Changeset 23619


Ignore:
Timestamp:
06/28/13 19:43:14 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update lt_LT, thanks to : vilisas

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lt_LT/admin.lang.php

  r22741 r23619  
  263263$lang['File upload stopped by extension'] = 'Priedas nutraukė failo atsiuntimą'; 
  264264$lang['File/directory read error'] = 'Failo/katalogo skaitymo klaida'; 
  265 $lang['Find a new representant by random'] = 'Sukurti naują atsitiktinė albumo miniatiūrą'; 
   265$lang['Find a new representant by random'] = 'Rasti naują atsitiktinė albumo piktogramą'; 
  266266$lang['Follow Orientation'] = 'Srauto orientacija'; 
  267267$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Toliau išvardinti priedai gali būti nesuderinami su nauja Piwigo versija:'; 
   
  316316$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Vistiek aktyvuoti ?'; 
  317317$lang['Documentation'] = 'Dokumentacija'; 
  318 $lang['Does not represent'] = 'Tai nėra miniatiūra'; 
   318$lang['Does not represent'] = 'Tai nėra piktograma skirta'; 
  319319$lang['Download,'] = 'Parsisiųsti,'; 
  320320$lang['Downloads'] = 'Parsisiuntimai'; 
   
  334334$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Numatytasis vartotojas negali būti pašalintas'; 
  335335$lang['Default user does not exist'] = 'Numatytasis vartotojas neegzistuoja'; 
  336 $lang['Delete Representant'] = 'Ištrinti albumo miniatiūrą'; 
   336$lang['Delete Representant'] = 'Ištrinti albumo piktogramą'; 
  337337$lang['Delete multiple size images'] = 'Ištrinti kitų dydžių paveiksliukus'; 
  338338$lang['Delete orphan tags'] = 'Ištrinti nežinomas žymas'; 
   
  457457$lang['Number of downloads'] = 'Atsisiuntimų skaičius'; 
  458458$lang['Number of rates'] = 'Įvertinimų kiekis'; 
  459 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'Sukurti miniatiūrų'; 
   459$lang['Number of thumbnails to create'] = 'Sukurti piktogramų'; 
  460460$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Skaitinis identifikatorius: %d'; 
  461461$lang['Obsolete Plugins'] = 'Pasenę priedai'; 
   
  559559$lang['Level 8'] = 'Administratoriai'; 
  560560$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Susieti visas albumo nuotraukas į naują albumą'; 
   561$lang['reduce to single existing albums'] = 'apriboti iki vieno egzistuojančio albumo'; 
   562$lang['unit mode'] = 'vienas režimas'; 
   563$lang['the forum'] = 'forumas'; 
   564$lang['the wiki'] = 'wiki'; 
   565$lang['top left corner'] = 'viršutinis kairysis kampas'; 
   566$lang['top right corner'] = 'viršutinis dešinysis kampas'; 
   567$lang['total time'] = 'viso laiko'; 
   568$lang['unknown'] = 'nežinomas'; 
   569$lang['unset'] = 'nepažymėtas'; 
   570$lang['update the database from files'] = 'atnaujinti duomenų bazę su failais'; 
   571$lang['user "%s" added'] = 'vartotojas "%s" pridėtas'; 
   572$lang['user_status_admin'] = 'Administratorius'; 
   573$lang['user_status_generic'] = 'Bendro pobūdžio'; 
   574$lang['user_status_guest'] = 'Svečias'; 
   575$lang['user_status_normal'] = 'Vartotojas'; 
   576$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmasteris'; 
   577$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'Vartotojai norėdami matyti šį albumą turi prisijungti ir turėti atitinkamus leidimus'; 
   578$lang['width must be a number superior to'] = 'plotis turi būti didesnis už'; 
   579$lang['wrong filename'] = 'blogas failo vardas'; 
   580$lang['registered users'] = 'registruoti vartotojai'; 
   581$lang['registration date'] = 'registracijos data'; 
   582$lang['remove author'] = 'pašalinti autoriu'; 
   583$lang['remove creation date'] = 'pašalinti sukūrimo datą'; 
   584$lang['remove tags'] = 'pašalinti žymas'; 
   585$lang['remove this filter'] = 'pašalinti šį filtrą'; 
   586$lang['remove title'] = 'pašalinti pavadinimą'; 
   587$lang['selection'] = 'rinkinys'; 
   588$lang['set to'] = 'nustatyti į'; 
   589$lang['show details'] = 'rodyti detales'; 
