Changeset 23686


Ignore:
Timestamp:
06/30/13 07:14:09 (7 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update lt_LT, thanks to : vilisas

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lt_LT/admin.lang.php

  r23619 r23686  
  2525$lang['%d waiting for validation'] = '%d laukia patvirtinimo'; 
  2626$lang['%d week'] = '%d savaitę'; 
  27 $lang['%d weeks'] = '%d savaites'; 
   27$lang['%d weeks'] = '%d savaitės'; 
  2828$lang['%d year'] = '%d metus'; 
  2929$lang['%d years'] = '%d metų'; 
   
  6969$lang['%d of %d photos selected'] = 'pasirinkta %d iš %d nuotraukų'; 
  7070$lang['%d parameter was updated.'] = '%d parametras atnaujintas'; 
  71 $lang[' and %d virtuals'] = 'ir %d virtualių'; 
  72 $lang[' and %d virtual'] = 'ir %d virtualių'; 
   71$lang[' and %d virtuals'] = ' ir %d virtualių'; 
   72$lang[' and %d virtual'] = ' ir %d virtualių'; 
  7373$lang['%d album including'] = 'įskaitant %d albumą'; 
  7474$lang['%d album moved'] = '%d albumas perkeltas'; 
   
  9393$lang['Check for upgrade'] = 'Ieškoti patobulinimų'; 
  9494$lang['Batch Manager'] = 'Paketinis menedžeris'; 
  95 $lang['Bound Theme'] = 'susieta tema'; 
   95$lang['Bound Theme'] = 'Susieta tema'; 
  9696$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Pagal nutylėjima kompozicijos centru laikomas geometrinis fotografijos centras.'; 
  9797$lang['Center of interest'] = 'Intereso centras'; 
   
  126126$lang['Associated'] = 'Asociuota'; 
  127127$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Leisti vartotojams komentuoti pasiriniktus albumus'; 
  128 $lang['Authorized'] = 'Leista'; 
   128$lang['Authorized'] = 'Leidžiama'; 
  129129$lang['Automatic correction'] = 'Automatinė korekcija'; 
  130130$lang['Automatic sort order'] = 'Automatinė rūšiavimo tvarka'; 
  131131$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u vartotojai turi automatinius leidimus, kurias suteikia grupės, kurioms jie priklauso.'; 
  132132$lang['Add detailed content'] = 'Pridėti papildomą turinį'; 
  133 $lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom yra forografijos programa, sukurta tvarkyti dideliems kiekiams skaitmeniniu nuotraukų ir atlikti post produkcini darbą.'; 
   133$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom yra fotografijos programa. Ji sukurta tvarkyti dideliems kiekiams skaitmeninių nuotraukų ir atlikti post produkcini darbą.'; 
  134134$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Išskleidžiant įvyko klaida. Prašome pasitikrinti piwigo instaliacijos failų leidimus.<br><a href="%s">Klaidų logas čia</a>.'; 
  135135$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Instaliuojant atnaujinimus įvyko klaida.'; 
   
  154154$lang['Add/delete a permalink'] = 'Pridėti/pašalinti fiksuotą nuorodą'; 
  155155$lang['Added by %s'] = 'Įdėjo '; 
  156 $lang['Administration Home'] = 'Administracijos namai'; 
   156$lang['Administration Home'] = 'Administracijos puslapis'; 
  157157$lang['Advanced features'] = 'Papildomos funkcijos'; 
  158158$lang['Album "%s" has been added'] = 'Albumas "%s" pridėtas'; 
   
  190190$lang['(this tag will be deleted)'] = '(ši žyma bus ištrinta)'; 
  191191$lang[', click on'] = ', paspausk ant'; 
  192 $lang['... or '] = '... arba'; 
   192$lang['... or '] = '... arba '; 
  193193$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo Android\'ui</em> programėlė suteikia galimybę sujungti jūsų Android telefoną ar planšetę su jūsų Piwigo galerija, kurti kelis albumus ir įkelti kelias nuotraukas iškart.'; 
  194194$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo iOS\'ui</em> programėlė suteikia galimybę sujungti jūsų iPhone, iPad ar iPod Touch su jūsų Piwigo galerija, kurti kelis albumus ir įkelti kelias nuotraukas iškart.'; 
   
