odstrani stran in pripadajoče podatke'; 
  8786$lang['Delete this theme'] = 'Odstrani temo'; 
  8887$lang['delete'] = 'odstrani'; 
   
  9089$lang['deleted'] = 'odstranjeno'; 
  9190$lang['Deletions'] = 'Odstrani'; 
  92 $lang['Deny selected groups'] = 'Prepreci dostop izbranim skupinam'; 
  93 $lang['Deny selected users'] = 'Prepreci dostop izbranim uporabnikom'; 
   91$lang['Deny selected groups'] = 'Prepreči dostop izbranim skupinam'; 
   92$lang['Deny selected users'] = 'Prepreči dostop izbranim uporabnikom'; 
  9493$lang['Description'] = 'Opis'; 
  95 $lang['Average rate'] = 'Povprecje'; 
   94$lang['Average rate'] = 'Povprečje'; 
  9695$lang['Rate'] = 'Glasuj'; 
  9796$lang['Album "%s" has been added'] = 'Album "%s" je bil dodan'; 
   
  9998$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Slike albuma pripadajo naslednjim albumom: %s'; 
  10099$lang['Album list management'] = 'Upravljanje seznama albuma'; 
  101 $lang['Album manual order was saved'] = 'Rocna nastavitev sortiranja albuma, uspešno shranjena'; 
   100$lang['Album manual order was saved'] = 'Ročna nastavitev razvrščanja albuma je bila uspešno shranjena'; 
  102101$lang['Album name'] = 'Ime albuma'; 
  103 $lang['Album updated successfully'] = 'Album uspešno popravljen'; 
   102$lang['Album updated successfully'] = 'Album uspešno popravljen'; 
  104103$lang['albums added in the database'] = 'albumi dodani v bazo'; 
  105 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumi so bili avtomaticno sortirani'; 
   104$lang['Albums automatically sorted'] = 'Albumi so bili samodejno razvrščeni'; 
  106105$lang['albums deleted in the database'] = 'albumi odstranjeni iz baze'; 
  107106$lang['Access type'] = 'Vrsta dostopa'; 
  108107$lang['Add a user'] = 'Dodaj uporabnika'; 
  109 $lang['Add a virtual album'] = 'Dodaj virtualni album'; 
   108$lang['Add a virtual album'] = 'Dodaj navidezni (virtualni) album'; 
  110109$lang['Add another set of photos'] = 'Dodaj nov nabor slik'; 
  111110$lang['Add detailed content'] = 'Dodaj vsebino'; 
  112111$lang['Add group'] = 'Dodaj skupino'; 
  113112$lang['Add New Language'] = 'Dodaj nov jezik'; 
  114 $lang['add new photos to caddie'] = 'dodaj nove slike v caddie'; 
   113$lang['add new photos to caddie'] = 'dodaj nove slike v košarico'; 
  115114$lang['Add New Theme'] = 'Dodaj novo temo'; 
  116115$lang['Add Photos'] = 'Dodaj slike'; 
  117116$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Dodaj pravico pisanja "%s" imeniku'; 
  118117$lang['Add'] = 'Dodaj'; 
  119 $lang['Add/delete a permalink'] = 'Dodaj/odstrani povezavo'; 
   118$lang['Add/delete a permalink'] = 'Dodaj/odstrani stalno povezavo'; 
  120119$lang['added'] = 'dodano';  
  121120$lang['%d tag'] = '%d oznaka'; 
   
  133132$lang['%d users were updated.'] = '%d uporabnikov posodobljenih.'; 
  134133$lang['%d users'] = '%d uporabnikov'; 
  135 $lang['%d waiting for validation'] = '%d čaka preverjanje'; 
  136 $lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s mora biti nastavljeno na false v datoteki local/config/config.inc.php'; 
   134$lang['%d waiting for validation'] = '%d čaka preverjanje'; 
   135$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s mora biti nastavljeno na false v datoteki: local/config/config.inc.php'; 
  137136$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s vrednost je neveljavna, exif ni podprt'; 
  138137$lang['+ Add an upload box'] = '+ Dodaj polje nalaganja'; 
  139138$lang[', click on'] = ', klikni na'; 
  140139$lang[' and %d virtual'] = ' in %d navidezen'; 
  141 $lang['%d mail was not sent.'] = '%d mail ni bil poslan.'; 
  142 $lang['%d mail was sent.'] = '%d mail poslan.'; 
  143 $lang['%d mails were not sent.'] = '%d mailov ni bilo poslanih.'; 
  144 $lang['%d mails were sent.'] = '%d mailov poslanih.'; 
  145 $lang['%d member'] = '%d član'; 
  146 $lang['%d members'] = '%d članov'; 
   140$lang['%d mail was not sent.'] = '%d e-mail ni bil poslan.'; 
   141$lang['%d mail was sent.'] = '%d e-mail uspešno poslan.'; 
   142$lang['%d mails were not sent.'] = '%d e-mailov ni bilo poslanih.'; 
   143$lang['%d mails were sent.'] = '%d e-mailov poslanih.'; 
   144$lang['%d member'] = '%d član'; 
   145$lang['%d members'] = '%d članov'; 
  147146$lang['%d of %d photos selected'] = '%d od %d slik izbranih'; 
  148147$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parameter popravljen.'; 
  149148$lang['%d parameters were updated.'] = '%d parametrov popravljenih.'; 
  150149$lang['%d photo was deleted'] = '%d slika odstranjena'; 
  151 $lang['%d photos uploaded'] = '%d slik naložžnih'; 
   150$lang['%d photos uploaded'] = '%d slik naloženih'; 
  152151$lang['%d photos were deleted'] = '%d slik  odstranjenih'; 
  153 $lang['%d physical'] = ' %d fizičen'; 
  154 $lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Na voljo je nova verzija Piwigo.'; 
   152$lang['%d physical'] = ' %d fizičen'; 
   153$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Na voljo je nova različica Piwigo.'; 
  155154$lang['Administration Home'] = 'Administracija'; 
  156 $lang['Advanced features'] = 'Napredne možnosti'; 
  157 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albums authorized thanks to group associations'; 
   155$lang['Advanced features'] = 'Napredne možnosti'; 
   156$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albumi omogočeni zahvaljujoč skupini ki ji pripadajo'; 
  158157$lang['All %d photos are selected'] = 'Vseh %d slik je izbranih'; 
  159 $lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Vsi optimizacijski postopki uspešno zakljuceni.'; 
   158$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Vsi optimizacijski postopki uspešno zakljuceni.'; 
  160159$lang['all'] = 'vsi'; 
  161160$lang['Allow rating'] = 'Dovoli glasovanje'; 
  162161$lang['Allow user customization'] = 'Dovoli uporabniku prilagoditev'; 
  163162$lang['Allow user registration'] = 'Dovoli registracijo uporabnika'; 
  164 $lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Dovoli uporabniku brisanje lastnih komentarjev'; 
   163$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Dovoli uporabnikom brisanje lastnih komentarjev'; 
  165164$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Dovoli uporabnikom popravljanje lastnih komentarjev'; 
  166 $lang['an error happened'] = 'prišlo je do napake'; 
  167 $lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Prišlo je do napake med ekstrahiranjem (%s).'; 
  168 $lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informativni mail je bil poslan skupini "%s"'; 
   165$lang['an error happened'] = 'prišlo je do napake'; 
   166$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Med razširjanjem datotek (%s) je prišlo do napake.'; 
   167$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Informativni e-mail je bil poslan skupini "%s"'; 
  169168$lang['and'] = 'in'; 
  170169$lang['Anomaly'] = 'Nepravilnost'; 
  171 $lang['General statistics'] = 'Splošna statistika'; 
  172 $lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Za vec pomoci pojdi na Piwigo forum'; 
  173 $lang['global mode'] = 'globalni nacin'; 
  174 $lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Pojdi na %s ali %s za vec informacij'; 
   170$lang['General statistics'] = 'Splošna statistika'; 
   171$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Za več pomoči obišči Piwigo forum'; 
   172$lang['global mode'] = 'globalni način'; 
   173$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Pojdi na %s ali %s za več informacij'; 
  175174$lang['Go to'] = 'Pojdi na'; 
  176175$lang['Grant selected groups'] = 'Odobri izbrane skupine'; 
   
  187186$lang['guest'] = 'gost'; 
  188187$lang['Guests'] = 'Gosti'; 
  189 $lang['height must be a number superior to'] = 'višina mora biti številka, vecja od '; 
   188$lang['height must be a number superior to'] = 'višina mora biti številka, večja od '; 
  190189$lang['Hello'] = 'Pozdravljen'; 
  191190$lang['Hello,'] = 'Pozdravljen,'; 
  192191$lang['Help Me'] = 'Pomagaj mi'; 
  193192$lang['Hide'] = 'Skrij'; 
  194 $lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Samo skrbnik lahko vidi ta jezicek.'; 
  195 $lang['Apply action'] = 'Potrdi akcijo'; 
  196 $lang['Apply selected corrections'] = 'Potrdi izbrane popravke'; 
  197 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Potrdi na vsemi pod-albumi'; 
  198 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Ali res želite namestiti posodobitev ? Potrebno je preveriti, ce nova verzija ne zahteva odstranitev trenutno namešcene.'; 
  199 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Ali res želite odstraniti  vticnik?'; 
  200 $lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Ali res želite namestiti  vticnik?'; 
  201 $lang['Associate to album'] = 'Associate to album'; 
  202 $lang['associate to group'] = 'associate to group'; 
  203 $lang['Associated'] = 'Associated'; 
   193$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Kakorkoli, ta zavihek je viden le skrbnikom, administratorjem pa ne.'; 
   194$lang['Apply action'] = 'Uporabi dejanje'; 
   195$lang['Apply selected corrections'] = 'Uporabi izbrane popravke'; 
   196$lang['Apply to sub-albums'] = 'Uporabi na vseh pod-albumih'; 
   197$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Ali res želite namestiti posodobitev ? Potrebno je preveriti, če nova različica ne zahteva odstranitev trenutno namešcene.'; 
   198$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Ali res želite odstraniti ta vtičnik?'; 
   199$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Ali res želite namestiti ta vtičnik?'; 
   200$lang['Associate to album'] = 'Poveži z albumom'; 
   201$lang['associate to group'] = 'poveži s skupino'; 
   202$lang['Associated'] = 'Povezano'; 
  204203$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Avtoriziraj uporabnike za dodajanje komentarjev na izbranih albumih'; 
  205204$lang['Authorized'] = 'Avtoriziran'; 
  206205$lang['Automatic correction'] = 'Avtomatski popravki'; 
  207 $lang['automatic order'] = 'avtomatsko sortiranje'; 
   206$lang['automatic order'] = 'avtomatsko razvrščanje'; 
  208207$lang['Available only with HTML format'] = 'Na voljo le v HTML obliki'; 
  209 $lang['average time'] = 'povprecen cas'; 
  210 $lang['Batch Manager'] = 'Paketni upravljalec'; 
   208$lang['average time'] = 'povprečen čas'; 
   209$lang['Batch Manager'] = 'Paketni upravljalnik'; 
  211210$lang['between'] = 'med'; 
  212211$lang['Bound Theme'] = 'Povezana tema'; 
  213212$lang['By %s'] = 'Po %s'; 
  214213$lang['By rank'] = 'Po oceni'; 
  215 $lang['%s has been successfully updated.'] = '%s je bil uspeÅ¡no posodobljen.'; 
   214$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s je bil uspešno posodobljen.'; 
  216215$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s slik se ne da regenerirat'; 
  217216$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s slike so bile regenerirane'; 
  218217$lang['(this tag will be deleted)'] = '(ta oznaka bo odstranjena)'; 
  219218$lang['... or '] = '... ali '; 
  220 $lang['Add tags'] = 'Dodaj znacke'; 
   219$lang['Add tags'] = 'Dodaj oznake'; 
  221220$lang['Add to caddie'] = 'Add to caddie'; 
  222 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Vse razširitve so posodobljene.'; 
   221$lang['All extensions are up to date.'] = 'Vse razširitve so posodobljene.'; 
  223222$lang['All languages are up to date.'] = 'Vsi jeziki so posodobljeni.'; 
  224223$lang['All plugins are up to date.'] = 'Vsi vticniki so posodobljeni.'; 
  225224$lang['All themes are up to date.'] = 'Vse teme so posodobljene.'; 
  226 $lang['Allowed file types: %s.'] = 'Dovoljeni tipi datotek so: %s.'; 
  227 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Prišlo je do napake med ekstrahiranjem. Prosim preverite pravice datotek, vaše piwigo inštalacije.<br><a href="%s">Za prikaz loga, kliknite tukaj.</a>.'; 
  228 $lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Prišlo je do napake med nadgrajevanjem.'; 
  229 $lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Približna maksimalna resolucija: %dM pik (to je %dx%d pik).'; 
  230 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = ' Privzeto bo Piwigo ustvaril nove web slike  iz HD locljivosti vaših slik.'; 
  231  
  232  
  233 $lang['Can\'t connect to server.'] = 'Ne morem vzpostaviti povezave s strežnikom.'; 
  234 $lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Ne morem ustvariti začasne datoteke.'; 
   225$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Dovoljeni vrste datotek so: %s.'; 
   226$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Med razširjanjem je prišlo do napake. Prosimo preverite pravice datotek vaše piwigo namestitve.<br>Prikaži <a href="%s"> dnevnik napak</a>.'; 
   227$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Prišlo je do napake med nadgrajevanjem.'; 
   228$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Približna maksimalna resolucija: %dM pik (to je %dx%d pik).'; 
   229$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = ' Privzeto bo Piwigo ustvaril nove spletne slike iz vaših slik visoke ločljivosti.'; 
   230$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Ne morem vzpostaviti povezave s strežnikom.'; 
   231$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Ne morem ustvariti začasne datoteke.'; 
  235232$lang['Check all'] = 'Preveri vse'; 
  236 $lang['Choose an action'] = 'Izberi akcijo'; 
   233$lang['Choose an action'] = 'Izberi dejanje'; 
  237234$lang['Create'] = 'Ustvari'; 
  238235$lang['created'] = 'ustvarjeno'; 
   