   590$lang['simple visitors'] = 'paprasti lankytojai'; 
   591$lang['singly represented'] = 'fiksuota albumo piktograma'; 
   592$lang['status'] = 'būsena'; 
   593$lang['sub-albums'] = 'vidiniai albumai'; 
   594$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'sinchronizuoti duomenų bazės nuotraukas su failų metaduomenimis'; 
   595$lang['synchronize files structure with database'] = 'sinchronizuoti failų struktūrą su duomenų baze'; 
   596$lang['target'] = 'taikinys'; 
   597$lang['test'] = 'bandyti'; 
   598$lang['test this remote site'] = 'bandyti šią nutolusią svetainę'; 
   599$lang['on'] = 'ant'; 
   600$lang['on the %d selected photos'] = 'ant %d pasirinktų nuotraukų'; 
   601$lang['only directories'] = 'tik katalogai'; 
   602$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'tik simuliuoti (niekas nebus pakeista duomenų bazėje)'; 
   603$lang['other'] = 'kitas'; 
   604$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'perrašyti esamas reikšmes tuščiomis'; 
   605$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader verčiamas kaip <em>Piwigo Uploader</em>. pLoader paruošia ir perkelia nuotraukas iš Jūsų kompiuterio į Jūsų Piwigo nuotraukų galeriją.'; 
   606$lang['pending validation'] = 'laukia patvirtinimo'; 
   607$lang['photos added in the database'] = 'nuotraukos pridėtos į duomenų bazę'; 
   608$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'nuotraukų kandidatai metaduomenų sinchronizacijai'; 
   609$lang['photos deleted from the database'] = 'nuotraukos pašalintos iš duomenų bazės'; 
   610$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'nuotraukų informacija sinchronizuota su failų metaduomenimis'; 
   611$lang['photos per page'] = 'nuotraukos į puslapį'; 
   612$lang['photos updated in the database'] = 'nuotraukos atnaujintos duomenų bazėje'; 
   613$lang['pixels'] = 'pikseliai'; 
   614$lang['private'] = 'privatu'; 
   615$lang['public'] = 'vieša'; 
   616$lang['randomly represented'] = 'atsitiktinė albumo piktograma'; 
   617$lang['ranks'] = 'vertinama'; 
   618$lang['high'] = 'didelis'; 
   619$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto yra numatytoji nuotraukų tvarkymo programa, skirta MacOSX. Piwigo eksportavimo priedas leidžia kurti naujus albumus ir eksportuoti nuotraukas tiesiai iš iPhoto į jūsų Piwigo nuotraukų galeriją.'; 
   620$lang['include child albums'] = 'įtraukti vidinius albumus'; 
   621$lang['include photos with lower privacy level'] = 'įtraukti nuotraukas su mažesniu privatumo lygiu'; 
   622$lang['jump to album'] = 'peršokti į albumą'; 
   623$lang['jump to photo'] = 'peršokti į nuotrauką'; 
   624$lang['leave'] = 'palikti'; 
   625$lang['manage album photos'] = 'tvarkyti albumo nuotraukas'; 
   626$lang['manage sub-albums'] = 'tvarkyti subalbumus'; 
   627$lang['manual order'] = 'rankinė tvarka'; 
   628$lang['middle'] = 'vidurys'; 
   629$lang['modified'] = 'modifikuota'; 
   630$lang['new'] = 'nauja'; 
   631$lang['no write access'] = 'nėra rašymo teisių'; 
   632$lang['none'] = 'nė vienas'; 
   633$lang['nothing'] = 'niekas'; 
   634$lang['number of miniaturized photos'] = 'sukurta piktogramų'; 
   635$lang['display'] = 'rodyti'; 
   636$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'rodyti maksimaliai informacijos (pridėti/pašalinti albumai ir nuotraukos)'; 
   637$lang['dissociate from group'] = 'atskirti nuo grupės'; 
   638$lang['errors during synchronization'] = 'klaidos sinchronizuojant'; 
   639$lang['even already synchronized photos'] = 'net ir jau singronizuotos nuotraukos'; 
   640$lang['existing album'] = 'egzistuojantis albumas'; 
   641$lang['first photo added on %s'] = 'pirmoji nuotrauka pridėta %s'; 
   642$lang['for the file format'] = 'failo formatui'; 
   643$lang['for this file format'] = 'šiam failo formatui'; 
   644$lang['global mode'] = 'globalus režimas'; 
   645$lang['group "%s" added'] = 'grupė "%s" pridėta'; 
   646$lang['group "%s" deleted'] = 'grupė "%s" pašalinta'; 