  239239$lang['Images manual order was saved'] = 'Paveiksliukų rankinis rūšiavimas išsaugotas'; 
  240240$lang['Impossible automatic correction'] = 'Automatiniai pataisymai neįmanomi'; 
  241 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ši tema negali būti aktyvuota, trūksta motinines temos: %s'; 
   241$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Ši tema negali būti aktyvuota, nes jai trūksta pagrindinės temos: %s'; 
  242242$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Šios kalbos išjungti neįmanoma, pirmiausia nustatykite kitą kalbą, kaip pagrindinę.'; 
  243243$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Suteikite rašymo teises (chmod 777) "%s" katalogui šakniniame jūsų Piwigo instaliacijos kataloge'; 
   
  357357$lang['Classic display'] = 'Klasikinis vaizdas'; 
  358358$lang['Comments for all'] = 'Komentarai visiems'; 
  359 $lang['Complementary mail content'] = 'Papildomas pašto turinys'; 
   359$lang['Complementary mail content'] = 'Pridėti prie pranešimo'; 
  360360$lang['Configuration'] = 'Konfigūracija'; 
  361361$lang['Confirm merge'] = 'Patvirtini sujungimą'; 
   
  390390$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo administracija'; 
  391391$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo naujienlaiškis'; 
  392 $lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publish priedas, skirtas Lightroom'; 
   392$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo Publish priedas - skirtas Lightroom'; 
  393393$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo atnaujinimas'; 
  394394$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader\'is'; 
   
  420420$lang['Permissions'] = 'Leidimai'; 
  421421$lang['Photo %s of %s'] = 'Nuotrauka %s iš %s'; 
  422 $lang['Photo Page'] = 'Nuotraukos psl.'; 
  423 $lang['Photo Properties'] = 'Nuotraukos savybės'; 
   422$lang['Photo Page'] = 'Nuotraukų puslapis'; 
   423$lang['Photo Properties'] = 'Nuotraukų savybės'; 
  424424$lang['Photo informations updated'] = 'Nuotraukų informacijos atnaujintos'; 
  425425$lang['Photo name'] = 'Nuotraukos pavadinimas'; 
   
  442442$lang['Parameter'] = 'Nustatymai'; 
  443443$lang['Parameters'] = 'Parametrai'; 
  444 $lang['Parent album'] = 'Motininis albumas'; 
   444$lang['Parent album'] = 'Pagrindinis albumas'; 
  445445$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Nėra slaptažodžio patvirtinimo. Prašome pakartoti slaptažodį'; 
  446446$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Nėra slaptažodžio. Prašome įvesti slaptažodį'; 
   
  452452$lang['Not cropped correctly?'] = 'Blogai apipjaustyta?'; 
  453453$lang['Notification'] = 'Pranešimai'; 
  454 $lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Informuoti adminstratorius, kai komentaras yra'; 
  455 $lang['Number of albums per page'] = 'Albumų skaičius į puslapį'; 
  456 $lang['Number of comments per page'] = 'Komentarų skaičius į puslapį'; 
   454$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Informuoti adminstratorius, kai komentaras'; 
   455$lang['Number of albums per page'] = 'Albumų skaičius puslapyje'; 
   456$lang['Number of comments per page'] = 'Komentarų skaičius puslapyje'; 
  457457$lang['Number of downloads'] = 'Atsisiuntimų skaičius'; 
  458458$lang['Number of rates'] = 'Įvertinimų kiekis'; 
   
  466466$lang['Operation in progress'] = 'Vyksta apdorojimas'; 
  467467$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Optimizacijos buvo baigtos su keliomis klaidomis'; 
  468 $lang['New parent album'] = 'Naujas motininis albumas'; 
   468$lang['New parent album'] = 'Naujas pagrindinis albumas'; 
  469469$lang['New photos added'] = 'Naujos nuotraukos įkeltos'; 
  470470$lang['New tag'] = 'Nauja žyma'; 
   