  260257$lang['display'] = 'prikaz'; 
  261258$lang['Added by %s'] = 'Dodal'; 
  262 $lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom je fotografski program, ki je namenjen upravljanju velikega Å¡tevila digitalnih fotografij ter za kasnejÅ¡e urejanje.'; 
  263 $lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture je zmogljivo orodje za izboljÅ¡avo fotografij in za upravljanje velikih knjižnic na Mac sistemih'; 
   259$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom je program, ki je namenjen upravljanju velikega števila digitalnih fotografij ter za kasnejše urejanje.'; 
   260$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture je zmogljivo orodje za izboljšavo fotografij in za upravljanje velikih knjižnic na Mac sistemih'; 
  264261$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture je namenjen profesionalnim fotografom hkrati pa vsebuje iPhoto preprostost'; 
  265262$lang['Applications'] = 'Aplikacije'; 
  266 $lang['Activate comments'] = 'Omogoči komentarje'; 
   263$lang['Activate comments'] = 'Omogoči komentarje'; 
  267264$lang['%d week'] = '%d teden'; 
  268265$lang['%d weeks'] = '%d tednov'; 
   
  271268$lang['%s ago'] = '%d nazaj'; 
  272269$lang['%s in the future'] = '%s naprej'; 
  273 $lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u uporabniki imajo samodejna dovoljenje ker pripadajo odobreni skupini'; 
   270$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u uporabniki imajo samodejno dovoljenje ker pripadajo odobreni skupini'; 
  274271$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Zaklenjeno galerijo lahko vidijo le Administratorji'; 
  275 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo za iOS</em> je aplikacija, ki vam omogoči povezavo z vaÅ¡o Piwigo galerijo preko iOS naprave (iPhone, iPad ali iPod Touch) . Ustvarite nove albume in naložite več fotografij hkrati.'; 
  276 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo za Android</em> je aplikacija, ki vam omogoči povezavo z vaÅ¡o Piwigo galerijo preko Andriod naprave. Ustvarite nove albume in naložite več fotografij hkrati.'; 
  277 $lang['%d physicals'] = ' %d fizičen'; 
   272$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo za iOS</em> je aplikacija, ki vam omogoči povezavo z vašo Piwigo galerijo preko iOS naprave (iPhone, iPad ali iPod Touch) . Ustvarite nove albume in naložite več fotografij hkrati.'; 
   273$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo za Android</em> je aplikacija, ki vam omogoči povezavo z vašo Piwigo galerijo preko Andriod naprave. Ustvarite nove albume in naložite več fotografij hkrati.'; 
   274$lang['%d physicals'] = ' %d fizičen'; 
  278275$lang['%d month'] = '%d mesec'; 
  279276$lang['%d months'] = '%d mesecev'; 
   
  281278$lang[' and %d virtuals'] = ' in %d navidezen'; 
  282279$lang['ERROR'] = 'NAPAKA'; 
  283 $lang['Discover album:'] = 'Razišči album:'; 
   280$lang['Discover album:'] = 'Razišči album:'; 
  284281$lang['Drag to re-order'] = 'Klikni in spusti za spreminjanje vrstnega reda'; 
  285 $lang['Downloads'] = 'Nalaganje'; 
  286 $lang['Download,'] = 'Naloži'; 
  287 $lang['Crop'] = 'Izreži'; 
   282$lang['Downloads'] = 'Prenosi'; 
   283$lang['Download,'] = 'Prenesi'; 
   284$lang['Crop'] = 'Izreži'; 
  288285$lang['Current name'] = 'Trenutno ime'; 
  289286$lang['Database synchronization with files'] = 'Sinhroniziranje podatkovne baze z datotekami'; 
  290287$lang['Confirm merge'] = 'Potrdi spajanje'; 
  291 $lang['Classic display'] = 'Klasičen zaslon'; 
  292 $lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Vstavi vodno znamenje če je viÅ¡ina večja kot'; 
  293 $lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Vstavi vodno znamenje če je Å¡irina večja kot'; 
  294 $lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'V osnovni nastavitvi je zanimanje umeščeno na sredino fotografije.'; 
  295 $lang['Choose an option'] = 'Izberi možnost.'; 
   288$lang['Classic display'] = 'Klasičen prikaz'; 
   289$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Vstavi vodni žig, če je višina večja kot'; 
   290$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Vstavi vodni žig, če je širina večja kot'; 
   291$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Privzeto je središče pozornosti umeščena na sredino fotografije.'; 
   292$lang['Choose an option'] = 'Izberi možnost.'; 
  296293$lang['Check integrity'] = 'Preverjanje integritete.'; 
  297 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Preverjanje nadgradnje neuspeÅ¡no zaradi neznanega razloga.'; 
   294$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Preverjanje nadgradnje neuspešno zaradi neznanega razloga.'; 
  298295$lang['Check for upgrade'] = 'Preveri za nadgradnjo'; 
  299296$lang['Check for updates'] = 'Preveri za posodobitve'; 
  300297$lang['Check automatic corrections'] = 'Preveri avtomatske popravke'; 
  301298$lang['Change Admin Colors'] = 'Spremeni administratorsko barvno paleto'; 
  302 $lang['Center of interest'] = 'Zanimanje'; 
  303 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Stari permalink ni mogoče izbrisati.'; 
   299$lang['Center of interest'] = 'Središče pozornosti'; 
   300$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Stari permalink ni mogoče izbrisati.'; 
  304301$lang['Cancel'] = 'Razveljavi'; 
  305 $lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arhiva ni bilo mogoče prebrati ali razÅ¡iriti.'; 
  306 $lang['Can\'t download archive.'] = 'Arhiva ni bilo mogoče naložiti.'; 
  307 $lang['Caddie management'] = 'Caddie upravljanje'; 
  308 $lang['Caddie'] = 'Caddie'; 
  309 $lang['Available versions for'] = 'Dosegljive verzije za'; 
  310 $lang['Available on'] = 'Dosegljivo na'; 
  311 $lang['Automatic sort order'] = 'Avtomatsko razvrščanje'; 
   302$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Arhiva ni bilo mogoče prebrati ali razširiti.'; 
   303$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arhiva ni bilo mogoče naložiti.'; 
   304$lang['Caddie management'] = 'Upravljanje košarice'; 
   305$lang['Caddie'] = 'Košarica'; 
   306$lang['Available versions for'] = 'Na voljo različice za'; 
   307$lang['Available on'] = 'Na voljo na'; 
   308$lang['Automatic sort order'] = 'Avtomatsko razvrščanje'; 
  312309$lang['Languages which need upgrade'] = 'Jeziki, ki potrebujejo posodobitev'; 
  313 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Teme ni mogoče izbrisati ker se navezuje na drugo temo.'; 
  314 $lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ni mogoče deaktivirati jezika, potrebujeÅ¡ vsaj en jezik.'; 
  315 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ni mogoče deaktivirati jezika, označiti moraÅ¡ nadomestni jezik'; 
   310$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Teme ni mogoče izbrisati ker se navezuje na drugo temo.'; 
   311$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Ni mogoče deaktivirati jezika, potrebuješ vsaj en jezik.'; 
   312$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Ni mogoče deaktivirati jezika, označiti moraš nadomestni jezik'; 
  316313$lang['Invert'] = 'Obrni'; 
  317 $lang['Last import'] = 'Zadnji import'; 
   314$lang['Last import'] = 'Zadnji uvoz'; 
  318315$lang['Last revisions'] = 'Zadnja revizija'; 
  319316$lang['Level 1'] = 'Kontakti'; 
  320317$lang['Level 0'] = '---'; 
  321 $lang['Learn more'] = 'Izvedi več'; 
   318$lang['Learn more'] = 'Več o tem...'; 
  322319$lang['Last send'] = 'Nazadnje poslano'; 
  323320$lang['Last hit'] = 'Zadnji zadetek'; 
  324321$lang['Languages'] = 'Jeziki'; 
  325 $lang['Language has been successfully installed'] = 'Jezik je bil uspeÅ¡no posodobljen'; 
  326 $lang['Landscape'] = 'Ozemlje'; 
  327 $lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Navodila za uporabo Piwiga'; 
  328 $lang['Installed Themes'] = 'InÅ¡talirane teme'; 
   322$lang['Language has been successfully installed'] = 'Jezik je bil uspešno posodobljen'; 
   323$lang['Landscape'] = 'Pokrajina'; 
   324$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Navodila za uporabo Piwigo'; 
   325$lang['Installed Themes'] = 'Nameščene teme'; 
  329326$lang['Inactive Languages'] = 'Neaktivni jeziki.'; 
  330 $lang['Inactive Plugins'] = 'Neaktivni vtičniki.'; 
   327$lang['Inactive Plugins'] = 'Neaktivni vtičniki.'; 
  331328$lang['Inactive Themes'] = 'Neaktivne teme'; 
  332 $lang['Install on your computer,'] = 'InÅ¡taliraj na svoj računalnik'; 
  333 $lang['Installed Languages'] = 'InÅ¡talirani jeziki'; 
  334 $lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ni mogoče deaktivirati teme, potrebna je vsaj Å¡e ena tema.'; 
  335 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Vključi podatke o zgodovini (Opozorilo: presežena je lahko strežniÅ¡ka pomnilniÅ¡ka omejitev)'; 
  336 $lang['Information data registered in database'] = 'Informacije o podatkih so registrirane v bazi'; 
  337 $lang['Informations'] = 'Informacija'; 
  338 $lang['Install'] = 'InÅ¡taliraj'; 
  339 $lang['Image Quality'] = 'kvaliteta fotografije'; 
  340 $lang['Impossible automatic correction'] = 'Avtomatski popravek ni mogoč'; 
  341 $lang['Images manual order was saved'] = 'Ročni vrstni red slik posnet'; 
  342 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Teme ni mogoče aktivirati, manjka nadrejena tema'; 
   329$lang['Install on your computer,'] = 'Namesti na svoj računalnik'; 
   330$lang['Installed Languages'] = 'Nameščeni jeziki'; 
   331$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ni mogoče deaktivirati teme, potrebna je vsaj še ena tema.'; 
   332$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Vključi podatke o zgodovini (Opozorilo: presežena je lahko strežniška pomnilniška omejitev)'; 
   333$lang['Information data registered in database'] = 'Podatki Informacij zabeleženi v podatkovni bazi'; 
   334$lang['Informations'] = 'Informacije'; 
   335$lang['Install'] = 'Namesti'; 
   336$lang['Image Quality'] = 'kakovost slike'; 
   337$lang['Impossible automatic correction'] = 'Avtomatski popravek ni mogoč'; 
   338$lang['Images manual order was saved'] = 'Ročni vrstni red slik shranjen'; 
   339$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Teme ni mogoče aktivirati, manjka nadrejena tema'; 
  343340$lang['Image id'] = 'id slike'; 
  344 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Če HD ni na voljo in je trenutna spletna velikost večja kot pomanjÅ¡ana dimenzija bo Piwigo umaknil sliko kot HD in kreiral pomanjÅ¡ano spletno sliko iz nje.'; 
  345 $lang['Height'] = 'ViÅ¡ina'; 
  346 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Dodatki vsebujejo možnosti za brskanje po galeriji, kreiranje albumov in nalaganje fotografij.'; 
  347 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Za formate slik z izrezom, kot npr  "Kvadrat", bo Piwigo naredil najbolje z uporabo centra zanimanja.'; 
  348 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Čas izvrÅ¡be je prekoračen, postopek se mora nadaljevati (Preostali čas: %sekund)'; 
  349 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Čas izvrÅ¡be je potekel, postopek se mora nadaljevati (Preostali čas: %sekund)'; 
  350 $lang['Graphics Library'] = 'Grafična knjižnica'; 
   341$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Če HD ni na voljo in je trenutna spletna velikost večja kot pomanjšana dimenzija bo Piwigo umaknil sliko kot HD in kreiral pomanjšano spletno sliko iz nje.'; 
   342$lang['Height'] = 'Višina'; 
   343$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Dodatki vsebujejo možnosti za brskanje po galeriji, kreiranje albumov in nalaganje fotografij.'; 
   344$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Za velikosti slik z izrezom, kot npr.  "Kvadrat", bo Piwigo poskušal kar najbolje vključiti središče pozornosti'; 
   345$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Čas izvajanja je prekoračen, postopek se mora nadaljevati (Preostali čas: %sekund)'; 
   346$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Čas izvajanja je potekel, postopek se mora nadaljevati (Preostali čas: %sekund)'; 
   347$lang['Graphics Library'] = 'Grafična knjižnica'; 
  351348$lang['Groups and users'] = 'Skupine in uporabniki'; 
  352 $lang['High definition'] = 'Visoka ločljivost'; 
  353 $lang['High definition enabled'] = 'Visoka ločljivost omogočena'; 
   349$lang['High definition'] = 'Visoka ločljivost (HD)'; 
   350$lang['High definition enabled'] = 'Visoka ločljivost omogočena'; 
  354351$lang['History'] = 'Zgodovina'; 
  355352$lang['Hit'] = 'Zadetek'; 
  356353$lang['Hour'] = 'Ura'; 
  357 $lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox zaslon'; 
   354$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox prikaz'; 
  358355$lang['I decide to update anyway'] = 'Vseeno nadaljuj s posodobitvijo'; 
  359356$lang['IP'] = 'IP'; 
  360 $lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Če naletiÅ¡ na težavo ali imaÅ¡ kakrÅ¡nokoli vpraÅ¡anje, prosim poÅ¡lji sporočilo na'; 
  361 $lang['Ignore All'] = 'Ignoriraj vse'; 
  362 $lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignoriraj označene nepravilnosti'; 
  363 $lang['Ignore this update'] = 'Ignoriraj to posodobitev'; 
  364 $lang['File upload stopped by extension'] = 'Nalaganje datoteke ustavljeno zaradi končnice'; 
   357$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Če naletiš na težavo ali imaš kakršnokoli vprašanje, prosim pošlji sporočilo na'; 
   358$lang['Ignore All'] = 'Prezri vse'; 
   359$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Prezri označene nepravilnosti'; 
   360$lang['Ignore this update'] = 'Prezri to posodobitev'; 
   361$lang['File upload stopped by extension'] = 'Nalaganje datoteke ustavljeno zaradi končnice'; 
  365362$lang['File/directory read error'] = 'Napaka pri branju Datoteke/Mape'; 
  366 $lang['Find a new representant by random'] = 'Poišči naključno sličico za album'; 
   363$lang['Find a new representant by random'] = 'Poišči naključno sličico za album'; 
  367364$lang['Follow Orientation'] = 'Sledi orientaciji'; 
  368 $lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Sledeči vtičniki morda niso združljivi z novo verzijo Piwigo:'; 
  369 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Sledeče preobleke morda niso združljive z novo verzijo Piwigo:'; 
  370 $lang['Forbid this language to users'] = 'Uporabnikom prepreči uporabo tega jezika'; 
  371 $lang['Forbid this theme to users'] = 'Uporabnikom prepreči uporabo te preobleke'; 
   365$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Sledeči vtičniki morda niso združljivi z novo verzijo Piwigo:'; 
   366$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Sledeče preobleke morda niso združljive z novo verzijo Piwigo:'; 
   367$lang['Forbid this language to users'] = 'Uporabnikom prepreči uporabo tega jezika'; 
   368$lang['Forbid this theme to users'] = 'Uporabnikom prepreči uporabo te preobleke'; 
  372369$lang['Forbidden'] = 'Prepovedano'; 
  373370$lang['Form'] = 'Obrazec'; 
  374 $lang['GD library is missing'] = 'GD knjižnica ni nameščena'; 
  375 $lang['GD version'] = 'GD različica'; 
   371$lang['GD library is missing'] = 'GD knjižnica ni nameščena'; 
   372$lang['GD version'] = 'GD različica'; 
  376373$lang['Gallery title'] = 'Naslov galerije'; 
  377374$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerija je odklenjena'; 
  378 $lang['Generate multiple size images'] = 'Ustvari slike različnih velikosti'; 
  379 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Omogoči pisanje'; 
   375$lang['Generate multiple size images'] = 'Ustvari slike različnih velikosti'; 
   376$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Omogoči dovoljenje za pisanje (chmod 777) na "%s" mapi v korenu vaše Piwigo namestitve'; 
  380377$lang['File'] = 'Datoteka'; 
  381 $lang['Extensions Update'] = 'Posodobitev razÅ¡iritev'; 
   378$lang['Extensions Update'] = 'Posodobitev razširitev'; 
  382379$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sinhronizacija'; 
  383380$lang['Failed to write file to disk'] = 'Napaka pri zapisu datoteke na disk'; 
  384 $lang['Edit ranks'] = 'Uredi range'; 
   381$lang['Edit ranks'] = 'Urejanje uvrstitvenih nivojev'; 
  385382$lang['Edit selected tags'] = 'Uredi izbrane oznake'; 
  386383$lang['Edit tags'] = 'Uredi oznake'; 
   