   647$lang['group "%s" updated'] = 'grupė "%s" atnaujinta'; 
   648$lang['guest'] = 'svečias'; 
   649$lang['height must be a number superior to'] = 'aukštis turi būti skaičius, didesnis už'; 
   650$lang['hide details'] = 'slėpti detales'; 
   651$lang['bottom left corner'] = 'apatinis kairysis kampas'; 
   652$lang['bottom right corner'] = 'apatinis dešinysis kampas'; 
   653$lang['cancel manual order'] = 'atšaukti rankinį rūšiavimą'; 
   654$lang['clean'] = 'apvalyti'; 
   655$lang['confirm'] = 'patvirtinti'; 
   656$lang['create a new album'] = 'sukurti naują albumą'; 
   657$lang['create a new site'] = 'sukurti naują puslapį'; 
   658$lang['created'] = 'sukurta'; 
   659$lang['custom'] = 'Specialus'; 
   660$lang['default'] = 'numatytasis'; 
   661$lang['default values'] = 'numatytosios reikšmės'; 
   662$lang['delete'] = 'pašalinti'; 
   663$lang['delete album'] = 'pašalinti albumą'; 
   664$lang['delete photo'] = 'pašalinti nuotrauką'; 
   665$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'pašalinti šį puslapį ir visą susijusią informaciją'; 
   666$lang['deleted'] = 'pašalinta'; 
   667$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam yra pažangi ir nemokama nuotraukų tvarkymo programa, skirta Linux, Windows ir MacOSX'; 
   668$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam skirta fotografams, kurie nori žiūrėti, tvarkyti, redaguoti, pagerinti, organizuoti ir dalintis nuotraukomis.'; 
   669$lang['directories + files'] = 'katalogai + failai'; 
   670$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Veikia iš kūrėjų kodo, patikrinimas neįmanomas.'; 
   671$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Neįmanoma nustatyti numatytosios nuotraukų rūšiavimo tvarkos, nes tai padaryta jūsų vietinėje konfigūracijoje.'; 
   672$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Negalima perkelti albumo į jo paties subalbumą'; 
   673$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Jūs turite %d nepririštų žymų: %s.'; 
   674$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Jūs esate nurodęs <i>$conf[\'order_by\']</i> savo konfigūraciniame faile, šis parametras yra pasenęs, prašome jį pašalinti arba pervardinti į <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'; 
   675$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Jūs esate užsisakęs pranešimų prenumeratą paštu.'; 
   676$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Jūs neužsisakęs pranešimų prenumeratos paštu.'; 
   677$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Eikite į priedų sąrašą, kad jį instaliuoti ir aktyvuoti '; 
   678$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Norėdami naudotis visais programos privalumais jūs turėtumėte atnaujinti savo sistemą, kitaip ji gali veikti neteisingai arba neveikti išvis'; 
   679$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Jūsų konfigūracijos parametrai išsaugoti'; 
   680$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Aplankyti albumą %s'; 
   681$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problemos ir klausimai'; 
   682$lang['any visitor can see this album'] = 'visi lankytojai gali matyti šį albumą'; 
   683$lang['apply automatic sort order'] = 'taikyti automatinę rųšiavimo tvarką'; 
   684$lang['associate to group'] = 'pririšti prie grupės'; 
   685$lang['automatic order'] = 'automatinė tvarka'; 
   686$lang['average time'] = 'vidutinis laikas'; 
   687$lang['between'] = 'tarp'; 
   688$lang['between %.2f and %.2f'] = 'tarp %.2f ir %.2f'; 
   689$lang['between %d and %d pixels'] = 'tarp %d ir %d pikselių'; 
   690$lang['all'] = 'visi'; 
   691$lang['an error happened'] = 'ivyko klaida'; 
   692$lang['and'] = 'ir'; 
   693$lang['You need to confirm deletion'] = 'Šalinimą Jūs turite patvirtinti'; 
   694$lang['Zoom'] = 'Priartinti'; 
   695$lang['add a new watermark'] = 'pridėti naują vandens ženklą'; 
   696$lang['add new photos to caddie'] = 'pridėti naujus nuotraukų dydžius į krepšelį'; 
