Changeset 24511


Ignore:
Timestamp:
09/18/13 06:39:31 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[batch_downloader] Update cs_CZ, thanks to : coudy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/BatchDownloader/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r24375 r24511  
  7575$lang['Preparation'] = 'Příprava'; 
  7676$lang['Unknown'] = 'Neznámý'; 
   77$lang['Sorry, there is nothing to download. Some files may have been excluded because of <i title="Authorized types are : %s">filetype restrictions</i>.'] = 'Omlouvám se, ale není co stahovat. Některé soubory mohly být vyloučeny díky <i title="Povolené typy jsou : %s">omezení druhu souboru</i>.'; 
   78$lang['Only check if your host complains about high PHP usage.'] = 'Zaškrtněte pouze v případě, že si váš host stěžuje na vysokou zátěž PHP.'; 
   79$lang['It saves space on the server but doesn\'t allow to restart failed downloads.'] = 'Toto ušetří místo na serveru, ale neumožní zrestartovat chybná stahovaní.'; 
   80$lang['Only check if you are experiencing corrupted archives with ZipArchive.'] = 'Zaškrtněte pouze v případě, že máte problémy s archivními soubory vytvořené pomocí ZipArchive.'; 
   81$lang['Force the usage of PclZip instead of ZipArchive as ZIP library'] = 'Donutí použití PclZip místo ZipArchive jako knihovna ZIP.'; 
   82$lang['Please wait, your download is being prepared. This page will automatically refresh when it is ready.'] = 'Vyčkejte prosím, připravuje se pro vás stahovaní. Tato stránka se automaticky obnoví jakmile bude stahování připraveno.'; 
   83$lang['Delete previous archive when starting to download another one'] = 'Předešlý archivní soubor se smaže na začátku stahování nového. '; 
   84$lang['Don\'t download archives through PHP'] = 'Nestahuej archivní soubory skrz PHP'; 
  7785?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.