Changeset 25316


Ignore:
Timestamp:
11/03/13 19:53:03 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwigo_videojs] Update lv_LV, thanks to : agrisans

Location:
extensions/piwigo_videojs/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwigo_videojs/language/lv_LV/description.txt

  r24710 r25316  
  1 videojs integrēšana piwigo 
   1videoJS integrēšana piwigo 
 • extensions/piwigo_videojs/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r24808 r25316  
  4646$lang['UPSCALE'] = 'Palielināt'; 
  4747$lang['THUMBNAILS'] = 'Sīkbildes'; 
   48$lang['SYNC_POSTEROVERLAY_DESC'] = 'Pielietot pārklājumu pie plakāta izveides.'; 
   49$lang['SYNC_POSTEROVERWRITE_DESC'] = 'Pārrakstīt esošās sīkbildes ar jaunām. Ja nav izvēlēts, tad tas darbojas tikai tikko pievienotiem video.'; 
   50$lang['VOLUME_DESC'] = 'Skaļuma opcija iestata skaļuma līmeni. 0 ir izslēgts (apklusināts), 1.0 ir pilns skaļums, 0,5 ir puse līmeņa.'; 
   51$lang['SYNC_THUMBSIZE_DESC'] = 'Izmērs pikseļos, saglabāt mazu, pēc noklusējuma tas ir kvalitatīvs, Youtube lieto 190x68.'; 
   52$lang['SYNC_POSTER_DESC'] = 'Izveidot plakātu no video izvēlētajā vietā.'; 
   53$lang['SYNC_METADATA_DESC'] = 'Tiks pārrakstīta informācija datu bāzē, izmantojot metadatus no video. '; 
   54$lang['SYNC_OUTPUT_DESC'] = 'Izvēlieties izvades formātu plakātam un sīkbildei.'; 
   55$lang['SYNC_POSTER'] = 'Izveidot plakātu pozīcijā sekundē'; 
   56$lang['SYNC_THUMBSEC'] = 'Izveidot sīkbildi katru sekundi.'; 
   57$lang['SYNC_THUMBSEC_DESC'] = 'Izveidot sīkbildi katru x sekundi.'; 
   58$lang['SYNC_THUMBSIZE'] = 'Sīkbildes izmērs'; 
   59$lang['VOLUME'] = 'Skaļums'; 
   60$lang['SYNC_WARNINGS'] = 'Brīdinājumi'; 
   61$lang['SYNC_POSTEROVERWRITE'] = 'Pārrakstīt esošos plakātus'; 
   62$lang['SYNC_POSTEROVERLAY'] = 'Pievienot filmas efektu'; 
   63$lang['SYNC_OUTPUT'] = 'Izejošais formāts'; 
   64$lang['SYNC_INFOS'] = 'Detalizēta informācija'; 
   65$lang['SYNC_ERRORS'] = 'Kļūdas'; 
  4866?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.