   697$lang['added'] = 'pridėta'; 
   698$lang['administrators'] = 'administratoriai'; 
   699$lang['albums added in the database'] = 'albumas pridėtas į duomenų bazę'; 
   700$lang['albums deleted in the database'] = 'albumas pašalintas iš duomenų bazės'; 
   701$lang['Week starts on'] = 'Savaitės prasideda diena'; 
   702$lang['Who can see these photos?'] = 'Kas gali matyti šias nuotraukas?'; 
   703$lang['Who can see this photo?'] = 'Kas gali matyti šią nuotrauką?'; 
   704$lang['Width'] = 'Plotis'; 
   705$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Jei tuščia, tai bus panaudotas galerijos pavadinimas'; 
   706$lang['With no album'] = 'Su jokiu albumu'; 
   707$lang['With no tag'] = 'Su jokia žyma'; 
   708$lang['With no virtual album'] = 'Su jokiu virtualiu albumu'; 
   709$lang['X Position'] = 'X pozicija'; 
   710$lang['X Repeat'] = 'X kartojimas'; 
   711$lang['Y Position'] = 'Y Pozicija'; 
   712$lang['Year'] = 'Metai'; 
   713$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Jūs naudojate naujausią Piwigo versiją.'; 
   714$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Jūs naudojate įkėlima per naršyklę. Pamėginkite <a href="%s">įkėlimą per Flash</a>.'; 
   715$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Jūs naudojatės įkėlimu per Flash. Iškilo bėdų ? Pamėginkite <a href="%s">įkėlima per naršyklę</a>.'; 
   716$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Jūs galite aktyvuoti tik vieną mobilią temą.'; 
   717$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Jūs galite atnaujinti tiesiai į Piwigo %s be atnaujinimo į Piwigo %s (rekomenduojama).'; 
   718$lang['You cannot delete your account'] = 'Jūs negalite ištrinti savo paskyros'; 
   719$lang['View in gallery'] = 'Žiūrėti galerijoje'; 
   720$lang['Virtual Links'] = 'Virtualios nuorodos'; 
   721$lang['Virtual album'] = 'Virtualus albumas'; 
   722$lang['Virtual album added'] = 'Virtualus albumas sukurtas'; 
   723$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtualus albumas pašalintas'; 
   724$lang['Virtual album name'] = 'Virtualaus albumo pavadinimas'; 
   725$lang['Virtual albums to move'] = 'Virtualūs albumai, kuriuos reikia perkelti'; 
   726$lang['Visit Gallery'] = 'Aplankyti galeriją'; 
   727$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Aplankyti Piwigo projekto svetainę'; 
   728$lang['Visit language site'] = 'Aplankyti kalbų puslapį'; 
   729$lang['Visit plugin site'] = 'Aplankyti kalbų puslapį'; 
   730$lang['Visit theme site'] = 'Aplankyti temų puslapį'; 
   731$lang['Visited %d times'] = 'Aplankyta %d kart.'; 
   732$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'DĖMESIO! Nepanašu, kad šis priedas būtų suderinamas su šia Piwigo versija.'; 
   733$lang['Waiting'] = 'Laukiama'; 
   734$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Dėmesio: prenumerata arba jos nutraukimas išsiųs pašto pranešimus vartotojams'; 
   735$lang['Watermark'] = 'Vandens ženklas'; 
   736$lang['Web Form'] = 'Puslapio forma'; 
   737$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmasteris negali būti ištrintas'; 
   738$lang['Webmaster status is required.'] = 'Reikalingas webmasterio statusas'; 
   739$lang['Updates'] = 'Atnaujinimai'; 
   740$lang['Upload'] = 'Įkėlimas'; 
   741$lang['Upload Photos'] = 'Įkelti nuotraukas'; 
   742$lang['Uploaded Photos'] = 'Įkeltos nuotraukos'; 
   743$lang['Use the default photo sort order (defined in the configuration file)'] = 'Naudoti nuotraukų rūšiavimą pagal nutylėjimą (tokį, koks nustatytas konfigūraciniame faile)'; 
   744$lang['Used metadata'] = 'Naudojami metaduomenys'; 
   745$lang['User'] = 'Vartotojas'; 
   746$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Sukurtas vartotojas "%s" su slaptažodžiu "%s"'; 
   747$lang['User %s [%s] added.'] = 'Vartotojas %s [%s] pridėtas.'; 
   748$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Vartotojas %s [%s] pridėtas į prenumeratorių sąrašą.'; 
