Changeset 25137


Ignore:
Timestamp:
10/25/13 17:25:30 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[password_policy] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Password_Policy/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r25126 r25137  
  4949Šie lietotāji tiks automātiski novirzīti uz to pielāgošanas lapām katrā no to savienojumiem līdz tie nomainīs savu paroli un nepārprotama ziņa par to tiks parādīta šajā lapā.'; 
  5050$lang['PP_You cannot unlock your account'] = 'Jūs nevarat atbloķēt pats savu kontu'; 
   51$lang['PP_LoginAttempts'] = 'Neizdevušos pieteikšanās mēģinājumu pārvaldība'; 
   52$lang['PP %d user unlocked'] = '%d lietotājs atbloķēts'; 
   53$lang['PP %d users unlocked'] = '%d lietotāji atbloķēti'; 
   54$lang['PP_LockedUsers'] = 'Bloķēšanas statuss'; 
   55$lang['PP_Max number of failed attempts'] = 'Maksimālais neveiksmīgo mēģinājumu skaits:'; 
   56$lang['PP_Unlock'] = 'Atbloķēšana'; 
   57$lang['PP_Unlock selected users'] = 'Atbloķējiet izvēlētos lietotājus'; 
   58$lang['PP_User Locked'] = 'Lietotājs ir bloķēts'; 
   59$lang['PP_User Not Locked'] = 'Lietotājs nav bloķēts'; 
   60$lang['PP_You need to confirm unlock'] = 'Jums ir jāapstiprina atbloķēšanu (atzīmējiet)!'; 
  5161?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.