  395392$lang['Error list'] = 'Seznam napak'; 
  396393$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Napaka v datoteki "%s" : %s '; 
  397 $lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Napaka pri poÅ¡iljanju e-poÅ¡te za: %s [%s].'; 
   394$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Napaka pri pošiljanju e-pošte za: %s [%s].'; 
  398395$lang['Errors caption'] = 'Legende napak'; 
  399396$lang['Everybody'] = 'Vsi'; 
  400 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif dodatek ni na voljo, skrbnik naj ga onemogoči'; 
  401 $lang['Extend for templates'] = 'RazÅ¡iri predloge'; 
  402 $lang['Delete multiple size images'] = 'IzbriÅ¡i slike večih velikosti'; 
  403 $lang['Display options'] = 'Možnosti prikaza'; 
  404 $lang['Dissociate from album'] = 'Loči od albuma'; 
  405 $lang['Dissociated'] = 'Loči'; 
  406 $lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Želite vseeno aktivirati?'; 
  407 $lang['Does not represent'] = 'Ni sličica za'; 
  408 $lang['Dump Database'] = 'Odloži podatkovno bazo'; 
   397$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif dodatek ni na voljo, skrbnik naj ga onemogoči'; 
   398$lang['Extend for templates'] = 'Razširi predloge'; 
   399$lang['Delete multiple size images'] = 'Izbriši slike večih velikosti'; 
   400$lang['Display options'] = 'Možnosti prikaza'; 
   401$lang['Dissociate from album'] = 'Loči od albuma'; 
   402$lang['Dissociated'] = 'Loči'; 
   403$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Ĺ˝elite vseeno aktivirati?'; 
   404$lang['Does not represent'] = 'Ni sličica za'; 
   405$lang['Dump Database'] = 'Odloži podatkovno bazo'; 
  409406$lang['Duplicate'] = 'Podvoji'; 
  410407$lang['Duplicate selected tags'] = 'Podvoji izbrane oznake'; 
  411408$lang['Duplicates'] = 'Podvojeni'; 
  412 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'NAPAKA: TA VTIČNIK MANJKA VENDAR JE NAMEŠČEN! ODSTRANITE GA ZDAJ.'; 
   409$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'NAPAKA: TA VTIČNIK MANJKA VENDAR JE NAMEĹ ČEN! ODSTRANITE GA ZDAJ.'; 
  413410$lang['Edit album permissions'] = 'Uredi dovoljenja albuma'; 
  414411$lang['Edit photo'] = 'Uredi sliko'; 
   
  419416$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Privzetega uporabnika se ne da izbrisati'; 
  420417$lang['Default user does not exist'] = 'Privzeti uporabnik ne obstaja'; 
  421 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Označene ni nobene fotografije, %d fotografije v trenutnem nizu'; 
  422 $lang['No photo can be deleted'] = 'Ni fotografij, ki bi jih bilo mogoče izbrisati'; 
   418$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Označene ni nobene fotografije, %d fotografije v trenutnem nizu'; 
   419$lang['No photo can be deleted'] = 'Ni fotografij, ki bi jih bilo mogoče izbrisati'; 
  423420$lang['No photo in the current set.'] = 'V tem nizu ni fotografij'; 
  424421$lang['No mail to send.'] = 'Ni maila, ki bi ga lahko poslali'; 
  425 $lang['No group selected, no action possible.'] = 'Označena ni nobena skupina, izvesti ni mogoče nobenega ukaza'; 
   422$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Označena ni nobena skupina, izvesti ni mogoče nobenega ukaza'; 
  426423$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Nobena skupina nima dovoljenja za ogled tega privatnega albuma'; 
  427 $lang['No members to manage'] = 'Ni članov za upravljanje'; 
  428 $lang['No order field selected'] = 'Ni označenega vrstnega reda polj'; 
   424$lang['No members to manage'] = 'Ni članov za upravljanje'; 
   425$lang['No order field selected'] = 'Ni označenega vrstnega reda polj'; 
  429426$lang['No photo in this album'] = 'V tem albumu ni fotografij'; 
  430 $lang['New tag'] = 'Nova značka'; 
  431 $lang['No destination tag selected'] = 'Označena ni bila ustrezna značka'; 
  432 $lang['No file was uploaded'] = 'Nobena datoteka ni bila naložena'; 
   427$lang['New tag'] = 'Nova oznaka'; 
   428$lang['No destination tag selected'] = 'Označena ni bila ustrezna oznaka'; 
   429$lang['No file was uploaded'] = 'Nobena datoteka ni bila naložena'; 
  433430$lang['No display'] = 'Ni prikaza'; 
  434431$lang['New photos were added'] = 'Nove fotografije bodo dodane'; 
  435 $lang['New parent album'] = 'Nov starÅ¡evski album'; 
   432$lang['New parent album'] = 'Nov starševski album'; 
  436433$lang['New photos added'] = 'Dodane so bile nove fotografije'; 
  437434$lang['New Version'] = 'Nova verzija'; 
   
  439436$lang['Name of the duplicate'] = 'Ime duplikata'; 
  440437$lang['Name'] = 'Ime'; 
  441 $lang['Miscellaneous'] = 'Različno'; 
  442 $lang['Missing Plugins'] = 'Manjka vtičnik'; 
   438$lang['Miscellaneous'] = 'Različno'; 
   439$lang['Missing Plugins'] = 'Manjka vtičnik'; 
  443440$lang['Modify information'] = 'Spremeni informacije'; 
  444 $lang['Missing a temporary folder'] = 'Manjka začasna mapa'; 
   441$lang['Missing a temporary folder'] = 'Manjka začasna mapa'; 
  445442$lang['Month'] = 'Mesec'; 
  446443$lang['Move'] = 'Premakni'; 
  447444$lang['Move albums'] = 'Premakni albume'; 
  448445$lang['Move to album'] = 'Premakni v album'; 
  449 $lang['Multiple Size'] = 'Več strani'; 
   446$lang['Multiple Size'] = 'Več strani'; 
  450447$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimalni nivo zasebnosti'; 
  451 $lang['Minimum width'] = 'Minimalna Å¡irina'; 
  452 $lang['Minimum height'] = 'Minimalna viÅ¡ina'; 
   448$lang['Minimum width'] = 'Minimalna širina'; 
   449$lang['Minimum height'] = 'Minimalna višina'; 
  453450$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metapodatki so bili sinhronizirani z datoteko'; 
  454 $lang['Merge tags'] = 'Združi značke'; 
   451$lang['Merge tags'] = 'Združi oznake'; 
  455452$lang['Metadata synchronization results'] = 'Rezultati sinhronizacije metapodatkov'; 
  456 $lang['Merge selected tags'] = 'Združi označene značke'; 
  457 $lang['Merge selected groups'] = 'Združi označene skupine'; 
   453$lang['Merge selected tags'] = 'Združi označene oznake'; 
   454$lang['Merge selected groups'] = 'Združi označene skupine'; 
  458455$lang['Menu Management'] = 'Meni'; 
  459 $lang['Members'] = 'Člani'; 
  460 $lang['Maximum width'] = 'Maksimalna Å¡irina'; 
  461 $lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Status osnovnega uporabnika "Gost" je napačen'; 
   456$lang['Members'] = 'Člani'; 
   457$lang['Maximum width'] = 'Maksimalna širina'; 
   458$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Status osnovnega uporabnika "Gost" je napačen'; 
  462459$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Osnoven "webmaster" uporabnik ne obstaja'; 
  463 $lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Osnoven "webmaster" uporabniÅ¡ki status je napačen'; 
   460$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Osnoven "webmaster" uporabniški status je napačen'; 
  464461$lang['Make this theme available to users'] = 'Potrdi dostopnost te teme uporabnikom'; 
  465462$lang['Make this language available to users'] = 'Potrdi dostopnost tega jezika vsem uporabnikom'; 
  466 $lang['Maintenance'] = 'Vzdrževanje'; 
   463$lang['Maintenance'] = 'Vzdrževanje'; 
  467464$lang['Main Page'] = 'Glavna stran'; 
  468465$lang['Manage'] = 'Upravljaj'; 
   
  471468$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Upravljaj dovoljenja za uporabnika "%s"'; 
  472469$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Upravljaj dovoljenja za skupino "%s"'; 
  473 $lang['Manage photo ranks'] = 'Vrstni red fotografij'; 
   470$lang['Manage photo ranks'] = 'Upravljanje uvrstitve fotografij'; 
  474471$lang['Manage photos'] = 'Upravljaj fotografije'; 
  475 $lang['Manage tags'] = 'Upravljal značke'; 
  476 $lang['Manage the members'] = 'Upravljal člane'; 
  477 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Upravljal ta ni %d fotografij.'; 
  478 $lang['Maximum height'] = 'Maksimalna viÅ¡ina'; 
  479 $lang['Manual order'] = 'Ročni vrstni red'; 
   472$lang['Manage tags'] = 'Urejanje oznak'; 
   473$lang['Manage the members'] = 'Urejanje članov'; 
   474$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Upravljal ta sklop %d fotografij.'; 
   475$lang['Maximum height'] = 'Maksimalna višina'; 
   476$lang['Manual order'] = 'Ročni vrstni red'; 
  480477$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maksimalna velikost datoteke: %sB.'; 
  481 $lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Mail je poslan  %s [%s].'; 
  482 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Poveži vse fotografije iz albumov v obstoječe albume'; 
  483 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Poveži vse fotografije iz albuma v nov album'; 
   478$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'e-mail poslan za  %s [%s].'; 
   479$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Poveži vse fotografije albuma v nek že obstoječi album'; 
   480$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Poveži vse fotografije tega albuma v nov album'; 
  484481$lang['Level 8'] = 'Administratorji'; 
  485482$lang['Level 2'] = 'Prijatelji'; 
  486 $lang['Level 4'] = 'Družina'; 
  487 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'V vaÅ¡i php.ini datoteki, je dodeljen upload_max_filsezie (%B) večji kot post_max_size(%B), spremeniti morate nastavitve!'; 
  488 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Ostani v stiku s projektom Piwigo, naroči se na obvestila o spremembah in novostih. Poslali vam bomo obvestilo z informacijami o novih verzijah programa Piwigo, ki lahko vključujejo tudi pomembne varnostne popravke in ostale pomembnejÅ¡e posodobitve. Obvestila poÅ¡iljamo samo takrat ko je to nujno.'; 
  489 $lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Vključi pogled novejÅ¡ih fotografij v datumskem prikazu'; 
   483$lang['Level 4'] = 'Družina'; 
   484$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'V vaši php.ini datoteki, je dodeljen upload_max_filsezie (%B) večji kot post_max_size(%B), spremeniti morate nastavitve!'; 
   485$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Ostanite v stiku s projektom Piwigo, naročite se na obvestila o spremembah in novostih. Poslali vam bomo obvestilo z informacijami o novih verzijah programa Piwigo, ki lahko vključujejo tudi pomembne varnostne popravke in ostale pomembnejše posodobitve. Obvestila pošiljamo samo takrat, ko je to nujno potrebno.'; 
   486$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Vključi pogled novejših fotografij združenih po datumu'; 
  490487$lang['Linked albums'] = 'Povezani albumi'; 
  491488$lang['Main'] = 'Osnovno'; 
  492 $lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Osnoven uporabnik gost ne obstaja'; 
  493 $lang['Mail content'] = 'Vsebina maila'; 
   489$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Osnoven uporabnik "gost" ne obstaja'; 
   490$lang['Mail content'] = 'Vsebina e-pošte'; 
  494491$lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'E-mail naslov je obvezen za vse uporabnike'; 
  495492$lang['Locked'] = 'Zaklenjeno'; 
   
