Ignore:
Timestamp:
09/24/13 08:10:56 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[subscribe_to_comments] Update fi_FI, thanks to : lrd

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Subscribe_to_comments/language/fi_FI/plugin.lang.php

  r20901 r24607  
  4949$lang['Subscribe to mail notifications'] = 'Tilaa sähköposti-ilmoitukset'; 
  5050$lang['You are not subscribed to any comment.'] = 'Ei voimassaolevia tilauksia kommenteista.'; 
   51$lang['Followed on'] = 'Seurataan liittyen'; 
   52$lang['You are currently subscribed to comments on %s.'] = 'Olet tilaajana %s:n kommenteissa.'; 
   53$lang['You requested to subscribe by email to comments on %s'] = 'Olet pyytänyt %s:n kommenttien tilausta sähköpostitse'; 
   54$lang['comments on a picture'] = 'Kuvan kommentit'; 
   55$lang['comments on all pictures of an album'] = 'Albumin kaikkien kuvien kommentit'; 
   56$lang['comments on an album'] = 'Albumin kommentit'; 
   57$lang['the album <a href="%s">%s</a>'] = 'albumi <a href="%s">%s</a>'; 
   58$lang['the picture <a href="%s">%s</a>'] = 'kuva <a href="%s">%s</a>'; 
   59$lang['%s has subscribed to comments on %s.'] = '%s on tilannut kommentit %s:sta.'; 
   60$lang['&#9733; : registered users'] = '&#9733; : rekisteröitynyttä käyttäjää'; 
   61$lang['All album photos'] = 'Kaikki albumin kuvat'; 
   62$lang['Allow users to subscribe to global notifications'] = 'Salli käyttäjän tilata järjestelmän laajuiset huomautukset'; 
   63$lang['Already validated.'] = 'Varmistettu'; 
   64$lang['First subscription'] = 'Ensimmäinen tilaus'; 
   65$lang['Global subscriptions'] = 'Järjestelmän laajuiset tilaukset'; 
   66$lang['Last subscription'] = 'Viimeisin tilaus'; 
   67$lang['New comment on %s'] = 'Uusi kommentti: %s'; 
   68$lang['New subscription on %s'] = 'Uusi tilaus: %s'; 
   69$lang['No result'] = 'Ei tuloksia'; 
   70$lang['Notify administrators when a user take a new subscription'] = 'Ilmoita ylläpitäjille kun käyttäjä tekee uuden tilauksen'; 
   71$lang['Please check your email inbox to confirm your subscription.'] = 'Ole hyvä ja tarkista sähköpostisi varmistaaksesi tilauksesi'; 
   72$lang['Stop receiving notifications'] = 'Lopeta ilmoitusten vastaanottaminen'; 
   73$lang['Subscribe to comments on %s'] = 'Tilaa kommentit liittyen %s:n'; 
   74$lang['Subscriptions of %s'] = '%s:n tilaukset'; 
   75$lang['Successfully unsubscribed your email address from receiving notifications.'] = 'Sinut on onnistuneesti poistettu huomatusten vastaanottajista'; 
   76$lang['To activate, click the confirm button. If you believe this is an error, please just ignore this message.'] = 'Aktivoidaksesi, klikkaa varmista-nappia. Jos uskot tämän olevan virhe, ole hyvä ja jätä tämä viesti huomiotta.'; 
   77$lang['Validate'] = 'Varmista'; 
  5178?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.