   749$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Vartotojas %s [%s] nebuvo pridėtas į prenumeratorių sąrašą.'; 
   750$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Vartotojas %s [%s] nepašalintas iš prenumeratorių sąrašo.'; 
   751$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Vartotojas %s [%s] pašalintas iš prenumeratorių sąrašo.'; 
   752$lang['User comments validation'] = 'Vartotojų komentarų patvirtinimas'; 
   753$lang['User list'] = 'Vartotojų sąrašas'; 
   754$lang['User status'] = 'Vartotojo būsena'; 
   755$lang['Users'] = 'Vartotojai'; 
   756$lang['Validate'] = 'Patvirtinti'; 
   757$lang['Validation'] = 'Patvirtinimas'; 
   758$lang['Version'] = 'Versija'; 
   759$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Atstatyti \'grupė pagal nutylėjima\' reikšmę'; 
   760$lang['Type here the name of the new group'] = 'Įveskite naujos grupės pavadinima čia'; 
   761$lang['Type here the title'] = 'Įveskite pavadinima čia'; 
   762$lang['Type in a search term'] = 'Įveskite paieškos frazę'; 
   763$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Neišeina patikrinti ar yra atnaujinimų.'; 
   764$lang['Unable to dump database.'] = 'Neišeina eksportuoti duomenų bazės.'; 
   765$lang['Uncheck all'] = 'Atžymėti viską'; 
   766$lang['Uninstall'] = 'Išinstaliuoti'; 
   767$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Išinstaliuoti priedai'; 
   768$lang['Unknown upload error'] = 'Nežinoma įkėlimo klaida'; 
   769$lang['Unlock gallery'] = 'Atrakinti galeriją'; 
   770$lang['Unlocked'] = 'Atrakinta'; 
   771$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Nutraukti pranešimų prenumeratą paštu'; 
   772$lang['Unsubscribed'] = 'Prenumerata nutraukta'; 
   773$lang['Update All'] = 'Atnaujinti viską'; 
   774$lang['Update Complete'] = 'Atnaujinimas baigtas'; 
   775$lang['Update albums informations'] = 'Atnaujinti albumų informaciją'; 
   776$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Vyksta atnaujinimas... Prašome palaukti.'; 
   777$lang['Update photos information'] = 'Atnaujinti nuotraukų informaciją'; 
   778$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Atnaujinti iki Piwigo %s'; 
   779$lang['This group will be set to default'] = 'Ši grupė bus naudojama pagal nutylėjima'; 
   780$lang['This group will be unset to default'] = 'Ši grupė nebebus naudojama pagal nutylėjimą'; 
   781$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Tai yra didelis atnaujinimas su <a href="%s">naujomis ir idomiomis funkcijomis</a>.'; 
   782$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Tai yra nedidelis atnaujinimas su klaidų pataisymais.'; 
   783$lang['This name is already used by another group.'] = 'Šis pavadinimas jau naudojamas kitos grupės.'; 
   784$lang['This site already exists'] = 'Toks puslapis jau yra'; 
   785$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Ši tema nebuvo sukurta tiesioginiam aktyvavimui'; 
   786$lang['Thumbnail'] = 'Piktograma'; 
   787$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Vyksta piktogramų generavimas...'; 
   788$lang['Time'] = 'Laikas'; 
   789$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Laikas išsiųsti paštą ribotas. Kiti laiškai buvo praleisti.'; 
   790$lang['Title'] = 'Pavadinimas'; 
   791$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'Norėdami eksportuoti nuotraukas iš digiKam į Piwigo - tiesiog instaliuokite digiKam ir Kipi priedus.'; 
   792$lang['To send ?'] = 'Siųsti?'; 
   793$lang['To subscribe'] = 'Prenumeruoti'; 
   794$lang['To unsubscribe'] = 'Nutraukti prenumeratą'; 
   795$lang['Tools'] = 'Įrankiai'; 
   796$lang['Two updates are available'] = 'Yra du atnaujinimai'; 
   797$lang['Type here the author name'] = 'Įveskite autoriaus varda čia'; 
   798$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Įkeltas failas viršija MAX_FILE_SIZE dydį, kuris nurodytas HTML formoje'; 
   799$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Įkeltas failas viršija upload_max_filesize dydį, nurodytą php.ini: %sB'; 
