Changeset 24504


Ignore:
Timestamp:
09/17/13 17:37:28 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[meta] Update et_EE, thanks to : kristian

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/meta/language/et_EE/plugin.lang.php

  r22825 r24504  
  2828$lang['Personal metadata update'] = 'Isikliku metainfo värskendamine'; 
  2929$lang['meta_Description'] = 'Description meta Description'; 
   30$lang['meta_robots_help'] = 'all : lubab veebirobotitel refereerida terve lehekülje (vaikimisi valik)<br>follow : lubab veebirobotitel järgida lehekülje linke<br>index : lubab veebirobotitel indekseerida lehekülje<br>nofollow : keelab veebirobotitel järgida linke<br>noindex : keelab veebirobotitel lehekülje indekseerimise<br>none : väldib veebiroboteid üldse'; 
   31$lang['Description of contact page to be completed'] = 'puudub kontaktlehe kirjeldus'; 
   32$lang['Keywords of Additional Pages to be completed'] = 'puudub lisalehtede märksõnad'; 
   33$lang['Keywords of contact page to be completed'] = 'puudub kontaktlehe märksõnad'; 
   34$lang['Metadata updated'] = 'Metainformatsioon täiendatud'; 
   35$lang['meta_Description_help'] = 'Sinu lehekülje kirjeldus<br>Seda näidetakse mh otsimootorite tulemuste juures'; 
   36$lang['meta_keywords_help'] = 'Komadega eraldatud märksõnad.'; 
   37$lang['meta_list'] = 'Metainformatsioon:'; 
   38$lang['meta_name'] = 'Metainformatsiooni nimi'; 
   39$lang['meta_onglet_description'] = 'Metainformatsiooni kohta'; 
   40$lang['meta_onglet_gestion'] = 'Ühine metainformatsioon'; 
   41$lang['meta_robots'] = 'veebirobotite metakirjeldus'; 
   42$lang['meta_select'] = 'Vali ühine metainformatsioon mida toimetada'; 
   43$lang['meta_select2'] = 'Vali metainformatsioon'; 
   44$lang['meta_author'] = 'autori metainformatsioon'; 
   45$lang['meta_author_help'] = 'Informatsioon autori kohta<br>Nimi, hüüdnimi'; 
   46$lang['meta_choix'] = 'Toimeta metainformatsiooni'; 
   47$lang['meta_comp'] = 'Metainformatsioon lisada'; 
   48$lang['meta_compcat'] = 'Märksõnu just selle albumi kohta'; 
   49$lang['meta_compcatdes'] = 'Kirjeldus just sellele albumile'; 
   50$lang['meta_compcatdeshelp'] = 'Asendab metainformatsiooni ühise kirjelduse'; 
   51$lang['meta_compimg'] = 'Märksõnu just selle pildi kohta'; 
   52$lang['meta_compimgdes'] = 'Kirjeldus just sellele pildile'; 
   53$lang['meta_description'] = 'kirjeldus'; 
   54$lang['meta_desh3'] = 'Toimeta lehtede ühist metainformatsiooni'; 
   55$lang['meta_diff_val'] = 'Võimalik väärtus'; 
   56$lang['meta_inscat'] = 'Lisa meta'; 
   57$lang['meta_insmeta'] = 'lisa metainfo'; 
   58$lang['meta_keywords'] = 'märksõnade metainformatsioon'; 
   59$lang['Add metadata for page'] = 'Lisa metainformatsioon lehele'; 
   60$lang['Additional Pages Metadata'] = 'Lisalehtede metainformatsioon'; 
   61$lang['Choose Additional Pages'] = 'Vali lisalehed'; 
   62$lang['Contact page Metadata'] = 'Kontaktlehe metainformatsioon'; 
   63$lang['Description of Additional Pages to be completed'] = '"kirjelduse" metainformatsioon'; 
  3064?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.