  560560$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Susieti visas albumo nuotraukas į naują albumą'; 
  561561$lang['reduce to single existing albums'] = 'apriboti iki vieno egzistuojančio albumo'; 
  562 $lang['unit mode'] = 'vienas režimas'; 
   562$lang['unit mode'] = 'Individualiai'; 
  563563$lang['the forum'] = 'forumas'; 
  564564$lang['the wiki'] = 'wiki'; 
   
  617617$lang['ranks'] = 'vertinama'; 
  618618$lang['high'] = 'didelis'; 
  619 $lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto yra numatytoji nuotraukų tvarkymo programa, skirta MacOSX. Piwigo eksportavimo priedas leidžia kurti naujus albumus ir eksportuoti nuotraukas tiesiai iš iPhoto į jūsų Piwigo nuotraukų galeriją.'; 
   619$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto yra numatytoji nuotraukų tvarkymo programa MacOSX aplinkoje. Piwigo eksportavimo priedas leidžia kurti naujus albumus ir eksportuoti nuotraukas tiesiai iš iPhoto į jūsų Piwigo nuotraukų galeriją.'; 
  620620$lang['include child albums'] = 'įtraukti vidinius albumus'; 
  621621$lang['include photos with lower privacy level'] = 'įtraukti nuotraukas su mažesniu privatumo lygiu'; 
   
  627627$lang['manual order'] = 'rankinė tvarka'; 
  628628$lang['middle'] = 'vidurys'; 
  629 $lang['modified'] = 'modifikuota'; 
   629$lang['modified'] = 'modifikuotas'; 
  630630$lang['new'] = 'nauja'; 
  631631$lang['no write access'] = 'nėra rašymo teisių'; 
   
  637637$lang['dissociate from group'] = 'atskirti nuo grupės'; 
  638638$lang['errors during synchronization'] = 'klaidos sinchronizuojant'; 
  639 $lang['even already synchronized photos'] = 'net ir jau singronizuotos nuotraukos'; 
   639$lang['even already synchronized photos'] = 'netgi jau sinchronizuotas nuotraukas'; 
  640640$lang['existing album'] = 'egzistuojantis albumas'; 
  641641$lang['first photo added on %s'] = 'pirmoji nuotrauka pridėta %s'; 
   
  665665$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'pašalinti šį puslapį ir visą susijusią informaciją'; 
  666666$lang['deleted'] = 'pašalinta'; 
  667 $lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam yra pažangi ir nemokama nuotraukų tvarkymo programa, skirta Linux, Windows ir MacOSX'; 
   667$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam yra pažangi ir nemokama nuotraukų tvarkymo programa skirta Linux, Windows ir MacOSX'; 
  668668$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam skirta fotografams, kurie nori žiūrėti, tvarkyti, redaguoti, pagerinti, organizuoti ir dalintis nuotraukomis.'; 
  669669$lang['directories + files'] = 'katalogai + failai'; 
   
  681681$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Problemos ir klausimai'; 
  682682$lang['any visitor can see this album'] = 'visi lankytojai gali matyti šį albumą'; 
  683 $lang['apply automatic sort order'] = 'taikyti automatinę rųšiavimo tvarką'; 
   683$lang['apply automatic sort order'] = 'taikyti automatinę rūšiavimo tvarką'; 
  684684$lang['associate to group'] = 'pririšti prie grupės'; 
  685685$lang['automatic order'] = 'automatinė tvarka'; 
   