   800$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Įkelta tik dalis failo'; 
   801$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Įkelti failai viršija post_max_size dydį, nurodyta php.ini: %sB'; 
   802$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Instaliuota %s versija [%s] nesuderinama su reikalinga versija [%s]'; 
   803$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Webmasteris užprenumeravo jums pranešimus paštu.'; 
   804$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Webmasteris jums nutraukė pranešimų paštu prenumeratą.'; 
   805$lang['The whole page'] = 'Visas puslapis'; 
   806$lang['The whole set'] = 'Visas rinkinys'; 
   807$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Tema sėkmingai instaliuota'; 
   808$lang['Themes'] = 'Temos'; 
   809$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temos, kurias reikia atnaujinti'; 
   810$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Nėra prenumeratorių, kuriuos informuoti paštu.'; 
   811$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Šioje galerijoje nėra grupių.'; 
   812$lang['There is no other language available.'] = 'Daugiau kalbų nėra.'; 
   813$lang['There is no other plugin available.'] = 'Daugiau priedų nėra.'; 
   814$lang['There is no other theme available.'] = 'Daugiau temų nėra.'; 
   815$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Šis albumas turi %d nuotr., pridėtų tarp %s ir %s.'; 
   816$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Šis albumas turi %d nuotr., kurios buvo pridėtos %s.'; 
   817$lang['This album contains no photo.'] = 'Šiame albume nėra nuotraukų.'; 
   818$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Vartotojai rodomi tik tada, jei yra ka naujo jiems pranešti.'; 
   819$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Originalo kokybė turi būti skaičius tarp %d ir %d'; 
   820$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Originalus maksimalus aukštis turi būti skaičius tarp %d ir %d'; 
   821$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Originalus maksimalus plotis turi būti skaičius tarp %d ir %d'; 
   822$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Fiksuotos nuorodos pavadinimas turi susidėti iš a-z, A-Z, "-", "_" ar "/". Jis neturi būti vien iš skaitmenų arba prasidėti skaičiumi su "-"'; 
   823$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Nuotraukos dydis bus sumažintas iki %dx%d pikselių.'; 
   824$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Administracijai rinktis šviesius arba tamsius tonus'; 
   825$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Sekančios %d žymos buvo ištrintos'; 
   826$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Failas arba katalogas nepasiekiamas (jis neegzistuoja arba nepakanka teisių)'; 
   827$lang['The following tag was deleted'] = 'Sekanti žyma buvo ištrinta'; 
   828$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Netinkama galerijos URL'; 
   829$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Grupės pavadinimas turi būti be kabučių " arba \', taip pat negali būti tuščias.'; 
   830$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Albumo pavadinimas negali būti tuščias'; 
   831$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Katalogų pavadinimai gali būti sudaromi tik iš raidžių, skaičių ir simbolių "-", "_", ar "."'; 
   832$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Komentarų skaičius puslapiui turi būti tarp 5 ir 50 imtinai.'; 
   833$lang['Sum of rates'] = 'vertinimų suma'; 
   834$lang['Summary'] = 'Apibendrinimas'; 
   835$lang['Support'] = 'Palaikymas'; 
   836$lang['Synchronize'] = 'Sinchronizuoti'; 
   837$lang['Synchronize metadata'] = 'Sinchronizuoti metaduomenis'; 
   838$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ŠIS PRIEDAS YRA INTEGRUOTAS Į PIWIGO! NEDELSIANT JĮ IŠINSTALIUOKITE!'; 
