Changeset 25424


Ignore:
Timestamp:
11/10/13 06:47:05 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[localfileseditor] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/plugins/LocalFilesEditor/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r19703 r25424  
  2727$lang['locfiledit_onglet_lang'] = 'Talen'; 
  2828$lang['locfiledit_onglet_plug'] = 'Persoonlijke Plugin'; 
  29 $lang['locfiledit_cant_save'] = 'Er kan niet naar het gebruikte bestand geschreven worden. Controleer of een directorie "local/" beschrijfbaar is (chmod).'; 
  30 $lang['locfiledit_newfile'] = 'Bestand bestaat niet en zal worden aangemaakt door de LocalFiles Editor'; 
   29$lang['locfiledit_cant_save'] = 'Er kan niet naar het gebruikte bestand geschreven worden. Controleer of directory "local/" beschrijfbaar is (chmod).'; 
   30$lang['locfiledit_newfile'] = 'Het bestand bestaat niet totdat er hieronder informatie wordt ingevoerd. Zodra informatie wordt ingevoerd en opgeslagen, wordt het bestand aangemaakt.'; 
  3131$lang['locfiledit_save_config'] = 'Bestand succesvol beschreven.'; 
  3232$lang['locfiledit_show_default'] = 'Geef het referentie-bestand weer: '; 
  3333$lang['locfiledit_save_bak'] = 'Bij het opslaan wordt een backup-bestand aangemaakt.'; 
  3434$lang['locfiledit_saved_bak'] = 'Backup-bestand aangemaakt (%s)'; 
  35 $lang['locfiledit_save_file'] = 'opslaan bestand'; 
   35$lang['locfiledit_save_file'] = 'Opslaan bestand'; 
  3636$lang['locfiledit_choose_file'] = 'Kies het te wijzigen bestand'; 
  3737$lang['locfiledit_edit'] = 'Wijzig'; 
   
  4646$lang['locfiledit_model'] = 'Model'; 
  4747$lang['locfiledit_empty_page'] = 'Lege pagina'; 
  48 $lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Bovenliggende directorie'; 
  49 $lang['locfiledit_filename_error'] = 'Niet toegestane teken(s) in bestandsnaam.'; 
   48$lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Bovenliggende directory'; 
   49$lang['locfiledit_filename_error'] = 'Niet toegestane tekens in bestandsnaam.'; 
  5050$lang['locfiledit_file_already_exists'] = 'Bestand bestaat reeds.'; 
  5151$lang['locfiledit_model_error'] = 'U moet een model kiezen.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.