Changeset 24884


Ignore:
Timestamp:
10/13/13 17:48:11 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[social_buttons] Update sk_SK, thanks to : dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/SocialButtons/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r21282 r24884  
  1414$lang['on photo and album'] = 'na fotke a albume'; 
  1515$lang['Display buttons'] = 'Zobraziť tlačidlá'; 
   16$lang['When light mode is activated no external script is loaded, it <b>speeds up the load of the page and disables user tracking</b> but also disables annotations and in-page popups.'] = 'Keď sa svetelný režim aktivuje, žiadny externý skript sa nedá nahrať, to <b>urýchľuje načítanie stránky a ruší sledovanie používateľov</b>, ale tiež preruší anotácie a vyskakovanie okien.'; 
   17$lang['Light mode'] = 'Svetelný režim'; 
   18$lang['Community'] = 'Spoločnosť'; 
  1619?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.