Ignore:
Timestamp:
11/03/13 19:53:01 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwigo_videojs] Update sk_SK, thanks to : Jimako

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwigo_videojs/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r24999 r25314  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang['PRELOAD_DESC'] = 'Atribút informuje prehliadač, či sú alebo nie sú obrazové dáta určené na sťahovanie, akonáhle je video kľúčové slovo načítané.'; 
  24 $lang['PRELOAD'] = 'Predhratie'; 
  25 $lang['LOOP_DESC'] = 'Označenie slučky spôsobí, že video začne, akonáhle sa skončí.'; 
  26 $lang['CONTROLS_DESC'] = 'Nastavenie kontrolných prvkov, či má prehrávač ovládacie prvky, ktoré používateľ môže používať s'; 
  27 $lang['WIDTH_DESC'] = 'Maximálna šírka zobrazovaného videa, ak je vyššia, bude delené 2.'; 
  28 $lang['SKIN_DESC'] = 'Označte štýl, ktorý chcete použiť pri prehrávači.'; 
  29 $lang['CUSTOMCSS_DESC'] = 'Vlastné CSS kopírovanie a vkladanie z VideoJS internetových stránok.'; 
   23$lang['PRELOAD_DESC'] = 'Atribút prednačítania informuje prehliadač, či sa majú alebo nemajú video dáta začať sťahovať akonáhle sa nahrá video tag. '; 
   24$lang['PRELOAD'] = 'Prednačítanie'; 
   25$lang['LOOP_DESC'] = 'Zaisťuje automatické opakovanie videa v slučke'; 
   26$lang['CONTROLS_DESC'] = 'Voľba kontrol nastavuje, či má alebo nemá prehrávač kontrolné prvky, ktoré môže užívateľ používať'; 
   27$lang['WIDTH_DESC'] = 'Nastavenie max. šírky zobrazovaného videa. Ak je veľkosť videa väčšia, použije sa nastavená max. šírka. 
   28'; 
   29$lang['SKIN_DESC'] = 'Označte štýl, ktorý chcete použiť pri prehrávači. 
   30Vyberte štýl, ktorý chcete použiť na prehrávač alebo <a href="http://designer.videojs.com/" target="_blank">vytvorte svoj vlastný skin</a>.'; 
   31$lang['CUSTOMCSS_DESC'] = 'Vlastné CSS sem skopírujte z <a href="http://www.videojs.com/" target="_blank">VideoJS website</a>.'; 
  3032$lang['CUSTOMCSS'] = 'Vlastné CSS'; 
  3133$lang['AUTOPLAY_DESC'] = 'Ak je nastavené automatické prehrávanie, video sa spustí, akonáhle je stránka načítaná (bez zásahu užívateľa). Nie sú podporované zariadenia Apple iOS.'; 
  3234$lang['CONTROLS'] = 'Ovládanie'; 
  33 $lang['HTML5'] = 'HTML5 video nastavenie kľúčového slova'; 
   35$lang['HTML5'] = 'HTML5 nastavenie video tagu'; 
  3436$lang['WIDTH'] = 'Maximálna šírka'; 
  35 $lang['SKIN'] = 'Vzhľad'; 
  36 $lang['PLUGIN'] = 'Nastavenie doplnkov'; 
  37 $lang['LOOP'] = 'Opakovať'; 
   37$lang['SKIN'] = 'Skin'; 
   38$lang['PLUGIN'] = 'Nastavenie doplnku'; 
   39$lang['LOOP'] = 'Slučka'; 
  3840$lang['AUTOPLAY'] = 'Automatické prehrávanie'; 
  39 $lang['ZOOMROTATE_DESC'] = 'Otočiť a zväčšiť video ak je to možné, používať otáčanie metadát.'; 
   41$lang['ZOOMROTATE_DESC'] = 'Rotácia a priblíženie videa, ak ho je možné takto ovládať, používa metadáta o možnosti rotácie.'; 
  4042$lang['ZOOMROTATE'] = 'Zväčšenie a otočenie'; 
  4143$lang['WATERMARK_DESC'] = 'Zobrazenie vodoznaku cez video.'; 
   
  4648$lang['THUMBNAILS_DESC'] = 'Zobraziť náhľady obrázkov cez progress bar'; 
  4749$lang['THUMBNAILS'] = 'Náhľady'; 
   50$lang['VOLUME_DESC'] = 'Voľby hlasitosti nastavujú úroveň hlasitost. 0 je vypnuté(pritlmené), 1.0 je až nahor, 0.5 je polovica '; 
   51$lang['SYNC_THUMBSIZE_DESC'] = 'Veľkosť v pixeloch. Udržte nízku, štandard je v poriadku, Youtube používa 190x68.'; 
   52$lang['SYNC_THUMBSEC'] = 'Vytvoriť náhľad v každej sekunde'; 
   53$lang['SYNC_POSTER_DESC'] = 'Vytvoriť pútač z videa na konkrétnej pozície'; 
   54$lang['SYNC_POSTEROVERWRITE_DESC'] = 'Prepísať existujúce náhľady novými. Ak sa odznačí, malo by prejsť len novo pridané video.'; 
   55$lang['SYNC_POSTEROVERWRITE'] = 'Prepísať existujúce pútačov'; 
   56$lang['SYNC_POSTEROVERLAY_DESC'] = 'Pridať prekrytie na tvorbu pútačov'; 
   57$lang['SYNC_OUTPUT_DESC'] = 'Vyberte výstupný formát pre pútač a náhľad'; 
   58$lang['SYNC_POSTER'] = 'Vytvoriť pútač na pozícii v sekunde'; 
   59$lang['SYNC_THUMBSEC_DESC'] = 'Vytvoriť náhľad každých x sekúnd'; 
   60$lang['VOLUME'] = 'Hlasitosť'; 
   61$lang['SYNC_WARNINGS'] = 'Varovania'; 
   62$lang['SYNC_THUMBSIZE'] = 'Veľkosť náhľadu'; 
   63$lang['SYNC_POSTEROVERLAY'] = 'Pridať filmový efekt'; 
   64$lang['SYNC_ERRORS'] = 'Chyby'; 
   65$lang['SYNC_METADATA_DESC'] = 'Prepíše informácie v databáze metadátami z videa'; 
   66$lang['SYNC_INFOS'] = 'Detailné informácie'; 
   67$lang['SYNC_OUTPUT'] = 'Výstupný formát'; 
  4868?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.