Changeset 25378


Ignore:
Timestamp:
11/07/13 20:48:58 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update et_EE, thanks to : Eggy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/et_EE/admin.lang.php

  r24536 r25378  
  416416$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Külaliskasutaja olek on vigane'; 
  417417$lang['Main Page'] = 'Avaleht'; 
  418 $lang['Main'] = 'Peamine'; 
  419418$lang['Maintenance'] = 'Hooldamine'; 
  420419$lang['Make this language available to users'] = 'Tee see keel saadavaks kasutajatele'; 
   
  833832$lang['display'] = 'kuva'; 
  834833$lang['dissociate from group'] = 'eralda rühmast'; 
  835 $lang['Email'] = 'Epost'; 
  836834$lang['errors during synchronization'] = 'vigu sünkroniseerimisel'; 
  837835$lang['even already synchronized photos'] = 'juba sünkroniseeritud fotod'; 
   
  914912$lang['wrong filename'] = 'vigane failinimi'; 
  915913$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Autoriseeritud ligipääs kaustadele kuna oled grupiliige'; 
  916 $lang['Format'] = 'Formaat'; 
  917 $lang['Invalid dimension'] = 'Vigased mõõdud'; 
  918914$lang['Landscape'] = 'Maastik'; 
  919915$lang['Manage photos'] = 'Halda fotosid'; 
   
  955951$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Pildu suuruse muutmine pärast üles laadimist on välja lülitatud, sest kasutusel on GD graafika arhiiv.'; 
  956952$lang['Select at least one tag'] = 'Vali vähemalt üks märksõna'; 
   953$lang['Basic settings'] = 'Põhilised seaded'; 
   954$lang['General'] = 'Üldine'; 
   955$lang['Mail theme'] = 'Maili teema'; 
  957956?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.