Changeset 24792


Ignore:
Timestamp:
10/07/13 18:19:21 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwigo_videojs] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwigo_videojs/language/da_DK/plugin.lang.php

  r24702 r24792  
  2626$lang['CONTROLS_DESC'] = 'Kontrolvalgmulighederne bestemmer hvorvidt afspilleren har kontroller, som brugeren kan benytte'; 
  2727$lang['CUSTOMCSS'] = 'Skræddersyet CSS'; 
  28 $lang['CUSTOMCSS_DESC'] = 'Skræddersyet CSS til kopiering fra VideoJS-hjemmesiden'; 
   28$lang['CUSTOMCSS_DESC'] = 'Skræddersyet CSS til kopiering fra <a href="http://www.videojs.com/" target="_blank">VideoJS-hjemmesiden</a>.'; 
  2929$lang['HTML5'] = 'HTML5-videotagindstillinger'; 
  3030$lang['LOOP'] = 'Løkke'; 
   
  3434$lang['PRELOAD_DESC'] = 'Indstillingen "Forindlæs" giver browseren besked om hvorvidt hentning af videodata skal begynde så snart videotag\'et er indlæst.'; 
  3535$lang['SKIN'] = 'Skind'; 
  36 $lang['SKIN_DESC'] = 'Vælg det udseende, du ønsker at give afspilleren.'; 
   36$lang['SKIN_DESC'] = 'Vælg det udseende, du ønsker at give afspilleren, eller <a href="http://designer.videojs.com/" target="_blank">opret dit eget udseende</a>.'; 
  3737$lang['WIDTH'] = 'Maksimal bredde'; 
  38 $lang['WIDTH_DESC'] = 'Indstillingen "Maksimal bredde" opsætter bredden på videoen, hvis større divideres den med 2.'; 
   38$lang['WIDTH_DESC'] = 'Indstillingen maksimal bredde opsætter visningsbredden på videoen, hvis videostørrelsen er større. bliver bredden den maksimale.'; 
   39$lang['THUMBNAILS_DESC'] = 'Vis miniaturebilleder over progressbjælken'; 
   40$lang['THUMBNAILS'] = 'Miniturebilleder'; 
   41$lang['UPSCALE'] = 'Opskalér'; 
   42$lang['UPSCALE_DESC'] = 'Hvis videostørrelsen er mindre end den maksimale bredde, vil videostørrelsen blive opskaleret til den maksimale bredde.'; 
   43$lang['VIDEOJSPLUGIN'] = 'VideoJS-plugins'; 
   44$lang['WATERMARK'] = 'Vandmærke'; 
   45$lang['WATERMARK_DESC'] = 'Vis vandmærker over vidoen'; 
   46$lang['ZOOMROTATE'] = 'ZoomRotering'; 
   47$lang['ZOOMROTATE_DESC'] = 'Rotér og zoom en video, anvend om muligt roteringsmetadata.'; 
  3948?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.