   839$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Žyma "%s" jau egzistuoja'; 
   840$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Žyma "%s" dabar yra "%s" dublikatas'; 
   841$lang['Tag "%s" was added'] = 'Žyma "%s" pridėta'; 
   842$lang['Tag selection'] = 'Pasirinktos žymos'; 
   843$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Žymos <em>%s</em> apjungtos į žyma <em>%s</em>'; 
   844$lang['Templates'] = 'Šablonai'; 
   845$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Šablonų konfigūracija irašyta.'; 
   846$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Piwigo export priedas leidžia jums kurti albumus ir eksportuoti nuotraukas.'; 
   847$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo publish priedas leidžia jums eksportuoti ir sinchronizuoti nuotraukas iš Lightroom tiesiai į Jūsų Piwigo nuotraukų galeriją'; 
   848$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Anomalija bus ignoruojama iki sekančios programos versijos'; 
   849$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Interesų centras yra reikšmingiausia nuotraukos sritis.'; 
   850$lang['Show info'] = 'Rodyti informaciją'; 
   851$lang['Show menubar'] = 'Rodyti meniu juostą'; 
   852$lang['Simulation'] = 'Simuliacija'; 
   853$lang['Site manager'] = 'Svetainės valdymas'; 
   854$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Kai kurios temos ir priedai kol kas gali būti neprieinami.'; 
   855$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Yra keletas išplėtimų atnaujinimų.'; 
   856$lang['Source tag'] = 'Šaltinio žyma'; 
   857$lang['Start Upload'] = 'Pradėti įkėlimą'; 
   858$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Paleiskite pLoader ir pradėkite įkelinėti savo nuotraukas.'; 
   859$lang['Statistics'] = 'Statistika'; 
   860$lang['Status'] = 'Būsena'; 
   861$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Atnaujintas vartotojo "%s" statusas'; 
   862$lang['Storage album'] = 'Albumas saugojimui'; 
   863$lang['Subscribe'] = 'Prenumeruoti'; 
   864$lang['Subscribe %s'] = 'Prenumeruoti %s'; 
   865$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Užprenumeruoti %s Piwigo anonsų naujienlaiškį'; 
   866$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Prenumeruoti pranešimus paštu'; 
   867$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Valdyti vartotojų prenumeratą'; 
   868$lang['Subscribed'] = 'Prenumeruota'; 
   869$lang['Select groups...'] = 'Pasirinkite grupes'; 
   870$lang['Select recipients'] = 'Pasirinkite gavėjus'; 
   871$lang['Select the destination tag'] = 'Pasirinkite kitą žymą'; 
   872$lang['Select users...'] = 'Pasirinkite vartotojus...'; 
   873$lang['Select:'] = 'Pasirinkite:'; 
   874$lang['Selection'] = 'Parinktys'; 
   875$lang['Send'] = 'Siųsti'; 
   876$lang['Send an information email to group members'] = 'Siųsti informacinį pranešimą grupės nariams'; 
   877$lang['Send connection settings by email'] = 'Siųsti prisijungimo nuostatas el-paštu'; 
   878$lang['Send mail as'] = 'Siųsti paštą kaip'; 
   879$lang['Send mail on HTML format'] = 'Siųsti paštą HTML formatu'; 
   880$lang['Send mail to users'] = 'Siųsti paštą vartotojams'; 
   881$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Pasirinkite numatytąją kalbą neregistruotiems ir naujiems vartotojams.'; 
   882$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Pasirinkite numatytąją temą neregistruotiems ir naujiems vartotojams.'; 
   883$lang['Set author'] = 'Nustatyti autorių'; 
   884$lang['Set creation date'] = 'Nustatyti sukūrimo datą'; 
   885$lang['Set title'] = 'Nustatyti pavadinimą'; 
   886$lang['Settings'] = 'Nustatymai'; 
   887$lang['Sharpen'] = 'Paaštrinti'; 
   888$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell yra atvirojo kodo skaitmeninių nuotraukų apdorojimo programa skirta Linux. Ji yra numatytasis nuotraukų menedžeris Ubuntu ir Fedora distribucijose.'; 
   889$lang['Save Settings'] = 'Išsaugoti pakeitimus'; 
