Ignore:
Timestamp:
10/31/13 16:28:56 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[addinfo] Update sk_SK, thanks to : Jimako

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/AddInfo/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r21631 r25252  
  11<?php 
  2 $lang['addinfo_h2'] = 'Riadenie ďalšej informácie na stránke fotografií'; 
  3 $lang['addinfo_complete'] = 'Ďalšia informácia - Doplnok Pridanie informácie'; 
   2$lang['addinfo_h2'] = 'Správa dodatočných informácii na stránke fotografie'; 
   3$lang['addinfo_complete'] = 'Dodatočné informácie - Doplnok Dodatočné informácie'; 
  44$lang['addinfo_insing'] = 'vloženie hodnoty do databázy'; 
  55$lang['addinfo_explication'] = 'Prezentácia'; 
  6 $lang['addinfo_explication_help'] = 'Tento doplnok je príklad pridávania informácií do fotografií, jeho použitie môžete prispôsobovať'; 
   6$lang['addinfo_explication_help'] = 'Tento doplnok je príkladom pridávania informácií do fotografií, jeho použitie si musíte prispôbiť'; 
  77$lang['addinfo_explication_update non'] = 'Nahradenie INFO1, INFO2, INFO3'; 
  8 $lang['addinfo_explication_update non_help'] = 'Môžete použiť pre Váš jazykový súbor:<br> 
   8$lang['addinfo_explication_update non_help'] = 'Vo vašom jazykovom súbore by ste mali doplniť:<br> 
  99$lang[\'addinfo_info1\'] = \'názov, ktorý chcete pre infos1\'; <br> 
  1010$lang[\'addinfo_info2\'] = \'názov, ktorý chcete pre infos2\'; <br> 
   
  1313$lang['addinfo_info2'] = 'INFO2'; 
  1414$lang['addinfo_info3'] = 'INFO3'; 
  15 $lang['Add information before'] = 'Pridať informáciu pred'; 
   15$lang['Add information before'] = 'Pridať informácie pred'; 
  1616 
  1717?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.