  499496$lang['Local'] = 'Lokalno'; 
  500497$lang['List'] = 'Seznam'; 
   498$lang['test'] = 'test'; 
   499$lang['test this remote site'] = 'preveri to oddaljeno stran'; 
   500$lang['the forum'] = 'forum'; 
   501$lang['the wiki'] = 'wiki'; 
   502$lang['top left corner'] = 'zgornji levi kot'; 
   503$lang['top right corner'] = 'zgornji desni kot'; 
   504$lang['total time'] = 'skupen čas'; 
   505$lang['unit mode'] = 'enojen način'; 
   506$lang['unknown'] = 'nepoznan'; 
   507$lang['unset'] = 'razveljavi nastavitev'; 
   508$lang['update the database from files'] = 'posodobi podatkovno datoteko z datotekami'; 
   509$lang['user "%s" added'] = 'uporabnikr "%s" dodan'; 
   510$lang['user_status_admin'] = 'Administrator'; 
   511$lang['user_status_generic'] = 'Splošen'; 
   512$lang['user_status_guest'] = 'Gost'; 
   513$lang['user_status_normal'] = 'Uporabnik'; 
   514$lang['user_status_webmaster'] = 'Skrbnik'; 
   515$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'obiskovalci se morajo vpisati in imeti ustrezna dovoljenja za ogled tega albuma'; 
   516$lang['width must be a number superior to'] = 'širina mora biti število večje od'; 
   517$lang['wrong filename'] = 'napačno ime datoteke'; 
   518$lang['randomly represented'] = 'naključna sličica albuma'; 
   519$lang['ranks'] = 'uvrstitve'; 
   520$lang['reduce to single existing albums'] = 'zmanjšaj na en sam obstoječ album'; 
   521$lang['registered users'] = 'registrirani uporabniki'; 
   522$lang['registration date'] = 'datum registracije'; 
   523$lang['remove author'] = 'odstrani avtorja'; 
   524$lang['remove creation date'] = 'odstrani datum nastanka'; 
   525$lang['remove tags'] = 'odstrani oznake'; 
   526$lang['remove this filter'] = 'odstrani ta filter'; 
   527$lang['remove title'] = 'odstrani ime'; 
   528$lang['selection'] = 'izbor'; 
   529$lang['set to'] = 'nastavi na'; 
   530$lang['show details'] = 'prikaži podrobnosti'; 
   531$lang['simple visitors'] = 'preprosti obiskovalci'; 
   532$lang['singly represented'] = 'stalna sličica albuma'; 
   533$lang['status'] = 'stanje'; 
   534$lang['sub-albums'] = 'pod-albumi'; 
   535$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'sinhroniziraj podatkovno bazo slik z metapodatki datotek'; 
   536$lang['synchronize files structure with database'] = 'sinhroniziraj strukturo datotek s podatkovno bazo'; 
   537$lang['target'] = 'cilj'; 
   538$lang['none'] = 'noben'; 
   539$lang['nothing'] = 'nič'; 
   540$lang['number of miniaturized photos'] = 'število ustvarjenih sličic'; 
   541$lang['on'] = 'na'; 
   542$lang['on the %d selected photos'] = 'na %d izbranih slikah'; 
   543$lang['only directories'] = 'samo direktoriji'; 
   544$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'izvedi le simulacijo (v podatkovni bazi ne bo prišlo do sprememb)'; 
   545$lang['other'] = 'ostalo'; 
   546$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'prepiše obstoječe vrednosti s praznimi'; 
   547$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader je ime za <em>Piwigo prenašalnik</em>. Na vašem računalniku pLoader pripravi vaše slike in jih prenese v vašo Piwigo foto galerijo.'; 
   548$lang['pending validation'] = 'na čakanju odobritve'; 
   549$lang['photos added in the database'] = 'slike dodate v podatkovno bazo'; 
   550$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'možne slike za sinhronizacijo metapodatkov'; 
   551$lang['photos deleted from the database'] = 'slike izbrisane iz podatkovne baze'; 
   552$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'informacije slik sinhronizirane z metapodatki datotek'; 
   553$lang['photos per page'] = 'slik na stran'; 
   554$lang['photos updated in the database'] = 'slike posodobljene v podatkovni bazi'; 
   555$lang['pixels'] = 'piksli'; 
   556$lang['private'] = 'zasebno'; 
   557$lang['public'] = 'javno'; 
   558$lang['even already synchronized photos'] = 'tudi že sinhronizirane slike'; 
   559$lang['existing album'] = 'obstoječ album'; 
   560$lang['first photo added on %s'] = 'prva slika dodana: %s'; 
   561$lang['for the file format'] = 'za obliko datoteke'; 
   562$lang['for this file format'] = 'za to obliko datoteke'; 
   563$lang['hide details'] = 'skrij podrobnosti'; 
   564$lang['high'] = 'visoko'; 
   565$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto je privzet upravljalec slik na MacOSX. Piwigo izvozni vtičnik vam omogoča da ustvarite nove albume in jih izvozite neposredno iz iPhoto v vašo Piwigo foto galerijo.'; 
   566$lang['include child albums'] = 'vključi podrejene albume'; 
   567$lang['include photos with lower privacy level'] = 'vključi slike z nižjim nivojem zasebnosti'; 
   568$lang['jump to album'] = 'pojdi v album'; 
   569$lang['jump to photo'] = 'pojdi na sliko'; 
   570$lang['leave'] = 'pusti'; 
   571$lang['manage album photos'] = 'upravljaj slike albuma'; 
   572$lang['manage sub-albums'] = 'upravljaj pod-albume'; 
   573$lang['manual order'] = 'raočno razvrstitev'; 
   574$lang['middle'] = 'sredina'; 
   575$lang['modified'] = 'spremenjeno'; 
   576$lang['new'] = 'novo'; 
   577$lang['no write access'] = 'ni dostopa za pisanje'; 
   578$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Vaše nastavitve so shranjene'; 
   579$lang['Zoom'] = 'Povečava'; 
   580$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Obišči album %s'; 
   581$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Težave ali vprašanja'; 
   582$lang['add a new watermark'] = 'dodaj nov vodni žig'; 
   583$lang['administrators'] = 'skrbniki'; 
   584$lang['any visitor can see this album'] = 'vsak obiskovalec lahko vidi ta album'; 
   585$lang['apply automatic sort order'] = 'uveljavi samodejno razvrščanje'; 
   586$lang['between %.2f and %.2f'] = 'med %.2f in %.2f'; 
   587$lang['between %d and %d pixels'] = 'med %d in %d pikslov'; 
   588$lang['bottom left corner'] = 'spodnji levi kot'; 
   589$lang['bottom right corner'] = 'spodnji desni kot'; 
   590$lang['cancel manual order'] = 'prekliči ročno razvrščanje'; 
   591$lang['create a new site'] = 'Ustvari novo stran'; 
   592$lang['custom'] = 'Po meri'; 
   593$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam je napreden, brezplačen program za delo z digitalnimi fotografijami na sistemih Linux, Windows in MacOSX.'; 
   594$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam je namenjen fotografom, ki želijo pregledovati, upravljati, urejati, izboljšati, organizirati, označevati in dati svoje fotografije v skupno rabo.'; 
   595$lang['dissociate from group'] = 'loči od skupine'; 
   596$lang['email'] = 'Email'; 
   597$lang['errors during synchronization'] = 'napake med sinhronizacijo'; 
   598$lang['With no virtual album'] = 'Brez navideznega albuma'; 
   599$lang['X Position'] = 'X Pozicija'; 
   600$lang['X Repeat'] = 'X ponavljanje'; 
   601$lang['Y Position'] = 'Y pozicija'; 
   602$lang['Year'] = 'Leto'; 
   603$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Uporabljate razvojno kodo, preverjanje ni na voljo.'; 
   604$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Uporabljate zadnjo različico Piwigo'; 
   605$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Uporabljate prenašalnik brskalnika. Preizkusite <a href="%s">Flash prenašalnik</a> če želite.'; 
   606$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Uporabljate Flash prenašalnik. Če imate težave poizkusite z <a href="%s">Brskalnikovim prenašalnikom</a>. '; 
   607$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Aktivirate lahko le eno mobilno temo.'; 
   608$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Posodobitev na Piwigo %s je možna brez nadgradnje na Piwigo %s (priporočeno).'; 
   609$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Ne morete določiti privzetega razvrščanja slik ker imate v vaši lokalni nastavitveni datoteki nastavljeno razvrščanje po vaši meri.'; 
   610$lang['You cannot delete your account'] = 'Vašega računa ne morete izbrisati.'; 
   611$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Albuma ne morete premakniti v njegov pod-album'; 
   612$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Imate %d osirotelih oznak: %s.'; 
   613$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Določili ste <i>$conf[\'order_by\']</i> v vaši lokalni nastavitveni datoteki. Ta parameter je opuščen zato ga prosimo odstranite ali spremenite v: <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'; 
   614$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Naročili ste se na prejemanje novic na e-pošto.'; 
   615$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Odjavili ste obveščanje po e-pošti.'; 
   616$lang['You need to confirm deletion'] = 'Izbris morate potrditi'; 
   617$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Razmislite o nadgradnji vašega sistema! Le tako boste lahko uporabljali vse možnosti aplikacije. V nasprotnem primeru aplikacija morda ne bo delovala ali ne bo delovala pravilno.'; 
   618$lang['Visit Gallery'] = 'Obišči galerijo'; 
   619$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Obiščite spletno stan projekta Piwigo'; 
   620$lang['Visit language site'] = 'Obiščite stran z jeziki'; 
   621$lang['Visit plugin site'] = 'Obiščite stran z vtičniki'; 
   622$lang['Visit theme site'] = 'Obiščite stran z temami'; 
   623$lang['Visited %d times'] = 'Obiskano %d '; 
   624$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'OPOZORILO! Kot kaže, ta vtičnik ni v skladu z vašo verzijo Piwigo.'; 
   625$lang['Waiting'] = 'Čakanje'; 
   626$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Opozorilo: naročanje ali odjavljanje bo poslalo obvestilo na e-pošto uporabnikov'; 
   627$lang['Watermark'] = 'Vodni žig'; 
   628$lang['Web Form'] = 'Spletni obrazec'; 
   629$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Skrbnika ne morete izbrisati'; 
   630$lang['Webmaster status is required.'] = 'Status skrbnika je obvezen.'; 
   631$lang['Week starts on'] = 'Teden se začne z'; 
   632$lang['Who can see these photos?'] = 'Kdo lahko vidi te slike?'; 
   633$lang['Who can see this photo?'] = 'Kdo lahko vidi to sliko?'; 
   634$lang['Width'] = 'Širina'; 
   635$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Če je prazno bo uporabljen naslov galerije'; 
   636$lang['With no album'] = 'Brez albuma'; 
   637$lang['With no tag'] = 'Brez oznake'; 
   638$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Uporabnik "%s" ustvarjen z geslom "%s"'; 
   639$lang['User %s [%s] added.'] = 'Uporabnik %s [%s] dodan.'; 
   640$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] dodan na seznam naročnikov.'; 
   641$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] ni dodan na seznam naročnikov.'; 
   642$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] ni bil odstranjen s seznama naročnikov.'; 
   643$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Uporabnik %s [%s] je bil odstranjen s seznama naročnikov.'; 
   644$lang['User comments validation'] = 'Potrditev komentarjev uporabnikov'; 
   645$lang['User list'] = 'Seznam uporabnikov'; 
   646$lang['User status'] = 'Stanje uporabnika'; 
   647$lang['Users'] = 'Uporabniki'; 
   648$lang['Validate'] = 'Potrdi'; 
   649$lang['Validation'] = 'Potrditev'; 
   650$lang['Version'] = 'Različica'; 
   651$lang['View in gallery'] = 'Poglej v galeriji'; 
   652$lang['Virtual Links'] = 'Navidezne povezave'; 
   653$lang['Virtual album'] = 'Navidezni album'; 
   654$lang['Virtual album added'] = 'Navidezni album dodan'; 
   655$lang['Virtual album deleted'] = 'Navidezni album izbrisan'; 
   656$lang['Virtual album name'] = 'Ime navideznega albuma'; 
   657$lang['Virtual albums to move'] = 'Navidezni album za premikanje'; 
   658$lang['Unable to dump database.'] = 'Ne morem zavreči podatkovne baze'; 
   659$lang['Uncheck all'] = 'Odznači vse'; 
   660$lang['Unknown upload error'] = 'Nepoznana napaka pri nalaganju'; 
   661$lang['Unlock gallery'] = 'Odkleni galerijo'; 
   662$lang['Unlocked'] = 'Odklenjeno'; 
   663$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Odjavi obvestila na e-pošto'; 
   664$lang['Unsubscribed'] = 'Odjavljen'; 
   665$lang['Update All'] = 'Posodobi vse'; 
   666$lang['Update Complete'] = 'Posodobitev končana'; 
   667$lang['Update albums informations'] = 'Posodobi informacije albumov'; 
   668$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Posodabljanje je v teku... Prosimo počakajte.'; 
   669$lang['Update photos information'] = 'Posodobi informacije slik'; 
   670$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Posodobi na Piwigo %s'; 
   671$lang['Updates'] = 'Posodobitve'; 
   672$lang['Upload'] = 'Naloži'; 
   673$lang['Upload Photos'] = 'Naloži slike'; 
   674$lang['Uploaded Photos'] = 'Naložene slike'; 
   675$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Uporabi privzeto razvrščanje slik (določeno v konfiguracijski datoteki)'; 
   676$lang['Used metadata'] = 'Metadata uporabljen'; 
   677$lang['User'] = 'Uporabnik'; 
   678$lang['This site already exists'] = 'Ta stran že obstaja'; 
   679$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Ta tema ni bila narejena tako da bi jo neposredno aktivirali.'; 
   680$lang['Thumbnail'] = 'Sličica'; 
   681$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Ustvarjanje sličic je v teku.....'; 
   682$lang['Time'] = 'Čas'; 
   683$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Čas za pošiljanje pošte je omejen. Ostala pošta je bila prezrta.'; 
   684$lang['Title'] = 'Naslov'; 
   685$lang['To send ?'] = 'Poslati?'; 
   686$lang['To subscribe'] = 'Naročiti se'; 
   687$lang['To unsubscribe'] = 'Odjaviti se'; 
   688$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Preobrni lstnosti "privzete skupine"'; 
   689$lang['Tools'] = 'Orodja'; 
   690$lang['Two updates are available'] = 'Na voljo stad ve posodobitvi'; 
   691$lang['Type here the author name'] = 'Tu vpišite ime avtorja'; 
   692$lang['Type here the name of the new group'] = 'Tu vpišite ime nove skupine'; 
   693$lang['Type here the title'] = 'Tu vpišite naslov'; 
   694$lang['Type in a search term'] = 'Vpišite iskalni niz'; 
   695$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Ne morem preveriti za nadgradnjo'; 
   696$lang['This name is already used by another group.'] = 'To ime že uporablja druga skupina'; 
   697$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'To je le manjša posodobitev s popravki hroščev'; 
   698$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Naložena datoteka presega upload_max_filesize direktivo v php.ini , ki je: %sB'; 
   699$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Naložena datoteka je bila prenešena le delno'; 
   700$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Naložena datoteka presega post_max_size direktivo v php.ini , ki je: %sB'; 
   701$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Skrbnik vas je dodal med naročnike prejemnikov obvestil na e-pošto'; 
   702$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Skrbnik vas je odjavil s seznama prejemnikov obvestil na e-pošto'; 
   703$lang['The whole page'] = 'Cela stran'; 
   704$lang['The whole set'] = 'Cel nabor'; 
   705$lang['Themes'] = 'Teme'; 
   706$lang['Themes which need upgrade'] = 'Teme ki potrebujejo nadgradnjo'; 
   707$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Ni naročnikov ki bi jih obveščali na e-mail.'; 
   708$lang['There is no group in this gallery.'] = 'V tej galeriji ni skupine'; 
   709$lang['There is no other language available.'] = 'Na voljo ni drugega jezika.'; 
   710$lang['There is no other plugin available.'] = 'Na voljo ni drugih vtičnikov.'; 
   711$lang['There is no other theme available.'] = 'Na voljo ni drugih tem.'; 
   712$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Ta album vsebuje %d slik, dodanih med %s in %s.'; 
   713$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Ta album vsebuje %d slik, dodanih na dan %s.'; 
   714$lang['This album contains no photo.'] = 'Ta album ne vsebuje slik.'; 
   715$lang['This group will be set to default'] = 'Ta skupina bo uporabljena kot privzeta.'; 
   716$lang['This group will be unset to default'] = 'Ta skupina ne bo več uporabljena kot privzeta.'; 
   717$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'To je pomembna posodobitev z <a href="%s">novimi, zanimivimi funkcijami</a>.'; 
   718$lang['Storage album'] = 'Album za shranjevanje'; 
   719$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Nastavitev predloge je bila zabeležena'; 
   720$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Sledeče  %d oznake so bile izbrisane'; 
   721$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo vtičnik za izvoz vam omogoča da ustvarite albume in izvozite slike.'; 
   722$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo Objavni vtičnik vam omogoča da izvozite in sinhronizirate slike iz programa Lightroom neposredno v Piwigo foto galerijo.'; 
   723$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Nepravilnost bo spregledana do naslednje različice programa.'; 
