Changeset 24786


Ignore:
Timestamp:
10/06/13 20:21:54 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[user_collections] Update sv_SE, thanks to : kabo

Location:
extensions/UserCollections/language/sv_SE
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/UserCollections/language/sv_SE/description.txt

  r22512 r24786  
  1 Registrerade användare kan välja bilder från galleriet och spara dem som sammlingar, likt avancerade favoriter. 
   1Registrerade användare kan välja bilder från galleriet och spara dem som samlingar, likt avancerade favoriter. 
 • extensions/UserCollections/language/sv_SE/plugin.lang.php

  r23579 r24786  
  8282$lang['Photos number, high → low'] = 'Bilder nummer, hög → låg'; 
  8383$lang['Photos number, low → high'] = 'Bilder nummer, låg → hög'; 
   84$lang['New share added: <a href="%s">%s</a>'] = 'Ny delning tillagd: <a href="%s">%s</a>'; 
   85$lang['Share deleted'] = 'Delning borttagen'; 
   86$lang['Share key'] = 'Delningsnyckel'; 
   87$lang['Collection not found'] = 'Samlingen kunde inte hittas'; 
   88$lang['Expiration date'] = 'Utgångsdatum'; 
   89$lang['Restricted access'] = 'Begränsad tillgång'; 
   90$lang['Share'] = 'Dela'; 
   91$lang['Share this collection'] = 'Dela denna samling'; 
   92$lang['The key must be at least 8 characters long'] = 'Nyckeln måste vara minst 8 tecken lång'; 
   93$lang['This key is already used'] = 'Nyckeln används redan'; 
   94$lang['This link expired'] = 'Länken är inte längre giltig'; 
  8495?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.