   890$lang['Save Template Directory'] = 'Išsaugoti šablonų katalogą'; 
   891$lang['Save manual order'] = 'Išsaugoti rankinį rikiavimą'; 
   892$lang['Save order'] = 'Išsaugoti rikiavimą'; 
   893$lang['Save to permalink history'] = 'Išsaugoti į fiksuotų nuorodų istoriją'; 
   894$lang['Save visits in history for'] = 'Saugoti apsilankymus'; 
   895$lang['Search for new images in the directories'] = 'Ieškoti naujų paveiksliukų kataloguose'; 
   896$lang['Searching...'] = 'Ieškoma...'; 
   897$lang['Section'] = 'Sekcija'; 
   898$lang['See you soon,'] = 'Iki pasimatymo,'; 
   899$lang['See you soon.'] = 'Iki pasimatymo.'; 
   900$lang['Select a file'] = 'Pasirinkite failą'; 
   901$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Pele pažymėkite interesų centro zoną.'; 
   902$lang['Select an album'] = 'Pasirinkite albumą'; 
   903$lang['Select at least one album'] = 'Pasirinkite bent vieną albumą'; 
   904$lang['Select at least one comment'] = 'Pasirinkite bent vieną komentarą'; 
   905$lang['Select at least one photo'] = 'Pasirinkite bent vieną nuotrauką'; 
   906$lang['Select at least one user'] = 'Pasirinkite bent vieną vartotoją'; 
   907$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Apjungimui pasirinkite bent dvi žymas'; 
   908$lang['Select files'] = 'Pasirinkite failus'; 
   909$lang['Predefined filter'] = 'Iš anksto nustatytas filtras'; 
   910$lang['Preferences'] = 'Nustatymai'; 
   911$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Laikas paruošti vartotojų sąrašą, kuriems bus išsiųstas paštas yra apribotas. Kiti vartotojai nerodomi.'; 
   912$lang['Released on'] = 'Išleista'; 
   913$lang['Remote'] = 'Nutolęs'; 
   914$lang['Remove all filters'] = 'Pašalinti visus filtrus'; 
   915$lang['Remove from caddie'] = 'Pašalinti iš krepšelio'; 
   916$lang['Rename'] = 'Pervardinti'; 
   917$lang['Repair and optimize database'] = 'Remontuoti ir optimizuoti duomenų bazę'; 
   918$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Originalaus šablono pakaitalas iš šablonų plėtinių pakatalogio'; 
   919$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Pakaitalai (individualizuoti šablonai)'; 
   920$lang['Representant'] = 'Albumo piktograma'; 
   921$lang['Representation of albums'] = 'Albumo piktograma'; 
   922$lang['Representative'] = 'Albumo piktograma'; 
   923$lang['Represents'] = 'Yra piktograma skirta'; 
   924$lang['Reset ignored updates'] = 'Perkrauti ignoruotus atnaujinimus'; 
   925$lang['Resize'] = 'Keisti dydį'; 
   926$lang['Resize after upload'] = 'Keisti dydį po įkrovimo'; 
   927$lang['Restore'] = 'Atstatyti'; 
   928$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Atstatyti į numatytąją konfigūraciją. Įskiepių parametrai bus prarasti!'; 
   929$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Išvalyti niekad nenaudotus pranešimų srautus'; 
   930$lang['Purge sessions'] = 'Išvalyti sesijas'; 
   931$lang['Purge user cache'] = 'Įšvalyti vartotojų kešą'; 
   932$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Greitoji vietinė sinchronizacija'; 
   933$lang['Random photo'] = 'Atsitiktinė nuotrauka'; 
   934$lang['Rate'] = 'Įvertinimas'; 
   935$lang['Rate date'] = 'Įvertinimo data'; 
   936$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Įvertinta %d kart., rezultatas: %.2f'; 
   937$lang['Rating'] = 'Vertinimas'; 
   938$lang['Rating by guests'] = 'Svečių vertinimas'; 
   939$lang['Ratio'] = 'Santykis'; 
   940$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery klientas Android\'ui) yra atvirojo kodo (GPL v3) Piwigo klientas Android platformai.'; 
   941$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Skaitykite Piwigo dokumentaciją'; 
   942$lang['Refresh'] = 'Atnaujinti'; 
   943$lang['Refresh photo set'] = 'Atnaujinti nuotraukų rinkinį'; 
   944$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Iš naujo pradėti vientisumo patikrinimą'; 
   945$lang['Reject'] = 'Atmesti'; 
  561946?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.