   724$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Središče pozornosti je najbolj pomembno območje na fotografiji'; 
   725$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Ne morem dostopati do datoteke ali direktorija (ali ne obstaja ali pa ni pravic za dostop)'; 
   726$lang['The following tag was deleted'] = 'Sledeča oznaka je bila izbrisana'; 
   727$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL galerije ni pravilen'; 
   728$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Ime skupine ne sme vsebovati "or" in ne sme biti prazno.'; 
   729$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Ime albuma ne sme biti prazno'; 
   730$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Imena direktorijev in datotek morajo vsebovati le črke, številke, "-", "_" ali "."'; 
   731$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Število komentarjev na stran mora biti med 5 in 50.'; 
   732$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna kakovost slike mora biti število med %d in %d'; 
   733$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna maksimalna višina mora biti število med %d in %d'; 
   734$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Izvirna maksimalna širina mora biti število med %d in %d'; 
   735$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Ime stalne povezave (permalink) mora biti sestavljeno iz: a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" ali "/". Ne sme biti numerična in ne sme se začeti s številko ki ji sledi "-"'; 
   736$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Dimenzija slike bo pomanjšana na  %dx%d pikslov'; 
   737$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Naložena datoteka presega direktivo MAX_FILE_SIZE , ki je bila določena v HTML obrazcu'; 
   738$lang['Subscribe'] = 'Naroči se'; 
   739$lang['Subscribe %s'] = 'Naroči %s'; 
   740$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Naroči %s se na Piwigo Obvestilne novice'; 
   741$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Naroči se na obvestila na e-pošto'; 
   742$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Naroči/odjavi uporabnike'; 
   743$lang['Subscribed'] = 'Naročen'; 
   744$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Prikaz seznama naročnikov je možen le če obstajajo nove vsebine za obvestila.'; 
   745$lang['Sum of rates'] = 'Vsota ocen'; 
   746$lang['Summary'] = 'Povzetek'; 
   747$lang['Support'] = 'Podpora'; 
   748$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'S klikom preklopi med čisto ali temnejšo preobleko za admin panel'; 
   749$lang['Synchronize'] = 'Sinhroniziraj'; 
   750$lang['Synchronize metadata'] = 'Sinhroniziraj metadata'; 
   751$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Oznaka "%s" že obstaja'; 
   752$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Oznaka "%s" je sedaj dvojnik od  "%s"'; 
   753$lang['Tag "%s" was added'] = 'Oznaka "%s" je bila dodana'; 
   754$lang['Tag selection'] = 'Izbira oznak'; 
   755$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Oznake <em>%s</em> združene v oznako <em>%s</em>'; 
   756$lang['Templates'] = 'Predloge'; 
   757$lang['Send connection settings by email'] = 'Pošlji mi prijavne informacije na e-pošto'; 
   758$lang['Remove from caddie'] = 'Odstrani iz košarice'; 
   759$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status uporabnika "%s" posodobljen'; 
   760$lang['Send mail to users'] = 'Pošlji pošto uporabnikom'; 
   761$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Nastavi za privzet jezik za neregistrirane in nove uporabnike'; 
   762$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Nastavi kot privzeto temo za neregistrirane in nove uporabnike'; 
   763$lang['Set author'] = 'Nastavi avtorja'; 
   764$lang['Set creation date'] = 'Nastavi datum nastanka'; 
   765$lang['Set title'] = 'Nastavi ime'; 
   766$lang['Settings'] = 'Nastavitve'; 
   767$lang['Sharpen'] = 'OStrenje'; 
   768$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell je odprtokodni program za delo z digitalnimi fotografijami in je privzeti program za organiziranje fotografij v Linux distribuciji Ubuntu in Fedora.'; 
   769$lang['Show info'] = 'Prikaži info'; 
   770$lang['Show menubar'] = 'Prikaži menijsko vrstico'; 
   771$lang['Simulation'] = 'Simulacija'; 
   772$lang['Site manager'] = 'Upravljalec strani'; 
   773$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Nekatere teme in vtičniki morda še niso na voljo.'; 
   774$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Na voljo je nekaj posodobitev za razširitve.'; 
   775$lang['Source tag'] = 'Izvorna oznaka'; 
   776$lang['Start Upload'] = 'Začni prenos'; 
   777$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Zaženi pLoader in dodaj svoje fotografije.'; 
   778$lang['Statistics'] = 'Statistika'; 
   779$lang['Status'] = 'Stanje'; 
   780$lang['Select a file'] = 'Izberi datoteko'; 
   781$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Z miško izberite področje, da določite novo polje zanimivosti slike'; 
   782$lang['Select an album'] = 'Izberite album'; 
   783$lang['Select at least one album'] = 'Izberite vsaj en album'; 
   784$lang['Select at least one comment'] = 'Izberite vsaj en komentar'; 
   785$lang['Select at least one photo'] = 'Izberite vsaj eno sliko'; 
   786$lang['Select at least one user'] = 'Izberite vsaj enega uporabnika'; 
   787$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Izberite vsaj dve oznaki za združitev'; 
   788$lang['Select files'] = 'Izberite datoteke'; 
   789$lang['Select groups...'] = 'Izberite skupine'; 
   790$lang['Select recipients'] = 'Izberite prejemnike'; 
   791$lang['Select the destination tag'] = 'Izberite ciljno oznako'; 
   792$lang['Select users...'] = 'Izberite uporabnike'; 
   793$lang['Select:'] = 'Izberite:'; 
   794$lang['Selection'] = 'Izbor'; 
   795$lang['Send'] = 'Pošlji'; 
   796$lang['Send an information email to group members'] = 'Pošlji obvestilni email članom skupine'; 
   797$lang['Send mail as'] = 'Pošlji pošto kot'; 
   798$lang['Send mail on HTML format'] = 'Pošlji pošto v HTML obliki'; 
   799$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Predloga je bila uspešno nameščena.'; 
   800$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Različica %s [%s] ki je nameščena ni v skladu z zahtevano različico [%s]'; 
   801$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'TA VTIČNIK JE SEDAJ ŽE DEL PIVIGO PROGRAMA. ODSTRANITE VTIČNIK!'; 
   802$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Da bi vaše slike prenesli iz digiKam v Piwigo preprosto namestite digiKam in Kipi-vtičnike.'; 
   803$lang['Uninstall'] = 'Odstrani'; 
   804$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Nenameščeni vtičniki'; 
   805$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Za namestitev in aktiviranje pojdi na seznam vtičnikov'; 
   806$lang['Representant'] = 'Sličica albuma'; 
   807$lang['Representation of albums'] = 'Sličica albuma'; 
   808$lang['Representative'] = 'Sličica albuma'; 
   809$lang['Represents'] = 'je sličica za'; 
   810$lang['Reset ignored updates'] = 'Ponastaviti prezrte posodobitve'; 
   811$lang['Resize'] = 'Spremeni velikost'; 
   812$lang['Resize after upload'] = 'Spremeni velikost po nalaganju'; 
   813$lang['Restore'] = 'Obnovi'; 
   814$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Obnovi privzete nastavitve. Nastavitve vtičnikov bodo izgubljene.'; 
   815$lang['Save Settings'] = 'Shrani nastavitve'; 
   816$lang['Save Template Directory'] = 'Shrani imenik predlog'; 
   817$lang['Save manual order'] = 'Shrani ročno razvrstitev'; 
   818$lang['Save order'] = 'Shrani razvrstitev'; 
   819$lang['Save to permalink history'] = 'Shrani v zgodovino stalnih povezav (permalinks-ov)'; 
   820$lang['Save visits in history for'] = 'Shrani obiske v zgodovino za'; 
   821$lang['Search for new images in the directories'] = 'Išči nove slike v direktorijih'; 
   822$lang['Searching...'] = 'Iskanje poteka...'; 
   823$lang['Section'] = 'Razdelek'; 
   824$lang['See you soon,'] = 'Se vidimo kmalu,'; 
   825$lang['See you soon.'] = 'Se vidimo kmalu.'; 
   826$lang['Random photo'] = 'Naključna slika'; 
   827$lang['Rate date'] = 'Datum ocene'; 
   828$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Število ocen: %d , skupna ocena : %.2f'; 
   829$lang['Rating'] = 'Ocena'; 
   830$lang['Rating by guests'] = 'Ocene gostov'; 
   831$lang['Ratio'] = 'Razmerje'; 
   832$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) je odprtokodni (GPL v3) Piwigo odjemalec za Android platformo'; 
   833$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Preberi Piwigo dokumentacijo'; 
   834$lang['Refresh'] = 'Osveži'; 
   835$lang['Refresh photo set'] = 'Osveži komplet slik'; 
   836$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Ponovi preverjanje celovitosti'; 
   837$lang['Reject'] = 'Zavrni'; 
   838$lang['Released on'] = 'Datum izdaje'; 
   839$lang['Remote'] = 'Oddaljeno'; 
   840$lang['Remove all filters'] = 'Odstrani vse filtre'; 
   841$lang['Rename'] = 'Preimenuj'; 
   842$lang['Repair and optimize database'] = 'Popravi in optimiziraj podatkovno bazo'; 
   843$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Zamenjava izvirne predloge s prirejeno predlogo iz direktorija template-extension'; 
   844$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Nadomestki (prirejene predloge)'; 
   845$lang['Portrait'] = 'Pokončno'; 
   846$lang['Position'] = 'Položaj'; 
   847$lang['Posted %s on %s'] = 'Objavljeno %s na %s'; 
   848$lang['Predefined filter'] = 'Prednastavljeni filter'; 
   849$lang['Preferences'] = 'Izbire'; 
   850$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Čas za pripravo seznama uporabnikov katerim bo poslan e-mail je omejen. OStalih uporabnikov ni na seznamu.'; 
   851$lang['Privacy level'] = 'Nivo zasebnosti'; 
   852$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Nivo zasebnosti nastavljen na "%s"'; 
   853$lang['Private'] = 'Zasebno'; 
   854$lang['Properties'] = 'Lastnosti'; 
   855$lang['Public'] = 'Javno'; 
   856$lang['Public / Private'] = 'Javno / Zasebno'; 
   857$lang['Purge compiled templates'] = 'Izbriši sestavljene predloge'; 
   858$lang['Purge history detail'] = 'Izbriši podrobnosti zgodovine'; 
   859$lang['Purge history summary'] = 'Izbriši povzetek zgodovine'; 
   860$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Izbriši nikoli uporabljene vire obvestil'; 
   861$lang['Purge search history'] = 'Izbriši zgodovino iskanja'; 
   862$lang['Purge sessions'] = 'Izbriši seje'; 
   863$lang['Purge user cache'] = 'Izbriši predpomnilnik (cache) uporabnika'; 
   864$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Hitra lokalna sinhronizacija'; 
   865$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo obvestila'; 
   866$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Objavni vtičnik za Lightroom'; 
   867$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo posodobitev'; 
   868$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo prenašalnik'; 
   869$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo ne more prenesti nadgradnje s strežnika'; 
   870$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo nastavitve'; 
   871$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo izvoz vtičnika za Aperture'; 
   872$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo izvoz vtičnika za iPhoto'; 
   873$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo za Android'; 
   874$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Pivigo za iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
   875$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo objavni vtičnik za Shotwell'; 
   876$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo objavni vtičnik za digiKam'; 
   877$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo različica'; 
   878$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Prosimo preverite doveljenja za "plugins" direktorij in poddirektorije (chmod)'; 
   879$lang['Please select at least two groups'] = 'Prosimo iberite vsaj dve skupini'; 
   880$lang['Please wait...'] = 'Prosimo počakajte...'; 
   881$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Ta vtičnik je bil uspešno kopiran.'; 
   882$lang['Plugin list'] = 'Seznam Vtičnikov'; 
   883$lang['Plugins'] = 'Vtičniki'; 
   884$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Vtičniki, ki jih je potrebno nadgraditi'; 
   885$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s je že uporabljen za album %s.'; 
   886$lang['Permalink history'] = 'Zgodovina stalnih povezav (Permalinks-ov)'; 
   887$lang['Permalinks'] = 'Stalne povezave'; 
   888$lang['Permission denied'] = 'Dostop zavrnjen'; 
   889$lang['Permission granted'] = 'Dostop omogočen'; 
   890$lang['Permission granted for groups'] = 'Dostop omogočen za skupino'; 
   891$lang['Permission granted for users'] = 'Dostop omogočen za uporabnike'; 
   892$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Dostop omogočen na račun (zaradi) skupine'; 
   893$lang['Permission management'] = 'Upravljanje dovoljenj'; 
   894$lang['Permissions'] = 'Dovoljenja'; 
   895$lang['Photo %s of %s'] = 'Slika %s od %s'; 
   896$lang['Photo Page'] = 'Stran slik'; 
   897$lang['Photo Properties'] = 'Lastnosti slike'; 
   898$lang['Photo informations updated'] = 'Informacije o sliki posodobljene'; 
   899$lang['Photo name'] = 'Ime slike'; 
   900$lang['Photo sizes with crop'] = 'Velikosti slik z obrezovanjem'; 
   901$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Slika ni dosegljiva ali pa je v nepodprti obliki'; 
   902$lang['Photos'] = 'Slike'; 
   903$lang['Photos generation in progress...'] = 'Izdelava slik v teku...'; 
   904$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Administracija'; 
   905$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'prikaži največ informacij (dodani albumi in slike, izbrisani albumi in slike)'; 
   906$lang['Original Size'] = 'Originalna velikost'; 
   907$lang['Original file : %s'] = 'Izvirna datoteka : %s'; 
   908$lang['Original templates'] = 'Izvirna preobleka'; 
   909$lang['Orphan tags deleted'] = 'OSirotele oznake izbrisane'; 
   910$lang['Other plugins'] = 'Na voljo so drugi vtičniki'; 
   911$lang['Other private albums'] = 'Drugi zasebni albumi'; 
   912$lang['Overall'] = 'Pregled'; 
   913$lang['Page banner'] = 'Naslovni napis strani'; 
   914$lang['Page end'] = 'Konec strani'; 
   915$lang['Pages seen'] = 'Ogledanih strani'; 
   916$lang['Panorama'] = 'Panorama'; 
   917$lang['Parameter'] = 'Nastavitve'; 
   918$lang['Parameters'] = 'Parametri'; 
   919$lang['Parent album'] = 'Nadrejeni album'; 
   920$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Manjka potrditev gesla. Prosimo potrdite izbrano geslo.'; 
   921$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Manjka geslo. Prosimo vpišite geslo.'; 
   922$lang['Path'] = 'Pot'; 
   923$lang['Pending Comments'] = 'Komentarji na čakanju'; 
   924$lang['Permalink'] = 'Permalink (stalna povezava)'; 
   925$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s je bil prej uporabljen za album %s. Najprej ga izbrišite iz zgodovine stalnih povezav '; 
   926$lang['None'] = 'Noben'; 
   927$lang['Not cropped correctly?'] = 'Ni pravilno obrezano?'; 
   928$lang['Notification'] = 'Obvestilo'; 
   929$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Obvestilo administratorju ko je komentar'; 
   930$lang['Number of albums per page'] = 'Število albumov na stran'; 
   931$lang['Number of comments per page'] = 'Število komentarjev na stran'; 
   932$lang['Number of downloads'] = 'Število prenosov'; 
   933$lang['Number of rates'] = 'Število ocen'; 
   934$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Število sličic za kreiranje'; 
   935$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Številčna oznaka: %d'; 
   936$lang['Obsolete Plugins'] = 'Zastareli vtičniki'; 
   937$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'V Linuxu namestite Shotwell in nato aktivirajte možnost Piwigo objavljanje.'; 
   938$lang['Only private albums are listed'] = 'Navedeni so le zasebni albumi'; 
   939$lang['Opacity'] = 'Prosojnost'; 
   940$lang['Operating system'] = 'Operacijski sistem'; 
   941$lang['Operation in progress'] = 'Obdelava v teku'; 
   942$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizacija se je zaključila z nekaj napakami'; 
   943$lang['Optional URL keyword'] = 'Opcijska URL ključna beseda'; 
   944$lang['Options'] = 'Možnosti'; 
   945$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Razvrstitev elementov menijske vrstice je bila uspešno posodobljena'; 
   946$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Ker ni izbrana nobena slika, ni možno nobeno dejanje.'; 
   947$lang['No results'] = 'Ni rezultatov'; 
   948$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Noben uporabnik ne bo obveščen preko e-pošte.'; 
  501949?> 
 • branches/2.5/language/sl_SI/common.lang.php