  695695$lang['add a new watermark'] = 'pridėti naują vandens ženklą'; 
  696696$lang['add new photos to caddie'] = 'pridėti naujus nuotraukų dydžius į krepšelį'; 
  697 $lang['added'] = 'pridėta'; 
   697$lang['added'] = 'pridėtas'; 
  698698$lang['administrators'] = 'administratoriai'; 
  699699$lang['albums added in the database'] = 'albumas pridėtas į duomenų bazę'; 
  700700$lang['albums deleted in the database'] = 'albumas pašalintas iš duomenų bazės'; 
  701 $lang['Week starts on'] = 'Savaitės prasideda diena'; 
   701$lang['Week starts on'] = 'Savaitės pradžia yra'; 
  702702$lang['Who can see these photos?'] = 'Kas gali matyti šias nuotraukas?'; 
  703703$lang['Who can see this photo?'] = 'Kas gali matyti šią nuotrauką?'; 
  704704$lang['Width'] = 'Plotis'; 
  705705$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Jei tuščia, tai bus panaudotas galerijos pavadinimas'; 
  706 $lang['With no album'] = 'Su jokiu albumu'; 
  707 $lang['With no tag'] = 'Su jokia žyma'; 
  708 $lang['With no virtual album'] = 'Su jokiu virtualiu albumu'; 
   706$lang['With no album'] = 'Jokiame albume'; 
   707$lang['With no tag'] = 'Be žymos'; 
   708$lang['With no virtual album'] = 'Jokiam virtualiame albume'; 
  709709$lang['X Position'] = 'X pozicija'; 
  710710$lang['X Repeat'] = 'X kartojimas'; 
   
  806806$lang['The whole set'] = 'Visas rinkinys'; 
  807807$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Tema sėkmingai instaliuota'; 
  808 $lang['Themes'] = 'Temos'; 
  809 $lang['Themes which need upgrade'] = 'Temos, kurias reikia atnaujinti'; 
   808$lang['Themes'] = 'Išvaizda'; 
   809$lang['Themes which need upgrade'] = 'Temos, kurias reikėtų atnaujinti'; 
  810810$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Nėra prenumeratorių, kuriuos informuoti paštu.'; 
  811811$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Šioje galerijoje nėra grupių.'; 
  812812$lang['There is no other language available.'] = 'Daugiau kalbų nėra.'; 
  813813$lang['There is no other plugin available.'] = 'Daugiau priedų nėra.'; 
  814 $lang['There is no other theme available.'] = 'Daugiau temų nėra.'; 
   814$lang['There is no other theme available.'] = 'Daugiau galimų temų nėra.'; 
  815815$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Šis albumas turi %d nuotr., pridėtų tarp %s ir %s.'; 
  816816$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Šis albumas turi %d nuotr., kurios buvo pridėtos %s.'; 
   
  830830$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Albumo pavadinimas negali būti tuščias'; 
  831831$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Katalogų pavadinimai gali būti sudaromi tik iš raidžių, skaičių ir simbolių "-", "_", ar "."'; 
  832 $lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Komentarų skaičius puslapiui turi būti tarp 5 ir 50 imtinai.'; 
   832$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Komentarų skaičius puslapyje turi būti tarp 5 ir 50 imtinai.'; 
  833833$lang['Sum of rates'] = 'vertinimų suma'; 
  834834$lang['Summary'] = 'Apibendrinimas'; 
   
  916916$lang['Rename'] = 'Pervardinti'; 
  917917$lang['Repair and optimize database'] = 'Remontuoti ir optimizuoti duomenų bazę'; 
  918 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Originalaus šablono pakaitalas iš šablonų plėtinių pakatalogio'; 
   918$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Originalių šablonų keitimas individualizuotais iš template-extension pakatalogio'; 
  919919$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Pakaitalai (individualizuoti šablonai)'; 
  920920$lang['Representant'] = 'Albumo piktograma'; 
   
  936936$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Įvertinta %d kart., rezultatas: %.2f'; 
  937937$lang['Rating'] = 'Vertinimas'; 
  938 $lang['Rating by guests'] = 'Svečių vertinimas'; 
   938$lang['Rating by guests'] = 'Leisti vertinti svečiams'; 
  939939$lang['Ratio'] = 'Santykis'; 
  940940$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery klientas Android\'ui) yra atvirojo kodo (GPL v3) Piwigo klientas Android platformai.'; 
   
  944944$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Iš naujo pradėti vientisumo patikrinimą'; 
  945945$lang['Reject'] = 'Atmesti'; 
   946$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Dydžio keitimas po įkėlimo išjungtas dėl to, kad naudojate GD kaip grafinę biblioteką'; 
  946947?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.