Changeset 24493


Ignore:
Timestamp:
09/17/13 10:12:39 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[easy_captcha] Update cs_CZ, thanks to : ZdenekMaterna

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/EasyCaptcha/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r24465 r24493  
  1515$lang['Image border'] = 'okraj obrázku'; 
  1616$lang['Image size'] = 'velikost obrázku'; 
   17$lang['Challenge'] = 'Výzva'; 
   18$lang['Drag & drop options'] = 'Nastavení táhni a pusť'; 
   19$lang['Drop'] = 'Pusť'; 
   20$lang['Drop border'] = 'Okraj pro puštění'; 
   21$lang['Image drag & drop'] = 'Obrázek táhni a pusť'; 
   22$lang['Invalid answer'] = 'Neplatná odpověď'; 
   23$lang['Invalid color code <i>%s</i>'] = 'Neplatný barevný kód <i>%s</i>'; 
   24$lang['Marks'] = 'Značky'; 
   25$lang['Number of images'] = 'Počet obrázků'; 
   26$lang['Pleaser answer'] = 'Prosím odpovězte'; 
   27$lang['Random'] = 'Náhodný'; 
   28$lang['Text'] = 'Text'; 
   29$lang['Theme'] = 'Téma'; 
   30$lang['This challenge requires that JavaScript is enabled on the visitor browser. About 1% of Internet users have Javascript disabled.'] = 'Tato výzva vyžaduje zapnutý JavaScript v návštěvníkově prohlížeči. Zhruba 1% uživatelů má JavaScript vypnutý.'; 
   31$lang['Tic-tac-toe minigame'] = 'Piškvorky'; 
   32$lang['Tic-tac-toe options'] = 'Nastavení piškvorek'; 
   33$lang['To verify you are a human, please place the <b>%s</b> in the most right box bellow.'] = 'Pro ověření že jste člověk, prosím umístěte <b>%s</b> do pravého horního rohu.'; 
   34$lang['We detected that Crypto Captcha plugin is available on your gallery. Both plugins can be used at the same time, but you should not under any circumstances activate both of them on the same page.'] = 'Zjistili jsme, že používáte také Crypto Captcha plugin. Oba pluginy mohou být používány současně, ale nesmějí být za žádných okolností aktivovány na stejné stránce.'; 
   35$lang['You are player X, click on the right case to complete the line.'] = 'Máte křížky, dokončete řádek.'; 
   36$lang['You must activate JavaScript in your browser in order to be able to add a comment, sorry for the inconvenience.'] = 'Omlouváme se, ale pro přidání komentáře potřebujete zapnutý JavaScript.'; 
  1737?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.