  r22186 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: Slovenšcina [SI] 
  25 Version: 2.5.1 
   25Version: 2.5.2 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=453 
  2727Author: Piwigo team 
   
  3636 
  3737$lang['%d Kb'] = '%d Kb'; 
  38 $lang['%d album updated'] = '%d kategorija popravljena'; 
  39 $lang['%d albums updated'] = '%d kategorij popravljenih'; 
   38$lang['%d album updated'] = '%d album popravljena'; 
   39$lang['%d albums updated'] = '%d albumov popravljenih'; 
  4040$lang['%d comment to validate'] = '%d komentar za preveriti'; 
  4141$lang['%d comments to validate'] = '%d komentarjev za preveriti'; 
   
  4646$lang['%d hit'] = '%d zadetek'; 
  4747$lang['%d hits'] = '%d zadetkov'; 
  48 $lang['%d new user'] = '%d novi uporabnik'; 
   48$lang['%d new user'] = '%d nov uporabnik'; 
  4949$lang['%d new users'] = '%d novih uporabnikov'; 
  5050$lang['About'] = 'Vizitka'; 
   
  5353$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Vsaj eno pravilo mora biti izpolnjeno.'; 
  5454$lang['Author'] = 'Avtor'; 
  55 $lang['Albums'] = 'Kategorije'; 
  56 $lang['Album'] = 'Kategorija'; 
   55$lang['Albums'] = 'Albumi'; 
   56$lang['Album'] = 'Album'; 
  5757$lang['Close this window'] = 'Zapri okno'; 
  5858$lang['Confirm Password'] = 'Potrdi geslo'; 
  59 $lang['Connection settings'] = 'Nastavitve povezave'; 
   59$lang['Connection settings'] = 'Prijavni podatki'; 
  6060$lang['Contact webmaster'] = 'Kontaktiraj skrbnika'; 
  6161$lang['Create a new account'] = 'Ustvari nov račun'; 
   
  6464$lang['Current password is wrong'] = 'Napačno geslo'; 
  6565$lang['Dimensions'] = 'Dimenzije'; 
  66 $lang['Display'] = 'Zaslon'; 
   66$lang['Display'] = 'Prikaz'; 
  6767$lang['%d new photo'] = '%d nova slika'; 
  6868$lang['%d new photos'] = '%d novih slik'; 
  69 $lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'RSS vir (slike, komentarji)'; 
   69$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'Poln RSS vir (slike, komentarji)'; 
  7070$lang['Login'] = 'Prijava'; 
  7171$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Vsa pravila morajo biti izpolnjena.'; 
  7272$lang['Email address'] = 'E-pošta'; 
  7373$lang['Enter your personnal informations'] = 'Vnesite svoje osebne podatke'; 
  74 $lang['Error sending email'] = 'Napaka pri pošiljanju pošte'; 
   74$lang['Error sending email'] = 'Napaka pri pošiljanju e-pošte'; 
  7575$lang['File name'] = 'Ime datoteke'; 
  7676$lang['File'] = 'Datoteka'; 
   
  7878$lang['Filter and display'] = 'Filter in prikaz'; 
  7979$lang['Filter'] = 'Filter'; 
  80 $lang['Forgot your password?'] = 'Si pozabil geslo?'; 
  81 $lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Obišči galerijo kot obiskovalec'; 
   80$lang['Forgot your password?'] = 'Ste pozabili vaše geslo?'; 
   81$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Ogled galerije kot obiskovalec'; 
  8282$lang['Help'] = 'Pomoč'; 
  8383$lang['Identification'] = 'Identifikacija'; 
  84 $lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS vir (samo slike)'; 
   84$lang['Photos only RSS feed'] = 'Slikovni RSS vir (samo slike)'; 
  8585$lang['Keyword'] = 'Ključna beseda'; 
  8686$lang['Links'] = 'Povezave'; 
   
  8888$lang['New on %s'] = 'Nov na %s'; 
  8989$lang['Notification'] = 'Obvestilo'; 
  90 $lang['Number of items'] = 'Število '; 
   90$lang['Number of items'] = 'Število predmetov '; 
  9191$lang['Original dimensions'] = 'Originalna velikost'; 
  9292$lang['Password forgotten'] = 'Pozabljeno geslo'; 
   
  9797$lang['Quick connect'] = 'Hitra povezava'; 
  9898$lang['RSS feed'] = 'RSS vir'; 
  99 $lang['Register'] = 'Registracija'; 
   99$lang['Register'] = 'Registriraj se'; 
  100100$lang['Registration'] = 'Registracija'; 
  101101$lang['Unknown feed identifier'] = 'Neznan identifikator vira'; 
  102102$lang['User comments'] = 'Komentarji uporabnika'; 
  103103$lang['Username'] = 'Uporabniško ime'; 
  104 $lang['Visits'] = 'Obiski'; 
   104$lang['Visits'] = 'Ogledov'; 
  105105$lang['Webmaster'] = 'Skrbnik'; 
  106106$lang['Week %d'] = 'Teden %d'; 
  107107$lang['About Piwigo'] = 'O Piwigo'; 
  108 $lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Niste avtorizirani za dostop do zahtevane strani'; 
   108$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'Za dostop do zahtevane strani nimate pooblastil'; 
  109109$lang['add this photo to your favorites'] = 'dodaj sliko med svoje priljubljene'; 
  110110$lang['Administration'] = 'Administracija'; 
   
  149149$lang['Search'] = 'Išči'; 
  150150$lang['display available tags'] = 'Prikaži možne oznake'; 
  151 $lang['Since'] = 'Odkar'; 
   151$lang['Since'] = 'Od'; 
  152152$lang['Sort by'] = 'Uredi po'; 
  153153$lang['Sort order'] = 'Urejeno po'; 
  154 $lang['Tag'] = 'Označba'; 
  155 $lang['Tags'] = 'Označbe'; 
  156 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS viri omogočajo prijavo na dogodke te spletne strani, kot so: nove slike, nove kategorije, novi komentarji. Za uporabo je potreben RSS odjemalec.'; 
   154$lang['Tag'] = 'Oznaka'; 
   155$lang['Tags'] = 'Oznake'; 
   156$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS viri omogočajo prijavo na novosti te spletne strani, kot so: nove slike, novi albumi, novi komentarji. Za uporabo je potreben RSS odjemalec.'; 
  157157$lang['Default'] = 'Privzeto'; 
  158158$lang['delete this photo from your favorites'] = 'odstrani to sliko iz svojih priljubljenih'; 
  159 $lang['Delete'] = 'Odstrani'; 
   159$lang['Delete'] = 'Izbriši'; 
  160160$lang['descending'] = 'padajoče'; 
  161161$lang['Download'] = 'prenesi'; 
   
  178178$lang['search'] = 'išči'; 
  179179$lang['Home'] = 'Domov'; 
  180 $lang['in this album'] = 'v tej kategoriji'; 
  181 $lang['in %d sub-album'] = 'v %d pod-kategoriji'; 
  182 $lang['in %d sub-albums'] = 'v %d pod-kategorijah'; 
   180$lang['in this album'] = 'v tem albumu'; 
   181$lang['in %d sub-album'] = 'v %d pod-albumu'; 
   182$lang['in %d sub-albums'] = 'v %d pod-albumih'; 
  183183$lang['included'] = 'vsebuje'; 
  184184$lang['Invalid password!'] = 'Napačno geslo!'; 
   
