Changeset 24979


Ignore:
Timestamp:
10/18/13 19:53:27 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwishack] Update sv_SE, thanks to : kabo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwishack/language/sv_SE/plugin.lang.php

  r24325 r24979  
  4848$lang['admin_default_sheet_bbcode'] = 'BBCode (t.ex. till forum)'; 
  4949$lang['admin_default_sheet_html'] = 'HTML (till hemsida)'; 
   50$lang['admin_default_sheet'] = 'Standardformat'; 
   51$lang['admin_fieldset_custom'] = 'Extra stilmall: anpassningsbara koder'; 
   52$lang['admin_codes_help'] = 'Tips: varje nummer definierar sorteringsordningen som används för visning. "o" kan användas om du inte vill visa ett mönster.'; 
   53$lang['admin_custom_code'] = 'Special-kod #'; 
   54$lang['admin_custom_help'] = 'Tips: du kan använda följande variabler i dina mönster:<br /> 
   55 <label><span class="pattern">##i</span></label>: URL till bilden -  
   56 <label><span class="pattern">##t</span></label>: URL till tumnageln -  
   57 <label><span class="pattern">##g</span></label>: URL till galleri-sidan - 
   58 <label><span class="pattern">##n</span></label>: bildnamnet<br /> 
   59 Se mönster i föregående fält för exempel.'; 
   60$lang['admin_default_sheet_custom'] = 'special'; 
   61$lang['admin_fieldset_codes'] = 'PiwiShack kod-val'; 
   62$lang['custom_code'] = 'Special-kod #'; 
   63$lang['admin_fieldset_main'] = 'Huvudparametrar'; 
   64$lang['admin_img_name'] = 'Visas bildnamnen före koden?'; 
   65$lang['admin_title'] = 'PiwiShack konfiguration'; 
   66$lang['admin_used_by'] = 'PiwiShack kommer att vara användbart av'; 
   67$lang['close_window_piwishack'] = 'Stäng fönster PiwiShack'; 
   68$lang['open_window_piwishack'] = 'Öppna fönstret PiwiShack'; 
   69$lang['post_code_Image'] = 'Tittar på normalvyn (utan länk)'; 
   70$lang['post_code_ImageToGallery'] = 'Tittar på normalvyn (klickbar, länk till galleri)'; 
   71$lang['sheet_bbcode'] = 'Kärn-BBCode'; 
   72$lang['sheet_custom'] = 'Andra koder'; 
   73$lang['sheet_html'] = 'Kärn-HTML'; 
  5074?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.