Changeset 25417


Ignore:
Timestamp:
11/09/13 21:44:42 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[meta] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/meta/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r24473 r25417  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323$lang['Metadata - Plugin meta'] = 'Metadata - Plugin meta'; 
  24 $lang['meta_Description_help'] = 'Beschrijving van je site<br> Maakt het mogelijk om informatie te geven gedurende het resultaat van een zoekopdracht'; 
  25 $lang['meta_Description'] = 'Omschrijving meta Omschrijving'; 
   24$lang['meta_Description_help'] = 'Beschrijving van je website<br> Maakt het mogelijk om informatie te geven bij het resultaat van een zoekopdracht.'; 
   25$lang['meta_Description'] = 'Beschrijving van de meta-beschrijving'; 
  2626$lang['meta_author_help'] = 'Informatie over de auteur <br> Informatie over de auteur van de site'; 
  27 $lang['meta_author'] = 'Omschrijving meta auteur'; 
   27$lang['meta_author'] = 'Beschrijving van de meta-auteur'; 
  2828$lang['meta_choix'] = 'Bewerk metadata'; 
  29 $lang['meta_compcatdeshelp'] = 'Zal alle omschrijvingen vervangen'; 
  30 $lang['meta_compcatdes'] = 'Album omschijving om te vervangen'; 
  31 $lang['meta_compcat'] = 'Sleutelwoorden van het album om aan te vullen'; 
  32 $lang['meta_compimgdes'] = 'Foto omschrijving om te vervangen'; 
  33 $lang['meta_compimg'] = 'Sleutelwoorden of foto om te completeren'; 
  34 $lang['meta_comp'] = 'Metadata om toe te voegen'; 
  35 $lang['meta_description'] = 'omschrijving'; 
  36 $lang['meta_desh3'] = 'Voeg meta aan alle pagina\'s toe'; 
  37 $lang['meta_diff_val'] = 'mogeljke waarde'; 
   29$lang['meta_compcatdeshelp'] = 'Zal alle beschrijvingen vervangen'; 
   30$lang['meta_compcatdes'] = 'Beschrijving van het te vervangen album'; 
   31$lang['meta_compcat'] = 'Sleutelwoorden van het nog in te vullen album'; 
   32$lang['meta_compimgdes'] = 'Beschrijving van de te vervangen foto'; 
   33$lang['meta_compimg'] = 'Sleutelwoorden van de nog af te handelen foto'; 
   34$lang['meta_comp'] = 'Nog toe te voegen metadata'; 
   35$lang['meta_description'] = 'beschrijving'; 
   36$lang['meta_desh3'] = 'Voeg metadat aan alle pagina\'s toe'; 
   37$lang['meta_diff_val'] = 'Mogeljke waarde'; 
  3838$lang['meta_inscat'] = 'Voeg metadata in'; 
  3939$lang['meta_insmeta'] = 'voeg de metadata in'; 
  40 $lang['meta_keywords_help'] = '"Sleutelwoord, sleutelwoord, enz."<br> Sleutelwoorden die de webpagina omschijven. (Gescheiden door een komma)'; 
  41 $lang['meta_keywords'] = 'Omschrijving meta sleutelwoorden'; 
   40$lang['meta_keywords_help'] = '"Sleutelwoord, sleutelwoord, enz."<br> Sleutelwoorden die de webpagina omschrijven. (Gescheiden door een komma)'; 
   41$lang['meta_keywords'] = 'Beschrijving van de meta sleutelwoorden'; 
  4242$lang['meta_list'] = 'Metadata:'; 
  4343$lang['meta_name'] = 'Naam van metadata'; 
  44 $lang['meta_onglet_description'] = 'Omschrijving van metadata'; 
   44$lang['meta_onglet_description'] = 'Beschrijving van de metadata'; 
  4545$lang['meta_onglet_gestion'] = 'Metadata'; 
  46 $lang['meta_robots_help'] = 'all : Staat de robot toe alles te indexeren (Standaard)<br> follow : Staat de robot toe om links te volgen op de pagina<br> index : Staat toe om geindexereerd te worden<br> nofollow : Verhinderd het volgen van links door een robot<br> noindex : Verhinderd het indexeren van de pagina door een robot<br> none : Verhinderd het indexeren van de site door een robot<br>'; 
  47 $lang['meta_robots'] = 'Omschrijving meta robots'; 
   46$lang['meta_robots_help'] = 'all : Staat de robot toe alles te indexeren (Standaard)<br> follow : Staat de robot toe om links op de pagina te volgen<br> index : Staat de robot toe om de pagina te indexeren<br> nofollow : Verhinderd het volgen van links op de pagina door een robot<br> noindex : Verhinderd het indexeren van de pagina door een robot<br> none : Verhinderd het indexeren van de site door een robot<br>'; 
   47$lang['meta_robots'] = 'Beschrijving meta robots'; 
  4848$lang['meta_select2'] = 'Kies metadata'; 
  49 $lang['meta_select'] = 'Selecteer de te bewerkenmetadata'; 
   49$lang['meta_select'] = 'Selecteer de te bewerken metadata'; 
  5050$lang['Add Personal metadata'] = 'Voeg persoonlijke metadata toe'; 
  5151$lang['List Personal Metadata'] = 'Geef persoonlijke metadata weer'; 
  52 $lang['Manage tag Metadata'] = 'Beheer label metadata'; 
   52$lang['Manage tag Metadata'] = 'Beheer metadata-label'; 
  5353$lang['Personal Metadata'] = 'Persoonlijke metadata'; 
  5454$lang['Personal metadata update'] = 'Persoonlijke metadata bijwerken'; 
  55 $lang['Description of Additional Pages to be completed'] = 'Beschrijving van extra pagina te complementeren'; 
  56 $lang['Description of contact page to be completed'] = 'Beschrijving van de contact pagina nog te complementeren'; 
  57 $lang['Keywords of Additional Pages to be completed'] = 'Sleutelwoorden van de extra pagina te complementeren'; 
  58 $lang['Keywords of contact page to be completed'] = 'Sleutelwoorden van de contact pagina nog te complementeren'; 
   55$lang['Description of Additional Pages to be completed'] = 'Beschrijving van de nog in te vullen extra pagina'; 
   56$lang['Description of contact page to be completed'] = 'Beschrijving van de nog in te vullen contactpagina'; 
   57$lang['Keywords of Additional Pages to be completed'] = 'Sleutelwoorden van de nog in te vullen extra pagina'; 
   58$lang['Keywords of contact page to be completed'] = 'Sleutelwoorden van de nog in te vullen contactpagina'; 
  5959$lang['Add metadata for page'] = 'Voeg metadata toe voor pagina'; 
  60 $lang['Additional Pages Metadata'] = 'Extra pagina\'s metadata'; 
  61 $lang['Choose Additional Pages'] = 'Kies extra pagina\'s'; 
   60$lang['Additional Pages Metadata'] = 'Metadata van de extra pagina\'s'; 
   61$lang['Choose Additional Pages'] = 'Kies de extra pagina'; 
  6262$lang['Metadata updated'] = 'Metadata is vernieuwd'; 
  63 $lang['Contact page Metadata'] = 'Contact pagina metadata'; 
   63$lang['Contact page Metadata'] = 'Metadata van de contactpagina'; 
  6464?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.