  188188$lang['Logout'] = 'Odjava'; 
  189189$lang['obligatory'] = 'obvezno'; 
  190 $lang['Maximum photo height'] = 'Maksimalna velikost slik'; 
  191 $lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maksimalna velikost mora biti vecja od 50'; 
  192 $lang['Maximum photo width'] = 'Maksimalna dolžina slik'; 
  193 $lang['Most visited'] = 'Najbolj obiskana'; 
  194 $lang['display most visited photos'] = 'prikaži najbolj obiskane slike'; 
   190$lang['Most visited'] = 'Največ ogledov'; 
   191$lang['display most visited photos'] = 'prikaži največkrat ogledane slike'; 
  195192$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Število slik na stran, mora biti celo število, večje od nič.'; 
  196193$lang['Number of photos per page'] = 'Število slik na stran'; 
  197194$lang['Unknown identifier'] = 'Neznan'; 
  198195$lang['New password'] = 'Novo geslo'; 
  199 $lang['Rate this photo'] = 'Glasuj'; 
   196$lang['Rate this photo'] = 'Oceni to sliko'; 
  200197$lang['Next'] = 'Naprej'; 
  201198$lang['no rate'] = 'brez ocene'; 
   
  203200$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Elementi naloženi znotraj zadnjih %d  dni.'; 
  204201$lang['password updated'] = 'geslo spremenjeno'; 
  205 $lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Novo obdobje more biti pozitivno celo število'; 
   202$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Novo obdobje mora biti pozitivno celo število'; 
  206203$lang['photo'] = 'slika'; 
  207204$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Za ogled  v originalni velikosti, kliknite na sliko'; 
  208205$lang['Show file metadata'] = 'Prikaži meta podatke datoteke'; 
  209 $lang['Powered by'] = 'Narejeno z'; 
   206$lang['Powered by'] = 'Narejeno s'; 
  210207$lang['Preferences'] = 'Nastavitve'; 
  211208$lang['Previous'] = 'Nazaj'; 
  212209$lang['Random photos'] = 'Naključne slike'; 
  213210$lang['display a set of random photos'] = 'prikaži množico naključno izbranih slik'; 
  214 $lang['Recent albums'] = 'Nove kategorije'; 
  215 $lang['display recently updated albums'] = 'prikaži na novo posodobljene kategorije'; 
  216 $lang['Recent period'] = 'Novo obdobje'; 
  217 $lang['Recent photos'] = 'Nove slike'; 
   211$lang['Recent albums'] = 'Novi albumi'; 
   212$lang['display recently updated albums'] = 'prikaži nedavno posodobljene albume'; 
   213$lang['Recent period'] = 'Nedavno'; 
   214$lang['Recent photos'] = 'Novejše slike'; 
  218215$lang['display most recent photos'] = 'prikaži najnovejše slike'; 
  219216$lang['Redirection...'] = 'Preusmeritev...'; 
   
  222219$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'prijava se ne sme začeti s presledkom'; 
  223220$lang['this login is already used'] = 'ta uporabnik je že prijavljen'; 
  224 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-mail mora biti oblike xxx@yyy.eee (primer : jack@altern.org)'; 
   221$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'e-mail mora biti oblike xxx@yyy.eee (primer : nekdo@domena.org)'; 
  225222$lang['please enter your password again'] = 'prosimo ponovno vpišite svoje geslo'; 
  226 $lang['Auto login'] = 'Avtomatska prijava'; 
   223$lang['Auto login'] = 'Samodejna prijava'; 
  227224$lang['remove this tag from the list'] = 'odstrani oznako s seznama'; 
  228225$lang['representative'] = 'sličica albuma'; 
  229 $lang['Search for Author'] = 'Iskanje po avtorju'; 
  230 $lang['Search in albums'] = 'Iskanje po kategorijah'; 
   226$lang['Search for Author'] = 'Iskanje avtorja'; 
   227$lang['Search in albums'] = 'Iskanje v albumih'; 
  231228$lang['Search by date'] = 'Iskanje po datumu'; 
  232229$lang['Date'] = 'Datum'; 
   
  238235$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Prazen niz. Vnesen ni bil niti en kriterij.'; 
  239236$lang['Search results'] = 'Rezultat iskanja'; 
  240 $lang['Search in sub-albums'] = 'Iskanje po podkategorijah'; 
  241 $lang['searched words : %s'] = 'iskalne besede : %s'; 
   237$lang['Search in sub-albums'] = 'Iskanje po pod-albumih'; 
   238$lang['searched words : %s'] = 'iskane besede : %s'; 
  242239$lang['Contact'] = 'Kontakt'; 
  243240$lang['set as album representative'] = 'nastavi kot sličico albuma'; 
  244 $lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maksimalna dolžina mora biti večje od 50'; 
  245 $lang['display a calendar by creation date'] = 'prikaži kolendar po datumu nastanka'; 
  246 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'prikaži vse elemente v kategorijah in pod-kategorijah'; 
   241$lang['display a calendar by creation date'] = 'prikaži koledar po datumu nastanka'; 
   242$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'prikaži vse slike v vseh pod-albumih'; 
  247243$lang['return to normal view mode'] = 'vrni se v normalni način'; 
  248 $lang['display a calendar by posted date'] = 'prikaži kolendar po datumu odpošiljanja'; 
   244$lang['display a calendar by posted date'] = 'prikaži kolendar po datumu objave'; 
  249245$lang['Show number of comments'] = 'Prikaži število komentarjev'; 
  250246$lang['Show number of hits'] = 'Prikaži število zadetkov'; 
   
  253249$lang['Specials'] = 'Posebno'; 
  254250$lang['SQL queries in'] = 'SQL povpraševanje v'; 
  255 $lang['display only recently posted photos'] = 'prikaži samo zadnje odposlane slike'; 
   251$lang['display only recently posted photos'] = 'prikaži samo nedavno objavljene slike'; 
  256252$lang['return to the display of all photos'] = 'vrni se v prikaz vseh slik'; 
  257253$lang['the beginning'] = 'začetek'; 
  258 $lang['Interface theme'] = 'Tema'; 
  259 $lang['Thumbnails'] = 'Predogled'; 
   254$lang['Interface theme'] = 'Tema vmesnika'; 
   255$lang['Thumbnails'] = 'Sličice'; 
  260256$lang['Menu'] = 'Meni'; 
  261257$lang['A comment on your site'] = 'Komentar na vaši strani'; 
  262258$lang['today'] = 'danes'; 
  263259$lang['Update your rating'] = 'Popravi svojo oceno'; 
  264 $lang['the username must be given'] = 'potrebno je uporabniško ime'; 
   260$lang['the username must be given'] = 'zahtevano je uporabniško ime'; 
  265261$lang['useful when password forgotten'] = 'uporabno, v primeru izgubljenega gesla'; 
  266262$lang['Quick search'] = 'Hitro iskanje'; 
   
  270266$lang['Author: %s'] = 'Avtor: %s'; 
  271267$lang['Comment: %s'] = 'Komentar: %s'; 
  272 $lang['Comment by %s'] = 'Komentar za %s'; 
   268$lang['Comment by %s'] = 'Komentiral %s'; 
  273269$lang['User: %s'] = 'Uporabnik: %s'; 
  274270$lang['Email: %s'] = 'E-pošta: %s'; 
  275271$lang['Admin: %s'] = 'Administrator: %s'; 
  276272$lang['Registration of %s'] = 'Prijavljenih %s'; 
  277 $lang['Album: %s'] = 'Kategorija: %s'; 
   273$lang['Album: %s'] = 'Album: %s'; 
  278274$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Nepravilen status uporabnika "guest", uporabljen bo privzeti status. Prosim obvestite skrbnika.'; 
  279275$lang['this email address is already in use'] = 'ta e-poštni naslov že uporablja drug uporabnik'; 
  280 $lang['Album results for'] = 'Category results for'; 
  281 $lang['Tag results for'] = 'Rezultat za značke'; 
   276$lang['Album results for'] = 'Rezultat albumov za'; 
   277$lang['Tag results for'] = 'Rezultat oznak za'; 
  282278$lang['from %s to %s'] = 'od %s do %s'; 
  283279$lang['Play of slideshow'] = 'Začni diaprojekcijo'; 
   
  303299$lang['month'][8] = "avgust"; 
  304300$lang['month'][9] = "september"; 
  305 $lang['Not repeat the slideshow'] = 'Ne ponovi prezentacije'; 
   301$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Ne ponavljaj diaprojekcije'; 
  306302$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Zmanjšaj hitrost predvajanja'; 
  307303$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Povečaj hitrost predvajanja'; 
   
  311307$lang['%d photo'] = '%d slika'; 
  312308$lang['%d photos'] = '%d slik'; 
  313 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d slika je pravtako povezana s trenutno značko'; 
   309$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d slika je prav tako povezana s trenutno oznako'; 
  314310$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d slike so prav tako povezane s trenutnimi oznakami'; 
  315 $lang['display photos linked to this tag'] = 'Pokaži slike povezane le s to oznako'; 
  316 $lang['photos posted during the last %d days'] = 'slike naložene zadnjih %d dni'; 
   311$lang['display photos linked to this tag'] = 'Pokaži slike povezane s to oznako'; 
   312$lang['photos posted during the last %d days'] = 'slike objavljene zadnjih %d dni'; 
  317313$lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo pomoč'; 
  318 $lang['Rank'] = 'Rang'; 
   314$lang['Rank'] = 'Zaporedje'; 
  319315$lang['group by letters'] = 'razvrsti po abecedi'; 
  320316$lang['letters'] = 'črke'; 
  321 $lang['show tag cloud'] = 'prikaži oblak oznake'; 
   317$lang['show tag cloud'] = 'prikaži oznake v oblaku'; 
  322318$lang['cloud'] = 'oblak'; 
  323319$lang['Reset to default values'] = 'Ponastavi na privzete vrednosti'; 
  324320$lang['delete all photos from your favorites'] = 'odstrani vse slike iz svojih priljubljenih'; 
  325321$lang['Sent by'] = 'Poslano od'; 
  326 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Piškotki so blokirani ali niso podprti s strani vašega brskalnika. Za prijavo je potrebno omogočiti piškotke.'; 
   322$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Piškotki so blokirani ali pa jih vaš brskalnik ne podpira. Za prijavo je potrebno omogočiti piškotke.'; 
  327323$lang['Edit a comment'] = 'Uredi komentar'; 
  328324$lang['Are you sure?'] = 'Ali ste prepričani?'; 
  329325$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Komentar potrebuje potrditev'; 
  330326$lang['Welcome'] = 'Dobrodošli'; 
  331 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Dobrodošli v svoji Piwigo galeriji!'; 
   327$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Dobrodošli v vaši novi Piwigo galeriji!'; 
  332328$lang['... or browse your empty gallery'] = '... ali prebrskaj svojo prazno galerijo'; 
  333 $lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... ali prosim deaktivirajte to sporočilo , I will find my way by myself'; 
   329$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... ali prosim deaktivirajte to sporočilo , znašel se bom sam'; 
  334330$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Zdravo %s, tvoja Piwigo galerija je prazna!'; 
  335331$lang['I want to add photos'] = 'Želim dodati slike'; 
  336332$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Uredi komentar uporabnika: %s'; 
  337 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Manjka e-pošta. Prosim navedite svojo e-pošto.'; 
   333$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Manjkajoči e-poštni naslov. Prosim navedite svojo e-poštni naslov.'; 
  338334$lang['This author modified following comment:'] = 'Ta uporabnik je uredil naslednji komentar:'; 
  339335$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Ta uporabnik je odstranil komentar z id-jem %d'; 
   
  345341$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Uporabnik "%s" nima e-pošte, zato ponastavitev gesla ni možna'; 
  346342$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Nekdo je zahteval ponastavite gesla za uporabniški račun:'; 
  347 $lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Uporabnik "%s" za album %s'; 
   343$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Uporabnik "%s" galerije %s'; 
  348344$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Za ponastavitev gesla, obiščite naslednji spletni naslov:'; 
  349345$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Če je bila to napaka, preprosto prezrite to sporočilo in nič se ne bo zgodilo.'; 
   
  354350$lang['Your password has been reset'] = 'Vaše geslo je bilo ponastavljeno'; 
  355351$lang['Return to home page'] = 'Vrnite se na domačo stran'; 
  356 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Prosim vnesite svoje uporabniško ime ali e-pošto.'; 
  357 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Po e-pošti boste prejeli povezavo za kreiranje novega gesla.'; 
   352$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Prosim vnesite svoje uporabniško ime ali e-poštni naslov.'; 
   353$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Na vaš e-pošti naslov boste prejeli povezavo za kreiranje novega gesla.'; 
  358354$lang['Username or email'] = 'Uporabniško ime ali e-pošta'; 
  359355$lang['Change my password'] = 'Spremeni geslo'; 
   
  365361$lang['Password: %s'] = 'Geslo: %s'; 
  366362$lang['Username: %s'] = 'Uporabnik: %s'; 
  367 $lang['Here are your connection settings'] = 'Tukaj so vaše nastavitve povezave'; 
  368 $lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Če mislite, da ste prejeli to e-pošto po pomoti, se obrnite na nas na %s'; 
   363$lang['Here are your connection settings'] = 'To so vaši prijavni podatki'; 
   364$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Če mislite, da ste prejeli to e-pošto po pomoti, se lahko obrnete na nas na: %s'; 
  369365$lang['large'] = 'velika'; 
  370366$lang['medium'] = 'srednja'; 
  371 $lang['Original'] = 'Original'; 
  372 $lang['Send my connection settings by email'] = 'Pošlji nastavitve povezave po e-pošti'; 
   367$lang['Original'] = 'Izvirna'; 
   368$lang['Send my connection settings by email'] = 'Pošlji mi prijavne podatke na moj e-poštni naslov'; 
  373369$lang['small'] = 'majhna'; 
  374370$lang['square'] = 'kvadratno'; 
  375 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Uspešna registracija. Po e-pošti boste kmalu prejeli nastavitve povezave. Dobrodošli !'; 
   371$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Uspešno ste se registrirali. Na vaš e-mail naslov boste prejeli vaše prijavne podatke. Dobrodošli v naši fotogaleriji!!'; 
  376372$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Hvala za registracijo na %s!'; 
  377373$lang['thumb'] = 'sličica'; 
  378374$lang['Username modification'] = 'Sprememba uporabniškega imena'; 
  379375$lang['xlarge'] = 'večja'; 
  380 $lang['xxlarge'] = 'XXL-zelo velika'; 
   376$lang['xxlarge'] = 'XXL - zelo velika'; 
  381377$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Vaše uporabniško ime je bilo uspešno sprememenjeno na: %s'; 
  382 $lang['%d rate'] = '%d stopnja'; 
  383 $lang['2small'] = 'XXS-zelo mala'; 
  384 $lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Datum kreiranja,nove &rarr; stare'; 
  385 $lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Datum kreiranja,stare &rarr; nove'; 
  386 $lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'Datum objave,nove &rarr; stare'; 
  387 $lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'Datum objave,stare &rarr; nove'; 
   378$lang['%d rate'] = '%d ocena'; 
   379$lang['2small'] = 'XXS - zelo mala'; 
   380$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Datum kreiranja, nove &rarr; stare'; 
   381$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Datum kreiranja, stare &rarr; nove'; 
   382$lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'Datum objave, nove &rarr; stare'; 
   383$lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'Datum objave, stare &rarr; nove'; 
  388384$lang['Desktop'] = 'Namizje'; 
  389 $lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Ime datoteke,A &rarr; Z'; 
  390 $lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Ime datoteke,Z &rarr; A'; 
  391 $lang['Manual sort order'] = 'Ročni način sortiranja'; 
   385$lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Ime datoteke, A &rarr; Z'; 
   386$lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Ime datoteke, Z &rarr; A'; 
   387$lang['Manual sort order'] = 'Ročni način razvrščanja'; 
  392388$lang['Mobile'] = 'Mobilen'; 
  393 $lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'Numerični identifikator, 1 &rarr; 9'; 
  394 $lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'Numerični identifikator, 9 &rarr; 1'; 
   389$lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'Številčna oznaka, 1 &rarr; 9'; 
   390$lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'Številčna oznaka, 9 &rarr; 1'; 
  395391$lang['Photo sizes'] = 'Velikosti slike'; 
  396 $lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Naslov slike,A &rarr; Z'; 
  397 $lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Naslov slike,Z &rarr; A'; 
   392$lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Ime slike, A &rarr; Z'; 
   393$lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Ime slike, Z &rarr; A'; 
  398394$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'Ocene, visoke &rarr; nizke'; 
  399395$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'Ocene, nizke &rarr; visoke'; 
  400396$lang['Show latest comments first'] = 'Najnovejši komentarji najprej'; 
  401397$lang['Show oldest comments first'] = 'Najstarejši komentarji najprej'; 
  402 $lang['View in'] = 'Pogled v'; 
  403 $lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Obiski, veliko &rarr; malo'; 
  404 $lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Obiski, malo &rarr; veliko'; 
  405 $lang['xsmall'] = 'XS-manjša'; 
   398$lang['View in'] = 'Poglej v'; 
   399$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Ogledi, veliko &rarr; malo'; 
   400$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Ogledi, malo &rarr; veliko'; 
   401$lang['xsmall'] = 'XS - manjša'; 
  406402$lang['Forbidden'] = 'Prepovedan dostop'; 
  407403$lang['Page not found'] = 'Stran ne obstaja'; 
   
  409405$lang['Requested tag does not exist'] = 'Zahtevana oznaka ne obstaja'; 
  410406$lang['Bad request'] = 'Nepravilna zahteva'; 
  411 $lang['Permalink for album not found'] = 'Stalne povezave za album ni bilo mogoče najti'; 
   407$lang['Permalink for album not found'] = 'Stalne povezave (permalink) za album ni bilo mogoče najti'; 
  412408$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Prišlo je do napake v Piwigo'; 
  413 $lang['Email address is mandatory'] = 'E-pošta je obvezna'; 
   409$lang['Email address is mandatory'] = 'E-poštni naslov je obvezn'; 
  414410$lang['Username is mandatory'] = 'Uporabniško ime je obvezno'; 
  415411$lang['mandatory'] = 'obvezno'; 
 • branches/2.5/language/tr_TR/admin.lang.php

  r22186 r23453  
  132132$lang['albums deleted in the database'] = 'veri tabanından silinen albümler'; 
  133133$lang['All %d photos are selected'] = 'Bütün %d fotoğraf seçildi'; 
  134 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Tüm uzantılar güncel.'; 
   134$lang['All extensions are up to date.'] = 'Tüm eklentiler güncel.'; 
  135135$lang['All languages are up to date.'] = 'Bütün diller güncel.'; 
  136136$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Tüm iyileştirmeler başarıyla tamamlandı.'; 
   
  783783$lang['Year'] = 'Yıl'; 
  784784$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Gelistirme kaynaklarini kullaniyorsunuz incelemek mümkün degil'; 
  785 $lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Piwigo son sürümünü çalıştırıyorsunuz.'; 
   785$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Piwigo\'nun son sürümü çalıştırılmaktadır.'; 
  786786$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Tarayıcı yükleyiciyi kullanıyorsunuz. <a href="%s">Flash Yükleyiciyi</a> deneyiniz.'; 
  787787$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Flash Yükleyiciyi kullanıyorsunuz. Sorun mu var? <a href="%s">Tarayıcı Yükleyiciyi</a> deneyiniz.'; 
   
  950950$lang['Purge user cache'] = 'Kullaıcı önbelleğini temizle'; 
  951951$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Yüklenen %s [%s] sürümü, gereken sürüm [%s] ile uyumlu değildir.'; 
   952$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Resim boyutları %dx%d piksele düşürülecektir.'; 
  952953?> 
 • branches/2.5/language/tr_TR/common.lang.php

  r22186 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: Türkçe [TR] 
  25 Version: 2.5.1 
   25Version: 2.5.2 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=436 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.5/language/tr_TR/help/cat_modify.html

  r22186 r23453  
  3434class="pwgScreen">Administration &raquo; Albums &raquo; Properties</span>). bu özellikleri yönetebilirsiniz.</p> 
  3535 
  36 <h3>Sort order</h3> 
   36<h3>Sıralama</h3> 
  3737 
  38 <p>Use the default images sort order.</p> 
   38<p>Varsayılan görüntüleri sıralama düzenini kullanın.</p> 
  3939 
  40 <p>Indicate whether this sort order will apply to subalbums also.</p> 
   40<p>Bu sıralama düzeninin alt albümler için geçerli olup olmadığını belirtiniz.</p> 
  4141 
  42 <p>Select specific sorting criteria to be used with this album.</p> 
   42<p>Bu albüm ile kullanılmak üzere özel sıralama kriterleri seçiniz.</p> 
  4343<ul> 
  44 <li><strong>Creation date</strong>: Photo shooting date</li> 
  45 <li><strong>Post date</strong>: Synchronization date</li> 
  46 <li><strong>Average rate (*)</strong>: Average rate could be changed by the visitor rating</li> 
  47 <li><strong>Most visited (*)</strong>: The current visit might change the most visited order</li> 
  48 <li><strong>File name</strong>: Name given in information field</li> 
  49 <li><strong>Id</strong>: Internal Id (recent categories have an higher id than previous ones.</li> 
   44<li><strong>Oluşturulma tarihi</strong>: Fotoğrafın çekildiği tarih</li> 
   45<li><strong>Yüklenme tarihi</strong>: Senkronizasyon tarihi</li> 
   46<li><strong>Ortalama oran (*)</strong>: Ziyaretçi reytingine göre değişir</li> 
   47<li><strong>En çok ziyaret edilen (*)</strong>: En çok ziaret edilenlere göre sıralama yapar</li> 
   48<li><strong>Dosya Adı</strong>: Dosya adına göre sıralama</li> 
   49<li><strong>Id</strong>: İç Id (Son kategoriler öncekilerden daha yüksek önceliğe sahiptir.</li> 
  5050 
  5151</ul> 
  52 <p><strong>(*)</strong>Warning: Be sure to test these sort orders by yourself as they can give unexpected results.</p> 
   52<p><strong>(*)</strong>Uyarı: Sıralama düzenini test edip beklenmeyen sonuçlar içermediğinden emin olun</p> 
  5353 
  5454 
   
  7474  Representative</span>. See the help of this screen for details.</li> 
  7575 
  76   <li><span class="pwgScreen">Edit album</span> (the present screen).</li> 
   76  <li><span class="pwgScreen">Albüm Editleme</span> (Editleme Ekranı).</li> 
  7777 
  7878</ul> 
   
  9696is the <strong>Delete representant</strong> button.</p> 
  9797 
  98 <h3>Link all album photos to a new album</h3> 
   98<h3>Yeni albüm için tüm fotoğrafları bağlama</h3> 
  9999 
  100100<ul> 
  101101 
  102 <li><strong>Virtual album name</strong>: Name of the new album to be created,  
  103 all photos of the current category will be linked to the new one.</li> 
   102<li><strong>Sanal albüm adı</strong>: Yeni albüm adı oluştutulacak,  
   103mevcut kategorideki tüm fotoğraflar yeni birime bağlı olacak.</li> 
  104104 
  105 <li><strong>Parent album</strong>: Where the new album will be,  
  106 leave empty to create it at root.</li> 
   105<li><strong>Ana Albüm</strong>: Yeni albüm oluturulacak durumlarda, 
   106root dizininde kkök albüm oluşturun.</li> 
  107107 
  108108</ul> 
  109109 
  110 <h3>Link all album photos to existing albums</h3> 
   110<h3>Albüm fotoğraflarını mevcut albümlere bağlayın</h3> 
  111111 
  112112<ul> 
  113113 
  114 <li><strong>Albums</strong>: Choose the destination album.</li> 
   114<li><strong>Albümler</strong>: hedef albüm seçin.</li> 
  115115 
  116116</ul> 
  117117 
  118 <h3>Send an information email to group members</h3> 
   118<h3>Grup üyelerine bilgilendirici e-posta gönderimi</h3> 
  119119 
  120120<ul> 
  121121 
  122 <li><strong>Group</strong>: recipients group</li> 
   122<li><strong>Gtup</strong>: alıcı grubu</li> 
  123123 
  124 <li><strong>Mail content</strong>: Free text to send to them.</li> 
   124<li><strong>Mail içeriği</strong>: Kullanıcılara göndermek için metin alanı.</li> 
  125125 
  126126</ul>   
 • branches/2.5/language/vi_VN/admin.lang.php

  r22186 r23453  
  915915$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Plugin xuất ảnh của Piwigo cho Shotwell'; 
  916916$lang['Please select at least two groups'] = 'Hãy chọn ít nhất 2 nhóm'; 
   917$lang['Portrait'] = 'Chân dung'; 
   918$lang['Ratio'] = 'Tỉ lệ'; 
   919$lang['Rename'] = 'Đổi tên'; 
   920$lang['Select a file'] = 'Chọn một tệp tin'; 
   921$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Chọn một vùng bằng chuột để vạch ra tâm điểm của sự chú ý.'; 
   922$lang['Select groups...'] = 'Chọn nhóm...'; 
   923$lang['Select users...'] = 'Chọn người dùng...'; 
   924$lang['Sharpen'] = 'Độ nét'; 
   925$lang['Source tag'] = 'Thẻ gốc'; 
   926$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Thẻ "%s" giờ là bản sao của thẻ "%s"'; 
   927$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Tâm điểm của sự chú ý là phần có ý nghĩa nhất của bức ảnh.'; 
   928$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Kích thước ảnh sẽ bị giảm xuống %dx%d pixels.'; 
   929$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Plugin xuất ảnh của Piwigo cho phép bạn tạo ra albums ảnh và xuất hình.'; 
   930$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Không có nhóm nào trong thư viện ảnh này.'; 
   931$lang['This group will be set to default'] = 'Nhóm này sẽ được dùng mặc định'; 
   932$lang['This group will be unset to default'] = 'Nhóm này sẽ không còn được dùng mặc định nữa'; 
   933$lang['top left corner'] = 'góc trái trên cùng'; 
   934$lang['top right corner'] = 'góc phải trên cùng'; 
   935$lang['Type here the name of the new group'] = 'Nhập tên của nhóm mới ở đây'; 
   936$lang['View in gallery'] = 'Xem trong thư viện ảnh'; 
   937$lang['Visited %d times'] = 'Đã được xem %d lần'; 
   938$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'khách thăm quan cần phải đăng nhập và được phân quyền phù hợp để xem album ảnh này'; 
   939$lang['Watermark'] = 'Ảnh mờ'; 
   940$lang['X Position'] = 'Vị trí X'; 
   941$lang['X Repeat'] = 'Lặp lại X'; 
   942$lang['Y Position'] = 'Vị trí Y'; 
   943$lang['Purge user cache'] = 'Lọc bộ nhớ đệm của người dùng'; 
  917944 
  918945?> 
 • branches/2.5/language/vi_VN/common.lang.php

  r22186 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: Tiếng Việt [VN] 
  25 Version: 2.5.1 
   25Version: 2.5.2 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=437 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.5/language/zh_HK/about.html

  r17083 r23453  
  88<p> 中文 (香港) 由以下人士維護 (名字按字母順序): 
  99<ul> 
  10 <li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=16380";> fatman</a></li> 
   10<li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=16380";>fatman</a></li> 
   11<li><a href="http://piwigo.org/forum/profile.php?id=19146";>hkdigit</a></li> 
  1112</ul> 
  1213謝謝翻譯人員! </P> 
 • branches/2.5/language/zh_HK/common.lang.php

  r20876 r23453  
  2323/* 
  2424Language Name: 中文 (香港) [HK] 
  25 Version: 2.5.0 
   25Version: 2.5.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=614 
  2727Author: Piwigo team 
   
  413413$lang['xsmall'] = 'XL - 特小'; 
  414414$lang['xxlarge'] = 'XLL - 極大'; 
   415$lang['Email address is mandatory'] = '必須填寫電郵地址'; 
   416$lang['Username is mandatory'] = '必須填寫使用者名稱'; 
   417$lang['Website'] = '網站'; 
   418$lang['Your website URL is invalid'] = '你的網址無效'; 
   419$lang['mandatory'] = '必填'; 
  415420?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.